Hettemåke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hettemåke
Hettemåke i hekkedrakt
Nomenklatur
Chroicocephalus ridibundus
Linnaeus, 1766
Synonymi
Larus ridibundus
Populærnavn
hettemåke[1]
(lattermåke, hettemåse, lattermåse)
Klassifikasjon
RikeDyr
RekkeRyggstrengdyr
KlasseFugler
OrdenVade-, måse- og alkefugler
FamilieMåkefamilien
UnderfamilieMåker
SlektChroicocephalus
Miljøvern
IUCNs rødliste:
ver 3.1
UtryddetUtryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

LC — Livskraftig[2]

Norsk rødliste:
For fastlandet:
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

CR — Kritisk truet
Artsdatabanken (2021)[3]
-----
For Svalbard:(arten er ikke egnet for vurdering av Artsdatabanken) NA — Ikke egnet
Artsdatabanken (2021)[4]

Økologi
Habitat: våtmarksområder
Utbredelse: Nal Sarovar Bird Sanctuary (endemisk)
Inndelt i

Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) er en av de vanligste måkene. Arten er utbredt i den palearktiske sone, men i Norge er den i tilbakegang og ble mellom 2015 og 2021 oppført som sårbar i Norsk rødliste for arter. I 2021 ble imidlertid den norske rødlistingen skalert opp til kritisk truet, med referanser til reell tilbakegang i populasjonsstørrelsen.[3]

Hettemåke ble valgt til Årets Fugl i 2011 av Norsk Ornitologisk Forening (NOF).[5]

Beskrivelse[rediger | rediger kilde]

Voksne hettemåker har grå overside, mens resten av kroppen er hvit. Føttene er røde og fuglene har svømmehud mellom tærne. Nebbet er også rødt. Sammen med den hvite stripa i fremkant av vingene, et karaktertrekk for hettemåker. Arten har store, spisse vinger og flyter lett. Hanner og hunner er like. Ungfuglene har brunspettet fjærdrakt. Sommerdrakten gir fuglene de karakteristisk svart hodehette som er opphavet til navnet.

Hettemåken er cirka 36–44 cm lang og veier typisk omkring 300 gram. Vingespennet er cirka 94–105 cm.

Det er beskrevet to underarter; vanlig hettemåke (C. r. ridibundus) og sibirsk hettemåke (C. r. sibiricus).[6]

Atferd[rediger | rediger kilde]

Hettemåke er en trekkfugl som hekker i kolonier. I år med lite mat gir de ofte opp hekkingen og forlater gjerne koloniene. Ifølge NOF har toppender, horndykkere og forskjellige vaderarter stor nytte av hettemåkekoloniene. De aller fleste hettemåkene trekker sørover om vinteren, de fleste til De britiske øyer, Danmark og Mellom-Europa. Noen overvintrer i Norge.

Utbredelse[rediger | rediger kilde]

Hettemåke er en palearktisk art som hekker over store deler av Eurasia. De siste tjue åra har man også funnet hekkende bestander på Grønland og på Newfoundland i Canada.

Hekkende hettemåker ble første gang registrert i 1867 i Norge, på Jæren. Arten trives både i kyststrøk og nær vann i innlandet, i Norge nord til Varangerfjorden. Hovedbestanden finnes i områdene rundt Oslofjorden her til lands. Den norske bestanden minker[5].

Habitat[rediger | rediger kilde]

Hettemåkene er tilpasset et variabelt miljø og trives i områder med våtmarker, fortrinnsvis i ferskvannshabitater. Arten etablerer seg også i skjærgården, ofte i sammenheng med makrellterner og til dels fiskemåker.

Annet[rediger | rediger kilde]

Norsk Ornitologisk Forening kåret hettemåke til Årets fugl 2011.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 28. februar 2022. Besøkt 28. februar 2022. 
  2. ^ BirdLife International. 2018. Larus ridibundus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22694420A132548687. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22694420A132548687.en. Downloaded on 24 November 2021.
  3. ^ a b Stokke BG, Dale S, Lislevand T, Jacobsen K-O, Strøm H og Solvang R (2021, 24. november). Fugler: Vurdering av hettemåke Chroicocephalus ridibundus for Norge. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/29490
  4. ^ Stokke BG, Dale S, Jacobsen K-O, Lislevand T, Solvang R og Strøm H (24. november 2021). «Fugler. Vurdering av hettemåke Chroicocephalus ridibundus for Svalbard»Åpent tilgjengelig. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Besøkt 25. mars 2023. 
  5. ^ a b Morten Helberg, Arild Breistøl og Magne Myklebust. 2011. Hettemåke er Årets Fugl i 2011. Norsk Ornitologisk Forening.
  6. ^ Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus). Avibase.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]