Stortingsvalget 1820

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stortingsvalget 1820
mai 1820 - 14. februar 1821
77 mandater på valg, 39 trengs for flertall

‹ 1817 Norge 1823 ›

Stortingsvalget 1820 ble avholdt i 1820 i Norge som indirekte valg til det 3. ordentlige storting. Det 3. ordentlige storting var samlet 1. februar 1821 til 21. august 1821.

De samme representantene ble innkalt til det 2. overordentlige storting som var samlet fra 16. september 1822 til 16. november 1822.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de femten amtene og to grevskapene valgmannsting, og utpekte inntil tre hver av 50 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn valgte én stortingsrepresentant, 15-24 valgmenn valgte to. En krets med flere enn 24 valgmenn utpekte tre stortingsrepresentanter.

Kjøpstedene var oppdelt i 16 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Holmestrand, Sandefjord, Porsgrunn, Risør, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 kunne hatt tre, flere enn 14 hadde fire.

Larvik grevskap hadde én representant færre enn ved forrige valg. Valgene i Fredrikstad og i Kristiansand ble forkastet av stortinget, med nyvalg henholdsvis 12. februar 1821 og 14. februar 1821.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Den totale folkemengden var anslått til 968 850. Det er beregnet at 62 026 hadde stemmerett. Det er ikke kjent hvor mange av disse som stemte. 321 valgting i landdistriktene utpekte totalt 730 valgmenn. 21 valgting i byene utpekte totalt 107 valgmenn.[3] De ordinære valgmannstingene ble holdt i perioden 26. mai 1820 til 17. november 1820.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Viktige vedtak av det 3. ordentlige Storting:

Viktige vedtak av det 2. overordentlige Storting:

  • Opptak av statslån for å betale gjeld til Danmark
  • Opprettelse av en kommisjon til å forestå bygging av Det kongelige slott i Christiania, finansiert ved statsobligasjoner

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal 3 Steady2.svg
 2
Bergen 21 Increase2.svg1
 17
 11
 11
 9
Kristiania 15 Steady2.svg
 13
 11
 5
 5
Kristiansand 8 Steady2.svg ? ?
Kristiansund og Molde 3 Decrease2.svg1
 2
Drammen 8 Steady2.svg ? ?
Fredrikhald 3 Decrease2.svg1
 2
Fredrikstad 3 Steady2.svg
 2
Kongsberg 3 Steady2.svg
 2
Kragerø og Østerrisør 4 Steady2.svg ?
Larvik og Sandefjord 5 Steady2.svg
 2
Moss 3 Steady2.svg
 1
*
Skien og Porsgrund 3 Steady2.svg
 2
Stavanger 3 Steady2.svg
 2
Trondhjem 18 Decrease2.svg1
 11
 9
? ?
Tønsberg og Holmestrand 3 Steady2.svg
 2
Sum byene 106 Decrease2.svg2 27 Steady2.svg

*Momme Peterson ble valgt ved loddtrekning. Han anket valget. Anken ble forkastet

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene og grevskapene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 41 Decrease2.svg1**
 15
 11
 8
Nordre Bergenhus amt 63 Steady2.svg
 46
 41
 30
Søndre Bergenhus amt 82 Increase2.svg5
 35
 24
 18
Bratsberg amt 29 Increase2.svg2 ? ? ?
Buskeruds amt 33 Increase2.svg1
 16
 16
 11
Kristians amt 44 Decrease2.svg1 ? ? ?
Finmarkens amt 30 Decrease2.svg2***
 20
 17
 9
Hedemarkens amt 41 Increase2.svg3
 22
 20
 11
Jarlsberg grevskap 18 Increase2.svg1**** ? ?
Larvik grevskap 12 Steady2.svg
 11
Lister og Mandals amt 47 Increase2.svg2
 13
 13
 9
Nedenes og Robygdelagets amt 23 Decrease2.svg5 ? ?
Nordlands amt 44 Increase2.svg2
 31
 30
 23
Romsdals amt 60 Steady2.svg
 28
 21
 21
Smaalenenes amt 36 Decrease2.svg2 ? ? ?
Stavanger amt 51 Increase2.svg5
 29
 28
 13
Nordre Trondhjems amt 33 Increase2.svg4 ? ? ?
Søndre Trondhjems amt 43 Steady2.svg
 21
 19
 19
Sum amtene 730 Increase2.svg14 50 Decrease2.svg1

**En valgmann uteble

***Fire valgmenn ble avvist

****Tre valgmenn ble avvist

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]