Hopp til innhold

Kommunestyrevalget 2007

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Kommunevalget 2007»)
Overgripende artikkel: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007
Kommunestyrevalget 2007
10. september 2007
Valgdeltakelse 61,66 % av 3,61 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H FrP
Stemmer
29,6 %
19,3 %
17,5 %
       
Parti Sp KrF SV
Stemmer
8 %
6,4 %
6,2 %
       
Parti V RV PP
Stemmer
5,9 %
1,9 %
0,9 %

‹ 2003 Norges flagg 2011 ›

Ved kommunevalget i 2007 blei det valgt representanter til kommunestyrene i landets 430 kommuner. Valget foregikk 10. september og i noen kommuner også 9. september, og det blei samtidig foretatt valg til fylkesting og til bydelsutvalg i Oslo.

Ved valget var det 3 611 363 som hadde stemmerett. Av disse var det 2 226 834 som avgav stemme, altså 61,7 prosent. 14 313 stemmesedler var blanke, mens 2 815 stemmer blei forkasta av ulike grunner. Det blei altså avgitt 2 209 706 gyldige stemmer (61,2 prosent). Det var i alt 62 555 kandidater på listene.

Generelt om stemmetall

[rediger | rediger kilde]

Kommunevise stemmetall finnes i to databaser. Den ene er Kommunal- og regionaldepartementets oversikt på nettstedet valg.no.[1] Den andre ligger hos Statistisk sentralbyrå (SSB), og tall fra denne finnes i ferdige tabeller på byråets nettsted.[2] En kan også konstruere egne tabeller ved hjelp av byråets verktøy, Statistikkbanken.[3] Stemmetalla i de to basene avviker tidvis noe. Dette skyldes at valg.no låses på et tidspunkt; for valget i 2007 skjedde dette 22. november. Det forekommer imidlertid at det kommer inn rettelser seinere. Disse legges inn i SSB-basen, og denne er altså den i ettertid mest oppdaterte.

De to basene har sine ulike fordeler i oppbygning og innhold. I denne artikkelen er alle kommunetall i de store fylkesvise tabellene henta fra valg.no. Det meste av tall på fylkesnivå og nasjonalt er derimot fra SSB. Summene fra kommunetabellene vil derfor kunne avvike noe fra de aggregerte talla.

Landsresultat

[rediger | rediger kilde]

De avgitte stemmene fordelte seg slik:

Parti stemmer Prosent Avvik k-valg 2003 Avvik s-valg 2005 Mandater
Arbeiderpartiet (A) 655 096 29,6 2,1 -3,0 3 299
Høyre (H) 425 700 19,3 1,2 5,2 1 627
Fremskrittspartiet (Frp) 387 487 17,5 1,1 -4,5 1 625
Senterpartiet (Sp) 175 677 7,9 0,0 1,5 1 581
Kristelig Folkeparti (KrF) 141 027 6,4 0,0 -0,4 778
Sosialistisk Venstreparti (SV) 137 041 6,2 -6,0 -2,6 550
Venstre (V) 129 657 5,9 2,2 0,0 559
Rød Valgallianse (RV)[4] 41 340 1,9 0,4 0,6 66
Pensjonistpartiet (Pensj) 20 501 0,9 -0,4 47
Miljøpartiet De Grønne (MdG) 6 963 0,3 0,1 6
Demokratene (Dem) 5 163 0,2 0,0 5
Kystpartiet (Kyst) 4 409 0,2 0,0 37
Samefolkets parti (Same) 628 0,0 0,0 11
Kristent Samlingsparti (KSP) 605 0,0 0,0 0
Norges kommunistiske parti (NKP) 526 0,0 -0,1 0
Samfunnspartiet (Samf) 129 0,0 0 0
Det Liberale Folkepartiet (DLF) 127 0,0 0 0
Lokale lister og felleslister 77 630 3,5 -0,5 742

Partiresultater

[rediger | rediger kilde]

Arbeiderpartiet

[rediger | rediger kilde]

Arbeiderpartiet fikk 29,6 prosent av stemmene. Dette var partiets tredje svakeste resultat i kommunevalg sia 1928. Det var likevel positivt i den forstand at det var framgang fra 1999 og 2003, som var partiets to dårligste.

Partiet stilte i alt 420 reine lister ved kommunevalget. I sju kommuner var partiet med på felleslister: Flå (med Sp og KrF), Kvitsøy (med tverrpolitisk gruppe), Selbu (med SV), Flatanger (med SV), Bø i Nordland (med Høyre), Røst (med frie velgere) og Ibestad (med Sp og V). Det var altså bare i tre kommuner partiets navn ikke fantes på en stemmeseddel, nemlig Utsira, Modalen og Bjarkøy. Partiet var størst i 225 kommuner.

Partiets beste fylke var Finnmark, der det fikk 40,5 prosent av de avgitte stemmene. Svakest var resultatet i Vest-Agder med 20,4 prosent. Det beste kommuneresultatet fikk partiet i Årdal med 77,5 prosent. Det dårligste var i Kautokeino (5,1 prosent).

Høyre blei nest største parti med 19,3 prosent, en framgang fra 2003, men likevel fortsatt betraktelig svakere enn resultata fra 1975 til 1999, som alle var på 20-tallet.

Høyre stilte i alt 374 reine lister og var størst i 47 kommuner.

Partiets beste fylke var Akershus, der det fikk 27,7 prosent av de avgitte stemmene. Svakest var resultatet i Nord-Trøndelag med 8,5 prosent. Det beste kommuneresultatet fikk partiet i Valle med 48,9 prosent. Det dårligste var i Sømna (2,1 prosent).

Fremskrittspartiet

[rediger | rediger kilde]

Fremskrittspartiet var tredje største parti med 17,5 prosent, det beste resultatet noen sinne.

Frp stilte i alt 336 lister og blei størst i 33 kommuner.

Partiets beste fylke var Østfold, der det fikk 22,9 prosent av de avgitte stemmene. Svakest var resultatet i Sogn og Fjordane med 8,3 prosent. Det beste kommuneresultatet fikk partiet i Nordreisa med 49,3 prosent. Det dårligste var i Tynset (2,2 prosent).

Senterpartiet

[rediger | rediger kilde]

Senterpartiet fikk 7,9 prosent av stemmene, et resultat som er nokså vanlig for partiet, om vi ser bort fra fire valg i tilknytning til EU-debattene i Norge. Da lå partiet på rundt 11 prosent.

Sp stilte i alt 395 reine lister og var dermed det partiet som hadde nest størst geografisk bredde. Det var største parti i 72 kommuner. Bortsett fra Oslo var det bare i Akershus og Finnmark det ikke var en eneste kommune med Sp som største parti.

Partiets beste fylke var Nord-Trøndelag, der det fikk 22,6 prosent av de avgitte stemmene. Svakest var resultatet i Oslo med 0,8 prosent. Det beste kommuneresultatet fikk partiet i Leka med 69,3 prosent. Oslo var også svakeste kommune.

Kristelig Folkeparti

[rediger | rediger kilde]

Kristelig Folkeparti fikk 6,4 prosent, tangering av resultatet fra 2003, som var partiets svakeste etter andre verdenskrig.

KrF stilte i alt 317 reine lister. Det var størst i ni kommuner.

Partiets beste fylke var Vest-Agder, der det fikk 19,8 prosent av de avgitte stemmene. Svakest var resultatet i Finnmark med 2,3 prosent. Det beste kommuneresultatet fikk partiet i Giske med 43,2 prosent. Det dårligste var i Overhalla (1,2 prosent).

Sosialistisk Venstreparti

[rediger | rediger kilde]

SV fikk 6,2 prosent av stemmene, nokså nær ei halvering av toppresultatet fra 2003. Trøsten måtte være at det likevel var partiets fjerde beste resultat i et kommunevalg.

SV stilte i alt 310 reine lister. Det blei største parti i én kommune, Nesodden.

Partiets beste fylke var Oslo, der det fikk 10,6 prosent av de avgitte stemmene. Svakest var resultatet i Vest-Agder med 3,6 prosent. Det beste kommuneresultatet fikk partiet i Namsskogan med 33,6 prosent. Det dårligste var i Rakkestad (1,2 prosent).

Venstre fikk 5,9 prosent, det beste resultatet sia 1971 og partisplittelsen som fulgte etter folkeavstemninga i 1972.

Venstre stilte i alt 299 reine lister og blei største parti seks steder.

Partiets beste fylke var Oslo, der det fikk 8,7 prosent av de avgitte stemmene. Svakest var resultatet i Finnmark med 2,4 prosent. Det beste kommuneresultatet fikk partiet i Flatanger med 42,9 prosent. Det dårligste var i Porsanger (0,7 prosent).

Rød Valgallianse

[rediger | rediger kilde]

Rød Valgallianse (og dermed det nye partiet Rødt) fikk 1,9 prosent av stemmene. Det var det nest beste kommunevalgresultatet partiet har hatt. 1999 var en tidel bedre.

RV stilte i alt 78 reine kommunelister.

Partiets beste fylke var Oslo, der det fikk 5,2 prosent av de avgitte stemmene. Svakest var resultatet i Hedmark der det ikke hadde noen kommunelister. Det beste kommuneresultatet fikk partiet i Risør med 13,7 prosent.

Pensjonistpartiet

[rediger | rediger kilde]

Pensjonistpartiet fikk 0,9 prosent av stemmene, det samme som i 1995 og 1999, men svakere enn i 1991 (1,4 prosent) og i 2003 (1,3).

Partiet stilte liste i 48 av landets kommuner. Dets beste fylke var Hedmark, der det fikk 3,5 prosent av de avgitte stemmene. Det beste kommuneresultatet fikk partiet i Kongsvinger med 16,2 prosent.

Miljøpartiet De Grønne

[rediger | rediger kilde]

Miljøpartiet De Grønne fikk 0,3 prosent av stemmene, noe som er om lag som vanlig. Partiet stilte i alt 15 reine lister. Det beste kommuneresultatet fikk det i Flakstad med 3,7 prosent.

Demokratene

[rediger | rediger kilde]

Demokratene fikk 0,2 prosent av stemmene, omtrent som fire år før. Partiet stilte i 69 kommuner og hadde størst oppslutning i Vest-Agder med 2,3 prosent av stemmene. Fedje var beste kommune med 4,7 prosent. I kommunene Overhalla og Nærøy gjorde partiet det kunststykke å oppnå null stemmer.

Kystpartiet

[rediger | rediger kilde]

Kystpartiet fikk også 0,2 prosent av stemmene og hadde en svak tilbakegang fra 2003. Resultatet er imidlertid atskillig svakere enn det partiet presterte ved stortingsvalga både i 2001 og 2005.

Kystpartiet stilte i alt 41 lister. Det blei største parti i Skjervøy, hjemkommunen til partileder Roy Waage, der det fikk 38,6 prosent av stemmene.

Samefolkets parti

[rediger | rediger kilde]

Samefolkets parti stilte tre reine lister, alle i Finnmark. Dette var i Kautokeino (21,2 %), Karasjok (18,5 %) og Nesseby (15,2 %). I tillegg deltok partiet i ei fellesliste i Tana. I 2003 var det liste også i Alta og Oslo.

Kristent Samlingsparti

[rediger | rediger kilde]

Kristent Samlingsparti stilte åtte lister ved dette valget. Beste resultater var i Ulstein og Hå med henholdsvis 1,3 og 0,9 prosent av stemmene. Totalt økte partiet sitt stemmetall med drøyt 100 fra valget i 2003.

Norges kommunistiske parti

[rediger | rediger kilde]

NKP stilte denne gangen fem lister. Det beste kommuneresultatet fikk partiet i Tranøy med 1,8 prosent. I Alta oppnådde NKP 1,1 prosent, mens listene i Oslo, Trondheim og Bergen fikk bare 0,1 prosent. På landsbasis var stemmetallet redusert til en firedel i forhold til kommunevalget i 2003.

Samfunnspartiet

[rediger | rediger kilde]

Samfunnspartiet stilte liste bare i én kommune, Oslo.

Det Liberale Folkepartiet

[rediger | rediger kilde]

DLF stilte også bare liste i Oslo.

Andre lister

[rediger | rediger kilde]

Det blei i tillegg til ovennevnte lister stilt i alt 209 felleslister og lokale lister. 36 av disse blei størst i sin kommune.

Fylkesvise resultater

[rediger | rediger kilde]

Østfold hadde på valgtidspunktet 18 kommuner. Det var 206 032 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 59,5 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 132 lister. Arbeiderpartiet stilte rein partiliste i samtlige kommuner og blei største parti i 11 av disse. Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre stilte i 17 kommuner hver. Sp var størst i fire og Frp i tre kommuner. Ellers stilte partiene slikt antall lister: V 14, SV 13, Pensjonistpartiet 6, RV 4, Demokratene og Kristelig Samlingsparti 2 hver, Miljøpartiet og Kystpartiet 1 hver. Det var videre tre lokale lister.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Aremark 1 106 747 68,6 33,3 23,6 25,8 9,6 7,6
(17) 6 4 4 2 1
Askim 11 146 6 029 55,0 34,6 4,1 4,7 6,5 5,4 19,4 19,4 5,9 1: Askimpartiet
(35) 12 1 2 2 2 7 7 2
Eidsberg 8 060 4 464 56,2 24,2 4,9 23,7 7,4 7,7 12,7 19,2
(35) 8 2 8 3 3 4 7
Fredrikstad 55 949 33 747 61,0 32,8 4,6 0,9 2,2 4,8 3,3 13,2 31,1 0,1 0,1 2,6 2,0 2,1 1: Bymiljølista
2: Folkets stemme
(53) 18 2 0 1 3 2 7 17 0 0 1 1 1
Halden 22 180 12 924 58,9 43,6 7,3 2,3 4,9 7,3 3,6 10,4 15,9 0,2 2,9 1,5
(49) 21 4 1 2 4 2 5 8 0 1 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Hobøl 3 465 2 251 66,0 23,5 9,9 8,9 13,1 12,0 32,6
(21) 5 2 2 3 2 7
Hvaler 3 176 2 091 66,9 33,7 6,3 4,4 3,8 21,5 27,4 2,9
(21) 7 1 1 1 5 6 0
Marker 2 819 1 758 63,6 55,1 18,1 17,5 9,3
(25) 14 5 4 2
Moss 22 775 13 554 59,5 40,0 5,8 3,6 3,0 4,5 21,5 19,2 2,4
(39) 16 2 1 1 2 8 8 1
Rakkestad 5 769 3 348 58,4 21,8 1,2 22,6 21,2 14,9 5,5 12,7
(25) 6 0 6 5 4 1 3
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Rygge 10 589 6 560 62,1 28,6 6,2 3,5 4,1 5,0 18,1 31,0 0,4 3,2
(27) 8 2 1 1 1 5 8 0 1
Rømskog 539 443 83,3 39,5 25,1 28,4 7,0
(13) 5 3 4 1
Råde 5 243 3 444 66,2 35,2 2,3 9,2 10,5 2,2 13,7 26,8
(27) 10 0 3 3 0 4 7
Sarpsborg 39 723 21 729 55,3 48,7 3,2 0,6 3,7 6,7 2,5 11,3 19,5 0,2 3,5
(49) 24 2 0 2 3 1 6 9 0 2
Skiptvet 2 569 1 559 61,3 32,5 33,0 10,8 12,8 11,0
(21) 7 7 2 3 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Spydeberg 3 867 2 387 63,0 19,1 4,4 26,4 8,4 8,2 14,5 18,9
(21) 4 1 5 2 2 3 4
Trøgstad 3 911 2 336 60,4 24,8 3,0 26,8 7,1 8,0 10,0 20,4
(21) 5 0 6 2 2 2 4
Våler 3 146 1 905 60,6 17,9 3,9 21,1 10,9 2,8 16,7 26,6
(21) 4 1 4 2 0 4 6
Total 206 032 59,5

Akershus hadde på valgtidspunktet 22 kommuner. Det var 384 944 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 64,2 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 188 lister. Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet stilte reine partilister i samtlige kommuner, mens Venstre mangla i en kommune. RV stilte 15 steder, Pensjonistpartiet 9, Demokratene 4 og Miljøpartiet 2. Det var videre fem lokale lister. Arbeiderpartiet var størst i 15 kommuner, Høyre i 5 og SV og Frp i én hver.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Asker 38 661 25 852 67,3 20,1 4,5 1,1 1,2 3,3 8,7 39,6 15,8 1,3 4,4 1: Askers Grønne Venner
(47) 10 2 0 0 2 4 19 8 0 2
Aurskog-Høland 10 629 6 710 63,6 33,0 3,5 11,7 10,0 3,9 5,6 32,4
(35) 12 1 4 4 1 2 11
Bærum 80 270 53 543 67,2 19,5 5,7 1,3 1,2 2,8 10,9 40,4 15,3 0,2 0,7 1,5 0,4 1: Folket
(51) 10 3 1 0 1 6 21 8 0 0 1 0
Eidsvoll 15 034 8 576 57,5 24,4 6,5 1,1 12,2 4,0 1,9 18,9 20,3 3,3 7,3 1: Eidsvoll demokratiske bygdeliste
(35) 9 2 0 4 1 1 7 7 1 3
Enebakk 7 292 4 418 61,4 23,7 6,7 10,3 4,7 32,5 22,0
(27) 6 2 3 1 9 6
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Fet 7 514 4 781 64,3 45,2 4,2 1,0 7,8 3,5 2,9 14,6 20,7
(27) 12 1 0 2 1 1 4 6
Frogn 10 573 7 145 68,1 18,1 7,9 0,7 3,2 5,2 16,8 31,3 13,7 3,1
(31) 6 2 0 1 2 5 10 4 1
Gjerdrum 3 919 2 553 66,1 30,4 5,0 10,5 6,5 11,4 21,7 14,4
(25) 7 1 3 2 3 5 4
Hurdal 2 055 1 310 63,9 23,1 8,8 9,5 10,4 16,8 11,1 20,4
(17) 4 1 2 2 3 2 3
Lørenskog 23 862 14 733 62,2 40,9 5,1 1,2 1,8 3,7 4,1 17,8 20,3 0,2 5,0 1: Lørenskog i våre hjerter
(47) 20 2 0 1 2 2 8 10 0 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Nannestad 7 978 4 624 58,8 34,3 3,9 10,4 4,8 8,6 12,5 25,5
(31) 11 1 3 1 3 4 8
Nes 13 940 8 024 58,2 40,8 4,9 11,5 4,2 5,6 8,3 24,6
(41) 17 2 5 2 2 3 10
Nesodden 12 588 7 951 64,1 20,0 24,4 5,8 1,4 6,6 6,3 20,5 11,4 0,4 3,2
(27) 5 7 2 0 2 2 5 3 0 1
Nittedal 14 779 9 488 64,7 25,2 4,8 2,0 5,5 2,9 7,5 24,3 25,0 2,8
(29) 8 1 0 2 1 2 7 7 1
Oppegård 18 225 12 418 68,8 21,6 6,2 1,1 0,8 4,5 7,2 45,7 12,9
(31) 7 2 0 0 1 2 15 4
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Rælingen 11 657 6 760 58,8 44,5 4,6 1,2 2,1 3,8 3,3 16,5 19,4 1,6 3,0 1: Rælingen i våre hjerter
(35) 16 2 0 1 1 1 6 7 0 1
Skedsmo 34 264 20 904 61,9 37,7 5,3 1,1 2,6 3,4 3,9 22,3 22,1 1,7
(47) 18 3 0 1 2 2 10 10 1
Ski 20 397 13 009 64,3 29,4 6,9 1,8 3,7 4,0 5,5 27,7 17,7 3,3
(41) 12 3 1 2 2 2 11 7 1
Sørum 10 501 6 902 66,2 31,6 5,4 10,5 4,3 3,1 24,8 20,4
(31) 10 2 3 1 1 8 6
Ullensaker 19 669 11 723 60,2 28,4 2,8 0,7 6,0 2,5 3,0 12,6 41,4 0,1 2,5
(45) 13 1 0 3 1 1 6 19 0 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Vestby 10 208 6 814 66,9 31,0 6,2 1,8 7,8 3,2 6,9 25,6 17,6
(35) 11 2 0 3 1 3 9 6
Ås 10 929 6 919 63,3 31,0 11,8 2,0 12,4 4,6 7,7 15,6 15,0
(33) 10 4 0 4 2 3 5 5
Total 384 944 64,2

I Oslo valgtes det et kommunestyre som også har fylkestingets oppgaver. Det var 441 930 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 61,8 prosent stemme.

Velgerne hadde 19 lister å velge mellom. Arbeiderpartiet blei største parti.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 4 Andre lister
Oslo 441 930 271 835 61,5 29,9 10,6 5,2 0,8 3,1 8,7 25,2 14,3 0,1 0,6 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 1: Demokratisk alternativ for Oslo
2: Innvandrerpartiet
3: Oslo Byaksjon
4: Samfunnspartiet
(59) 18 6 3 0 2 5 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hedmark hadde på valgtidspunktet 22 kommuner. Det var 149 207 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 59,6 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 133 lister. Arbeiderpartiet stilte rein partiliste i samtlige kommuner og blei største parti i 16 av disse. Senterpartiet stilte i 20 kommuner og blei størst i fem. SV stilte også i 20, videre hadde Frp 16 lister, Høyre 15, Venstre 12, KrF 10 og Pensjonistpartiet i 7. RV stilte ingen steder i fylket, mens det var 11 lokale lister. Av disse var By- og bygdelista i Hamar størst i sin kommune.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Alvdal 1 848 1 166 63,6 34,0 39,2 9,0 17,8
(17) 6 6 2 3
Eidskog 5 167 2 897 57,2 42,1 5,7 14,5 17,1 20,5
(29) 12 2 4 5 6
Elverum 15 075 8 444 56,9 37,6 6,4 8,0 1,9 10,6 17,5 18,0
(35) 14 2 3 0 4 6 6
Engerdal 1 144 871 77,4 51,2 7,8 41,0 1: Samlingslista Sp/V
(15) 8 1 6
Folldal 1 341 990 75,2 57,8 5,2 37,1
(17) 10 1 6
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Grue 4 198 2 409 57,9 44,9 4,2 11,7 39,3 1: Fellesliste Sp/H/V/KrF
(19) 9 1 2 7
Hamar 22 250 14 054 63,7 25,2 5,8 1,6 4,0 4,3 7,1 6,8 3,3 42,0 1: By- og bygdelista
(39) 10 2 0 2 2 3 3 1 16
Kongsvinger 13 836 7 456 54,1 31,6 8,2 4,7 2,2 3,1 16,8 17,2 16,2
(33) 10 3 2 1 1 5 6 5
Løten 5 701 3 362 59,6 44,0 7,3 21,9 2,5 2,2 7,9 11,3 2,8
(25) 11 2 6 0 0 2 3 1
Nord-Odal 4 062 2 575 64,5 53,9 4,4 9,7 19,9 12,1 1: Nord-Odal bygdeliste
(25) 14 1 2 5 3
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Os 1 555 1 013 66,0 37,7 14,1 48,2
(21) 8 3 10
Rendalen 1 679 1 248 75,1 47,6 7,9 32,1 5,2 7,1 1: Rendalen Frie velgere
(19) 9 2 6 1 1
Ringsaker 24 774 12 981 53,0 37,9 6,3 10,4 2,9 8,0 9,0 10,0 15,3 1: Ringsakerlista
(41) 16 3 4 1 3 4 4 6
Stange 14 637 8 855 61,2 42,6 5,3 13,4 4,8 5,8 5,8 12,3 5,3 4,8 1: Bygdelista for Stange
(35) 14 2 5 2 2 2 4 2 2
Stor-Elvdal 2 201 1 472 67,7 39,9 3,5 15,0 14,3 5,1 22,1 1: Bygdelista i Stor-Elvdal
(21) 8 1 3 3 1 5
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Sør-Odal 6 079 3 698 61,3 52,3 4,8 17,8 1,5 1,4 8,6 9,1 4,5
(27) 15 1 5 0 0 2 3 1
Tolga 1 279 921 72,9 21,6 17,4 52,7 8,4 1: Frie velgere
(15) 3 3 8 1
Trysil 5 478 3 316 61,4 38,4 11,5 16,1 3,2 7,5 10,4 12,9
(25) 9 3 4 1 2 3 3
Tynset 4 118 2 646 65,0 16,1 16,4 36,0 4,2 4,7 2,2 20,4 1: Tynsetlista frie velgere
(27) 4 5 10 1 1 0 6
Våler 3 179 1 995 63,3 62,7 3,8 10,4 6,5 9,7 6,9
(19) 12 1 2 1 2 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Åmot 3 401 2 004 59,4 24,7 8,2 46,1 4,1 6,5 10,5
(17) 4 1 8 1 1 2
Åsnes 6 205 3 655 59,0 30,2 4,1 8,7 12,1 7,8 14,0 0,2 16,0 6,8 1: Radikale Sosialister
(23) 7 1 2 3 2 3 0 3 2
Total 149 207 59,6

Oppland hadde på valgtidspunktet 26 kommuner. Det var 143 552 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 59,9 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 156 lister. Arbeiderpartiet stilte rein partiliste i samtlige kommuner og blei største parti i 18 av disse. Senterpartiet stilte også i alle og blei størst i seks. I de to siste kommunene var det lokale lister som blei størst, nemlig Gran bygdeliste og bygdelista i Vestre Slidre. Høyre stilte 20 lister, SV 17, Venstre 16, KrF og Frp 14 hver, Pensjonistpartiet 4 og RV 3. Miljøpartiet og Demokratene stilte ei liste hver, og det var i alt 14 lokale lister.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Dovre 2 218 1 401 63,5 29,1 57,3 3,4 5,3 4,9
(17) 5 10 0 1 1
Etnedal 1 099 730 66,6 24,0 7,5 39,2 6,0 10,7 12,6
(15) 3 1 6 1 2 2
Gausdal 4 786 2 872 60,7 27,7 3,6 23,7 7,5 0,3 24,7 12,5 1: Bygdelista

2: Fellesliste Frp/H

(23) 6 1 5 2 0 6 3
Gjøvik 22 080 12 435 56,8 41,6 5,5 2,9 6,6 5,6 5,3 12,7 13,8 1,2 4,9
(45) 19 3 1 3 3 2 6 6 0 2
Gran 10 250 6 711 66,0 26,7 3,6 10,2 3,3 2,2 8,3 10,9 34,9 1: Gran bygdeliste
(27) 7 1 3 1 0 2 3 10
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Jevnaker 4 822 3 115 65,4 56,5 7,4 6,7 15,1 14,4
(19) 11 1 1 3 3
Lesja 1 675 1 061 63,8 28,3 53,7 3,8 9,0 5,3 1: Bygdalista
(21) 6 11 1 2 1
Lillehammer 20 086 11 912 59,9 40,6 8,1 3,5 6,6 3,7 7,1 11,7 11,9 1,7 5,1 1: Lillehammer by- og bygdeliste
(47) 19 4 2 3 2 3 5 6 1 2
Lom 1 914 1 134 59,8 17,5 64,8 17,7 1: Bygdeliste for tverrpolitisk samarbeid
(17) 3 11 3
Lunner 6 562 4 125 63,4 30,6 7,0 8,2 6,4 8,1 22,2 17,5
(25) 8 2 2 2 2 5 4
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Nord-Aurdal 5 027 3 209 64,0 34,3 3,8 18,4 3,3 4,9 11,6 23,5 0,2
(25) 8 1 5 1 1 3 6 0
Nord-Fron 4 549 2 552 57,0 47,2 4,6 27,5 3,3 7,4 10,1
(25) 12 1 7 1 2 2
Nordre Land 5 348 2 878 54,2 51,5 6,2 13,4 3,5 8,2 7,5 9,8 1: Bygdelista for Nordre Land
(27) 13 2 4 1 2 2 3
Ringebu 3 548 2 088 59,9 42,0 3,2 32,8 8,1 5,4 8,4
(21) 9 0 7 2 1 2
Sel 4 751 2 521 53,4 62,0 6,3 11,1 4,8 8,8 6,9
(25) 15 2 3 1 2 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Skjåk 1 845 1 228 67,1 39,9 47,4 12,7 1: Bygdalist i Skjåk
(21) 8 10 3
Søndre Land 4 644 2 454 54,0 37,0 9,9 8,1 2,0 8,8 34,1 1: Fellesliste H/KrF

2: Søndre Land bygdeliste

(25) 9 3 2 0 2 9
Sør-Aurdal 2 481 1 616 65,7 31,8 30,1 5,6 5,0 16,8 10,8 1: Tverrpolitisk kommuneliste
(25) 8 8 1 1 4 3
Sør-Fron 2 508 1 358 55,4 62,5 29,5 8,0
(19) 12 6 1
Vang 1 233 774 63,0 24,8 46,5 11,2 17,4 1: Bygdelista
(17) 4 8 2 3
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Vestre Slidre 1 730 1 063 62,3 23,0 28,9 48,1 1: Bygdeliste
(21) 5 6 10
Vestre Toten 9 918 5 864 59,2 46,1 4,3 1,1 11,6 3,8 2,9 10,1 20,2
(31) 15 1 0 4 1 1 3 6
Vågå 2 923 1 827 63,3 70,0 4,7 14,2 11,1 1: Bygdelista for tverrpolitisk samarbeid
(21) 15 1 3 2
Østre Toten 11 352 6 569 58,4 32,3 3,6 30,9 3,8 6,6 6,4 12,8 3,5
(37) 12 1 12 1 3 2 5 1
Øyer 3 735 2 160 59,0 31,4 10,6 29,0 5,0 4,6 19,3
(25) 8 3 7 1 1 5
Øystre Slidre 2 468 1 596 65,2 42,2 30,7 3,2 6,8 6,2 10,8
(21) 9 7 0 2 1 2
Total 143 552 59,9
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Buskerud hadde på valgtidspunktet 21 kommuner. Det var 193 000 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 60,4 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 143 lister. Arbeiderpartiet stilte rein partiliste i samtlige kommuner, unntatt i Flå, der partiet deltok i ei fellesliste med Sp og KrF. For øvrig var Ap størst i ni kommuner. Høyre stilte liste i alle kommuner unntatt én. Partiet blei størst fem steder. Senterpartiet hadde 18 lister og var størst fire steder. Venstre hadde 15 lister og blei størst i en kommune. Ellers hadde Frp 19 lister, KrF 17, SV 15, RV 6, Demokratene 5 og Kystpartiet 1 liste hver. Det var i alt 7 lokale lister. Av disse blei Bygdefolkets liste i Flå og Tverrpolitisk bygdeliste i Krødsherad sine kommuners største.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Drammen 46 536 27 358 59,4 30,1 5,3 0,8 0,9 3,7 2,9 35,8 17,6 0,1 2,8 1: Drammen byliste
(49) 15 3 0 0 2 1 18 9 0 1
Flesberg 1 963 1 294 66,4 27,0 22,8 3,0 3,0 21,7 22,5
(21) 6 5 0 0 5 5
Flå 800 587 74,0 3,4 20,6 41,9 34,1 1: Bygdefolkets liste

2: Samarbeidslista Sp/KrF/A

(13) 0 3 5 5
Gol 3 456 2 065 60,3 28,3 5,1 19,1 5,9 12,1 16,1 13,4
(21) 6 1 4 1 3 3 3
Hemsedal 1 467 1 048 72,1 11,8 6,8 30,1 14,9 28,2 8,2
(17) 2 1 5 3 5 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Hol 3 481 2 238 64,8 30,1 5,1 10,0 5,0 5,9 18,9 25,0
(25) 7 1 3 1 2 5 6
Hole 4 277 2 777 65,1 18,5 6,9 9,9 5,3 2,4 43,6 13,3
(23) 4 2 2 1 0 11 3
Hurum 6 852 4 220 62,6 35,0 6,0 4,5 3,4 9,6 23,7 17,0 0,8
(29) 10 2 1 1 3 7 5 0
Kongsberg 18 593 11 130 60,1 38,0 5,4 3,0 8,9 4,0 8,1 17,3 15,4
(35) 14 2 1 3 1 3 6 5
Krødsherad 1 696 1 144 67,6 30,5 5,9 7,3 56,3 1: Tverrpolitisk bygdeliste
(17) 5 1 1 10
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Lier 16 853 10 433 62,5 26,1 4,9 0,7 5,5 3,1 3,6 39,7 14,4 0,1 1,8 1: Uavhengig folkevalgte
(49) 13 2 0 3 2 2 19 7 0 1
Modum 10 061 5 944 59,6 39,1 5,1 21,2 4,2 2,6 7,7 12,4 7,7 1: Bygdelista i Modum
(43) 17 2 9 2 1 3 6 3
Nedre Eiker 16 633 9 547 58,0 44,7 4,4 0,6 5,1 2,2 19,1 23,7 0,3
(41) 18 2 0 2 1 8 10 0
Nes 2 717 1 657 61,9 28,1 28,2 7,6 16,7 19,4 1: Nes bygdeliste
(21) 6 6 2 3 4
Nore og Uvdal 1 970 1 282 65,1 30,1 4,4 39,5 10,5 15,5
(23) 7 1 9 2 4
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Ringerike 22 530 12 704 57,1 33,4 5,9 5,7 6,1 2,9 9,5 15,7 20,8
(43) 14 3 2 3 1 4 7 9
Rollag 1 100 702 66,1 55,3 32,2 12,5
(17) 9 6 2
Røyken 13 316 8 143 62,0 31,0 4,5 2,8 2,9 6,0 34,1 18,0 0,3 0,3
(35) 11 2 1 1 2 12 6 0 0
Sigdal 2 778 1 770 64,5 14,8 43,6 23,9 9,2 8,5
(21) 3 9 5 2 2
Øvre Eiker 12 374 7 196 58,5 30,0 3,8 0,9 8,4 3,3 1,2 37,4 14,8
(41) 12 2 0 4 1 0 16 6
Ål 3 547 2 235 63,4 16,7 5,5 20,1 7,7 27,7 14,1 8,0
(25) 4 1 5 2 7 4 2
Total 193 000 60,4
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Vestfold hadde på valgtidspunktet 14 kommuner. Det var 174 461 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 60,0 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 113 lister. Arbeiderpartiet og Høyre stilte reine partilister i samtlige kommuner, og blei størst henholdsvis sju og fire steder. Fremskrittspartiet og Senterpartiet mangla begge liste i en kommune. De var størst i henholdsvis to og en kommune. Ellers hadde KrF, Venstre og SV 12 lister, Demokratene 9 og RV 3. Miljøpartiet, Pensjonistpartiet og Kystpartiet stilte en liste hver. Det var i alt 8 lokale lister.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Andebu 3 895 2 363 61,5 20,4 6,9 11,6 15,3 10,3 14,2 21,2
(25) 5 2 3 4 3 3 5
Hof 2 344 1 508 65,6 25,0 9,1 19,6 44,2 2,1
(17) 4 2 3 8 0
Holmestrand 7 741 4 484 58,7 32,7 6,5 5,9 2,7 25,0 11,0 0,5 15,7 1: By- og bygdelista Holmestrand
(27) 9 2 2 1 6 3 0 4
Horten 19 428 11 485 59,8 37,0 4,9 6,4 2,5 3,5 2,7 20,7 19,1 0,7 2,4 1: Fellesliste helse og omsorg
(41) 15 2 3 1 1 1 9 8 0 1
Lardal 1 889 1 302 69,4 37,9 6,1 20,1 7,5 7,2 9,0 12,2
(17) 7 1 3 1 1 2 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Larvik 32 430 19 225 59,6 22,9 3,3 0,9 4,0 5,7 6,7 23,3 22,0 0,2 11,0 1: Larvikslista
(35) 8 1 0 1 2 2 9 8 0 4
Nøtterøy 15 750 9 917 63,6 18,8 1,5 5,2 3,7 30,9 23,1 12,5 4,5 1: Felleslista RV/SV

2: Nøtterøylisten mot bomring

(41) 8 0 2 2 13 9 5 2
Re 6 270 3 902 62,8 17,2 3,9 32,5 9,5 3,8 10,2 20,8 0,7 1,3 1: Kommunestyrevalglisten i Re mot Bom
(25) 5 1 8 2 1 3 5 0 0
Sande 5 928 3 734 63,6 46,6 3,6 8,3 3,7 5,6 10,8 21,1 0,2
(25) 12 1 2 1 1 3 5 0
Sandefjord 32 721 18 823 57,9 17,0 6,6 1,7 4,7 3,8 43,2 19,3 0,1 0,7 0,2 2,6
(25) 7 3 0 2 1 17 8 0 0 0 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Stokke 7 793 4 629 60,1 35,6 4,4 7,2 8,7 3,9 21,5 18,7
(29) 10 1 2 3 1 6 6
Svelvik 4 960 2 842 58,2 34,0 5,6 3,1 31,7 25,3 0,3
(25) 9 1 1 8 6 0
Tjøme 3 497 2 490 72,4 33,8 3,5 3,1 4,3 14,2 22,9 18,1 1: Tjømelista
(19) 7 0 0 1 3 4 4
Tønsberg 29 815 16 908 57,7 24,7 7,8 1,3 3,1 5,9 4,6 20,6 28,9 0,3 2,8 1: Bylisten mot bomring
(39) 10 3 0 1 2 2 8 12 0 1
Total 174 461 60
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Telemark hadde på valgtidspunktet 18 kommuner. Det var 129 779 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 60,0 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 119 lister. Arbeiderpartiet og Senterpartiet stilte reine partilister i samtlige kommuner og blei størst henholdsvis 13 og 3 steder. KrF og Frp hadde henholdsvis 16 og 14 lister. De var størst en kommune hver. Ellers hadde Høyre 15 lister, Venstre 13 og SV 12. RV stilte tre lister, Demokratene to og Pensjonistpartiet ei. Det var i alt 7 lokale lister.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Bamble 10 771 6 539 61,3 33,5 4,6 7,4 4,1 8,0 36,5 5,9 1: Felleslista RV/SV
(27) 9 1 2 1 2 10 2
4 104 2 401 58,9 30,9 9,6 11,7 10,5 14,7 7,5 15,0
(25) 7 2 3 3 4 2 4
Drangedal 3 216 1 981 62,2 40,0 8,8 12,2 8,9 13,9 5,1 11,0
(21) 8 2 3 2 3 1 2
Fyresdal 1 016 698 69,1 29,4 38,5 32,1 1: Bygdelista
(21) 6 8 7
Hjartdal 1 296 848 66,8 43,8 35,7 20,5
(17) 7 6 4
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Kragerø 8 366 5 263 63,5 27,5 5,9 6,0 3,4 6,2 11,3 21,7 18,0
(35) 10 2 2 1 2 4 8 6
Kviteseid 2 032 1 182 59,0 28,5 38,4 14,6 7,9 10,7
(21) 6 8 3 2 2
Nissedal 1 069 720 68,9 24,6 22,1 32,5 8,2 12,6
(17) 4 4 6 1 2
Nome 5 144 3 115 61,1 29,9 4,6 29,4 5,7 1,3 7,3 14,8 7,0 1: Tverrpolitisk liste for Lunde
(29) 9 1 9 2 0 2 4 2
Notodden 9 694 5 793 60,2 26,4 6,6 10,8 5,0 9,2 15,6 26,3 1: Solidaritetslista
(41) 11 3 4 2 4 6 11
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Porsgrunn 26 602 15 813 59,8 39,3 5,2 2,0 1,6 5,6 7,8 8,4 27,4 0,2 2,5 1: Bylista
(49) 19 3 1 1 3 4 4 13 0 1
Sauherad 3 300 1 947 59,5 39,2 7,9 15,3 10,7 4,3 8,7 14,0
(29) 12 2 4 3 1 3 4
Seljord 2 347 1 412 61,3 27,1 7,9 13,2 14,9 6,9 17,0 13,0
(25) 7 2 3 4 2 4 3
Siljan 1 771 1 145 65,7 45,2 6,5 12,5 35,9 1: Fellesliste H/KrF/V
(17) 8 1 2 6
Skien 39 470 22 049 56,3 38,5 7,3 1,4 2,7 8,6 5,3 10,0 25,1 0,2 0,8
(55) 21 4 1 1 5 3 6 14 0 0
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Tinn 4 858 3 227 66,9 49,5 5,5 8,6 2,5 1,4 12,9 8,8 10,8 1: Nye tverrpolitisk liste
(29) 14 2 2 1 0 4 3 3
Tokke 1 886 1 334 71,4 36,9 4,7 42,2 6,5 4,3 5,4
(21) 8 1 9 1 1 1
Vinje 2 837 1 759 62,3 28,2 27,0 19,3 6,7 2,3 5,3 11,3
(25) 7 7 5 2 0 1 3
Total 129 779 60,0

Aust-Agder

[rediger | rediger kilde]

Aust-Agder hadde på valgtidspunktet 15 kommuner. Det var 80 718 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 60,3 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 102 lister. Arbeiderpartiet og Senterpartiet stilte reine partilister i samtlige kommuner, mens Høyre og Kristelig Folkeparti mangla i en hver. De fire partia blei størst i henholdsvis 4, 3, 4 og 1 kommune. Fremskrittspartiet hadde 12 lister og blei størst i en kommune. Ellers hadde Venstre 11 lister, SV 7, Demokratene 4 og Pensjonistpartiet 3. RV og Kystpartiet stilte en liste hver. Det var i alt 5 lokale lister.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Arendal 31 342 17 400 55,9 31,3 6,8 4,5 10,6 5,4 15,3 21,7 0,1 0,2 4,2
(39) 12 3 2 4 2 6 8 0 0 2
Birkenes 3 258 2 077 64,4 18,4 4,7 11,6 17,9 2,3 32,8 12,2 0,2
(27) 5 1 3 5 0 9 4 0
Bygland 971 683 71,1 10,5 29,0 12,2 33,1 15,2 1: Bygland bygdeliste

2: Bygland Høyre og Bygland Venstre

(15) 2 4 2 5 2
Bykle 700 477 69,1 22,6 10,7 8,8 6,9 7,3 27,5 8,4 7,8 1: Bykle bygdeliste
(13) 3 1 1 1 1 4 1 1
Evje og Hornnes 2 506 1 589 64,2 23,3 14,8 27,0 2,3 4,5 8,4 1,3 18,4 1: Tverrpolitisk bygdeliste
(21) 5 3 6 0 1 2 0 4
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Froland 3 556 2 104 59,3 22,1 38,2 16,3 2,0 3,5 17,9
(17) 4 7 3 0 0 3
Gjerstad 1 950 1 216 62,7 31,4 2,4 15,8 10,4 10,2 23,7 6,2
(21) 7 0 4 2 2 5 1
Grimstad 14 655 8 463 58,4 17,4 4,9 6,1 16,8 16,2 14,8 23,9
(35) 6 2 2 6 6 5 8
Iveland 870 623 72,1 18,0 24,9 16,9 14,4 9,1 16,7
(17) 3 4 3 2 2 3
Lillesand 7 046 4 611 65,9 13,7 6,9 4,2 9,7 8,1 44,2 13,0 0,1
(29) 4 2 1 3 2 13 4 0
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Risør 5 436 3 425 63,8 26,4 13,7 4,6 8,2 13,8 17,7 11,8 3,9
(31) 8 4 1 3 4 6 4 1
Tvedestrand 4 588 2 796 61,6 17,0 5,8 14,8 8,9 5,2 20,1 0,1 28,1 1: Tvedestrand tverrpolitiske liste
(25) 4 2 4 2 1 5 0 7
Valle 1 036 711 69,3 16,7 22,4 12,0 48,9
(21) 3 5 3 10
Vegårshei 1 397 1 083 78,3 42,3 10,8 18,3 16,3 12,3
(21) 9 2 4 3 3
Åmli 1 407 958 68,7 39,9 40,3 7,1 12,7
(17) 7 7 1 2
Total 80 718 60,3
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Vest-Agder

[rediger | rediger kilde]

Vest-Agder hadde på valgtidspunktet 15 kommuner. Det var 124 182 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 62,4 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 113 lister. Arbeiderpartiet, KrF, Høyre og Senterpartiet stilte reine partilister i samtlige kommuner, og blei størst henholdsvis 3, 3, 3 og 2 steder. Fremskrittspartiet hadde 13 lister og blei størst i to kommuner. Ellers hadde Venstre 12 lister, Demokratene 10, SV 9 og RV og Pensjonistpartiet 2 hver. Miljøpartiet De Grønne stilte en liste. Det var i alt fire lokale lister. To av disse blei sine kommuners største: Bygdelista for øvre del av Audnedal og Samarbeidslista i Hægebostad.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Audnedal 1 163 856 73,9 15,0 10,0 28,0 6,3 40,7 1: Bygdeliste for øvre del av Audnedal kommune
(17) 2 2 5 1 7
Farsund 7 097 4 764 67,5 23,3 5,4 4,5 15,4 2,2 16,4 32,6 0,2
(29) 7 2 1 5 0 5 9 0
Flekkefjord 6 851 4 123 60,5 15,2 5,3 8,9 15,7 16,7 20,2 17,6 0,4
(35) 5 2 3 6 6 7 6 0
Hægebostad 1 167 880 76,1 6,6 5,9 17,4 11,1 5,7 31,2 22,0 1: Samarbeidslista

2: Tverrpolitisk liste

(21) 1 1 4 3 1 6 5
Kristiansand 59 664 35 916 60,2 19,8 4,1 2,2 1,4 18,7 4,4 21,1 15,6 4,4 2,6 5,6
(53) 11 2 1 1 10 2 11 9 2 1 3
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Kvinesdal 4 226 2 824 67,2 31,1 2,3 11,2 16,5 1,8 11,3 25,5 0,2
(27) 9 0 3 5 0 3 7 0
Lindesnes 3 412 2 278 66,9 11,5 3,1 7,1 38,3 8,8 13,4 17,1 0,7
(21) 2 0 2 8 2 3 4 0
Lyngdal 5 436 3 671 67,8 7,8 2,9 6,8 25,4 9,2 26,8 20,9 0,4
(29) 2 1 2 7 3 8 6 0
Mandal 10 837 6 601 61,3 24,0 4,5 3,1 19,4 3,2 14,0 31,7 0,1
(35) 8 2 1 7 1 5 11 0
Marnardal 1 584 1 032 65,2 30,0 27,3 13,5 6,3 14,7 8,1
(21) 6 6 3 1 3 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Sirdal 1 317 958 73,6 17,4 6,3 25,1 17,3 6,4 11,5 16,1
(19) 3 1 5 4 1 2 3
Songdalen 4 147 2 519 61,3 24,0 24,3 16,5 1,4 14,3 17,7 1,7
(25) 6 6 4 0 4 5 0
Søgne 7 185 4 485 63,0 21,9 4,6 1,3 3,6 13,4 12,9 17,6 21,4 0,2 3,0
(27) 6 1 0 1 4 3 5 6 0 1
Vennesla 9 451 5 811 62,0 25,9 7,3 30,4 1,7 8,7 25,1 0,8
(27) 7 2 9 0 2 7 0
Åseral 645 496 77,4 16,7 24,8 27,0 10,5 21,0 1: Tverrpolitisk bygdeliste
(17) 3 4 4 2 4
Total 124 182 62,4
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Rogaland hadde på valgtidspunktet 26 kommuner. Det var 300 948 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 61,6 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 182 lister. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og KrF stilte reine partilister i samtlige kommuner unntatt Kvitsøy og Utsira. Disse tre førstnevnte partia blei størst i fem kommuner hver, mens KrF «vant» to steder. Fremskrittspartiet hadde 22 lister og blei størst i heile seks kommuner. Ellers hadde Venstre 20 lister, SV 18, Pensjonistpartiet 6 og RV 5. Kystpartiet stilte tre steder, Kristent samlingsparti to og Demokratene i en kommune. Det var i alt ni lokale lister. Tre av disse blei sine kommuners største: Det var i Kvitsøy og Utsira (kommuner uten reine partilister), samt Nærbølista i Hå.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Bjerkreim 1 826 1 323 73,3 10,7 31,1 23,0 7,7 27,6
(17) 2 5 4 1 5
Bokn 597 413 69,7 33,4 35,1 5,3 26,2
(17) 6 6 1 4
Eigersund 10 142 6 115 60,8 25,8 2,1 6,0 14,7 6,7 27,8 16,9
(35) 9 1 2 5 2 10 6
Finnøy 1 999 1 449 72,6 6,6 6,6 27,3 30,1 4,9 16,1 8,3
(21) 1 1 6 7 1 3 2
Forsand 803 535 67,6 13,5 26,0 26,9 24,9 8,8
(17) 2 4 5 4 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Gjesdal 6 768 4 326 64,2 18,6 4,0 10,9 23,6 4,6 14,4 23,9
(25) 5 1 3 6 1 3 6
Haugesund 24 653 14 169 57,9 20,5 4,3 0,7 1,3 5,7 9,1 39,9 13,8 4,6
(49) 10 2 0 0 3 5 20 7 2
Hjelmeland 1 990 1 371 69,0 17,7 3,6 35,0 18,9 4,2 12,9 7,7
(19) 3 1 7 4 1 2 1
10 912 7 028 64,7 6,4 2,7 11,8 20,6 1,7 9,0 13,0 0,9 33,9 1: Nærbølista
(33) 2 1 4 7 0 3 4 0 12
Karmøy 28 526 17 087 60,3 20,8 3,0 3,0 20,9 3,4 10,9 35,9 0,7 1,4
(45) 10 1 1 10 2 5 16 0 0
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Klepp 10 850 6 350 58,8 13,2 2,7 0,3 12,5 15,4 5,6 26,9 23,3
(31) 4 1 0 4 5 2 8 7
Kvitsøy 405 305 76,0 39,7 60,3 1: Arbeiderpartiet og Tverrpolitisk gruppe

2: KrF, Fellesliste og Frie borgerlige

(15) 6 9
Lund 2 307 1 603 69,7 21,0 18,0 23,3 6,9 6,5 24,4
(21) 5 4 5 1 1 5
Randaberg 6 788 4 547 67,5 33,5 2,6 7,7 16,3 4,6 16,9 18,4
(25) 9 0 2 4 1 4 5
Rennesøy 2 543 1 868 74,1 12,3 16,3 15,4 23,2 24,1 8,7 1: Samlingsliste
(21) 3 3 3 5 5 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Sandnes 44 786 27 304 61,3 21,1 4,2 1,0 4,6 12,0 5,3 22,6 26,5 0,3 0,3 2,1
(49) 11 2 0 2 6 3 11 13 0 0 1
Sauda 3 676 2 517 69,1 51,8 5,0 6,3 6,4 4,1 16,4 10,0
(19) 10 1 1 1 1 3 2
Sokndal 2 486 1 610 65,0 31,8 1,5 6,0 16,0 8,4 8,0 28,4
(21) 7 0 1 3 2 2 6
Sola 15 041 9 759 65,4 14,3 4,0 3,9 10,1 4,4 28,8 24,0 1,9 8,6 1: Tanangerlisten
(41) 6 2 2 4 2 11 10 1 3
Stavanger 88 992 53 207 59,8 21,8 5,6 1,3 1,8 7,8 9,3 34,5 15,5 0,1 0,1 1,7 0,5 1: Bymiljølista
(67) 15 4 1 1 5 6 23 11 0 0 1 0
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Strand 7 879 4 648 59,0 23,0 5,3 11,2 22,4 5,0 14,4 18,7
(29) 7 2 3 7 1 4 5
Suldal 2 935 1 993 68,4 19,9 13,9 34,9 15,6 4,4 5,1 6,2
(25) 5 3 9 4 1 1 2
Time 11 119 6 965 62,9 19,9 5,5 0,5 11,8 19,0 5,4 17,5 18,2 2,1
(27) 6 2 0 3 5 1 5 5 0
Tysvær 6 798 4 149 61,9 19,2 4,3 14,7 14,1 4,0 19,9 23,8
(29) 6 1 4 4 1 6 7
Utsira 159 129 83,0 45,7 54,3 1: Bygdalista for Utsira

2: Utsira fellesliste

(11) 5 6
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Vindafjord 5 968 3 502 58,9 18,3 36,2 10,7 17,8 13,2 3,7 1:Bjoa bygdeliste
(25) 5 9 3 4 3 1
Total 300 948 61,6

Hordaland

[rediger | rediger kilde]

Hordaland hadde på valgtidspunktet 33 kommuner. Det var 347 589 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 64,4 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 244 lister. Arbeiderpartiet stilte rein partiliste i alle kommuner unntatt Modalen. Partiet blei størst i 14 kommuner. Senterpartiet og Høyre stilte i 30 kommuner og blei størst i henholdsvis sju og tre. KrF stilte 28 lister, mens Fremskrittspartiet og Venstre hadde 27. Frp var størst seks steder og V ett. Ellers hadde SV 19 lister, RV 12, Demokratene 9 og Kystpartiet 5. Miljøpartiet De Grønne og Pensjonistpartiet stilte to steder, Kristent samlingsparti og NKP ett. Det var i alt 19 lokale lister. To av disse blei sine kommuners største: Det var Solrenningslista i Modalen (ingen reine partilister i kommunen) og Tverrpolitisk valliste for Øygarden.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Askøy 16 928 10 794 64,2 26,3 7,2 0,7 1,0 6,5 4,0 20,4 31,6 2,0 0,3
(35) 10 3 0 0 2 1 7 11 1 0
Austevoll 3 236 2 318 72,0 14,8 10,1 9,8 1,9 19,6 43,9
(21) 3 2 2 0 5 9
Austrheim 1 949 1 265 65,1 32,6 8,4 15,7 9,2 21,8 12,3
(17) 5 1 3 2 4 2
Bergen 189 264 117 627 62,1 23,9 7,1 4,5 2,8 6,3 5,8 26,3 20,2 0,4 0,8 0,1 0,1 1,2 0,1 0,5 1: Det sosialdemokratiske parti
(67) 16 5 3 2 4 4 18 14 0 0 0 0 1 0 0
Bømlo 7 950 5 130 65,0 13,2 7,5 18,9 5,3 32,7 22,4
(27) 4 2 5 1 9 6
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Eidfjord 731 568 78,4 27,1 45,8 13,9 13,2 1: Samlingslista Høgre/Eidjordlista

2: Tverrpolitisk bygdeliste

(17) 5 8 2 2
Etne 2 941 1 892 64,8 28,3 27,6 10,8 3,5 14,6 15,2
(21) 6 6 2 1 3 3
Fedje 479 379 81,2 33,0 25,3 17,7 19,3 4,7
(17) 6 4 3 3 1
Fitjar 2 112 1 521 72,4 24,1 5,3 17,4 20,6 4,6 21,0 7,0
(17) 4 1 3 3 1 4 1
Fjell 14 704 9 034 62,0 18,8 2,5 0,7 2,5 10,6 2,4 15,4 33,3 0,8 13,0 1: Sotralista
(45) 9 1 0 1 5 1 7 15 0 6
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Fusa 2 797 2 005 72,2 16,7 5,2 30,5 11,2 3,7 9,2 23,4
(25) 4 1 8 3 1 2 6
Granvin 771 556 72,2 42,4 4,1 31,7 7,6 14,2
(13) 6 0 4 1 2
Jondal 814 598 74,4 29,6 44,6 15,7 10,0
(17) 5 7 3 2
Kvam 6 287 4 581 73,2 20,4 2,5 1,3 20,1 11,0 12,0 12,7 8,2 0,3 11,5 1: Dei uavhengige
(27) 6 1 0 5 3 3 4 2 0 3
Kvinnherad 9 870 6 325 64,4 21,1 3,7 1,6 9,9 7,1 13,8 10,4 14,5 10,1 4,5 3,2 1: Innbyggjarpartiet

2: Tverrpolitisk samlingsliste
3: Uavhengig sentrum

(35) 7 1 0 4 3 5 4 5 4 1 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Lindås 10 201 6 678 65,6 18,6 3,1 1,5 14,8 14,0 3,9 15,5 28,0 0,7
(31) 6 1 0 5 4 1 5 9 0
Masfjorden 1 279 948 74,4 26,9 10,5 14,6 10,4 26,8 10,8
(17) 5 2 2 2 4 2
Meland 4 415 2 941 67,2 13,6 21,5 12,7 7,0 17,1 17,5 0,6 0,9 9,2 1: RV, SV og sosialdemokratar i Meland
(27) 4 6 3 2 5 5 0 0 2
Modalen 262 185 71,4 42,2 57,8 1: Samlingslista for Modalen

2: Solrenningslista

(13) 5 8
Odda 5 618 3 863 69,3 36,4 2,1 13,5 5,6 10,6 10,3 7,1 2,4 12,0 1: Nye Odda
(27) 10 0 4 2 3 3 2 0 3
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Os 11 562 8 093 70,4 14,1 3,4 0,6 3,4 6,2 4,0 11,5 44,8 12,0 1: Tverrpolitisk samlingsliste – bygdaliste for Os
(35) 5 1 0 1 2 1 4 17 4
Osterøy 5 372 3 879 72,4 27,7 4,7 7,8 7,0 5,2 14,5 33,0
(27) 8 1 2 2 1 4 9
Radøy 3 518 2 430 69,7 17,4 30,1 9,4 8,1 14,1 17,9 3,0 1: RV/SV
(25) 4 8 2 2 4 4 1
Samnanger 1 860 1 202 65,1 28,0 8,5 25,0 8,0 16,3 14,1 1: Bygdalista
(21) 6 2 5 2 3 3
Stord 12 388 7 674 62,4 24,1 7,3 1,4 8,2 10,8 8,5 18,7 16,8 4,3
(35) 8 3 0 3 4 3 6 6 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Sund 4 248 2 663 63,5 21,7 13,3 4,9 2,7 38,2 18,2 0,9
(25) 5 3 1 1 10 5 0
Sveio 3 511 2 303 66,0 30,0 2,4 11,3 14,0 3,4 9,4 20,4 1,9 3,1 4,0 1: Bygdeliste for Sveio
(25) 8 0 3 4 1 2 5 0 1 1
Tysnes 2 140 1 570 73,7 11,5 18,9 14,1 13,5 14,5 18,9 8,7 1: Tverrpolitisk
(21) 2 4 3 3 3 4 2
Ullensvang 2 648 1 808 68,5 12,7 8,6 1,2 43,6 4,5 10,1 19,3
(21) 3 2 0 9 1 2 4
Ulvik 869 614 71,6 15,0 15,5 22,1 33,4 5,9 8,1 1: Bygdelista 2007
(17) 2 3 4 6 1 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Vaksdal 3 203 2 117 67,2 40,9 9,7 1,4 9,1 13,9 15,3 9,7
(21) 9 2 0 2 3 3 2
Voss 10 616 6 489 61,7 31,2 8,1 4,1 22,8 6,0 7,8 7,8 12,3
(43) 13 4 2 10 3 3 3 5
Øygarden 3 046 2 184 72,2 31,6 3,7 6,0 12,8 0,6 5,2 40,1 1: Borgarleg fellesliste

2: Tverrpolitisk valliste for Øygarden

(23) 7 1 1 3 0 1 10
Total 347 589 64,4

Sogn og Fjordane

[rediger | rediger kilde]

Sogn og Fjordane hadde på valgtidspunktet 26 kommuner. Det var 80 039 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 63,9 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 163 lister. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre stilte reine partilister i alle kommuner. Partia blei størst i henholdsvis 14, 9 og 3 kommuner. Venstre og SV stilte 20 lister, KrF 19 og Fremskrittspartiet 15. RV hadde liste i fire kommuner og Kystpartiet i to. Det var i alt fem lokale lister.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Askvoll 2 423 1 615 66,9 24,3 3,4 24,4 7,9 21,9 11,2 5,2 1,7
(23) 6 1 5 2 5 3 1 0
Aurland 1 329 867 66,3 28,3 43,6 6,7 21,5
(17) 5 7 1 4
Balestrand 1 041 721 69,7 18,4 22,6 16,4 18,7 23,9
(17) 3 4 3 3 4
Bremanger 3 006 1 959 65,2 48,1 5,9 13,2 6,7 3,6 13,6 8,8
(23) 11 1 3 2 1 3 2
Eid 4 378 2 808 64,6 26,5 5,0 22,6 6,7 12,1 20,0 7,1
(29) 8 1 7 2 3 6 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Fjaler 2 119 1 385 66,4 36,4 10,3 16,9 5,1 14,5 16,8
(23) 8 2 4 1 4 4
Flora 8 383 4 827 57,9 35,8 7,8 4,9 4,2 13,3 16,9 13,9 3,1 1: Flora Demokratiske Solidaritet
(35) 12 3 2 1 5 6 5 1
Førde 8 382 4 783 57,3 24,8 10,6 1,9 21,2 7,5 7,4 18,0 8,7
(27) 7 3 0 6 2 2 5 2
Gaular 2 061 1 438 70,2 8,0 4,2 44,8 10,6 1,9 14,5 16,0 1: Samlingslista for Gaular
(21) 2 1 10 2 0 3 3
Gloppen 4 346 3 008 69,5 11,3 6,6 47,9 12,0 4,9 12,4 5,0
(27) 3 2 14 3 1 3 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Gulen 1 814 1 248 69,6 14,3 28,8 21,8 13,5 21,6
(21) 4 5 5 3 4
Hornindal 880 654 74,5 18,3 26,8 22,3 32,6
(17) 3 4 4 6
Hyllestad 1 139 686 60,8 26,7 32,5 10,3 12,5 17,9 1: Samlingslista
(17) 5 5 2 2 3
Høyanger 3 345 2 126 64,1 46,0 4,2 11,4 14,7 4,2 18,5 1,0
(21) 10 1 2 3 1 4 0
Jølster 2 183 1 420 65,5 19,4 5,8 33,7 8,1 15,0 8,5 9,4
(25) 5 1 9 2 4 2 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Leikanger 1 674 1 169 70,4 39,3 9,8 20,7 20,2 10,0
(17) 7 2 3 3 2
Luster 3 720 2 609 70,3 32,9 3,6 23,6 15,1 5,1 7,8 11,8
(29) 10 1 7 4 2 2 3
Lærdal 1 666 1 112 67,9 41,5 10,0 29,0 8,8 10,8
(17) 7 2 5 1 2
Naustdal 2 008 1 358 68,7 28,9 6,8 4,9 21,9 6,9 30,4
(21) 6 1 1 5 2 6
Selje 2 194 1 334 61,0 22,3 13,4 19,0 17,4 21,8 6,1 1: Folkeleg fellesliste
(17) 4 2 3 3 4 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Sogndal 5 094 3 381 66,7 38,2 7,9 15,6 7,3 5,1 6,2 19,6
(25) 9 2 4 2 1 2 5
Solund 687 475 69,4 15,6 6,3 34,1 16,4 27,6
(15) 3 1 5 2 4
Stryn 4 994 3 085 62,2 28,8 3,5 29,2 9,5 4,5 12,5 11,9
(25) 7 1 8 2 1 3 3
Vik 2 170 1 357 63,5 35,0 4,5 30,2 4,6 11,9 6,7 7,1
(17) 6 1 5 1 2 1 1
Vågsøy 4 657 2 719 58,8 21,8 3,3 3,9 24,8 16,2 12,4 14,2 3,4 1: Bryggjalista
(27) 6 1 1 7 4 3 4 1
Årdal 4 346 2 626 61,2 77,5 6,4 7,0 4,3 4,9
(21) 16 1 2 1 1
Total 80 039 63,9
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Møre og Romsdal

[rediger | rediger kilde]

Møre og Romsdal hadde på valgtidspunktet 36 kommuner. Det var 187 672 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 62,0 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 241 lister. Arbeiderpartiet og Høyre stilte reine partilister i alle kommuner og blei størst i henholdsvis 10 og 7 kommuner. Fremskrittspartiet stilte 34 steder og blei størst åtte. Senterpartiet og KrF hadde 32 lister, Venstre 29 og SV 22. KrF og V var begge største parti i to kommuner. RV, Demokratene og Kystpartiet hadde to lister hver og Kristent samlingsparti ei liste. Det var i alt 13 lokale lister. Tre av disse blei sine kommuners største: Det var Folkelista for Hareid kommune, Norddalslista i Nordal og ei fellesliste mellom KrF, V og Sp i Ørskog.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Aukra 2 370 1 509 64,1 24,7 6,9 7,8 20,2 10,9 12,7 16,9
(21) 5 1 2 4 2 3 4
Aure 2 780 1 768 63,8 20,5 3,6 27,8 5,1 16,2 18,6 8,3
(23) 5 1 6 1 4 4 2
Averøy 4 117 2 728 66,9 24,6 2,7 10,3 7,2 25,5 7,2 22,5
(27) 6 1 3 2 7 2 6
Eide 2 489 1 663 66,9 29,4 2,7 12,0 5,8 10,0 31,4 8,7
(21) 6 0 3 1 2 7 2
Fræna 6 914 3 740 54,4 20,1 3,5 18,4 11,3 5,1 14,7 26,9
(31) 6 1 6 3 2 5 8
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Giske 4 931 3 293 67,2 9,7 4,3 43,2 13,5 15,1 14,2
(23) 2 1 10 3 4 3
Gjemnes 2 039 1 384 68,6 17,3 5,3 31,4 19,4 3,5 10,8 12,5
(17) 3 1 6 3 0 2 2
Halsa 1 346 878 65,5 24,4 36,1 7,3 12,4 19,8 1: Tverrpolitisk bygdeliste
(15) 4 5 1 2 3
Haram 6 537 4 085 62,8 12,1 2,1 16,5 9,3 4,2 26,0 12,1 17,6 1: Uavhengig valliste for Haram
(37) 4 1 6 3 2 10 5 6
Hareid 3 518 2 267 64,7 13,5 3,2 5,1 15,9 18,4 20,1 23,9 1: Folkelista for Hareid kommune
(21) 3 1 1 3 4 4 5
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Herøy 6 324 3 951 63,0 14,8 16,5 2,5 44,0 11,0 11,2 1: Folkelista – tverrpolitisk liste for bygd og by
(33) 5 5 1 14 4 4
Kristiansund[5] 17 591 10 438 60,1 46,1 2,5 2,1 5,6 3,4 3,9 17,9 18,6
(45) 20 1 1 3 2 2 8 8
Midsund 1 419 853 60,8 10,4 26,1 10,3 7,7 37,4 8,0 1: Tverrpolitisk liste
(17) 2 5 2 1 6 1
Molde 18 759 11 009 59,1 21,4 9,1 8,5 9,7 6,1 27,2 17,4 0,6
(47) 10 4 4 5 3 13 8 0
Nesset 2 371 1 556 65,8 27,6 21,6 9,1 7,6 20,8 8,7 4,7 1: Innbyggerlista
(21) 6 4 2 2 4 2 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Norddal 1 383 954 69,3 20,3 24,5 2,3 7,9 31,2 13,7 1: Norddalslista

2: Tverrpolitisk liste for Norddal

(21) 4 5 0 2 7 3
Rauma 5 703 3 358 59,3 23,2 6,0 21,9 9,6 7,4 11,4 15,4 5,1 1: Raumapartiet
(27) 6 2 6 3 2 3 4 1
Rindal 1 588 1 056 66,8 43,0 41,3 7,5 8,2
(17) 8 7 1 1
Sande 1 944 1 350 70,0 8,4 2,1 17,1 8,7 26,5 14,4 22,6 1: Tverrpolitisk liste for Kvamsøy, Sandsøy og Voksa
(21) 2 0 4 2 5 3 5
Sandøy 995 691 69,8 34,0 9,3 19,0 30,8 6,9
(19) 6 2 4 6 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Skodje 2 759 1 676 61,6 19,7 21,4 7,5 16,3 35,2
(21) 4 5 2 3 7
Smøla 1 730 1 194 69,4 13,3 6,4 6,3 3,9 32,4 29,4 8,4
(21) 3 1 1 1 7 6 2
Stordal 717 457 64,3 15,3 15,5 11,4 44,2 13,6
(15) 2 2 2 7 2
Stranda 3 446 2 491 72,5 9,0 3,3 17,2 7,4 6,7 7,7 47,5 1,2
(25) 2 1 4 2 2 2 12 0
Sula 5 664 3 481 62,0 17,0 2,5 13,0 3,4 8,5 36,1 19,4 1: Sulalista, partipolitisk uavhengig liste for Sula
(29) 5 1 4 1 2 10 6
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Sunndal 5 684 3 748 66,3 44,6 6,9 20,0 3,4 4,6 5,7 14,8
(27) 12 2 5 1 1 2 4
Surnadal 4 631 2 741 59,6 38,9 3,9 32,6 6,7 10,9 7,0
(27) 10 1 9 2 3 2
Sykkylven 5 621 3 497 62,9 14,7 5,1 13,4 18,2 6,3 17,4 25,1
(29) 4 2 4 5 2 5 7
Tingvoll 2 377 1 575 66,8 31,4 22,7 8,2 4,4 17,7 15,6
(25) 8 6 2 1 4 4
Ulstein 4 965 3 203 64,8 26,2 3,9 6,3 15,0 5,8 22,1 19,5 1,3
(25) 7 1 2 4 1 5 5 0
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Vanylven 2 772 1 764 64,0 16,7 14,1 24,7 8,9 9,8 19,4 6,4
(21) 4 3 5 2 2 4 1
Vestnes 4 856 2 976 61,4 21,8 3,1 19,9 7,9 5,4 13,8 28,1
(27) 6 1 5 2 1 4 8
Volda 6 285 4 073 65,3 15,6 11,1 19,7 18,9 7,2 10,4 17,2
(27) 4 3 5 5 2 3 5
Ørskog 1 631 1 051 65,3 21,8 20,0 25,2 33,0 1: Fellesliste KrF/V/Sp
(17) 4 3 4 6
Ørsta 7 761 4 850 62,8 22,9 5,3 20,2 10,8 5,3 5,6 29,9
(33) 7 2 7 3 2 2 10
Ålesund 31 655 18 141 57,8 20,3 5,2 1,2 2,9 11,6 5,1 17,4 26,8 0,4 9,3 1: Tverrpolitisk liste for Ålesund
(49) 10 3 0 1 6 3 8 13 0 5
Total 187 672 62,0
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Sør-Trøndelag

[rediger | rediger kilde]

Sør-Trøndelag hadde på valgtidspunktet 25 kommuner. Det var 214 757 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 62,2 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 176 lister. Arbeiderpartiet stilte reine partilister i alle kommuner unntatt én (Selbu) og blei størst i 15. Senterpartiet hadde lister i 23 kommuner og var største parti i tre. Høyre og Fremskrittspartiet stilte begge 21 steder. Høyre blei størst i to kommuner, Frp i ingen. SV og KrF hadde 18 lister og Venstre 17. V var største parti i en kommune. Demokratene og Pensjonistpartiet hadde fem lister hver, RV fire og Miljøpartiet og NKP ei liste. Det var i alt 18 lokale lister. Fire av disse blei sine kommuners største: Felleslista for bygdeutvikling i Agdenes, Upolitisk bygdaliste i Osen, ei fellesliste for Høyre og Venstre i Rennebu og ei fellesliste for A og SV i Selbu.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Agdenes 1 389 926 67,0 14,3 9,8 5,8 7,1 6,0 31,9 25,1 1: Felleslista for bygdeutvikling

2: Tverrpolitisk liste

(17) 3 2 1 1 1 5 4
Bjugn 3 547 1 958 55,9 37,2 4,9 16,3 11,2 3,7 7,6 10,6 2,5 6,0 1: Bygdelista i Bjugn
(29) 11 1 5 3 1 2 3 1 2
Frøya 3 135 1 907 61,4 30,6 6,8 5,7 3,3 23,2 8,7 21,8
(23) 7 2 1 1 5 2 5
Hemne 3 196 1 987 62,9 45,1 25,0 5,4 8,4 7,1 0,5 8,6 1: Hemnelista
(23) 10 6 1 2 2 0 2
Hitra 3 106 1 946 62,9 36,2 6,8 7,8 5,4 1,9 10,5 31,3
(23) 8 2 2 1 0 3 7
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Holtålen 1 641 1 264 77,6 51,4 11,6 36,9 1: H/KrF/Sp/V
(21) 11 2 8
Klæbu 3 856 2 352 61,0 29,0 14,1 11,3 5,7 6,7 12,3 21,0
(23) 6 3 3 1 2 3 5
Malvik 8 958 5 464 61,5 41,3 6,7 0,9 5,8 3,2 19,7 16,8 5,5 1: Malviklista 2007
(31) 13 2 0 2 1 6 5 2
Meldal 3 096 2 071 67,2 45,1 27,9 4,7 5,0 14,8 2,6 1: Felleslista H/V

2: Meldalslista

(19) 9 5 1 1 3 0
Melhus 10 649 6 622 62,8 36,1 5,1 0,7 15,8 7,8 3,0 15,3 15,8 0,4
(37) 13 2 0 6 3 1 6 6 0
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Midtre Gauldal 4 448 2 762 62,3 41,3 2,1 21,7 5,9 3,7 4,8 9,3 11,2 1: Bygdefolkets liste
(33) 13 1 7 2 1 2 3 4
Oppdal 4 988 3 082 62,1 38,2 5,7 24,5 7,8 5,4 7,8 10,6
(25) 10 1 6 2 1 2 3
Orkdal 8 420 4 875 58,6 34,4 4,1 13,2 4,6 7,9 3,4 11,2 0,1 21,1 1: Orkdalslista
(35) 12 1 5 2 3 1 4 0 7
Osen 827 585 71,3 21,2 14,9 12,6 4,6 14,2 21,4 11,1 1: Upolitisk bygdaliste

2: Valgliste for Seter og Angen krets

(15) 3 2 2 1 2 3 2
Rennebu 2 052 1 317 64,5 19,7 29,5 18,5 3,1 29,1 1: Fellesliste H/V
(21) 4 6 4 0 7
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Rissa 4 827 2 898 60,6 38,6 5,6 22,7 7,1 4,9 8,8 7,5 2,3 2,5
(27) 11 2 6 2 1 2 2 0 1
Roan 811 524 66,5 22,5 22,1 11,6 9,0 34,7
(17) 4 4 2 2 5
Røros 4 451 3 001 67,8 44,0 10,7 7,7 2,9 15,0 7,5 1,2 10,7 1: Røroslista
(27) 12 3 2 1 4 2 0 3
Selbu 3 084 1 900 62,3 2,4 11,6 11,3 31,0 43,6 1: Fellesliste for Sp/V/KrF

2: Valgliste for A/SV

(25) 0 3 3 8 11
Skaun 4 629 3 054 66,7 20,9 5,8 26,7 5,9 3,3 7,5 12,7 17,2 1: Buviklista
(21) 4 1 5 1 1 2 3 4
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Snillfjord 782 602 77,9 26,4 32,9 40,7
(17) 5 5 7
Trondheim 125 822 76 814 61,5 43,9 8,2 3,4 2,7 3,5 4,0 15,0 14,7 0,9 2,0 1,5 0,1
(85) 37 7 3 2 3 3 13 13 1 2 1 0
Tydal 680 536 79,6 22,2 6,7 21,5 30,6 19,0 1: Tydalslista, bygdeliste for utvikling
(17) 4 1 4 5 3
Ørland 3 864 2 329 60,9 15,6 3,6 32,5 3,7 3,3 22,2 13,8 5,2
(25) 4 1 8 1 1 6 3 1
Åfjord 2 499 1 647 66,3 31,7 3,5 32,5 8,5 4,9 10,4 8,5
(21) 6 1 7 2 1 2 2
Total 214 757 62,2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Nord-Trøndelag

[rediger | rediger kilde]

Nord-Trøndelag hadde på valgtidspunktet 24 kommuner. Det var 98 280 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 62,5 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 157 lister. Arbeiderpartiet stilte reine partilister i alle kommuner unntatt én (Flatanger) og blei størst i 12. Senterpartiet hadde lister i 22 kommuner og var største parti i ni. SV, Venstre og Høyre stilte henholdsvis 21, 20 og 17 steder. Høyre og Venstre blei størst i en kommune hver. KrF hadde 16 lister og Frp 13. Demokratene stilte tolv steder, mens RV hadde to og Miljøpartiet ei liste. Det var i alt 10 lokale lister. Ei av disse blei sin kommunes største: Felleslista for Sp og KrF i Fosnes.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Flatanger 884 618 70,0 13,4 3,6 42,9 11,5 12,0 16,7 1: Fellesliste A/SV
(17) 2 0 8 2 2 3
Fosnes 552 369 66,8 40,4 1,9 57,7 1: Fellesliste Sp/KrF
(15) 6 0 9
Frosta 1 883 1 221 65,1 20,0 6,4 23,2 6,3 6,3 37,8
(21) 4 1 5 1 1 9
Grong 1 870 1 280 69,7 24,4 9,5 55,2 4,4 5,9 0,8
(17) 4 2 9 1 1 0
Høylandet 991 708 71,8 19,9 4,8 54,0 5,9 7,3 8,1 1: Bygdeliste for Høylandet

2: Valgliste for Øvre Høylandet og Kongsmoen krets

(19) 4 1 10 1 1 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Inderøy 4 386 3 062 70,6 26,6 8,3 37,8 3,2 3,1 12,1 8,9
(27) 7 2 11 1 1 3 2
Leka 478 322 68,2 18,6 12,1 69,3
(15) 3 2 10
Leksvik 2 696 1 751 65,2 32,3 4,2 25,9 6,6 5,1 11,1 14,7
(25) 8 1 6 2 1 3 4
Levanger 13 667 8 239 60,9 38,2 10,1 0,6 15,5 6,7 8,5 8,4 11,9 0,0
(35) 13 4 0 6 2 3 3 4 0
Lierne 1 187 741 62,6 52,1 3,4 29,7 3,8 5,1 5,9 1: Lierne bygdeliste
(15) 8 0 5 0 1 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Meråker 1 967 1 181 60,7 50,8 7,7 12,6 6,7 4,5 7,0 10,7 1: Meråker tverrpolitiske bygdeliste
(21) 11 2 3 1 1 1 2
Mosvik 669 486 73,7 30,0 5,1 30,5 9,9 7,8 13,8 2,9 1: Uavhengig bygdeliste
(13) 4 1 4 1 1 2 0
Namdalseid 1 337 880 66,0 30,8 4,0 52,2 5,3 4,3 3,2 0,2
(19) 6 1 10 1 1 0 0
Namsos 9 435 5 587 59,8 27,9 25,7 6,5 4,5 9,5 9,6 16,1 0,1
(37) 10 9 2 2 4 4 6 0
Namsskogan 741 506 69,0 37,2 33,6 14,2 1,8 13,2 1: Optimum
(13) 5 4 2 0 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Nærøy 3 876 2 259 58,5 19,3 13,1 37,7 4,9 4,3 5,8 15,0 0,0
(27) 5 4 10 1 1 2 4 0
Overhalla 2 668 1 790 67,2 28,0 4,6 47,7 1,2 4,9 4,4 9,2 0,0
(21) 6 1 10 0 1 1 2 0
Røyrvik 410 308 75,6 48,4 3,6 48,1 1: Samarbeidslista i Røyrvik – Fellesliste mellom frie velgere, H, KrF, Sp og V
(13) 6 0 7
Snåsa 1 701 1 100 65,4 36,0 6,0 43,5 7,7 6,7
(21) 8 1 9 2 1
Steinkjer 15 974 9 479 60,5 36,1 6,3 28,9 1,9 4,3 7,0 15,3 0,2
(47) 17 3 14 1 2 3 7 0
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Stjørdal 15 250 10 027 66,2 32,9 4,6 1,1 25,0 4,2 4,8 10,8 14,0 0,1 2,5
(41) 14 2 0 10 2 2 4 6 0 1
Verdal 10 587 5 817 55,5 48,1 6,1 17,4 3,3 4,3 6,8 14,0 0,1
(35) 17 2 6 1 2 2 5 0
Verran 2 023 1 237 61,9 44,5 3,4 22,0 5,0 11,4 9,2 4,5 1: Bygdalista i Verran
(19) 9 0 4 1 2 2 1
Vikna 3 048 1 787 58,8 23,1 4,5 8,6 20,4 13,1 9,7 20,7
(23) 5 1 2 5 3 2 5
Total 98 280 62,5
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Nordland hadde på valgtidspunktet 44 kommuner. Det var 181 158 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 60,4 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 275 lister. Arbeiderpartiet stilte reine partilister i 42 kommuner og blei størst i 26. Senterpartiet hadde lister i 36 kommuner og var største parti i tre. Fremskrittspartiet, SV og Høyre stilte henholdsvis 32, 31 og 30 steder. Høyre blei størst i fem kommuner, Frp i én. V og KrF hadde 24 og 23 lister. Kystpartiet stilte i åtte kommuner, RV i sju, Miljøpartiet i to og Demokratene og Pensjonistpartiet i én hver. Det var i alt 38 lokale lister. Heile ni av disse blei sine kommuners største: Beiarn bygdeliste, felleslista Arbeiderpartiet/Høyre i Bø, Flakstad distriktsliste, Moskenes fellesliste, Røst Arbeiderparti og frie velgeres liste, felleslista Sp/KrF i Sømna, Samarbeidslista i Vevelstad, Felleslista for Værøy og Øksnes tverrpolitiske liste.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Alstahaug 5 493 3 153 57,8 16,8 4,1 7,4 15,7 2,0 2,2 23,0 15,6 4,1 9,2 1: Sandnessjøen tverrpolitiske liste – Bylista
(31) 6 1 2 5 0 1 7 5 1 3
Andøy 4 013 2 513 62,6 23,9 3,9 12,3 4,1 5,7 39,7 10,5
(23) 6 1 3 1 1 9 2
Ballangen 2 076 1 243 60,5 23,1 2,9 20,7 9,1 1,3 20,2 22,8
(17) 4 0 4 2 0 3 4
Beiarn 943 718 77,1 31,3 15,0 53,6 1: Beiarn bygdeliste
(15) 5 2 8
Bindal 1 313 993 76,4 46,1 11,6 26,4 15,9 1: Bindal alternative liste

2: Liste for Høyre og Venstre
3: Liste Sp/SV

(17) 8 2 4 3
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Bodø 34 731 20 328 58,7 38,0 6,2 5,7 5,2 3,9 3,1 12,8 24,4 0,6
(39) 15 2 2 2 2 1 5 10 0
Brønnøy 5 712 3 304 58,2 14,7 6,4 43,3 2,5 9,0 8,4 7,0 8,6 1: Brønnøy samarbeidsliste
(27) 4 2 12 1 2 2 2 2
2 325 1 596 69,2 5,9 29,1 2,7 10,0 11,1 41,3 1: A/H
(19) 1 6 0 2 2 8
Dønna 1 139 808 71,3 30,1 10,5 13,4 12,6 22,5 7,4 3,5 1: Dønna positivitetsliste
(17) 6 2 2 2 4 1 0
Evenes 1 072 680 63,6 28,2 9,4 19,9 31,8 10,7
(17) 5 2 3 5 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Fauske 7 343 4 570 62,6 28,5 6,4 4,4 2,6 8,4 22,2 19,4 8,0 1: Felleslista
(31) 9 2 1 1 3 7 6 2
Flakstad 1 096 614 56,5 25,1 12,4 3,7 43,6 15,1 1: Flakstad distriktsliste

2: Fredvang og Krystad bygdeliste

(17) 4 2 0 8 3
Gildeskål 1 657 1 070 65,2 26,1 9,9 12,9 7,4 8,4 17,8 17,6
(17) 4 2 2 1 2 3 3
Grane 1 212 775 64,4 54,5 8,8 36,8 1: Fellesliste mellom Grane Senterparti og Bygdepolitisk liste
(17) 9 2 6
Hadsel 6 149 3 683 60,1 28,2 4,3 9,6 3,3 3,9 7,8 17,0 2,4 23,5 1: Hadsel fellesliste
(25) 7 1 3 1 1 2 4 0 6
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Hamarøy 1 439 900 63,2 42,7 6,6 15,4 22,4 12,9 1: Samarbeidslista Venstre og partipolitisk uavhengige
(17) 7 1 3 4 2
Hattfjelldal 1 178 857 73,8 57,3 7,9 34,8
(17) 10 1 6
Hemnes 3 454 2 387 69,5 45,8 5,0 15,0 2,7 4,6 4,5 20,3 2,1 1: Hemnes ordførerliste
(23) 11 1 4 0 1 1 5 0
Herøy 1 342 785 58,6 57,7 5,6 13,9 2,9 4,3 15,5
(19) 11 1 3 0 1 3
Leirfjord 1 645 1 001 61,8 40,5 10,5 3,6 17,3 2,9 18,0 7,3 1: Leirfjord bygdeliste
(19) 8 2 1 3 0 4 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Lurøy 1 502 1 053 70,6 36,2 22,4 5,6 4,0 5,4 21,5 4,9 1: Lovund tverrpolitiske liste
(19) 7 4 1 1 1 4 1
Lødingen 1 807 1 200 66,8 22,5 16,3 8,3 5,9 12,9 34,0
(21) 5 3 2 1 3 7
Meløy 5 060 3 061 61,0 33,5 5,3 7,5 7,8 3,1 18,7 15,7 8,3 1: Samlingslista
(27) 9 2 2 2 1 5 4 2
Moskenes 913 590 64,7 26,4 6,6 8,1 12,2 46,6 1: Bygdelista i Moskenes

2: Moskenes fellesliste

(17) 5 1 1 2 8
Narvik 14 258 8 290 58,4 34,9 11,0 3,2 5,5 2,4 11,1 31,1 0,6 0,3
(41) 14 5 1 2 1 5 13 0 0
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Nesna 1 317 888 68,0 22,9 18,4 17,8 13,3 9,3 18,4
(17) 4 3 3 2 2 3
Rana 19 380 11 203 57,8 29,2 20,8 2,4 4,8 2,1 3,2 8,1 18,8 10,7 1: Miljølisten Rana
(37) 11 7 1 2 1 1 3 7 4
Rødøy 1 007 682 68,4 18,6 34,9 9,8 12,3 24,3 1: Rødøy fellesliste
(17) 3 6 2 2 4
Røst 462 308 67,3 12,0 48,4 39,6 1: Felleslista (Sp, KrF, H, Frp og politisk uavhengige velgere)

2: Røst Arbeiderparti og frie velgeres liste
3: Sentrumslista (Kyst, V og partipolitisk uavhengige velgere)

(11) 1 5 5
Saltdal 3 735 2 293 62,2 40,1 9,2 8,3 4,0 4,1 9,1 25,2
(27) 11 3 2 1 1 2 7
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Sortland 7 278 3 866 53,5 32,9 7,2 4,5 9,5 3,6 1,5 21,2 19,6
(35) 12 3 2 3 1 0 7 7
Steigen 2 124 1 393 65,9 21,4 9,1 34,6 4,5 15,0 6,2 9,2
(17) 4 1 6 1 2 1 2
Sømna 1 555 1 082 69,8 35,3 2,1 6,1 48,4 8,0 1: Fellesliste Sp/KrF

2: Sømna bygdeliste

(17) 6 0 1 9 1
Sørfold 1 637 1 008 62,1 55,6 10,2 16,4 8,4 9,4
(21) 12 2 3 2 2
Tjeldsund 1 084 734 68,1 23,0 6,5 30,8 16,3 4,1 19,2 1: Bygdelista Fiskefjord - Kongsvik - Hårvik

2: Hinnøysiden tverrpolitiske liste

(17) 4 1 5 3 1 3
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Træna 321 183 58,3 60,1 39,9 1: Fellesliste Sp/KrF
(11) 7 4
Tysfjord 1 648 1 126 68,8 30,3 6,9 16,8 1,1 24,8 11,2 9,0 1: Felleslista for H, KrF, V og uavhengige

2:Tverrpolitisk liste for Tysfjord
3: Ungdomslista i Tysfjord

(17) 5 1 3 0 4 2 2
Vefsn 10 379 5 853 56,9 45,4 8,4 9,3 8,4 3,3 3,6 4,9 16,8
(35) 16 3 3 3 1 1 2 6
Vega 1 026 771 75,4 55,8 7,7 23,0 6,9 6,7
(15) 8 1 4 1 1
Vestvågøy 8 057 4 459 55,8 21,4 6,0 17,0 10,6 1,4 21,7 15,5 2,5 3,9 1: Vestvågøylista
(35) 8 2 6 4 0 8 5 1 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Vevelstad 404 294 73,0 32,3 27,2 40,5 1: Kommunelista

2: Samarbeidsliste

(13) 4 4 5
Værøy 567 336 59,3 35,1 14,3 50,6 1: Felleslista for Værøy
(13) 5 2 6
Vågan 6 921 4 121 59,8 33,1 5,5 8,1 8,2 2,3 3,4 20,9 14,5 4,0
(35) 12 2 3 3 1 1 7 5 1
Øksnes 3 384 2 127 63,6 23,9 9,5 8,2 4,4 18,3 35,7 1: Øksnes tverrpolitiske liste
(21) 5 2 2 1 4 7
Total 181 158 60,4
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Troms hadde på valgtidspunktet 25 kommuner. Det var 118 069 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 59,3 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 156 lister. Arbeiderpartiet stilte reine partilister i 23 kommuner og blei størst i 14. Senterpartiet hadde lister i 22 kommuner og var største parti i fire. Høyre, Fremskrittspartiet og SV stilte henholdsvis 19, 18 og 18 steder. Frp blei størst i to kommuner. Krf og Venstre hadde 13 og 9 lister. Kystpartiet stilte i ti kommuner og blei størst i én (Skjervøy). RV deltok med to lister. Det samme gjorde Miljøpartiet De Grønne, mens Demokratene og NKP hadde ei hver. Det var i alt 18 lokale lister. Fire av disse blei sine kommuners største: Bjarkøylista, Samarbeidslista mellom Ibestad A, Sp og V, felleslista H/KrF i Kvænangen og Samlingslista i Sørreisa.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Balsfjord 4 312 2 690 62,8 29,4 5,4 16,8 8,4 9,5 28,3 2,2
(27) 8 1 5 2 3 8 0
Bardu 2 976 1 851 62,7 27,0 4,1 38,1 3,3 14,9 10,2 2,4
(25) 7 1 9 1 4 3 0
Berg 756 560 74,2 37,7 10,0 5,5 15,0 31,8 1: Berg fellesliste

2: Senterpartiet og Tverrpolitisk liste

(15) 6 1 1 2 5
Bjarkøy 409 298 73,3 53,0 47,0 1: Bjarkøylista

2: Sandsøy og Fenes/Skjellesvik bygdeliste

(13) 7 6
Dyrøy 977 620 64,2 43,2 11,0 14,0 6,1 25,6 1: Felleslista for Dyrøy
(15) 6 2 2 1 4
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Gratangen 937 664 71,1 56,0 5,4 30,1 8,4
(15) 8 1 5 1
Harstad 17 846 10 025 57,0 30,5 4,6 4,2 8,7 3,1 2,7 23,0 22,7 0,5
(43) 13 2 2 4 1 1 10 10 0
Ibestad 1 256 837 67,4 13,4 36,4 10,5 39,7 1: Andørja fellesliste

2: Ibestad bygdeliste
3: Samarbeidslista mellom Ibestad A, Sp og V

(19) 2 7 2 8
Karlsøy 1 892 1 178 62,7 24,8 9,8 10,8 2,5 2,7 30,3 13,0 6,1 1: Reinøylista
(17) 5 2 2 0 0 5 2 1
Kvæfjord 2 277 1 332 59,0 27,9 11,4 13,0 2,9 16,1 9,2 19,4
(23) 6 3 3 0 4 2 5
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Kvænangen 1 061 710 67,1 30,6 9,7 3,4 9,3 13,2 33,8 1: Kvænangen H/KrF
(15) 5 2 0 1 2 5
Kåfjord 1 777 1 105 62,3 59,7 5,2 6,0 14,3 12,3 2,5
(17) 10 1 1 3 2 0
Lavangen 806 569 70,7 49,2 21,8 13,0 16,0
(15) 8 3 2 2
Lenvik 8 369 4 476 53,7 30,5 6,7 9,0 6,3 3,1 12,7 27,6 0,3 3,8
(31) 9 2 3 2 1 4 9 0 1
Lyngen 2 466 1 602 65,5 35,8 3,4 7,8 8,8 6,3 25,7 5,8 6,4 1: Kretsliste for området Russelv – Sør-Lenangsbotn
(19) 7 0 2 2 1 5 1 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Målselv 5 091 2 612 52,1 45,0 14,0 8,0 9,7 16,5 6,8 1: Fellesliste RV/SV
(29) 13 4 2 3 5 2
Nordreisa 3 651 2 405 66,3 22,2 7,9 8,7 6,1 5,8 49,3
(21) 5 2 2 1 1 10
Salangen 1 694 1 086 64,4 30,1 5,5 58,3 6,1
(19) 6 1 11 1
Skjervøy 2 210 1 461 66,8 15,1 10,0 8,1 6,1 4,6 17,5 38,6
(19) 3 2 2 1 1 3 7
Skånland 2 349 1 410 60,4 38,9 5,2 9,1 5,8 5,3 35,7
(15) 6 1 1 1 1 5
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Storfjord 1 450 959 66,3 27,6 38,1 8,6 6,3 6,0 13,5 1: Felleslista

2: Fellesliste mellom H og KrF
3: Skibotn folkeliste

(17) 5 6 2 1 1 2
Sørreisa 2 485 1 612 65,2 24,7 4,5 7,1 4,3 14,6 15,1 29,8 1: Samlingslista
(21) 5 1 2 1 3 3 6
Torsken 785 548 69,8 19,5 28,6 6,0 12,6 6,8 26,5 1: Felleslista i Torsken

2: Gryllefjord bygdeliste

(15) 3 4 1 2 1 4
Tranøy 1 261 895 71,5 38,0 11,2 25,7 6,6 5,5 11,3 1,8
(17) 7 2 4 1 1 2 0
Tromsø 48 976 27 945 57,5 39,5 7,3 7,9 3,1 3,7 4,2 11,7 20,9 0,7 0,9
(43) 17 3 4 1 2 2 5 9 0 0
Total 118 069 59,3
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Finnmark hadde på valgtidspunktet 19 kommuner. Det var 55 046 med stemmerett i fylket. Av disse avgav 59,0 prosent stemme.

Totalt blei det stilt 117 lister. Arbeiderpartiet stilte reine partilister i samtlige kommuner og blei størst i alle unntatt én. Høyre hadde lister i 18 kommuner, Senterpartiet og SV i 15 og Fremskrittspartiet i 13. V, KrF og Kystpartiet hadde 6 lister hver. RV stilte i to kommuner og Kristent Samlingsparti og NKP i én hver. Samefolkets parti stilte tre reine lister. Det var ellers 12 lokale lister. Av disse blei Kautokeino flyttsameliste sin kommunes største.

Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Alta 13 114 7 228 55,6 39,6 10,1 1,6 4,0 4,9 4,6 6,6 23,1 0,5 4,0 1,1
(35) 15 4 0 1 2 2 2 8 0 1 0
Berlevåg 846 561 66,7 62,9 29,6 7,5
(13) 8 4 1
Båtsfjord 1 621 977 61,0 54,7 2,6 2,9 28,9 11,1
(15) 9 0 0 4 2
Gamvik 837 557 66,8 68,6 9,3 22,1
(13) 9 1 3
Hammerfest 7 108 3 632 51,8 50,0 10,7 4,5 1,4 3,1 17,2 10,0 3,1
(29) 15 3 1 0 1 5 3 1
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Hasvik 793 580 75,5 50,2 42,1 7,8
(15) 8 6 1
Karasjok 2 166 1 315 61,0 37,5 16,7 3,8 6,0 3,6 18,5 9,4 4,6 1: Samefolkets parti

2: Karasjok flyttsamelags liste
3: Sosialistisk gruppe

(19) 7 3 1 1 0 4 2 1
Kautokeino 2 289 1 413 62,4 5,1 1,9 9,7 12,5 4,8 3,5 21,2 14,2 27,0 1: Samefolkets parti

2: Kautokeino fastboendes liste
3: Kautokeino flyttsameliste

(19) 1 0 2 2 1 1 4 3 5
Kvalsund 878 539 62,1 43,4 6,3 10,0 6,5 19,3 14,5 1: Kvalsund og omegn bygdeliste

2: Kvalsund sosialdemokratiske liste

(15) 6 1 2 1 3 2
Lebesby 1 056 592 58,0 62,8 11,8 11,1 14,2
(17) 11 2 2 2
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Loppa 908 634 70,9 35,2 10,3 14,7 6,2 33,8
(15) 5 2 2 1 5
Måsøy 1 052 657 62,5 49,2 7,6 18,3 17,4 7,6
(17) 9 1 3 3 1
Nesseby 732 567 78,3 38,4 5,6 21,2 15,2 19,6 1: Samefolkets parti

2: Tverrpolitisk liste

(15) 6 1 3 2 3
Nordkapp 2 526 1 478 59,1 32,2 29,5 7,6 13,6 13,1 4,0
(25) 8 8 2 3 3 1
Porsanger 3 230 1 898 58,9 34,5 5,3 9,2 3,3 0,7 22,1 25,0
(19) 7 1 2 0 0 4 5
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister
Sør-Varanger 7 253 4 152 57,9 41,4 9,1 19,6 2,2 8,9 15,9 2,8 1: Mátte Várjjat Listu
(25) 11 2 5 0 2 4 1
Tana 2 352 1 531 65,6 40,8 2,4 5,0 12,5 9,1 7,1 11,4 11,7 1: Samefolkets parti / NSR / Uavhengige velgere

2: Tana fellesliste
3: Venstre og uavhengige velgeres liste

(17) 7 0 1 2 2 1 2 2
Vadsø 4 480 2 723 61,7 32,0 20,5 4,5 5,1 27,4 8,3 2,3
(25) 9 5 1 1 7 2 0
Vardø 1 805 1 129 63,3 44,1 7,6 5,6 3,9 10,3 11,9 16,7 1: Vardølista
(19) 9 1 1 1 2 2 3
Total 55 046 59,0
Kommune Stemmerett Avgitt % A SV RV Sp KrF V H Frp Dem MdG KSP Kyst Pensj DLF NKP 1 2 3 Andre lister

Resultat av ordførervalgene

[rediger | rediger kilde]

[6]

Fylke Ap H Krf Sp SV V Frp BF£ Lok$ Div Totalt
Østfold 10 1 4 3 18
Akershus 9 9 1 1 1 1 22
Oslo 1 1
Hedmark 14 4 1 1 2 22
Oppland 12 2 9 3 26
Buskerud 8 7 3 1 2 21
Vestfold 5 6 1 1 1 14
Telemark 8 2 6 1 1 18
Aust-Agder 2 5 1 4 1 1 1 15
Vest-Agder 4 2 3 3 1 1 1 15
Rogaland 5 9 5 4 1 1 1 26
Hordaland 10 6 3 7 1 4 2 33
Sogn og Fjordane 14 2 3 7 26
Møre og Romsdal 11 10 4 6 2 3 36
Sør-Trøndelag 13 2 4 1 1 2 2 25
Nord-Trøndelag 6 1 1 12 1 1 1 1 24
Nordland 22 8 5 1 2 5 1 44
Troms 12 2 3 1 2 2 2 1 25
Finnmark 14 1 2 2 19
I alt 179 75 22 83 5 11 17 8 23 7 430

£ BF = Felleslister

$Lok = Lokale lister

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ Valgresultater for kommunevalget 2007 finnes her: [1].
  2. ^ Ferdige tabeller fra Statistisk sentralbyrå finnes her: [2].
  3. ^ Statistikkbankens valgsider finnes her: [3][død lenke].
  4. ^ Rød Valgallianse vedtok våren 2007 å være med på å stifte det nye partiet Rødt. Dette var imidlertid for seint til at en – etter valglovgivinga – kunne ta i bruk det nye navnet ved valga samme høst. RV stilte derfor under sitt gamle navn, men i kommunestyrene blei innvalgte kandidater å representere Rødt.
  5. ^ Kristiansund blei fra 1. januar 2008 slått sammen med Frei kommune. Ved 1997-valget hadde begge kommunene valg til kommunestyret i den nye kommunen. I tabellen her er oppgitt samla resultat.
  6. ^ «Statistikkbanken 04772: Ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget(F) 1945 - 2015». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 13. november 2018.