Skjeggmeis

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skjeggmeis
Nomenklatur
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)
Synonymi
Panurus
Koch, 1816
Panuridae
des Murs, 1860
Populærnavn
skjeggmeis[1]
Klassifikasjon
RikeDyr
RekkeRyggstrengdyr
KlasseFugler
OrdenSpurvefugler
OverfamilieSylvioidea
Miljøvern
IUCNs rødliste:
ver 3.1
UtryddetUtryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

LC — Livskraftig
BirdLife International (2016)[2]

Norsk rødliste:
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

EN — Sterkt truet
Artsdatabanken (2021)[3]

Økologi
Habitat: hekker i våtmark
Utbredelse: Palearktis

Skjeggmeis (Panurus biarmicus) er eneste art i slekten skjeggmeiser (Panurus), som videre inngår som eneste slekt i skjeggmeisfamilien (Panuridae). Arten har altså ingen nære slektninger, men skjeggmeisfamilien inngår i den tallrike overfamilien Sylvioidea, som inkluderer over 1 300 arter med sangfugler (Passeri) og inngår i ordenen av spurvefugler (Passeriformes).[4]

Taksonomi[rediger | rediger kilde]

Skjeggmeishunn, variant A
Skjeggmeishann (venstre) og hunn av variant B
Panurus biarmicus

Det er uklart om arten skal regnes som monotypisk eller ikke, men enn så lenge aksepteres det tre underarter.[4]

Biologi[rediger | rediger kilde]

Panurus biarmicus biarmicus

Skjeggmeis blir cirka 14,5–17 cm lag og veier typisk 11–20,8 g. Hannen har blågrått eller askegrått hode med sorte markeringer fra framkant av øynene og nedover kinnene, mens oversiden og flankene er blek rustrød til nøttefarget og buken hvit. Vingene har i tillegg sorte og hvite markeringer. Nebb og øyne er gule, og de undre ekstremitetene sorte. Hunnen ligner hannen, men har blek rustrød til nøttefarget hode med hvite kinn og hvit strupe (variant A). Hun finnes i to varianter, der den andre (variant B) i tillegg har sorte markeringsstriper på framryggen og ei tynn stort stripe langsetter tinningen, fra over øynene til nakken. Svært lite skiller underartene, annet enn at ssp. russicus og kosswigi er noe blekere utfarget. Det er usikkert om hunnene i disse underartene finnes som to varianter.[4]

Skjeggmeis er utbredt i Palearktis og finnes fragmentert gjennom Europa. Den regnes som ganske stasjonær og er sjelden i Norge. Her hekker den blant annet i Øra naturreservat utenfor Fredrikstad og finnes ellers spredt rundt på egnede steder ved Oslofjorden, der den også overvintrer. Fra områdene nord for Svartehavet og østover er utbredelsen mer sammenhengende og arten tallrik.

Habitatet består helst av takrør (Phragmites) og annet høytvoksende gress i forbindelse med våtmarksområder med ferskvann eller brakkvann, inkludert kantvegetasjonen rundt myr, sump og innsjøer. Arten eter helst virvelløse dyr og deres larver om sommeren, mens føden gjerne er vegetabilsk om vinteren.[4]

Globalt er arten tallrik og livskraftig.[2] I Norsk rødliste for arter 2015 er den oppført som nær truet, men om man bare legger Norge til grunn skulle den egentlig vært oppført som sårbar. Arten blir imidlertid sett i sammenheng med nabolandene, og man antar den vil kunne innvandre derfra om den skulle forsvinne herfra.[3]

Inndeling[rediger | rediger kilde]

Inndelingen følger Birds of the World og er i henhold til Winkler, Billerman & Lovette (2020).[5] Norske navn følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. (2008, 2017).[6][7]

Treliste

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 23. februar 2022. Besøkt 23. februar 2022. 
  2. ^ a b BirdLife International. 2016. Panurus biarmicus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22716776A87767500. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22716776A87767500.en. Downloaded on 02 December 2020.
  3. ^ a b Stokke BG, Dale S, Jacobsen K-O, Lislevand T, Solvang R og Strøm H (24. november 2021). «Fugler. Vurdering av skjeggmeis Panurus biarmicus som NT→EN° for Norge»Åpent tilgjengelig. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Besøkt 28. mars 2023. 
  4. ^ a b c d Robson, C. (2020). Bearded Reedling (Panurus biarmicus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bearee1.01
  5. ^ Winkler, D. W., S. M. Billerman, and I.J. Lovette (2020). Bearded Reedling (Panuridae), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.panuri1.01
  6. ^ Syvertsen, P. O., Ree, V., Hansen, O. B., Syvertsen, Ø., Bergan, M., Kvam, H., Viker, M. & Axelsen, T. 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl (NNKF) 1990-2008. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forening. www.birdlife.no (publisert 22.5.2008). Besøkt 2016-04-10
  7. ^ Syvertsen, P.O., M. Bergan, O.B. Hansen, H. Kvam, V. Ree og Ø. Syvertsen 2017: Ny verdensliste med norske fuglenavn. Norsk Ornitologisk Forenings hjemmesider: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/navn/om.php

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]