Makrellterne

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Makrellterne
Nomenklatur
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758
Populærnavn
makrellterne[1]
Klassifikasjon
RikeDyr
RekkeRyggstrengdyr
UnderrekkeVirveldyr
KlasseFugler
OrdenVade-, måke- og alkefugler
FamilieMåkefamilien
SlektSterna
Miljøvern
Norsk rødliste:
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

EN — Sterkt truet
Artsdatabanken (2021)[2]

Økologi
Habitat: kyststrøk, øyer og innsjøer
Utbredelse: se kart
grønn = hekking; blå = overvintring

Makrellterne (Sterna hirundo) er en kystbunden overflatebeitende sjøfugl som tilhører slekten havterner (Sterna) i gruppen terner, som videre inngår som en underfamilie i måkefamilien. Arten er en langdistansetrekkfugl, og én av kun to terner som hekker i Norge. Den andre er rødnebbterne (S. paradisaea).

Biologi[rediger | rediger kilde]

Egg etter nominatformen

Makrellterne blir 32–39 cm lang og veier 97–146 g, mens vingespennet utgjør 72–83 cm.[3]

Fjærdrakten er i hovedsak lysegrå og hvit.[3] Arten har dypt kløftet hale der ytterfjæra blir 6–9 cm lange.[3] Ellers har makrellterna sort hodekappe, som rekker fra nebbet og ned til i underkant av øynene langs sidene og til ned mot ryggen i nakken, og et oransjerødt spisst nebb som er sort ytterst, men spissen kan være mindre uttrykt midt på sommeren. Undersiden er lysegrå.[3]

Makrellterne er en utpreget trekkfugl, og fugler som hekker i Europa overvintrer utenfor kysten til de vestlige og sørlige delene av Afrika.

Arten opptrer langs hele norskekysten,[2] men er mest vanlig i Sør-Norge og gradvis mer fåtallig til lenger nord man kommer. Den hekker også i innlandet, spesielt i de store innsjøene. I Norge er det anslått at det hekker rundt 10 000—20 000 par.

Makrellterne lever av små fisk, som den enten finner ved kysten, eller i ferskvann. Enkelte krepsdyr og insekter blir også spist av makrellterne.

Inndeling[rediger | rediger kilde]

Inndelingen følger Birds of the World og er i henhold til Winkler, Billerman & Lovette (2020).[4] Norske navn på artene følger Norske navn på verdens fugler og er i henhold til Syvertsen et al. (2008, 2017, 2020).[5][6][7] Eventuelle navn i parentes er ikke offisielle, men kun midlertidige beskrivelser.

Treliste

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 1. mars 2022. Besøkt 1. mars 2022. 
  2. ^ a b Stokke BG, Dale S, Jacobsen K-O, Lislevand T, Solvang R og Strøm H (24. november 2021). «Fugler. Vurdering av makrellterne Sterna hirundo som EN for Norge»Åpent tilgjengelig. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Besøkt 28. mars 2023. 
  3. ^ a b c d Arnold, J. M., S. A. Oswald, I. C. T. Nisbet, P. Pyle, and M. A. Patten (2020). Common Tern (Sterna hirundo), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.comter.01
  4. ^ Winkler, D. W., S. M. Billerman, and I.J. Lovette (2020). Gulls, Terns, and Skimmers (Laridae), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.larida1.01
  5. ^ Syvertsen, P. O., Ree, V., Hansen, O. B., Syvertsen, Ø., Bergan, M., Kvam, H., Viker, M. & Axelsen, T. 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl (NNKF) 1990-2008. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forening. www.birdlife.no (publisert 22.5.2008). Besøkt 2016-04-10
  6. ^ Syvertsen, P.O., M. Bergan, O.B. Hansen, H. Kvam, V. Ree og Ø. Syvertsen 2017: Ny verdensliste med norske fuglenavn. Norsk Ornitologisk Forenings hjemmesider: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/navn/om.php
  7. ^ Syvertsen, P. O., Bergan, M., Hansen, O. B., Kvam, H., Ree, V. & Syvertsen, Ø. 2020. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forenings hjemmesider. URL: https://www.birdlife.no/fuglekunnskap/navn/

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]