Kommunestyrevalget 1910

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kommunestyrevalget 1910
Valgdeltakelse 47,82 % av 939 155 stemmeberettigede
       
Parti Ap Avholdspartiet H
Mandater
428
305
242
       
Parti V FV Arbeiderdemokratene
Mandater
229
55
69
   
Parti Kvinnene
Mandater
7
Endring

‹ 1907 Norges flagg 1913 ›
Første kvinne legger stemmeseddelen i urnen. Akershus festning, Gymnastikkbygget

Kommunestyrevalget 1910 var et valg i Norge som ble gjennomført i 1910. Valgdagen var i oktober for landdistriktene og desember for byene.[1] Ved valget ble det valgt representanter og varamenn til 600 norske landkommuner med 913 valgsogn, 32 større byer og 29 mindre byer. I landdistriktene ble det valgt 11 136 representanter og 10 319 varamenn, mens det i byene ble valgt 1 980 representanter og 1 777 varamenn.

984 911 personer var innført i manntallet ved valget. Det var et krav om to års opphold i vedkommende kommune for å ha stemmerett, i tillegg til statsborgerskapet. De som mottok fattigunderstøttelse hadde ikke stemmerett. Allmindelig stemmerett for kvinner var innført for første gang. Stemmerettsalderen var 25 år. Av de manntallsførte hadde 45 756 personer suspensjonsanmerkning. 939 155 personer hadde stemmerett.

Valgloven ga anledning til å velge mellom forholdstallsvalg og flertallsvalg. 379 av herredene hadde vedtatt å avholde flertallsvalg. I de øvrige ble det holdt flertallsvalg hvis det bare var ett eller ingen godkjente forslag til valgliste. Syv av de mindre byene avholdt flertallsvalg.[2]

449 140 personer avga stemme, noe som ga en valgdeltagelse på 47,8%.

Resultat av forholdstallsvalgene i byene[rediger | rediger kilde]

Resultatene er gjengitt i statistikken for 1913-valget.[3] For herredene foreligger det ikke statistikk fordelt på partier.

Parti Stemmer* Representanter
# % # %
Det norske Arbeiderparti 3 491 561 31,8 428 23,2
Høyre 3 470 055 31,6 242 13,1
Venstre 1 309 814 11,9 229 12,4
Avholdspartiet 1 005 605 9,2 305 16,5
Frisinnede Venstre 727 475 6,6 55 3,0
Upolitiske eller lokale lister 419 140 3,8 345 18,7
Høyre sammen med Frisinnede Venstre, Samlingspartiet 332 704 3,0 166 9,0
Arbeiderdemokratene 206 015 1,9 69 3,7
Kvinnenes liste (Hamar og Kristiansund) 13 539 0,1 7 0,4
«Ville» (dvs. stemmer på personer som ikke var oppført på noen av valglistene) 2 413 0,02
Totalt 10 978 321 100 1 846 100

*Antallet listestemmer. Hver velger har samme antall listestemmer som kommunestyrets antall representanter. Velgerne i de største kommunene vil dermed vekte tyngst.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte». Kommunal- og regionaldepartementet. 30. januar 2001. s. 33. 
  2. ^ «Norges Offisielle Statistikk.V.137. Kommunevalgene 1910» (PDF). Det Statistiske Centralbyraa, Kristiania, i kommisjon hos H.Aschehoug & Co. 1911. 
  3. ^ «Norges Offisielle Statistikk.VI.12. Kommunevalgene 1913» (PDF). Det Statistiske Centralbyraa, Kristiania, i kommisjon hos H.Aschehoug & Co. 1914.