Kommunestyrevalget 1959

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kommunestyrevalget 1959
28. september 1959
Valgdeltakelse 72,89 % av 2,31 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H V
Stemmer
43,6 %
18,5 %
8,9 %
       
Parti Sp KrF NKP
Stemmer
7,7 %
7,4 %
3,9 %

‹ 1955 Norges flagg 1963 ›

Kommunestyrevalget 1959 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som med unntak av to kommuner fant sted 28. september 1959. I Karasjok ble valget avholdt 7. desember 1959. I Kautokeino ble valget avholdt 14. desember 1959. Det ble holdt omvalg i de fem kommunene Brønnøy, Sandnessjøen, Meløy, Langenes og Kåfjord.

Ved valget ble det valgt representanter og varamenn til 670 norske herredskommuner og 62 bykommuner. I landdistriktene ble det valgt 13 978 representanter og 19 125 varamenn, mens det i byene ble valgt 2 370 representanter og 2 789 varamenn. Av representantene var henholdsvis 699 og 279 kvinner, en nedgang fra forrige kommunestyrevalg, men antallet kvinnelige vararepresentanter økte svakt.[1]

Stemmerettsalderen var 21 år.[1] 2 314 255 personer var innført i manntallet ved valget. 1 686 819 personer avga stemme tilsvarende 72,9 %valgoppslutning, høyere enn ved forrige kommunestyrevalg. De fleste kommunestyrevalgene ble gjennomført som forholdstallsvalg. Der det var bare ett eller ingen godkjente forslag til valgliste, var det anledning til å avholde flertallsvalg. Flertallsvalg ble benyttet i 16 av 732 kommuner, og omfattet færre enn 1 % av de stemmeberettigede.

Arbeiderpartiet ble største parti ved valget, og fikk 42,5 % av stemmene i bygdene og 45,9 % i byene. Dette ga partiet totalt 6 694 representanter, en økning fra 6 735 representanter ved forrige valg.[1]

Arbeiderpartiet fikk også flest ordførere, med 311 av i alt 732, 22 færre ordførere og 12 færre kommuner enn i 1955.[1]


Resultat av forholdstallsvalgene[rediger | rediger kilde]

Herredskommuner
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1955
Arbeiderpartiet 451 614 42,5 5 561 40,4 11
Senterpartiet 128 699 12,1 1 870 13,6 253
Høyre 118 857 11,2 1 002 7,3 230
Upolitiske og lokale lister 106 791 10,1 2 091 15,2 71
Venstre 89 794 8,5 1 124 8,2 107
Kristelig Folkeparti 82 283 7,8 960 7,0 72
Borgerlige felleslister 38 364 3,6 713 5,2 439
Norges Kommunistiske Parti 36 149 3,4 282 2,0 113
Småbrukere, arbeidere og fiskere 9 510 0,9 158 1,1 48
Totalt 1 062 061 100 13 761 100 56
Bykommuner
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1955
Arbeiderpartiet 277 889 45,9 1 133 47,8 30
Høyre 191 779 31,7 617 26,0 27
Venstre 59 005 9,7 321 13,5 15
Kristelig Folkeparti 42 067 7,0 168 7,1 7
Norges Kommunistiske Parti 28 535 4,7 85 3,6 39
Upolitiske og lokale lister 3 589 0,6 15 0,1 1
Småbrukere, arbeidere og fiskere 1 104 0,2 9 0,04 9
Senterpartiet 1 078 0,2 4 0,2 3
Borgerlige felleslister 655 0,1 18 0,1 2
Totalt 605 701 100 2 370 100 34

Resultat av ordførervalgene[rediger | rediger kilde]

Fylkestinget var en samling av fylkets ordførere. Arbeiderpartiet fikk som i 1955 rent flertall i åtte fylkesting. I åtte herreder og to byer ble ordførervalget avgjort ved loddtrekning.

Fylke Ap H Krf Sp V SAF F U Totalt
Østfold 13 1 3 8 1 2 28
Akershus 19 2 7 1 29
Hedmark 25 5 30
Oppland 23 1 5 1 2 3 35
Buskerud 16 2 5 1 24
Vestfold 9 4 3 2 18
Telemark 18 1 3 2 24
Aust-Agder 9 3 9 6 1 28
Vest-Agder 1 1 2 10 14 3 5 36
Rogaland 3 2 6 11 4 3 18 47
Hordaland 8 5 2 9 6 26 56
Sogn og Fjordane 8 1 14 5 2 8 38
Møre og Romsdal 11 2 6 11 4 3 24 61
Sør-Trøndelag 23 1 3 16 3 3 6 55
Nord-Trøndelag 17 1 17 3 5 2 45
Nordland 36 3 2 4 1 6 11 63
Troms 20 1 1 2 9 33
Finnmark 15 1 3 1 20
Herreder i alt 274 30 20 131 63 8 34 110 670
Byene 37 13 10 1 1 62
Alle 311 43 20 131 73 8 35 111 732

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d «Norges offisielle statistikk XII. 22: Kommunevalgene og ordførervalgene 1959». Statistisk sentralbyrå.