Stortingsvalget 1832

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stortingsvalget 1832
juni 1832 - 20. november 1832
95 mandater på valg, 48 trengs for flertall
Valgdeltakelse 48,02% av 65 170 stemmeberettigede

‹ 1829 Norge 1835 ›

Stortingsvalget 1832 ble avholdt i 1832 i Norge som indirekte valg til det 7. ordentlige storting. Det 7. ordentlige storting var samlet 1. februar 1833 til 27. august 1833.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte inntil fire av 64 stortingsrepresentanter. Et ting av 25-34 valgmenn valgte tre stortingsrepresentanter, flere enn 34 valgte fire. Makismalantallet var økt fra tre til fire siden forrige valg.

Kjøpstedene var oppdelt i 17 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Sandefjord, Porsgrunn, Risør, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 hadde tre, flere enn 14 hadde fire.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Den totale folkemengden var anslått til 1 151 900, 65 170 hadde stemmerett. Av disse er det beregnet at 31 296 stemte. 323 valgting i landdistriktene utpekte totalt 765 valgmenn. 21 valgting i byene utpekte totalt 124 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 2. juli 1832 til 20. november 1832.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Valget var preget av Julirevolusjonen i Frankrike 1830. John Neergaard ble pioner på organisert valgagitasjon, og delte ut en pamflett kalt «En Odelsmands Tanker», for å samle oppslutning blant bondevelgere Mange av embedsmennene ble skiftet ut med bønder, og forsamlingen ble kalt «Bondestortinget». 44 bønder møtte, mot 21 sist.[4]

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[5]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal 3 Steady2.svg
 2
Bergen 19 Decrease2.svg2
 16
 14
 14
 11
Kristiania 19 Increase2.svg3
 16
 16
 11
 9
Kristiansand 12 Steady2.svg
 12
 5
 4
Kristiansund og Molde 3 Steady2.svg
 3
Drammen 11 Steady2.svg
 8
 4
 4
Fredrikhald 5 Decrease2.svg1
 3
Fredrikstad 3 Steady2.svg
 3
Holmestrand 3 Steady2.svg
 2
Kongsberg 4 Increase2.svg1
 3
Kragerø og Østerrisør 4 Steady2.svg
 3
Larvik og Sandefjord 5 Steady2.svg
 4
Moss 3 Steady2.svg
 2
Skien og Porsgrund 4 Increase2.svg1
 4
Stavanger 7 Increase2.svg1
 7
 6
Trondhjem 16 Decrease2.svg1
 15
 11
 6
 7
Tønsberg 3 Steady2.svg
 1
*
Sum byene 124 Increase2.svg2 31 Increase2.svg1

*Frantz Bull ble valgt i Tønsberg ved loddtrekning

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 46 Increase2.svg6
 32
 21
 15
 14
Nordre Bergenhus amt 58 Decrease2.svg2
 29
 23
 21
 19
Søndre Bergenhus amt 75 Decrease2.svg3
 39
 38
 31
 29
Bratsberg amt 32 Increase2.svg4
 19
 10
 9
Buskeruds amt 36 Increase2.svg4
 20
 18
 12
 11
Kristians amt 44 Increase2.svg5
 35
 19
 12
 12
Finmarkens amt 38 Increase2.svg2
 34
 17
 15
 14
Hedemarkens amt 49 Increase2.svg6
 30
 26
 23
 17
Jarlsberg og Larviks amt 35 Increase2.svg2
 13
 12
 10
 9
**
Lister og Mandals amt 48 Increase2.svg5
 11
 11
 10
 10
Nedenes og Robygdelagets amt 26 Decrease2.svg1
 8
 8
 8
Nordlands amt 45 Increase2.svg1
 35
 28
 16
 15
Romsdals amt 65 Increase2.svg10
 34
 31
 29
 14
Smaalenenes amt 42 Decrease2.svg2
 39
 23
 23
 10
Stavanger amt 50 Steady2.svg
 14
 14
 14
 12
Nordre Trondhjems amt 32 Increase2.svg3
 14
 12
 8
Søndre Trondhjems amt 44 Increase2.svg2
 40
 32
 16
 16
Sum amtene 765 Increase2.svg42 64 Increase2.svg13

**Stortinget forkastet valget av den fjerde representanten for Jarlsberg og Larviks amt

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]