Svartrødstjert

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Svartrødstjert
Svartrødstjert
Vitenskapelig(e)
navn
:
Phoenicurus ochruros
Norsk(e) navn: svartrødstjert[1]
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyr
Rekke: Ryggstrengdyr
Klasse: Fugler
Orden: Spurvefugler
Infraorden: Passerida
Familie: Fluesnapperfamilien
Slekt: Phoenicurus
IUCNs rødliste:
livskraftig
Norsk rødliste for arter:
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

EN — Sterkt truet
Artsdatabanken (2021)[2]

Habitat: hekker i huler og hull, også i bygninger
Utbredelse: sør og sentralt i Europa, trekker til sørlige Europa og Nord-Afrika

Svartrødstjert (Phoenicurus ochruros) er en fugl i fluesnapperfamilien.

Utbredelse[rediger | rediger kilde]

Utbredelse og økologi: Svartrødstjert hekker i Sør-Norge nord til Trøndelag, i byområder, industriområder og enkelte andre steder med bygninger. Lenger sør i Europa hekker den også i karrige fjellområder. Arten har nordvestgrensa for sin europeiske utbredelse i Norge. Føden består hovedsakelig av invertebrater, men noe plantemateriale står også på menyen. Svartrødstjerten overvintrer i Middelhavsområdet.[2]

Rødlistevurdering[rediger | rediger kilde]

Bestand og bestandsutvikling: Den norske hekkebestanden har alltid vært meget liten og ble i 2015 anslått til å være i intervallet 20-60 individer, og den ble da vurdert som stabil [3]. Bestandsestimatet tilsier både rødlistekategori sterkt truet EN og kritisk truet CR etter kriteriet D1 (Lavt antall reproduksjonsdyktige individer), men med den mest sannsynlige verdien i kategorien kritisk truet CR.

Påvirkninger: Shimmings og Øien (2015) antar at klimaendringer og forhold utenfor hekkeplassene kan påvirke den norske bestanden, men det finnes ikke konkret dokumentasjon av påvirkningsfaktorer. I Sverige påpekes det at sanering av industriområder og restaurering av bygårder skaper færre hekkeplasser for arten i urbane strøk [4].

Konklusjon: Svartrødstjert (Phoenicurus ochruros) vurderes til rødlistekategori kritisk truet CR, på bakgrunn av bestandsestimater og basert på kriteriet D1.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 21. februar 2022. Besøkt 21. februar 2022. 
  2. ^ a b c Stokke BG, Dale S, Jacobsen K-O, Lislevand T, Solvang R og Strøm H (24. november 2021). «Fugler. Vurdering av svartrødstjert Phoenicurus ochruros som VU→EN° for Norge»Åpent tilgjengelig. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Besøkt 28. mars 2023. 
  3. ^ (Shimmings & Øien 2015)
  4. ^ (SLU Artdatabanken 2020)

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]