Stortingsvalget 1820

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stortingsvalget 1820
mai 1820 - 14. februar 1821
77 mandater på valg, 39 trengs for flertall

‹ 1817 Norges flagg 1823 ›

Stortingsvalget 1820 ble avholdt i 1820 i Norge som indirekte valg til det 3. ordentlige storting. Det 3. ordentlige storting var samlet 1. februar 1821 til 21. august 1821.

De samme representantene ble innkalt til det 2. overordentlige storting som var samlet fra 16. september 1822 til 16. november 1822.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de femten amtene og to grevskapene valgmannsting, og utpekte inntil tre hver av 50 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn valgte én stortingsrepresentant, 15-24 valgmenn valgte to. En krets med flere enn 24 valgmenn utpekte tre stortingsrepresentanter.

Kjøpstedene var oppdelt i 16 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Holmestrand, Sandefjord, Porsgrunn, Risør, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 kunne hatt tre, flere enn 14 hadde fire.

Larvik grevskap hadde én representant færre enn ved forrige valg. Valgene i Fredrikstad og i Kristiansand ble forkastet av stortinget, med nyvalg henholdsvis 12. februar 1821 og 14. februar 1821.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Den totale folkemengden var anslått til 968 850. Det er beregnet at 62 026 hadde stemmerett. Det er ikke kjent hvor mange av disse som stemte. 321 valgting i landdistriktene utpekte totalt 730 valgmenn. 21 valgting i byene utpekte totalt 107 valgmenn.[3] De ordinære valgmannstingene ble holdt i perioden 26. mai 1820 til 17. november 1820.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Viktige vedtak av det 3. ordentlige Storting:

Viktige vedtak av det 2. overordentlige Storting:

  • Opptak av statslån for å betale gjeld til Danmark
  • Opprettelse av en kommisjon til å forestå bygging av Det kongelige slott i Christiania, finansiert ved statsobligasjoner

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal 3
 2
Bergen 21 1
 17
 11
 11
 9
Kristiania 15
 13
 11
 5
 5
Kristiansand 8 ? ?
Kristiansund og Molde 3 1
 2
Drammen 8 ? ?
Fredrikhald 3 1
 2
Fredrikstad 3
 2
Kongsberg 3
 2
Kragerø og Østerrisør 4 ?
Larvik og Sandefjord 5
 2
Moss 3
 1
*
Skien og Porsgrund 3
 2
Stavanger 3
 2
Trondhjem 18 1
 11
 9
? ?
Tønsberg og Holmestrand 3
 2
Sum byene 106 2 27

*Momme Peterson ble valgt ved loddtrekning. Han anket valget. Anken ble forkastet

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene og grevskapene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 41 1**
 15
 11
 8
Nordre Bergenhus amt 63
 46
 41
 30
Søndre Bergenhus amt 82 5
 35
 24
 18
Bratsberg amt 29 2 ? ? ?
Buskeruds amt 33 1
 16
 16
 11
Kristians amt 44 1 ? ? ?
Finmarkens amt 30 2***
 20
 17
 9
Hedemarkens amt 41 3
 22
 20
 11
Jarlsberg grevskap 18 1**** ? ?
Larvik grevskap 12
 11
Lister og Mandals amt 47 2
 13
 13
 9
Nedenes og Robygdelagets amt 23 5 ? ?
Nordlands amt 44 2
 31
 30
 23
Romsdals amt 60
 28
 21
 21
Smaalenenes amt 36 2 ? ? ?
Stavanger amt 51 5
 29
 28
 13
Nordre Trondhjems amt 33 4 ? ? ?
Søndre Trondhjems amt 43
 21
 19
 19
Sum amtene 730 14 50 1

**En valgmann uteble

***Fire valgmenn ble avvist

****Tre valgmenn ble avvist

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]