Hopp til innhold

Stortingsvalget 1817

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stortingsvalget 1817
august 1817 - 26. februar 1818
78 mandater på valg, 40 trengs for flertall

‹ 1815 Norges flagg 1820 ›

Stortingsvalget 1817 ble avholdt i 1817 i Norge som indirekte valg til det 2. ordentlige storting. Det 2. ordentlige storting var samlet 2. februar 1818 til 15. september 1818.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de femten amtene og to grevskapene valgmannsting, og utpekte inntil tre hver av 51 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn valgte én stortingsrepresentant, 15-24 valgmenn valgte to. En krets med flere enn 24 valgmenn utpekte tre stortingsrepresentanter. Ved forrige valg var maksimaltallet fire representanter, slik at 11 av amtene fikk én representant færre ved dette valget.

Kjøpstedene var oppdelt i 16 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Holmestrand, Sandefjord, Porsgrunn, Risør, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 kunne hatt tre, flere enn 14 hadde fire.

Nedenes og Raabygdelagets amt var slått sammen siden forrige valg. Fredrikstad var igjen egen valgkrets, med egen representant.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Den totale folkemengden var anslått til 918 580. Det er beregnet at 60 488 hadde stemmerett. Det er ikke kjent hvor mange av disse som stemte. 324 valgting i landdistriktene utpekte totalt 716 valgmenn. 21 valgting i byene utpekte totalt 108 valgmenn.[3] De ordinære valgmannstingene ble holdt i perioden 25. august 1817 til 29. desember 1817. Valget i Kristiansand ble forkastet, med nyvalg 14. februar 1818.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Det 2. ordentlige storting nedsatte en hovedmatrikkelkommisjon. Kommisjonens anbefalinger ble iverksatt 1838.

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal 3
 2
Bergen 20 ? ? ? ?
Kristiania 15
 12
 11
 11
 9
Kristiansand 8
 7
?
Kristiansund og Molde 4
 3
Drammen 8 1
 6
 4
Fredrikhald 4
 3
Fredrikstad 3 1
 2
Kongsberg 3
 2
Kragerø og Østerrisør 4
 3
Larvik og Sandefjord 5 ?
Moss 3
 2
Skien og Porsgrund 3
 2
Stavanger 3
 2
Trondhjem 19 2
 15
 15
 12
 11
Tønsberg og Holmestrand 3
 2
Sum byene 108 4 27 1

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene og grevskapene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 42 2
 15
 11
 9
Nordre Bergenhus amt 63 3
 55
 43
 27
Søndre Bergenhus amt 77 4
 29
 20
 19
Bratsberg amt 27 4 ? ? ?
Buskeruds amt 32 ? ? ?
Kristians amt 45 2 ? ? ?
Finmarkens amt 32 6*
 22
 14
 13
Hedemarkens amt 38 2
 24
 14
 13
Jarlsberg grevskap 17 2
 13
 5
Larvik grevskap 12 ?
Lister og Mandals amt 45 2
 20
 16
 10
Nedenes og Raabygdelagets amt 28 3 ? ? ?
Nordlands amt 42
 31
 25
 18
Romsdals amt 60 4**
 25
 10
 9
Smaalenenes amt 38 1 ? ? ?
Stavanger amt 46 3 ? ? ?
Nordre Trondhjems amt 29 4
 14
 10
 9
Søndre Trondhjems amt 43
 20
 15
 14
Sum amtene 716 16 51 10

*En valgmann i Finnmarka amt møtte ikke

**Åtte valgmenn i Romsdals amt ble avvist

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]