Sandsvale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sandsvale
Sandsvalas hekkehabitat
Nomenklatur
Riparia riparia
(Linnaeus, 1758)
Populærnavn
sandsvale[1]
Klassifikasjon
RikeDyr
RekkeRyggstrengdyr
UnderrekkeVirveldyr
KlasseFugler
OrdenSpurvefugler
FamilieSvalefamilien
SlektRiparia
Miljøvern
IUCNs rødliste:
ver 3.1
UtryddetUtryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

LC — Livskraftig
BirdLife International (2019)[2]

Norsk rødliste:
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

VU — Sårbar
Artsdatabanken (2021)[3]

Økologi
Habitat: Lavlandsområder langs kysten, elver, bekker, innsjøer, reservoarer og våtmarker, opp til 2 100 moh.
Utbredelse: Amerika, Eurasia og Afrika
grønn = hekkeutbredelse
turkis = ikke-hekkende
blå = overvintringsutbredelse

Sandsvale (Riparia riparia) er en langdistansetrekkfugl i svalefamilien (Hirundinidae) og inngår som én av fem eller seks arter i slekten Riparia. Fire underarter anerkjennes. Svaler i denne slekten har kvadratisk stjert. Nominatformen hekker blant annet i Norge. Arten hekker i kolonier.

Biologi[rediger | rediger kilde]

Sandsvale i flukt
Riparia riparia

Sandsvaler blir cirka 12 cm lange og veier typisk cirka 10,2–18,8 g. Vingespennet utgjør cirka 89–111 mm. Kjønnene er like.[4] Fjærdrakten er fra grålig brun til mørk brun på oversiden og lys, nærmest hvit på strupen og undersiden. Øverst på brystet renner det et halvmåneformet gråbrunt bånd fra vinge til vinge.[4]

Sandsvala er vanlig i det meste av den holarktiske regionen, fra Europa og vestover til Beringstredet og videre til Alaska og Canada, sørover til det sørlige Spania, Egypt, Persiabukten, Nord-India og Kina. I Nord-Amerika sør til Mexico. Arten mangler i høyarktiske områder.

Sandsvaler unngår normalt tett skog og tettbebyggelser, og er sjelden å se over tregrensen. Den er mest vanlig nær vann og legger ofte reiret i utraste elvekanter og bratte sandskråninger (rasmark). Frodig kulturlandskap med en større elv regnes som en ideell biotop for arten, som hekker i kolonier. Reirene plasserer i vanligvis i vertikale jord- og sandvegger.

Inndeling[rediger | rediger kilde]

Inndelingen følger IOC World Bird List.[5] Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl (NNKF).[6][7] Norske navn i parentes er ikke offisielle.

Treliste

Det har i en tid vært uklart om det er fem eller seks arter i slekten Riparia. IOC World Bird List har inntil 2024 regnet med fem,[8] mens Birds of the World regner med seks.[9] Den sjette er Riparia cowani (madagaskarsandsvale),[9] som IOC World Bird List først anerkjente som en selvstendig art i versjon 14.1 av sin liste.[5] Denne arten er imidlertid ennå ikke navngitt på norsk.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 24. februar 2022. Besøkt 24. februar 2022. 
  2. ^ BirdLife International. 2019. Riparia riparia (amended version of 2016 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T103815961A155536007. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T103815961A155536007.en. Accessed on 02 April 2024.
  3. ^ Stokke BG, Dale S, Jacobsen K-O, Lislevand T, Solvang R og Strøm H (24. november 2021). «Fugler. Vurdering av sandsvale Riparia riparia som NT→VU for Norge»Åpent tilgjengelig. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Besøkt 29. mars 2023. 
  4. ^ a b Garrison, B. A. and A. Turner (2020). Bank Swallow (Riparia riparia), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.banswa.01
  5. ^ a b Gill F, D Donsker & P Rasmussen (Eds). 2024. IOC World Bird List (v14.1). doi : 10.14344/IOC.ML.14.1. Available at http://www.worldbirdnames.org/ Hentet 2024-04-08.
  6. ^ Syvertsen, P. O., Ree, V., Hansen, O. B., Syvertsen, Ø., Bergan, M., Kvam, H., Viker, M. & Axelsen, T. 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl (NNKF) 1990-2008. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forening. www.birdlife.no (publisert 22.5.2008). Besøkt 2016-04-10
  7. ^ Syvertsen, P.O., M. Bergan, O.B. Hansen, H. Kvam, V. Ree og Ø. Syvertsen 2017: Ny verdensliste med norske fuglenavn. Norsk Ornitologisk Forenings hjemmesider: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/navn/om.php
  8. ^ Gill, F, D Donsker, and P Rasmussen (Eds). 2023. IOC World Bird List (v 13.1). Doi 10.14344/IOC.ML.13.1. http://www.worldbirdnames.org/
  9. ^ a b Kirwan, G. M., P. F. D. Boesman, and A. Turner (2023). Madagascar Martin (Riparia cowani), version 1.0. In Birds of the World (B. K. Keeney and N. D. Sly, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.plamar3.01

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]