Stortingsvalget 1815

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stortingsvalget 1815
desember 1814 - juni 1815
87 mandater på valg, 44 trengs for flertall

‹ 1814 Norge 1817 ›

Stortingsvalget 1815 ble avholdt i 1815 i Norge som indirekte valg til det 1. ordentlige Storting. Det 1. ordentlige storting var samlet 1. juli 1815 til 6. juli 1816.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de femten eller seksten amtene og to grevskapene valgmannsting, og utpekte inntil fire hver av 61 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn valgte én stortingsrepresentant, 15-24 valgmenn valgte to, 25-34 valgte tre. En krets med flere enn 34 valgmenn utpekte fire stortingsrepresentanter.

Kjøpstedene var oppdelt i 15 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Fredrikstad, Holmestrand, Sandefjord, Porsgrunn, Risør, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 kunne hatt tre, flere enn 14 hadde fire.

Fredrikstad var egen valgkrets ved både forrige valg og neste, men stemte denne gang sammen med Halden.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Den totale folkemengden var anslått til 885 431. Det er beregnet at 59 282 hadde stemmerett. Det er ikke kjent hvor mange av disse som stemte. 317 valgting i landdistriktene utpekte totalt 700 valgmenn. 21 valgting i byene utpekte totalt 104 valgmenn.[3] De ordinære valgmannstingene ble holdt i perioden 28. desember 1814 til juni 1815. Det ble holdt omvalg i Kristiania, i Drammen, og i Larvik grevskap.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Stortinget i 1815

Det 1. ordentlige storting ble senere kalt «Det lange stortinget» fordi det etter grunnlovsbestemmelsen var meningen at hver sesjon bare skulle vare tre måneder.

Norges Bank ble opprettet.

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal 3 Steady2.svg ?
Bergen 20 Increase2.svg1
 18
 17
 14
 13
Kristiania 15 Steady2.svg
 11
 11
 8
 5
Kristiansand 8 Increase2.svg2 ? ?
Kristiansund og Molde 4 Decrease2.svg1 ?
Drammen 7 Increase2.svg2 ?
 2
Fredrikhald og Fredrikstad 6 Increase2.svg2 ?
Kongsberg 3 Steady2.svg
 2
Kragerø og Østerrisør 4 Steady2.svg
 3
Larvik og Sandefjord 5 Increase2.svg1 ?
Moss 3 Steady2.svg
 2
Skien og Porsgrund 3 Steady2.svg
 2
Stavanger 3 Steady2.svg
 2
Trondhjem 17 Steady2.svg ? ? ? ?
Tønsberg og Holmestrand 3 Decrease2.svg1 ?
Sum byene 104 Increase2.svg4 26 Decrease2.svg1

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene og grevskapene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 40 Increase2.svg2 ? ? ? ?
Nordre Bergenhus amt 60 Increase2.svg2*
 54
 30
 28
 24
Søndre Bergenhus amt 81 Increase2.svg6
 50
 19
 16
 16
Bratsberg amt 23 Increase2.svg1 ? ?
Buskeruds amt 32 Increase2.svg1 ? ? ?
Kristians amt 43 Increase2.svg2 ? ? ? ?
Finmarkens amt 26 Increase2.svg26 ? ? ?
Hedemarkens amt 36 Increase2.svg2
 17
 16
 16
 12
Jarlsberg grevskap 19 Steady2.svg
 18
 5
Larvik grevskap 12 Increase2.svg1 ?
Lister og Mandals amt 43 Decrease2.svg2**
 17
 14
 14
 12
Nedenes amt 19 Increase2.svg1
 13
 10
Nordlands amt 42 Increase2.svg42
 27
 32
 19
 14
Raabygdelagets amt 12 Steady2.svg
 5
Romsdals amt 56 Decrease2.svg3 ? ? ? ?
Smaalenenes amt 39 Increase2.svg3 ? ? ? ?
Stavanger amt 49 Increase2.svg2 ? ? ? ?
Nordre Trondhjems amt 25 Decrease2.svg2 ? ? ?
Søndre Trondhjems amt 43 Increase2.svg4
 28
 19
 12
 12
Sum amtene 700 Increase2.svg88 61 Increase2.svg5

*Tre valgmenn møtte for sent

**En valgmann møtte ikke

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]