Hopp til innhold

Stortingsvalget 1826

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stortingsvalget 1826
juni 1826 - 1. desember 1826
79 mandater på valg, 40 trengs for flertall

‹ 1823 Norges flagg 1829 ›

Stortingsvalget 1826 ble avholdt i 1826 i Norge som indirekte valg til det 5. ordentlige storting. Det 5. ordentlige storting var samlet 1. februar 1827 til 13. august 1827.

De samme representantene ble innkalt til det 3. overordentlige storting som var samlet fra 21. april 1828 til 8. juli 1828.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte tre hver av 51 stortingsrepresentanter. 15-24 valgmenn utpekte to stortingsrepresentanter. En krets med flere enn 24 valgmenn utpekte tre stortingsrepresentanter.

Kjøpstedene var oppdelt i 17 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Sandefjord, Porsgrunn, Risør, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 hadde tre, flere enn 14 hadde fire.

Holmestrand var egen valgkrets for første gang, men egen representant. Drammen hadde tre representanter mot tidligere to,

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Den totale folkemengden var anslått til 1 065 700. Det er beregnet at 62 899 hadde stemmerett. Det er ikke kjent hvor mange av disse som stemte. 321 valgting i landdistriktene utpekte totalt 738 valgmenn. 21 valgting i byene utpekte totalt 116 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 29. juni 1826 til 28. november 1826.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Det 5. ordentlige storting vedtok Lov angaaende Almue-Skolevæsenet paa Landet.

Det 3. overordentlige Storting vedtok den første valgloven 24. juni 1828.

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal 3
 2
Bergen 23 3
 21
 18
 18
 16
Kristiania 15
 12
 10
 9
 8
Kristiansand 8 ? ?
Kristiansund og Molde 3 ?
Drammen 10 1
 8
 7
 5
Fredrikhald 4 1 ?
Fredrikstad 3 ?
Holmestrand 3 3
 2
Kongsberg 3
 2
Kragerø og Østerrisør 4 ?
Larvik og Sandefjord 5
 3
Moss 3
 1
*
Skien og Porsgrund 4 1 ?
Stavanger 4 1
 3
Trondhjem 18
 16
 12
 11
 10
Tønsberg 3
 2
Sum byene 116 10 29 2

*Gregers Winther Wulfsberg ble valgt i Moss ved loddtrekning

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 42 1
 22
 10
 9
Nordre Bergenhus amt 62 2
 45
 37
 15
Søndre Bergenhus amt 81
 45
 28
 25
Bratsberg amt 29
 12
 9
 7
Buskeruds amt 34 1
 16
 12
 11
Kristians amt 44 1
 40
 40
 17
Finmarkens amt 34 1
 23
 15
 13
Hedemarkens amt 41 1**
 21
 15
 14
Jarlsberg og Larviks amt 33 2
 31
 17
 14
Lister og Mandals amt 45 1
 9
 8
 7
Nedenes og Robygdelagets amt 24 ? ?
Nordlands amt 42 2
 22
 13
 10
Romsdals amt 60 2***
 19
 11
 11
Smaalenenes amt 41 1
 25
 17
 12
Stavanger amt 53
 24
 11
 11
Nordre Trondhjems amt 31 2
 12
 10
 9
Søndre Trondhjems amt 42 1
 41
 16
 14
Sum amtene 738 50

**Fire valgmann fra Hof ble avvist fordi de var for tidlig valgt

***Femten valgmenn i Romsdals amt ble avvist fordi de var for tidlig valgt

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]