Norges fylker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Fylke (Norge))
Hopp til: navigasjon, søk
For andre betydninger, se fylke
Norge har i dag 19 fylker, her oppført med SSBs fylkesnummer. Siden det ikke lenger er noe fylke som har fylkesnummer 13 (tidligere Bergen fylke), går fylkesnummerne opp til 20.

Et fylke i Norge er et undernasjonalt, geografisk område mellom staten og kommunene. Norge er inndelt i 19 fylker.[1] Det er i hovedsak to typer myndigheter i fylkene; den folkevalgte ledelsen av fylkeskommunen, og fylkesmannen – som er statens representant. I tillegg finnes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Norge var før og i vikingtiden og middelalderen inndelt i fylker. Navnet kommer av det norrøne ordet fylki, avledet fra ordet folk. Noen fylker hadde navn etter kongen som grunnla småriket, andre etter folket som bodde der, og atter andre etter landskapet det lå i.

De fleste av de gamle fylkene og fylkesnavnene eksisterer fortsatt som distrikter vi kjenner den dag i dag. De senere syssel-, lens- og fogderiinndelningene som suksessivt fulgte i senmiddelalderen baserte seg i stor grad på de gamle fylkesenhetene, selv om de fleste fra 1660 også ble deler av større amter, som var en direkte forløper til dagens fylker. Det var så sent som i 1919 at de tidligere amtene ble erstattet av betegnelsen fylke, som dermed kom til å omfatte relativt større enheter enn begrepet gjorde tidligere, selv om også de gamle fylkene hadde sterkt varierende størrelser. Det var opprinnelig 20 fylker, hvorav 2 byer, Bergen og Oslo var egne fylker. Etter at Bergen gikk inn i Hordaland i 1972 har det vært 19 fylker i Norge.

Myndigheter[rediger | rediger kilde]

Coat of arms of Norway.svg
Norges politiske systemFylkeskommunen[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Fylkeskommune

En fylkeskommune er en offentlig, folkestyrt etat som ivaretar enkelte offentlige forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innenfor et fylke.

Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune (kommuneloven § 3). Hvorvidt Oslo skal anses som en kommune eller fylkeskommune eller begge deler i henhold til særlovgivning må avgjøres på grunnlag av den enkelte lov.[2]

Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg. Direkte valg til fylkesting ble vedtatt av Stortinget i 1974 og det ble avholdt direkte valg til fylkesting i Norge første gang i 1975. Neste valg skal avholdes i 2015.

Fylkeskommunens politisk valgte organer tilsvarer primærkommunenes: fylkesting (kommunestyre), fylkesutvalg (formannskap) og fylkesordfører (ordfører). Noen fylkeskommuner har også parlamentarisme på fylkesnivå og har dermed fylkesråd. Blant fylkeskommunenes oppgaver er anlegg og vedlikehold av fylkesveier, planlegging av og støtte til kollektivtrafikk, videregående opplæring, folkehelse, tannpleie, kulturminnevern, kulturarbeid, regional utvikling og arealforvaltning.

Fylkeskommunen kalles et folkevalgt mellomnivå i norsk forvaltning.

Forgjengeren til fylkeskommunen, amtskommunen, ble opprettet i 1837 da det kommunale selvstyret ble innført. Siden den gang og frem mot 1945 har utviklingen av fylkeskommunen beveget seg med små steg, mens det etter 1945 – da spesielt på 1970-tallet – ble det igangsatt storstilte reformer av fylkesnivået. Med reformen i 1975 kom det til et skille mellom fylkesmann og fylkeskommune. Fylkesmannen er statens mann i fylket, med en rekke tilsynsoppgaver overfor kommunene.

I 1984 fikk fylkeskommunene ansvar for spesialisthelsetjenester utenfor institusjonene, kommunene fikk et klart ansvar for primære helsetjenster. I 1986 ble sykehjemmene tilbakeført til kommunene fordi sammenhengen til de primære helse- og sosialtjenester og kommunale botilbud til eldre ble ansett som viktigere enn sammenhengen til sykehusene. I 1991 ble HVPU-institusjoner nedlagt, og ansvaret for omsorgen ble overført til kommunene.

Med helsereformen i 2001 ble helsetjenesten (sykehusene, psykiatri og habiliteringstilbud) flyttet ut av fylkeskommunen og over i nyopprettede, regionale, statlige drevne helseforetak, og i 2004 ble ansvar innen barnevern, familievern og rusomsorg ble overført til staten.

I årene 2005–2009 pågikk et reformarbeid med sikte på å vurdere arbeidsdelingen mellom fylkeskommunene og primærkommunene, mellom fylkeskommune og fylkesmann, og ved å vurdere sammenslåing av fylker til større regioner. Det ble ingen sammenslåing av fylker, i stedet ble ansvaret for 17 200 km riksvei og 78 ferjesamband overført til fylkene.

Fylkesmannen[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Fylkesmann

En fylkesmann er en embetsmann utnevnt i statsråd og fungerer som statens representant i sitt fylke. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene og fører tilsyn med kommunenes virksomhet. Fylkesmannen er også klageinstans for mange typer kommunale vedtak.

Andre fylkesmyndigheter[rediger | rediger kilde]

I fylkene finnes også fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker. Det er tolv av disse, da flere av disse er felles for to fylker.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er statlige organer som blant annet fatter vedtak om overtakelse av omsorg for barn, tvangsplassering av barn med atferdsvansker, tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere, og fratakelse av foreldreansvar.

Fylkeslandbruksstyrene var tidligere statlige myndigheter i hvert fylke. Disse behandlet saker etter jordloven og konsesjonsloven. Mange av fylkeslandbruksstyrenes oppgaver ble etter hvert overført til kommunene. De gjenværende oppgaver ble overført til fylkesmannen fra 1. januar 2010, og fylkeslandbruksstyrene ble nedlagt.

Nasjonale valg[rediger | rediger kilde]

Hvert fylke fungerer også som et valgdistrikt for Stortinget, hvor fylkets størrelse (både befolkning og areal) bestemmer hvor mange representanter fylket har i parlamentet, og hvor representantene blir valgt gjennom forholdstallsvalg-ordningen. I Stortinget sitter representantene sortert etter hvilket fylke de representerer, ikke hvilket parti de tilhører. Ordningen om at fylkene fungerer som valgdistrikter er det nærmest unison enighet om i Norge, og lignende ordninger er også vanlige internasjonalt: Blant vestlige land som har parlamentarisme og forholdstallsvalg er det bare Nederland og Israel som har nasjonale valglister, alle andre land stiller med valgdistrikter som kan sammenlignes med norsk fylkesnivå.

Liste[rediger | rediger kilde]

Nummer[3] Navn Adm. senter Folketall[4] Areal[5] Ant. komm. Målform[6] Ordfører Parti Fylkesmann
01 Østfold våpen.svg Østfold Sarpsborg 3&505&292893&292 893 3&503&4180.68&4 180,68 18 bokmål Ole Haabeth Ap Trond Rønningen
02 Akershus våpen.svg Akershus Oslo 3&505&604368&604 368 3&503&4917.93&4 917,93 22 nøytral Anette Solli H Valgerd Svarstad Haugland
03 Oslo komm.svg Oslo Oslo 3&505&666757&666 757 3&502&454.08&454,08 1 nøytral Marianne Borgen SV Felles med Akershus
04 Hedmark våpen.svg Hedmark Hamar 3&505&196190&196 190 3&504&27397.79&27 397,79 22 nøytral Dag Rønning[a] Sp Sigbjørn Johnsen
05 Oppland våpen.svg Oppland Lillehammer 3&505&189479&189 479 3&504&25192.09&25 192,09 26 nøytral Even Aleksander Hagen Ap Sigurd Tremoen
06 Buskerud våpen.svg Buskerud Drammen 3&505&279714&279 714 3&504&14910.93&14 910,93 21 nøytral Morten Eriksrød H Helen Bjørnøy
07 Vestfold våpen.svg Vestfold Tønsberg 3&505&247055&247 055 3&503&2225.05&2 225,05 14 bokmål Rune Hogsnes H Erling Lae
08 Telemark våpen.svg Telemark Skien 3&505&173307&173 307 3&504&15296.32&15 296,32 18 nøytral Sven Tore Løkslid Ap Kari Nordheim-Larsen
09 Aust-Agder vapen.svg Aust-Agder Arendal 3&505&116671&116 671 3&503&9157.76&9 157,76 15 nøytral Tellef Inge Mørland Ap Stein A. Ytterdahl
10 Vest-Agder våpen.svg Vest-Agder Kristiansand 3&505&184116&184 116 3&503&7276.52&7 276,52 15 nøytral Terje Damman H Felles med Aust-Agder
11 Rogaland våpen.svg Rogaland Stavanger 3&505&472023&472 023 3&503&9376.63&9 376,63 26 nøytral Solveig Ege Tengesdal KrF Magnhild Meltveit Kleppa
12 Hordaland våpen.svg Hordaland Bergen 3&505&519961&519 961 3&504&15436.65&15 436,65 33 nynorsk Anne Gine Hestetun Ap Lars Sponheim
13 ikke i bruk[b]
14 Sogn og Fjordane våpen.svg Sogn og Fjordane Leikanger 3&505&110266&110 266 3&504&18619.21&18 619,21 26 nynorsk Jenny Følling Ap Anne Karin Hamre
15 Møre og Romsdal våpen.svg Møre og Romsdal Molde 3&505&266274&266 274 3&504&15099.65&15 099,65 36 nynorsk Jon Aasen Ap Lodve Solholm
16 Sør-Trøndelag våpen.svg Sør-Trøndelag Trondheim 3&505&317363&317 363 3&504&18839.37&18 839,37 25 nøytral Tore O. Sandvik Ap Brit Skjelbred
17 Nord-Trøndelag våpen.svg Nord-Trøndelag Steinkjer 3&505&137233&137 233 3&504&22414.96&22 414,96 23 nøytral Gunnar Viken[c] H Inge Ryan
18 Nordland våpen.svg Nordland Bodø 3&505&242866&242 866 3&504&38481.13&38 481,13 44 nøytral Sonja Alice Steen[d] Ap Hill-Marta Solberg
19 Troms våpen.svg Troms Tromsø 3&505&165632&165 632 3&504&25862.92&25 862,92 24 nøytral Knut Werner Hansen[e] Ap Svein Ludvigsen
20 Finnmark våpen.svg Finnmark Vadsø 3&504&76149&76 149 3&504&48631.08&48 631,08 19 bokmål Runar Sjåstad Ap Gunnar Kjønnøy
 1. ^ Parlamentarisk, fylkesrådsleder er Per-Gunnar Sveen (Ap)
 2. ^ Da Bergen ble slått sammen med Hordaland i 1972, forsvant nummeret 13 ikke fra fylkesnummerserien selv om det ble tatt ut av bruk: «Fylkesnummer 13 eksisterar ikkje lengre. Det er ikkje skulda overtru, berre det at Bergen som tidlegare var eiga fylke nummer 13, inngjekk som del av Hordaland fylke frå 1972.», fra «Kommunar og fylke», fra Kartverket
 3. ^ Parlamentarisk, fylkesrådsleder er Anne Marit Mevassvik (Ap)
 4. ^ Parlamentarisk, fylkesrådsleder er Tomas Norvoll (Ap)
 5. ^ Parlamentarisk, fylkesrådsleder er Line Fusdahl (H)

Forestående endringer[rediger | rediger kilde]

Den 27. april 2016 vedtok fylkestingene i trøndelagsfylkene å søke Stortinget om å bli ett fylke (Trøndelag) fra 01.01.2018. Dette ble enstemmig vedtatt av Stortinget 8. juni 2016.[7] Dermed blir det 18 fylker fra 2018.

I desember 2016 vedtok fylkestingene i agderfylkene å søke om å bli ett fylke (Agder) fra 01.01.2020.[8] Fylkesmannembetet i de to Agder-fylkene er slått sammen fra 2016.

I januar 2017 signerte Hordaland og Sogn og Fjordane en intensjonsavtale om å bli ett fylke (Vestlandet) fra 01.01.2020.[9] Vedtak fattes av fylkestingene i februar 2017.

 • Trøndelag fylke får Trondheim som fylkessenter, omfatter 48 kommuner, og dekker et areal på 41 255 km² med 454 606 innbyggere 1. januar 2017.
 • Vestlandet fylke får Bergen som fylkessenter, omfatter 59 kommuner, og dekker et areal på 34 056 km² med 630 266 innbyggere 1. januar 2017.
 • Agder fylke får Kristiansand som fylkessenter, omfatter 30 kommuner og dekker et areal på 16 434 km² med 300 734 innbyggere 1. januar 2017.

Kommunereformen og eventuelle grensejusteringer i forbindelse med stortingsvedtak kan komme til å endre disse tallene noe.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Norges hovedland består av 19 fylker, fra Østfold i sør med fylkesnummer 1, deretter opp rundt Vika og sørover igjen langs kysten til Finnmark, som har fylkesnummer 20. Fylkesnummer 13 eksisterer ikke lengre. Det skyldes ikke overtro, bare det faktum at Bergen som tidligere var eget fylke nummer 13, inngikk som del av Hordaland fylke fra 1972.», fra «Kommuner og fylker», fra Kartverket
 2. ^ NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (merknader til § 3).
 3. ^ Fylkesnummeret eies av Statistisk sentralbyrå, og er en del av den internasjonale standarden ISO 3166, spesifikt ISO 3166-2:NO.
 4. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2017). «Folkemengde og befolkningsendringar 1. januar 2017». 
 5. ^ Statens kartverk (1. januar 2014). «Arealstatistikk for Norge 2014». Besøkt 8. april 2014.  Kolonne 4: Fastland og øyer: km²
 6. ^ Lovdata. «Målvedtak i kommunar og fylkeskommunar». Besøkt 16. januar 2008. 
 7. ^ NRK. «Stortinget sier ja til ett Trøndelag». NRK. Besøkt 9. juni 2016. 
 8. ^ NRK: Sier klart ja til ett Agder
 9. ^ Hordaland fylkeskommune: Samde om plan for samanslåing

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]