Hopp til innhold

Liste over Norges fugler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Liste over norske fugler»)

Liste over norske fugler er en oversikt over alle fuglearter som er påtruffet innenfor norsk ansvarsområde. Listen baserer seg på Norgeslisten per 31. desember 2012[1]. Alle arter er oppgitt med artsnummer og kategori fra Norgeslisten, bilde, norsk og vitenskapelig navn.

Norgeslisten følger kategoriene som er anbefalt av Association of European Records and Rarities Committees (AERC), og funn av fugler i Norge plasseres i følgende kategorier:

  • A: Arter som er funnet minst én gang siden 1. januar 1950 og som regnes som spontant forekommende.
  • B: Arter som kun er funnet i perioden 1800–1949 og som regnes som spontant forekommende.
  • C: Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproduserer i vill tilstand i Europa og opprettholder frittlevende bestander uten behov for supplerende utsettinger.
  • D: Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder: Det ene kan være like sannsynlig som det andre.
  • E: Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).

Kun arter i kategori A, B og C er del av norgeslisten, men artene i kategori D og E er også listet nederst.

Andefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Anseriformes. Familie: Anatidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
1 A Knoppsvane Cygnus olor
2 A Dvergsvane Cygnus columbianus
3 A Sangsvane Cygnus cygnus
4 A Sædgås Anser fabalis
5 A Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
6 A Tundragås Anser albifrons
7 A Dverggås Anser erythropus
8 A Grågås Anser anser
9 AC Kanadagås Branta canadensis
10 A Hvitkinngås Branta leucopsis
11 A Ringgås Branta bernicla
12 A Rødhalsgås Branta ruficollis
13 C Niland Alopochen aegyptiaca
14 A Rustand Tadorna ferruginea
15 A Gravand Tadorna tadorna
16 C Mandarinand Aix galericulata
17 A Brunnakke Anas penelope
18 A Amerikablesand Anas americana
19 A Snadderand Anas strepera
20 A Krikkand Anas crecca
21 A Amerikakrikkand Anas carolinensis
22 A Stokkand Anas platyrhynchos
23 A Rødfotand Anas rubripes
24 A Stjertand Anas acuta
25 A Knekkand Anas querquedula
26 A Blåvingeand Anas discors
27 A Skjeand Anas clypeata
28 A Rødhodeand Netta rufina
29 A Taffeland Aythya ferina
30 A Ringand Aythya collaris
31 A Hvitøyeand Aythya nyroca
32 A Toppand Aythya fuligula
33 A Bergand Aythya marila
34 A Purpurhodeand Aythya affinis
35 A Ærfugl Somateria mollissima
36 A Praktærfugl Somateria spectabilis
37 A Brilleærfugl Somateria fischeri
38 A Stellerand Polysticta stelleri
39 A Harlekinand Histrionicus histrionicus
40 A Havelle Clangula hyemalis
41 A Svartand Melanitta nigra
42 A Brilleand Melanitta perspicillata
43 A Sjøorre Melanitta fusca
44 A Knoppsjøorre Melanitta deglandi
45 A Islandsand Bucephala islandica
46 A Kvinand Bucephala clangula
47 A Lappfiskand Mergellus albellus
48 A Siland Mergus serrator
49 A Laksand Mergus merganser
50 C Stivhaleand Oxyura jamaicensis

Fasanfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Galliformes. Familie: Phasianidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
51 A Jerpe Tetrastes bonasia
52 A Lirype Lagopus lagopus
53 A Fjellrype Lagopus muta
54 A Orrfugl Tetrao tetrix
55 A Storfugl Tetrao urogallus
56 B Rapphøne Perdix perdix
57 A Vaktel Coturnix coturnix

Lomfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Gaviiformes. Familie: Gaviidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
58 A Smålom Gavia stellata
59 A Storlom Gavia arctica
60 A Islom Gavia immer
61 A Gulnebblom Gavia adamsii

Lappdykkerfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Podicipediformes. Familie: Podicipedidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
62 A Ringnebbdykker Podilymbus podiceps
63 A Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
64 A Toppdykker Podiceps cristatus
65 A Gråstrupedykker Podiceps grisegena
66 A Horndykker Podiceps auritus
67 A Svarthalsdykker Podiceps nigricollis

Albatrossfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Procellariiformes. Familie: Diomedeidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
68 A Svartbrynalbatross Thalassarche melanophris
69 A Gulnesealbatross Thalassarche chlororhynchos

Stormfuglfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Procellariiformes. Familie: Procellariidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
70 A Havhest Fulmarus glacialis
71 A Flekkpetrell Daption capense
72 A Silkepetrell Pterodroma mollis
73 A Gulnebblire Calonectris diomedea
74 A Storlire Puffinus gravis
75 A Grålire Puffinus griseus
76 A Havlire Puffinus puffinus
77 A Balearlire Puffinus mauretanicus
78 A Makaronesialire Puffinus baroli

Stormsvalefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Procellariiformes. Familie: Hydrobatidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
79 A Oseanstormsvale Oceanites oceanicus
80 A Havsvale Hydrobates pelagicus
81 A Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
82 A Japanstormsvale Oceanodroma monorhis

Sulefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Suliformes. Familie: Sulidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
83 A Havsule Morus bassanus

Skarvefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Suliformes. Familie: Phalacrocoracida

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
84 A Storskarv Phalacrocorax carbo
85 A Toppskarv Phalacrocorax aristotelis

Hegrefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Pelecaniformes. Familie: Ardeidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
86 A Rørdrum Botaurus stellaris
87 A Amerikarørdrum Botaurus lentiginosus
88 A Dvergrørdrum Ixobrychus minutus
89 A Natthegre Nycticorax nycticorax
90 A Kuhegre Bubulcus ibis
91 A Silkehegre Egretta garzetta
92 A Egretthegre Egretta alba
93 A Gråhegre Ardea cinerea
94 A Purpurhegre Ardea purpurea

Storkefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Ciconiiformes. Familie: Ciconiidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
95 A Svartstork Ciconia nigra
96 A Stork Ciconia ciconia

Ibisfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Pelecaniformes. Familie: Threskiornithidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
97 A Bronseibis Plegadis falcinellus
98 A Skjestork Platalea leucorodia

Haukefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Accipitriformes. Familie: Accipitridae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
99 A Vepsevåk Pernis apivorus
100 A Svartglente Milvus migrans
101 A Glente Milvus milvus
102 B Båndhavørn Haliaeetus leucoryphus
103 A Havørn Haliaeetus albicilla
104 A Åtselgribb Neophron percnopterus
105 A Slangeørn Circaetus gallicus
106 A Sivhauk Circus aeruginosus
107 A Myrhauk Circus cyaneus
108 A Steppehauk Circus macrourus
109 A Enghauk Circus pygargus
110 A Hønsehauk Accipiter gentilis
111 A Spurvehauk Accipiter nisus
112 A Musvåk Buteo buteo
113 A Ørnvåk Buteo rufinus
114 A Fjellvåk Buteo lagopus
115 A Storskrikørn Aquila clanga
116 A Steppeørn Aquila nipalensis
117 A Keiserørn Aquila heliaca
118 A Kongeørn Aquila chrysaetos

Fiskeørnfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Accipitriformes. Familie: Pandionidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
119 A Fiskeørn Pandion haliaetus

Falkefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Falconiformes. Familie: Falconidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
120 A Rødfalk Falco naumanni
121 A Tårnfalk Falco tinnunculus
122 A Aftenfalk Falco vespertinus
123 A Dvergfalk Falco columbarius
124 A Lerkefalk Falco subbuteo
125 A Jaktfalk Falco rusticolus
126 A Vandrefalk Falco peregrinus

Riksefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Gruiformes. Familie: Rallidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
127 A Vannrikse Rallus aquaticus
128 A Myrrikse Porzana porzana
129 A Sumprikse Porzana parva
130 A Åkerrikse Crex crex
131 A Sivhøne Gallinula chloropus
132 B Amerikapurpurhøne Porphyrio martinicus
133 B Blåsultanhøne Porphyrio porphyrio
134 A Sothøne Fulica atra

Tranefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Gruiformes. Familie: Gruidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
135 A Trane Grus grus
136 A Kanadatrane Grus canadensis
137 A Jomfrutrane Grus virgo

Trappefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Gruiformes. Familie: Otididae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
138 B Dvergtrappe Tetrax tetrax
139 B Stortrappe Otis tarda

Tjeldfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Haematopodidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
140 A Tjeld Haematopus ostralegus

Avosettfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Recurvirostridae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
141 A Stylteløper Himantopus himantopus
142 A Avosett Recurvirostra avosetta

Trielfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Burhinidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
143 A Triel Burhinus oedicnemus

Brakksvalefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Glareolidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
144 B Ørkenløper Cursorius cursor
145 A Brakksvale Glareola pratincola
146 A Orientbrakksvale Glareola maldivarum
147 A Steppebrakksvale Glareola nordmanni

Lofamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Charadriidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
148 A Dverglo Charadrius dubius
149 A Sandlo Charadrius hiaticula
150 A Amerikasandlo Charadrius semipalmatus
151 A Tobeltelo Charadrius vociferus
152 B Kittlitzlo Charadrius pecuarius
153 A Hvitbrystlo Charadrius alexandrinus
154 A Mongollo Charadrius mongolus
155 A Ørkenlo Charadrius leschenaultii
156 A Rødbrystlo Charadrius asiaticus
157 A Boltit Charadrius morinellus
158 A Sibirlo Pluvialis fulva
159 A Kanadalo Pluvialis dominica
160 A Heilo Pluvialis apricaria
161 A Tundralo Pluvialis squatarola
162 A Sumpvipe Vanellus leucurus
163 A Vipe Vanellus vanellus

Snipefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Scolopacidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
164 A Sibirsnipe Calidris tenuirostris
165 A Polarsnipe Calidris canutus
166 A Sandløper Calidris alba
167 A Sandsnipe Calidris pusilla
168 A Beringsnipe Calidris mauri
169 A Rødstrupesnipe Calidris ruficollis
170 A Dvergsnipe Calidris minuta
171 A Temmincksnipe Calidris temminckii
172 A Bonapartesnipe Calidris fuscicollis
173 A Gulbrystsnipe Calidris bairdii
174 A Alaskasnipe Calidris melanotos
175 A Spisshalesnipe Calidris acuminata
176 A Tundrasnipe Calidris ferruginea
177 A Fjæreplytt Calidris maritima
178 A Myrsnipe Calidris alpina
179 A Styltesnipe Calidris himantopus
180 A Fjellmyrløper Limicola falcinellus
181 A Rustsnipe Tryngites subruficollis
182 A Brushane Philomachus pugnax
183 A Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
184 A Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
185 A Dobbeltbekkasin Gallinago media
186 A Kortnebbekkasinsnipe Limnodromus griseus
187 A Langnebbekkasinsnipe Limnodromus scolopaceus
188 A Rugde Scolopax rusticola
189 A Svarthalespove Limosa limosa
190 A Svartvingespove Limosa haemastica
191 A Lappspove Limosa lapponica
192 A Dvergspove Numenius minutus
193 A Småspove Numenius phaeopus
194 A Storspove Numenius arquata
195 A Præriesnipe Bartramia longicauda
196 A Tereksnipe Xenus cinereus
197 A Strandsnipe Actitis hypoleucos
198 A Flekksnipe Actitis macularius
199 A Skogsnipe Tringa ochropus
200 A Eremittsnipe Tringa solitaria
201 A Sotsnipe Tringa erythropus
202 A Plystresnipe Tringa melanoleuca
203 A Gluttsnipe Tringa nebularia
204 A Gulbeinsnipe Tringa flavipes
205 A Willetsnipe Tringa semipalmata
206 A Damsnipe Tringa stagnatilis
207 A Grønnstilk Tringa glareola
208 A Rødstilk Tringa totanus
209 A Steinvender Arenaria interpres
210 A Hvithalesvømmesnipe Phalaropus tricolor
211 A Svømmesnipe Phalaropus lobatus
212 A Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius

Jofamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Stercorariidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
213 A Polarjo Stercorarius pomarinus
214 A Tyvjo Stercorarius parasiticus
215 A Fjelljo Stercorarius longicaudus
216 A Storjo Stercorarius skua

Måkefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Laridae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
217 A Svartehavsmåke Larus melanocephalus
218 A Lattermåke Larus atricilla
219 A Franklinmåke Larus pipixcan
220 A Kanadahettemåke Larus philadelphia
221 A Hettemåke Larus ridibundus
222 A Ringnebbmåke Larus delawarensis
223 A Fiskemåke Larus canus
224 A Sildemåke Larus fuscus
225 A Gråmåke Larus argentatus
226 A Kaspimåke Larus cachinnans
227 A Gulbeinmåke Larus michahellis
228 A Gråvingemåke Larus glaucescens
229 A Eskimomåke Larus thayeri
230 A Grønlandsmåke Larus glaucoides
231 A Polarmåke Larus hyperboreus
232 A Svartbak Larus marinus
233 A Rosenmåke Rhodostethia rosea
234 A Krykkje Rissa tridactyla
235 A Ismåke Pagophila eburnea
236 A Sabinemåke Xema sabini
237 A Dvergmåke Hydrocoloeus minutus

Ternefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Sternidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
238 A Sandterne Gelochelidon nilotica
239 A Rovterne Hydroprogne caspia
240 A Kongeterne Thalasseus maximus
241 A Splitterne Thalasseus sandvicensis
242 A Rosenterne Sterna dougallii
243 A Makrellterne Sterna hirundo
244 A Rødnebbterne Sterna paradisaea
245 A Tøyleterne Onychoprion anaethetus
246 A Dvergterne Sternula albifrons
247 A Hvitkinnsvartterne Chlidonias hybrida
248 A Svartterne Chlidonias niger
249 A Hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus

Alkefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Alcidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
250 A Lomvi Uria aalge
251 A Polarlomvi Uria lomvia
252 A Alke Alca torda
253 A Teist Cepphus grylle
254 A Alkekonge Alle alle
255 A Lunde Fratercula arctica

Sandhønsfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Pteroclidiformes. Familie: Pteroclididae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
256 A Steppehøne Syrrhaptes paradoxus

Duefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Columbiformes. Familie: Columbidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
257 C Bydue Columba livia domestica
258 A Skogdue Columba oenas
259 A Ringdue Columba palumbus
260 A Tyrkerdue Streptopelia decaocto
261 A Turteldue Streptopelia turtur
262 A Mongolturteldue Streptopelia orientalis

Gjøkfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Cuculiformes. Familie: Cuculidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
263 A Skjæregjøk Clamator glandarius
264 A Gjøk Cuculus canorus
265 A Gulnebbgjøk Coccyzus americanus

Slørugler[rediger | rediger kilde]

Orden: Strigiformes. Familie: Tytonidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
266 A Tårnugle Tyto alba

Uglefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Strigiformes. Familie: Strigidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
267 A Dverghornugle Otus scops
268 A Hubro Bubo bubo
269 A Snøugle Bubo scandiacus
270 A Haukugle Surnia ulula
271 A Spurveugle Glaucidium passerinum
272 A Kattugle Strix aluco
273 A Slagugle Strix uralensis
274 A Lappugle Strix nebulosa
275 A Hornugle Asio otus
276 A Jordugle Asio flammeus
277 A Perleugle Aegolius funereus

Nattravnfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Caprimulgiformes. Familie: Caprimulgidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
278 A Nattravn Caprimulgus europaeus

Seilerfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Apodiformes. Familie: Apodidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
279 A Skorsteinsseiler Chaetura pelagica
280 A Pigghaleseiler Hirundapus caudacutus
281 A Tårnseiler Apus apus
282 A Gråseiler Apus pallidus
283 A Alpeseiler Apus melba
284 A hvitgumpseiler Apus caffer

Isfuglfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Coraciiformes. Familie: Alcedinidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
285 A Isfugl Alcedo atthis

Bieterfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Coraciiformes. Familie: Meropidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
286 A Bieter Merops apiaster
287 A Blåkinnbieter Merops persicus

Råkefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Coraciiformes. Familie: Coraciidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
288 A Blåråke Coracias garrulus

Hærfuglfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Coraciiformes. Familie: Upupidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
289 A Hærfugl Upupa epops

Spettefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Piciformes. Familie: Picidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
290 A Vendehals Jynx torquilla
291 A Gråspett Picus canus
292 A Grønnspett Picus viridis
293 A Svartspett Dryocopus martius
294 A Flaggspett Dendrocopos major
295 A Hvitryggspett Dendrocopos leucotos
296 A Dvergspett Dendrocopos minor
297 A Tretåspett Picoides tridactylus

Lerkefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Alaudidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
298 A Kalanderlerke Melanocorypha calandra
299 A Fjellkalanderlerke Melanocorypha bimaculata
300 A Hvitvingelerke Melanocorypha leucoptera
301 A Dverglerke Calandrella brachydactyla
302 A Flekkdverglerke Calandrella rufescens
303 A Topplerke Galerida cristata
304 A Trelerke Lullula arborea
305 A Sanglerke Alauda arvensis
306 A Fjellerke Eremophila alpestris

Svalefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Hirundinidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
307 A Sandsvale Riparia riparia
308 A Klippesvale Ptyonoprogne rupestris
309 A Låvesvale Hirundo rustica
310 A Taksvale Delichon urbicum
311 A Amursvale Cecropis daurica

Erlefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Motacillidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
312 A Tartarpiplerke Anthus richardi
313 A Mongolpiplerke Anthus godlewskii
314 A Markpiplerke Anthus campestris
315 A Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
316 A Trepiplerke Anthus trivialis
317 A Tundrapiplerke Anthus gustavi
318 A Heipiplerke Anthus pratensis
319 A Lappiplerke Anthus cervinus
320 A Myrpiplerke Anthus rubescens
321 A Vannpiplerke Anthus spinoletta
322 A Skjærpiplerke Anthus petrosus
323 A Gulerle Motacilla flava
324 A Sitronerle Motacilla citreola
325 A Vintererle Motacilla cinerea
326 A Linerle Motacilla alba

Sidensvansfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Bombycillidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
327 A Sidensvans Bombycilla garrulus


Fossekallfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Cinclidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
328 A Fossekall Cinclus cinclus

Gjerdesmettfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Troglodytidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
329 A Gjerdesmett Troglodytes troglodytes

Jernspurvfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Prunellidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
330 A Jernspurv Prunella modularis
331 A Sibirjernspurv Prunella montanella
332 A Alpejernspurv Prunella collaris

Fluesnapper-, sanger- og trostefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Muscicapidae, Turdidae og Sylviidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
333 A Hekkskvett Cercotrichas galactotes
334 A Rødstrupe Erithacus rubecula
335 A Nattergal Luscinia luscinia
336 A Sørnattergal Luscinia megarhynchos
337 A Rubinstrupe Luscinia calliope
338 A Blåstrupe Luscinia svecica
339 A Blåstjert Tarsiger cyanurus
340 A Hvitstrupenattergal Irania gutturalis
341 A Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
342 A Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
343 A Buskskvett Saxicola rubetra
344 A Asiasvartstrupe Saxicola maurus
345 A Svartstrupe Saxicola rubicola
346 A Isabellasteinskvett Oenanthe isabellina
347 A Steinskvett Oenanthe oenanthe
348 A Svartstrupesteinskvett Oenanthe pleschanka
349 A Middelhavssteinskvett Oenanthe hispanica
350 A Ørkensteinskvett Oenanthe deserti
351 A Steintrost Monticola saxatilis
352 A Gulltrost Zoothera dauma
353 A Brunkinnskogtrost Catharus ustulatus
354 A Gråkinnskogtrost Catharus minimus
355 A Sibirtrost Geokichla sibirica
356 A Ringtrost Turdus torquatus
357 A Svarttrost Turdus merula
358 A Gråstrupetrost Turdus obscurus
359 A Rødflekktrost Turdus naumanni
360 A Svartflekktrost Turdus eunomus
361 A Svartstrupetrost Turdus atrogularis
362 A Gråtrost Turdus pilaris
363 A Måltrost Turdus philomelos
364 A Rødvingetrost Turdus iliacus
365 A Duetrost Turdus viscivorus
366 A Starrsanger Locustella certhiola
367 A Stripesanger Locustella lanceolata
368 A Gresshoppesanger Locustella naevia
369 A Elvesanger Locustella fluviatilis
370 A Sumpsanger Locustella luscinioides
371 A Tykknebbsanger Iduna aedon
372 A Tartarsanger Iduna caligata
373 A Ramasanger Iduna rama
374 A Bleksanger Iduna pallida
375 A Gulsanger Hippolais icterina
376 A Spottesanger Hippolais polyglotta
377 A Vannsanger Acrocephalus paludicola
378 A Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
379 A Åkersanger Acrocephalus agricola
380 A Busksanger Acrocephalus dumetorum
381 A Myrsanger Acrocephalus palustris
382 A Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
383 A Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
384 A Rødstrupesanger Sylvia cantillans
385 A Svarthodesanger Sylvia melanocephala
386 A Mestersanger Sylvia crassirostris
387 A Hauksanger Sylvia nisoria
388 A Møller Sylvia curruca
389 A Tornsanger Sylvia communis
390 A Hagesanger Sylvia borin
391 A Munk Sylvia atricapilla
392 A Østkronsanger Phylloscopus coronatus
393 A Østsanger Phylloscopus trochiloides
394 A Lappsanger Phylloscopus borealis
395 A Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
396 A Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
397 A Blekbrynsanger Phylloscopus humei
398 A Viersanger Phylloscopus schwarzi
399 A Brunsanger Phylloscopus fuscatus
400 A Eikesanger Phylloscopus bonelli
401 A Furusanger Phylloscopus orientalis
402 A Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
403 A Gransanger Phylloscopus collybita
404 A Løvsanger Phylloscopus trochilus
405 A Fuglekonge Regulus regulus
406 A Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
407 A Gråfluesnapper Muscicapa striata
408 A Dvergfluesnapper Ficedula parva
409 A Halsbåndfluesnapper Ficedula albicollis
410 A Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca

Timaler[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Timaliidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
411 A Skjeggmeis Panurus biarmicus

Stjertmeisfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Aegithalidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
412 A Stjertmeis Aegithalos caudatus

Meisefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Paridae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
413 A Løvmeis Poecile palustris
414 A Granmeis Poecile montanus
415 A Lappmeis Poecile cinctus
416 A Toppmeis Lophophanes cristatus
417 A Svartmeis Periparus ater
418 A Blåmeis Cyanistes caeruleus
419 A Parus_major_4_(Marek_Szczepanek).jpg Kjøttmeis Parus major

Spettmeiser[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Sittidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
420 A Spettmeis Sitta europaea

Trekryperer[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Certhiidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
421 A Trekryper Certhia familiaris

Pungmeiser[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Remizidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
422 A Pungmeis Remiz pendulinus

Pirolfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Oriolidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
423 A Pirol Oriolus oriolus

Varslere[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Laniidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
424 A Brunvarsler Lanius cristatus
425 A Rødhalevarsler Lanius isabellinus
426 A Tornskate Lanius collurio
427 A Rosenvarsler Lanius minor
428 A Varsler Lanius excubitor
429 A Krattvarsler Lanius meridionalis
430 A Rødhodevarsler Lanius senator
431 A Hvitpannevarsler Lanius nubicus

Kråkefugler[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Corvidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
432 A Nøtteskrike Garrulus glandarius
433 A Lavskrike Perisoreus infaustus
434 A Skjære Pica pica
435 A Nøttekråke Nucifraga caryocatactes
436 A Kaie Corvus monedula
437 A Kornkråke Corvus frugilegus
438 A Svartkråke Corvus corone
439 A Kråke Corvus cornix
440 A Ravn Corvus corax

Stærfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Sturnidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
441 A Stær Sturnus vulgaris
442 A Rosenstær Pastor roseus
443 D Mandsjuriastær Agropsar sturninus

Spurvefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Passeridae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
444 A Gråspurv Passer domesticus
445 A Middelhavsspurv Passer hispaniolensis
446 A Pilfink Passer montanus

Finkefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Fringillidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
447 A Bokfink Fringilla coelebs
448 A Bjørkefink Fringilla montifringilla
449 A Gulirisk Serinus serinus
450 A Grønnfink Carduelis chloris
451 A Stillits Carduelis carduelis
452 A Grønnsisik Spinus spinus
453 A Tornirisk Linaria cannabina
454 A Bergirisk Carduelis flavirostris
455 A Brunsisik Carduelis cabaret
456 A Gråsisik Carduelis flammea
457 A Polarsisik Carduelis hornemanni
458 A Båndkorsnebb Loxia leucoptera
459 A Grankorsnebb Loxia curvirostra
460 A Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus
461 A Rosenfink Carpodacus erythrinus
462 A Konglebit Pinicola enucleator
463 A Dompap Pyrrhula pyrrhula
464 A Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
465 A Gulbrynkjernebiter Hesperiphona vespertina

Parulaer[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Parulidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
466 A Myrteparula Setophaga coronata
467 A Svarthetteparula Setophaga striata
468 A Ovnparula Seiurus aurocapilla

Buskspurvfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Emberizidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
469 A Sangspurv Melospiza melodia
470 A Hvitkronespurv Zonotrichia leucophrys
471 A Hvitstrupespurv Zonotrichia albicollis
472 A Vinterjunko Junco hyemalis
473 A Lappspurv Calcarius lapponicus
474 A Snøspurv Plectrophenax nivalis
475 A Gråhodespurv Emberiza spodocephala
476 A Hvithodespurv Emberiza leucocephalos
477 A Gulspurv Emberiza citrinella
478 A Rødbrystspurv Emberiza buchanani
479 A Hortulan Emberiza hortulana
480 A Vierspurv Emberiza rustica
481 A Dvergspurv Emberiza pusilla
482 A Kastanjespurv Emberiza rutila
483 A Sibirspurv Emberiza aureola
484 A Sivspurv Emberiza schoeniclus
485 A Svarthodespurv Emberiza melanocephala
486 A Kornspurv Emberiza calandra
487 A Sisselspurv Spiza americana
488 A Rosenbrysttykknebb Pheucticus ludovicianus

Trupialer[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Icteridae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
489 A Bobolink Dolichonyx oryzivorus
490 A Brunhodetrupial Molothrus ater
491 A Lundtrupial Icterus galbula

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Norgeslisten. Norsk ornitologisk forening. Besøkt 28. juni 2014

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]