Fylkestingsvalget 1999

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fylkestingsvalget 1999 ble gjennomført 12. og 13. september 1999, samtidig med kommunestyrevalget. Valget ble holdt i alle fylker unntatt Oslo.[1]

Stemmerettsalderen var 18 år. Utenlandske statsborgere som på valgdagen hadde vært bosatt Norge sammenhengende de tre siste årene, hadde også stemmerett.

3 030 217 personer hadde stemmerett ved fylkestingsvalget. Det ble avgitt 1 691 483 stemmer. Oppslutningen var 55,8%, en nedgang fra forrige valg. Til sammenligning var oppslutningen ved kommunestyrevalget 60,4%. 9 389 stemmer ble forkastet.[1]

Ved valget ble det valgt 880 representanter til landets 18 fylker, Oslo unntatt. For å sikre kommunene en rimelig representasjon i fylkestingene i forhold til folketallet, tilfalt 154 av representantene på forhånd bestemte kommuner, såkalte utjamningsrepresentanter. Av de valgte representantene var 368 kvinner.[1]

Resultat[rediger | rediger kilde]

18 fylker, unntatt Oslo
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1995
  Arbeiderpartiet 478 120 28,4 262 29,8 26
  Høyre 338 545 20,1 167 19,0 5
  Fremskrittspartiet 218 140 13,0 110 12,5 20
  Kristelig Folkeparti 181 985 10,8 99 11,3 15
  Senterpartiet 163 160 9,7 95 10,8 38
  Sosialistisk Venstreparti 132 274 7,9 71 8,1 17
  Venstre 72 862 4,3 39 4,4 7
  Rød Valgallianse 30 426 1,8 11 1,3 2
  Pensjonistpartiet 21 732 1,3 7 0,8 7
Sykehuslisten (for bevaring av Vestfolds lokalsykehus) 13 909 0,8 7 0,8 7
Sunnmørslista/Tverrpolitisk liste for Sunnmøre (Møre og Romsdal) 7 854 0,5 5 0,6 3
  Miljøpartiet De Grønne 6 286 0,4 1 0,1 1
  Kystpartiet 4 530 0,3 3 0,3 3
Fellesliste Rød Valgallianse/Miljøpartiet De Grønne (Vest-Agder) 1 291 0,08 1 0,1
  Samelista (Finnmark) 1 141 0,07 1 0,3
Fellesliste Rød Valgallianse/Norges Kommunistiske Parti (Finnmark) 864 0,05 1 0,1 1
  Norges Kommunistiske Parti 2 008 0,1 0
Det Demokratiske Samlingspartiet (Østfold) 1 550 0,09 0
Naturlovpartiet 1 409 0,08 0
Fedrelandspartiet 1 296 0,08 0
Samlingspartiet (Ny Fremtid) 1 203 0,07 0
Generasjonspartiet (Folkets Vilje) 740 0,04 0
Solidaritet (Troms) 527 0,03 0 1
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti 242 0,01 0
Totalt 1 682 094 100 880 100 14
Mandatfordelingen mellom partiene i hvert fylke
Fylke Ap H Krf Sp SV V Frp RV Pp Kp Div Totalt
Østfold 13 8 6 3 3 2 6 1 1 43
Akershus 16 19 4 3 6 3 9 1 1 1 63
Hedmark 18 5 2 7 5 1 4 1 43
Oppland 19 6 4 7 3 2 4 45
Buskerud 19 14 4 4 4 2 8 55
Vestfold 10 10 4 2 3 1 7 1 7 45
Telemark 19 8 7 5 5 2 8 1 55
Aust-Agder 10 6 7 3 2 2 5 35
Vest-Agder 8 10 11 3 3 2 7 1 45
Rogaland 12 13 10 4 3 3 10 1 1 57
Hordaland 18 13 9 5 5 3 11 2 1 67
Sogn og Fjordane 10 6 5 10 2 4 2 39
Møre og Romsdal 12 10 9 7 3 3 7 1 5 57
Sør-Trøndelag 17 12 4 6 5 2 4 2 1 53
Nord-Trøndelag 18 4 3 10 5 2 3 45
Nordland 17 8 4 7 6 2 6 1 2 53
Troms 15 7 4 7 4 2 5 1 45
Finnmark 11 8 2 2 4 1 4 1 2 35
Alle 262 167 99 95 71 39 110 11 7 3 16 880

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c «Norges offisielle statistikk C 622: Fylkestingsvalget 1999». Statistisk sentralbyrå.