Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Se også en fyldigere omtale av resultatene ved kommunestyrevalget.
Ordfører etter parti etter valget.

██ Sosialistisk Venstreparti

██ Arbeiderpartiet

██ Senterpartiet

██ Kristelig Folkeparti

██ Venstre

██ Høyre

██ Fremskrittspartiet

██ Lokale lister og andre

Stemmeavlukke
Stemmeurne

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted mandag 10. september der det ble valgt representanter til kommunestyrer og fylkesting for valgperioden 20072011.

61,2 % av de stemmeberettigede deltok i valget, tilsvarende 2 209 706 velgere.

Valget ble beskrevet som en seier for Høyre som hadde en liten framgang til tross for dårlige målinger i starten av valgkampen, mens Sosialistisk Venstreparti fikk sin oppslutning halvert til 6,2%[1]

Valget[rediger | rediger kilde]

Hver kommune og hvert fylke utgjør en valgkrets. I Oslo var det ikke fylkestingsvalg, men hadde som mange større kommuner valg til bydelsutvalg.

Fylkesting som velges i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Det kan imidlertid bli aktuelt å avholde ekstraordinært valg til regionting i hele eller deler av landet samtidig med stortingsvalget i 2009.[2]

Nordmenn som befant seg i andre land hadde muligheten til å stemme ved utenriksstasjoner fra 2. juli til 31. august. Ordinær forhåndsstemmegivning i Norge ble gjennomført mellom 10. august og 7. september, fredagen før valget.

Det ordinære valget ble avholdt 10. september. I 206 av landets 430 kommuner var det også mulig å stemme søndag 9. september i hele eller deler av kommunen.[3]

Stemmerett[rediger | rediger kilde]

Alle norske statsborgere som fylte 18 år innen utgangen av 2007, og som noen gang hadde vært folkeregisterført som bosatt i Norge, hadde stemmerett. I tillegg hadde nordiske statsborgere (Danmark, Sverige, Finland, Island) stemmerett dersom de ble registrert som bosatt i Norge senest 31. mai 2007. Andre utenlandske statsborgere hadde stemmerett dersom de hadde stått innført i folkeregisteret som bosatt i landet sammenhengende de siste tre årene før valgdagen. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 var det første valget i Norge der det var krav om legitimasjon av de som ville bruke stemmeretten.

Antall stemmeberettigede[rediger | rediger kilde]

Ved valget i 2007 var antall stemmeberettigede 3 611 363. Av disse stemte 2 209 706 (61,2%) ved kommunestyrevalget[4] og 2 068 779 (57,3%) ved fylkestingsvalget.[5]

Saker[rediger | rediger kilde]

Valgkampen ble fra nasjonalt hold sett på som en valgkamp «full av drittpakker» og «amerikanisert».[6] Det ble også fremhevet at saker fra Oslo og rikspolitikere dominerte mediabildet nasjonalt. Likevel har lokalmedia fokusert mer på lokale saker.[7] Arbeiderpartiets Martin Kolberg kalte kommunestyrevalget «en folkeavstemning om det rødgrønne regjeringsprosjektet», men dette hadde varierende utslag for regjeringspartiene hvor spesielt Sosialistisk Venstreparti gjorde det katastrofalt i skolevalgene. Etter tidligere å ha vært et opposisjonsparti, har partiet i denne valgkampen måttet forsvare regjeringens politikk[7]

Tidlig i valgkampen ble Høyres ordfører i Oslo, Per Ditlev-Simonsens hemmelige og ubeskattede bankkonto i Sveits fra tiden før han ble ordfører avslørt og endte med Ditlev-Simonsens avgang 29. august 2007.[8] Byrådslederkandidat Rune Gerhardsen for Arbeiderpartiet ble samtidig kritisert for holde kurs om politikerpåvirkning, samtidig som han stiller som byrådslederkandidat.[9] Rundt månedsskiftet august-september ble også Fremskrittspartiets stortingsgruppe i fokus etter lønn og reisefordeler til stortingsgruppens medlemmer.[10]

Noen kontroversielle uttalelser fra lokalkandidater uten støtte fra partiene sentralt fikk mye omtale[11][12][13] og i mange tilfeller har vedkommende trukket seg fra alle verv i etterkant. Sentralt har også «krigen» mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hvor blant annet Martin Kolberg uttalte at «Det er politisk høyst unaturlig å ha noe som helst med Fremskrittspartiet å gjøre» og partiet har sentralt gått sterkt imot lokalt samarbeid hvor de to partiene samarbeider.[14]

Valgoppgjøret[rediger | rediger kilde]

Kommunestyrevalget[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Kommunestyrevalget 2007

 • Valgdeltakelse: 2 209 706 (61,2%)
Liste Opptalte stemmer %-vis fordeling Kommune (03) Storting (05)
Arbeiderpartiet 655093 29,6 2,2 -3,0
Høyre 425694 19,3 1,1 5,2
Fremskrittspartiet 387476 17,5 1,1 -4,5
Senterpartiet 175673 8,0 0,0 1,5
Kristelig Folkeparti 141019 6,4 0,0 -0,4
Sosialistisk Venstreparti 137041 6,2 -6,2 -2,6
Venstre 129656 5,9 2,0 0,0
Rød Valgallianse 41340 1,9 0,3 0,6
Andre 116714 5,3 -0,5 -

Fylkestingsvalget[rediger | rediger kilde]

 • Valgdeltakelse: 2 072 392 (57,4%). Tallene inkluderer kommunestyrevalget i Oslo.

Utdypende artikkel: Fylkestingsvalget 2007

Liste Opptalte stemmer %-vis fordeling Fylke (03) Storting (05) Prognose %-vis fordeling Fylkestings- mandater Tenkt stortings- valgmandater
Antall Endring Antall Endring
Arbeiderpartiet 638802 30,8 3,8 -1,9 30,8 236 28 57 -4
Fremskrittspartiet 384288 18,5 0,6 -3,5 18,5 140 13 33 -5
Høyre 388908 18,8 1 4,7 18,8 121 8 32 9
Senterpartiet 162155 7,8 -0,3 1,3 7,8 73 -7 13 2
Kristelig Folkeparti 139080 6,7 -0,2 -0,1 6,7 54 -3 12 1
Sosialistisk Venstreparti 135053 6,5 -6,5 -2,3 6,5 46 -44 11 -4
Venstre 116059 5,6 1,9 -0,3 5,6 37 10 10 0
Rød Valgallianse 42807 2,1 0,5 0,8 2,1 8 2 1 1
Pensjonistpartiet 22620 1,1 -0,6 0,6 1,1 5 -3 0 0
Miljøpartiet De Grønne 12379 0,6 +0,3 +0,5 0,6 0 0 0 0
Kystpartiet 9090 0,4 -0,1 -0,4 0,4 3 -1 0 0
Sunnmørslista* 5575 0,3 0 0,3 0,3 3 0 0 0
Demokratene 6336 0,3 0 0,2 0,3 1 0 0 0
Samefolkets parti 1168 0,1 0 0 0,1 1 -1 0 0

* Sunnmørslista/Tverrpolitisk liste for Sunnmøre

Omtelling[rediger | rediger kilde]

I kommunene Stavanger, Sola og Sandnes måtte stemmene omtelles for hånd etter at tellemaskinene fra EDB Business Partner ikke registrerte personstemmer, kumuleringer og slengere korrekt.[15] I alt måte 41 kommuner og 6 fylkeskommuner kontrollere (men ikke nødvendigvis telle på nytt) opptellingen på nytt.[16]

Mistanker om valgfusk[rediger | rediger kilde]

I etterkant av valget kom det fram flere saker om påstått valgfusk. Den største saken kom i Drammen, hvor personer fra innvandringsmiljøet skal ha betalt 50 kr til personer i rusmiljøet for å stemme på Arbeiderpartiet og gi en personstemme til Yousuf Gilani.[17] Etterforskning påviste at individer hadde forsøkt å kjøpe stemmer. Valgstyret konkluderte likevel med at stemmene ikke hadde påvirket valgoppgjøret og valget ble derfor enstemmig godkjent.[18] Det var liknende tilfeller i Tønsberg hvor Einar Merkesvik (FrP) hadde delt ut gratisbilletter til Strömstad-fergen med personstemme på seg selv på tross av advarsler fra eget parti. Merkesvik trakk seg senere fra alle verv i partiet.[19] Det var også påstander om valgfusk i andre kommuner, men samtlige saker ble henlagt av politiet.

Skolevalget[rediger | rediger kilde]

Fra en skoledebatt i Oslo (2005)
Se også: Skolevalg

Skolevalget ble avholdt 3.-4. september og Høyre gjorde et sterkt valg med en framgang på 5,8%, mens Sosialistisk Venstreparti hadde en tilbakegang på 5,7%. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble de største partiene på rundt 21%. Venstre og Rød Valgallianse hadde framgang, men ellers var det mindre endringer fra tidligere valg. Totalt deltok 366 skoler og 164 385 elever i valget med en valgdeltakelse på 72,1%.[20]

I skolevalget var det forsøk med elektronisk valg via internett ved 15 videregående skoler i Buskerud, men forsøket endte med fiasko hvor kun 20,5% av elevene stemte, mot rundt 70% på landsplan.[21]

Resultater[rediger | rediger kilde]

Parti Stemmer Prosent +/- 05 +/- 03 +/- 99 Mandat*
Arbeiderpartiet 23273 21,4 -0,4 7,9 3,7 42
Fremskrittspartiet 22856 21,0 -4,2 -4,7 3,1 37
Høyre 19042 17,5 5,8 4,6 -0,4 32
Sosialistisk Venstreparti 11924 11,0 -5,6 -10,6 -8,3 19
Senterpartiet 7613 7,0 -0,2 -0,0 1,5 14
Rød Valgallianse 7173 6,6 2,3 2,0 0,7 13
Venstre 5424 5,0 1,8 1,6 0,4 10
Kristelig Folkeparti 4144 3,8 0,1 0,1 -1,8 2
Andre 7373 6,6 0,3 -0,1 2,1 0

*Om det hadde vært stortingsvalg [22]

Etter valget[rediger | rediger kilde]

I SV ble det reaksjoner på det katastrofale valget og allerede dagen etter valget gikk stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo ut og krevde utskiftninger i regjeringen blant SVs statsråder, og da spesielt miljøvernminister Helen Bjørnøy og kunnskapsminister Øystein Djupedal. Ballo sa at disse ikke har vært sterke nok i regjering.[23], men han ble refset av partiledelsen og andre medlemmer for disse uttalelsene og at dette bare var for å fremme ektefellen Heidi Sørensens mulige kandidatur som miljøvernminister.[24]

Direkte ordførervalg[rediger | rediger kilde]

Direkte ordførervalg ble arrangert i 50 kommuner. Valget førte blant annet til at Rød Valgallianse (Rødt) fikk sin første ordfører med Knut Henning Thygesen i Risør.

Modalen skulle egentlig avholde direkte ordførervalg, men dette ble avlyst da sittende ordfører Knut Mo var eneste kandidat.[25]

Parti Antall ordførere
Arbeiderpartiet 15
Senterpartiet 10
Høyre 8
Fremskrittspartiet 4
Venstre 4
Kristelig Folkeparti 3
Sosialistisk Venstreparti 2
Kystpartiet 1
Rød Valgallianse 1
Lokale lister 1
Felleslister 1

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Harald Stanghelle (11. september 2007). «Solbergs triumf - Halvorsens nederlag». Aftenposten. Besøkt 23. september 2007. 
 2. ^ «Valgperiode for fylkesting som velges i 2007». regjeringen.no. 20. november 2006. Besøkt 21. november 2006. 
 3. ^ «Kommuner med to valgdager». Kommunal- og regionaldepartementet. Besøkt 16. september 2007. 
 4. ^ «Valgresultater – Kommunestyrevalget». Kommunal- og regionaldepartementet. 22. november 2007. Besøkt 26. november 2007. 
 5. ^ «Valgresultater – Fylkestingsvalget». Kommunal- og regionaldepartementet. 14. september 2007. Besøkt 16. september 2007. 
 6. ^ Hans Hjellemo (5. september 2007). «Valgkamp full av drittpakker». Kampanje.com. Arkivert fra originalen 27. september 2007. Besøkt 9. september 2007. 
 7. ^ a b Harald Stanghelle (8. september 2007). «Utenforsakenes valgkamp». Aftenposten. Besøkt 9. september 2007. 
 8. ^ Øyvind Henriksen (22. august 2007). «Virker nesten absurd». E24. Besøkt 9. september 2007. 
 9. ^ Hans Hjellemo (15. august 2007). «Kritiseres for lobby-råd». Kampanje.com. Arkivert fra originalen 27. september 2007. Besøkt 9. september 2007. 
 10. ^ Peter Markovski, Heidi Ertzeid (31. august 2007). «Savner 2,7 mill. fra Frp». Aftenposten. Besøkt 9. september 2007. 
 11. ^ Bjørn Lecomte (30. juli 2007). «Handikappede bør ikke fødes». Verdens Gang. Besøkt 9. september 2007. 
 12. ^ «Ap-politiker trakk seg fra verv etter kristenutspill». Verdens Gang. NTB. 6. september 2007. Besøkt 9. september 2007. 
 13. ^ Vilde Helljesen (5. september 2007). «Opprørt over rasisme-uttalelser». NRK. Besøkt 10. september 2007. 
 14. ^ Kai Mikalsen (21. april 2007). «Nei til Frp-samarbeid». NRK. Besøkt 10. september 2007. 
 15. ^ «Datasvikt gir omtelling i Stavanger». Bergensavisen. 13. september 2007. Besøkt 16. september 2007. 
 16. ^ «Ber 47 kommuner kontrollere opptellingen». Kommunal- og regionaldepartementet. 14. september 2007. Besøkt 16. september 2007. 
 17. ^ Trond Lepperød (14. september 2007). «Velgere ble forsøkt kjøpt». Nettavisen. Besøkt 4. oktober 2007. 
 18. ^ Tonje Grønning Lund (25. september 2007). «Valgoppgjøret vedtatt». Drammens Tidene. Besøkt 4. oktober 2007. 
 19. ^ Camilla Ryste (24. september 2007). «Partiveteran i politiavhør». Verdens Gang. Besøkt 4. oktober 2007. 
 20. ^ Gunnhild Baade (4. september 2007). «Blåser en konservativ vind». Verdens Gang. Besøkt 4. september 2007. 
 21. ^ Morten Wold (5. september 2007). «Skolevalg-fiasko». Drammens Tidende. Besøkt 22. september 2007. [død lenke]
 22. ^ «Resultatrapport – Skolevalg 07» (PDF). NSD og Utdanningsdirektoratet. 4. september 2007. Arkivert fra originalen (PDF) 8. desember 2007. Besøkt 22. september 2007. 
 23. ^ Randi Johannessen (11. september 2007). «Krever hoderulling etter SV-fiaskoen». Aftenposten. Besøkt 4. oktober 2007. 
 24. ^ Lars Nehrud Sand, Solveig Ruud (13. september 2007). «Ballo får refs». Aftenposten. Besøkt 4. oktober 2007. 
 25. ^ Gunnar Thorenfeldt (19. juli 2007). «Knut eller ingen». Dagbladet. Besøkt 16. september 2007. 

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]