Stortingsvalget 1859

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stortingsvalget 1859
mars 1859 - 23. juli 1859
117 mandater på valg, 59 trengs for flertall
Valgdeltakelse 47,68% av 78 034 stemmeberettigede
  Ole Gabriel Ueland Anton Martin Schweigaard
Forgrunnsfigur Ole Gabriel Ueland Anton Martin Schweigaard
Parti Bønder Embedsmenn

‹ 1856 Norge 1862 ›

Stortingsvalget 1859 ble avholdt i 1859 i Norge som indirekte valg til det 16. ordentlige storting. Det 16. ordentlige storting var samlet 1. oktober 1859 til 22. mai 1860.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte inntil fire av 67 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn skulle velge én stortingsrepresentant, 15-24 skulle velge to, 25-34 valgte tre, flere enn 34 valgte fire.

Kjøpstedene var oppdelt i 27 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede skulle velge tingmann sammen med nærmeste kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstad valgte én representant, 7-12 valgte to, 11-14 valgte tre, flere enn 14 valgte fire.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Kongsvinger valgte første gang som kjøpstad. Hammerfest og Vardø var ny valgkrets. Molde og Ålesund hadde hvert sitt valgmannsting med til sammen én ny representant. De andre nye representantene kom i Drammen, Kongsberg, Larvik og Sandefjord, samt Stavanger.

119 986 menn var stemmerettskvalifisert, 78 034 hadde stemmerett. Av disse stemte 37 203. 358 valgting i landdistriktene utpekte totalt 885 valgmenn. 35 valgting i byene utpekte totalt 210 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 15. mars 1859 til 23. juli 1859.

Politikk[rediger | rediger kilde]

37 av stortingsrepresentantene meldte seg inn i Reformforeningen 1859, en kortlevd partidannelse som langt senere førte til dannelsen av partiet Venstre.

En viktig konfliktsak for dette stortinget var et endringsforslag til Grunnloven om oppløsning av stattholderembedet. Vedtaket 23. april 1860 ble avvist av kongen, men senere godtatt ved gjentatt stortingsvedtak.

En annen grunnlovsendring innførte «bondeparagrafen». Grunnloven fastsatte i 1814 at landdistriktene skulle ha to representanter for hver representant i kjøpstedene.[4] En grunnlovsendring den 26. november 1859 beholdt fordelingsprinsippet, men bestemte hvor mange stortingsrepresentanter hver enkelt kjøpstad og hvert enkelt landdistrikt skulle ha.[5]

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[6]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Aalesund* 3
 3
Arendal og Grimstad 7 Increase2.svg1
 6
 6
Bergen 22 Increase2.svg1
 21
 20
 18
 18
Brevik 4 Increase2.svg1
 3
Kristiania, Hønefos og Kongsvinger 29 Increase2.svg5
 28
 27
 27
 15
Kristiansand 11 Steady2.svg
 10
 8
 8
Kristiansund 5 Steady2.svg
 4
Drammen 15 Increase2.svg4
 14
 14
 14
 14
Flekkefjord 3 Steady2.svg
 2
Fredrikhald 7 Steady2.svg
 5
 4
Fredrikstad 3 Steady2.svg
 2
Hammerfest og Vardø 3 Increase2.svg3
 3
Holmestrand 3 Steady2.svg
 2
Kongsberg 7 Increase2.svg2
 7
 5
Kragerø 3 Steady2.svg
 2
Larvik og Sandefjord 7 Increase2.svg2
 7
 7
Lillehammer og Hamar 5 Increase2.svg1
 3
Molde* 3
 2
Moss og Drøbak 8 Steady2.svg
 7
 7
Porsgrund 4 Increase2.svg1
 4
Sarpsborg 4 Increase2.svg1
 2
Skien 7 Steady2.svg
 7
 5
Stavanger 15 Increase2.svg3
 13
 12
 9
 5
Tromsø 5 Decrease2.svg2
 5
Trondhjem og Levanger 17 Decrease2.svg1
 17
 16
 16
 13
Tønsberg 4 Steady2.svg
 3
Østerrisør 5 Increase2.svg1
 4
Sum byene 210 Increase2.svg25 50 Increase2.svg6

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

*Ålesund og Molde var felles valgkrets både i 1856 og i 1862

Amtene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 47 Increase2.svg2
 44
 35
 34
 28
Nordre Bergenhus amt 58 Increase2.svg1
 51
 47
 37
 28
Søndre Bergenhus amt 78 Decrease2.svg2
 73
 59
 57
 35
Bratsberg amt 45 Increase2.svg1
 44
 36
 25
 19
Buskeruds amt 45 Increase2.svg3
 42
 41
 40
 17
Kristians amt 57 Increase2.svg2
 55
 52
 52
 33
Finmarkens amt 42 Increase2.svg2
 40
 33
 26
 26
Hedemarkens amt 58 Decrease2.svg1
 58
 57
 44
 40
Jarlsberg og Larviks amt 45 Increase2.svg5
 44
 34
 28
 25
Lister og Mandals amt 51 Decrease2.svg1
 50
 39
 37
 19
Nedenes og Robygdelagets amt 34 Increase2.svg1
 29
 25
 13
Nordlands amt 54 Increase2.svg3
 41
 41
 40
 31
Romsdals amt 69 Decrease2.svg1
 63
 56
 37
 36
Smaalenenes amt 48 Increase2.svg2
 46
 37
 29
 23
Stavanger amt 59 Increase2.svg5
 57
 56
 50
 22
Nordre Trondhjems amt 42 Increase2.svg3
 40
 29
 29
 14
Søndre Trondhjems amt 51 Increase2.svg2
 51
 44
 32
 30
Sum amtene 885 Increase2.svg29 67 Steady2.svg

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Vilhelm Haffner (1949). Stortinget og statsrådet : med tillegg til Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet 1814-1914. B. 1 : Biografier med tillegg til Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Oslo: Aschehoug. s. 68. 
  2. ^ «Statistik vedkommende Valgthingene og Valgmandsthingene 1900» (PDF). Statistisk sentralbyrå. s. 1. 
  3. ^ «Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1815-1885» (PDF). Statistisk sentralbyrå. s. 148-173. 
  4. ^ Andenæs, Johs. (1990). Statsforfatningen i Norge. Oslo: TANO. s. 127–128. ISBN 8251828309. «Til tross for denne betegnelsen førte bestemmelsen til en sterk underrepresentasjon for landdistriktene.» 
  5. ^ «Historiske valgordninger». Stortinget. Besøkt 13. november 2017. 
  6. ^ Tallak Lindstøl (1915). Stortinget og statsraadet. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 292.