Stortingsvalget 1815

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stortingsvalget 1815
desember 1814 - juni 1815
87 mandater på valg, 44 trengs for flertall

‹ 1814 Norges flagg 1817 ›

Stortingsvalget 1815 ble avholdt i 1815 i Norge som indirekte valg til det 1. ordentlige Storting. Det 1. ordentlige storting var samlet 1. juli 1815 til 6. juli 1816.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de femten eller seksten amtene og to grevskapene valgmannsting, og utpekte inntil fire hver av 61 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn valgte én stortingsrepresentant, 15-24 valgmenn valgte to, 25-34 valgte tre. En krets med flere enn 34 valgmenn utpekte fire stortingsrepresentanter.

Kjøpstedene var oppdelt i 15 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Fredrikstad, Holmestrand, Sandefjord, Porsgrunn, Risør, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 kunne hatt tre, flere enn 14 hadde fire.

Fredrikstad var egen valgkrets ved både forrige valg og neste, men stemte denne gang sammen med Halden.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Den totale folkemengden var anslått til 885 431. Det er beregnet at 59 282 hadde stemmerett. Det er ikke kjent hvor mange av disse som stemte. 317 valgting i landdistriktene utpekte totalt 700 valgmenn. 21 valgting i byene utpekte totalt 104 valgmenn.[3] De ordinære valgmannstingene ble holdt i perioden 28. desember 1814 til juni 1815. Det ble holdt omvalg i Kristiania, i Drammen, og i Larvik grevskap.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Stortinget i 1815

Det 1. ordentlige storting ble senere kalt «Det lange stortinget» fordi det etter grunnlovsbestemmelsen var meningen at hver sesjon bare skulle vare tre måneder.

Norges Bank ble opprettet.

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal 3 ?
Bergen 20 1
 18
 17
 14
 13
Kristiania 15
 11
 11
 8
 5
Kristiansand 8 2 ? ?
Kristiansund og Molde 4 1 ?
Drammen 7 2 ?
 2
Fredrikhald og Fredrikstad 6 2 ?
Kongsberg 3
 2
Kragerø og Østerrisør 4
 3
Larvik og Sandefjord 5 1 ?
Moss 3
 2
Skien og Porsgrund 3
 2
Stavanger 3
 2
Trondhjem 17 ? ? ? ?
Tønsberg og Holmestrand 3 1 ?
Sum byene 104 4 26 1

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene og grevskapene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 40 2 ? ? ? ?
Nordre Bergenhus amt 60 2*
 54
 30
 28
 24
Søndre Bergenhus amt 81 6
 50
 19
 16
 16
Bratsberg amt 23 1 ? ?
Buskeruds amt 32 1 ? ? ?
Kristians amt 43 2 ? ? ? ?
Finmarkens amt 26 26 ? ? ?
Hedemarkens amt 36 2
 17
 16
 16
 12
Jarlsberg grevskap 19
 18
 5
Larvik grevskap 12 1 ?
Lister og Mandals amt 43 2**
 17
 14
 14
 12
Nedenes amt 19 1
 13
 10
Nordlands amt 42 42
 27
 32
 19
 14
Raabygdelagets amt 12
 5
Romsdals amt 56 3 ? ? ? ?
Smaalenenes amt 39 3 ? ? ? ?
Stavanger amt 49 2 ? ? ? ?
Nordre Trondhjems amt 25 2 ? ? ?
Søndre Trondhjems amt 43 4
 28
 19
 12
 12
Sum amtene 700 88 61 5

*Tre valgmenn møtte for sent

**En valgmann møtte ikke

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]