Kommunestyrevalget 1963

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kommunestyrevalget 1963
23. september 1963
Valgdeltakelse 81,04 % av 2,36 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H V
Stemmer
45,7 %
19,8 %
8,3 %
       
Parti Sp KrF SF
Stemmer
8,2 %
6,8 %
2,8 %
   
Parti NKP
Stemmer
1,9 %

‹ 1959 Norges flagg 1967 ›

Kommunestyrevalget 1963 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som med unntak av Kautokeino kommune fant sted 23. september 1963. I Kautokeino ble valget avholdt 16. desember 1963. Det ble holdt omvalg 16. mars 1964 i fire kommuner: Værøy, Lenvik, Lyngen og Kåfjord.

Ved valget ble det valgt representanter og varamenn til 670 norske herredskommuner og 62 bykommuner. I landdistriktene ble det valgt 11 912 representanter og 15 754 varamenn, mens det i byene ble valgt 2 431 representanter og 2 790 varamenn. Av representantene var henholdsvis 634 og 270 kvinner, en nedgang fra forrige kommunestyrevalg. Det ble også færre kvinnelige vararepresentanter enn ved forrige valg.[1]

Stemmerettsalderen var 21 år.[1] 2 363 011 personer hadde stemmerett ved valget. 1 915 000 personer avga stemme tilsvarende 81,0 % valgoppslutning, den til da største oppslutningen. De fleste kommunestyrevalgene ble gjennomført som forholdstallsvalg. Der det var bare ett eller ingen godkjente forslag til valgliste, var det anledning til å avholde flertallsvalg. Flertallsvalg ble benyttet i 10 av 525 kommuner, og omfattet færre enn 1 % av de stemmeberettigede.

Arbeiderpartiet ble største parti ved valget, og fikk 44,2 % av stemmene i bygdene og 48,0 % i byene. Dette ga partiet totalt 6 274 representanter. Absoluttallet var en reduksjon fra 6 694 representanter ved forrige valg, men andelen representanter økte.[1]

Arbeiderpartiet fikk også flest ordførere, med 242 av i alt 525, 69 færre ordførere og 207 færre kommuner enn i 1959.[1]

Politikk[rediger | rediger kilde]

Valgprogram[rediger | rediger kilde]

Resultat av forholdstallsvalgene[rediger | rediger kilde]

Herredskommuner
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1959
Arbeiderpartiet 488 781 44,2 5 044 42,8 517
Høyre 144 523 13,1 1 092 9,3 90
Senterpartiet 138 366 12,5 1 611 13,7 259
Venstre 90 707 8,2 929 7,9 195
Upolitiske og lokale lister 89 314 8,1 1 487 12,6 604
Kristelig Folkeparti 83 561 7,6 852 7,2 108
Borgerlige felleslister 23 267 2,1 425 3,6 288
Sosialistisk Folkeparti 20 897 1,9 124 1,1 124
Norges Kommunistiske Parti 19 386 1,8 122 1,0 160
Småbrukere, arbeidere og fiskere 7 094 0,6 96 0,8 62
Totalt 1 105 896 100 11 782 100 1 979
Bykommuner
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1959
Arbeiderpartiet 381 644 48,0 1 230 50,6 97
Høyre 232 269 29,2 583 24,0 34
Venstre 68 028 8,6 285 11,7 36
Kristelig Folkeparti 46 042 5,8 155 6,4 13
Sosialistisk Folkeparti 32 458 4,1 59 2,4 59
Senterpartiet 17 803 2,2 76 3,1 72
Norges Kommunistiske Parti 16 500 2,1 39 1,6 46
Upolitiske og lokale lister 474 0,06 4 0,2 11
Totalt 795 218 100 2 431 100 61

Resultat av ordførervalgene[rediger | rediger kilde]

Fylkestinget var en samling av fylkets ordførere. Arbeiderpartiet fikk som i 1955 rent flertall i åtte fylkesting. I åtte herreder og to byer ble ordførervalget avgjort ved loddtrekning.

Fylke Ap H Krf Sp V SAF F U Totalt
Østfold 17 2 8 27
Akershus 21 2 2 25
Hedmark 21 4 1 26
Oppland 18 1 6 1 1 27
Buskerud 14 1 4 1 20
Vestfold 11 6 4 2 23
Telemark 15 1 2 18
Aust-Agder 8 5 7 4 1 25
Vest-Agder 2 1 2 16 1 3 25
Rogaland 4 4 4 12 11 4 12 51
Hordaland 8 4 2 7 4 15 40
Sogn og Fjordane 4 1 1 5 9 3 5 28
Møre og Romsdal 7 1 6 12 6 13 45
Sør-Trøndelag 14 1 2 7 2 2 28
Nord-Trøndelag 10 1 6 2 2 3 24
Nordland 30 3 2 1 3 4 4 47
Troms 18 6 24
Finnmark 18 1 1 20
Alle 242 31 20 87 58 2 21 64 525
Herreder i alt 210 24 19 87 49 2 21 64 476
Byene 32 7 1 9 49

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d «Norges offisielle statistikk XII 138: Kommunevalgene 1963». Statistisk sentralbyrå.