Stortingsvalget 1847

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stortingsvalget 1847
mai 1847 - 30. september 1847
105 mandater på valg, 53 trengs for flertall
Valgdeltakelse 49,07% av 71 853 stemmeberettigede

‹ 1844 Norge 1850 ›

Stortingsvalget 1847 ble avholdt i 1847 i Norge som indirekte valg til det 12. ordentlige storting. Det 12. ordentlige storting var samlet 1. februar 1848 til 26. august 1848.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte inntil fire av 67 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn skulle velge én stortingsrepresentant, 15-24 skulle velge to, 25-34 valgte tre, flere enn 34 valgte fire.

Kjøpstedene var oppdelt i 21 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Sarpsborg, Drøbak, Lillehammer, Brevik, Sandefjord, Grimstad, Molde, og Levanger) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 hadde tre, flere enn 14 hadde fire.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.


Brevik fikk status som kjøpstad 23. juni 1845, men hadde ikke egen representant. Moss og Drøbak økte med én representant. Det samme gjorde Stavanger. Finnmarkens amt økte fra tre til fire representanter.

Den totale folkemengden var anslått til 1 360 550, 71 853 hadde stemmerett. Av disse stemte 35 258. 329 valgting i landdistriktene utpekte totalt 828 valgmenn. 29 valgting i byene utpekte totalt 158 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 7. juni 1847 til 30. september 1847.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Det 12. ordentlige storting fikk vedtatt «Lov om Almueskolevæsenet i Kiøbstæderne», med krav til lærernes kompetanse.

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal og Grimstad 4 Steady2.svg
 3
Bergen 18 Increase2.svg1
 18
 17
 17
 14
Kristiania og Lillehammer 24 Increase2.svg1
 23
 23
 13
 21
Kristiansand 12 Steady2.svg
 11
 9
 5
Kristiansund og Molde 6 Steady2.svg
 4
Drammen 12 Increase2.svg1
 11
 9
 9
Flekkefjord 3 Steady2.svg
 2
Fredrikhald 7 Steady2.svg
 6
 5
Fredrikstad og Sarpsborg 4 Steady2.svg
 3
Holmestrand 3 Steady2.svg
 2
Kongsberg 5 Increase2.svg1
 3
Kragerø 3 Steady2.svg
 2
Larvik og Sandefjord 5 Steady2.svg
 4
Moss og Drøbak 7 Increase2.svg2
 6
 6
Porsgrund og Brevik 5 Increase2.svg2
 3
Skien 4 Steady2.svg
 3
Stavanger 11 Increase2.svg3
 6
 4
 2
Tromsø 3 Steady2.svg
 3
Trondhjem og Levanger 15 Decrease2.svg1
 15
 8
 14
 7
Tønsberg 4 Increase2.svg1
 1
*
Østerrisør 3 Steady2.svg
 3
Sum byene 158 Increase2.svg11 38 Increase2.svg2

*De fire valgmennene i Tønsberg fikk én stemme hver. Johan Henrik Dietrichs ble valgt ved loddtrekning.

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 46 Increase2.svg1
 37
 37
 35
 34
Nordre Bergenhus amt 58 Increase2.svg2
 37
 30
 29
 26
Søndre Bergenhus amt 79 Decrease2.svg2
 68
 34
 34
 20
Bratsberg amt 40 Increase2.svg2
 38
 28
 25
 13
Buskeruds amt 40 Increase2.svg2
 20
 19
 19
 15
Kristians amt 53 Increase2.svg3
 47
 45
 31
 30
Finmarkens amt 35 Increase2.svg1
 32
 30
 15
 14
Hedemarkens amt 55 Decrease2.svg2
 48
 35
 34
 29
Jarlsberg og Larviks amt 36 Steady2.svg
 33
 23
 23
 16
Lister og Mandals amt 51 Decrease2.svg2
 48
 37
 32
 32
Nedenes og Robygdelagets amt 27 Steady2.svg
 16
 16
 14
Nordlands amt 48 Increase2.svg2
 40
 35
 28
 26
Romsdals amt 69 Increase2.svg1
 68
 61
 44
 36
Smaalenenes amt 46 Steady2.svg
 31
 34
 24
 22
Stavanger amt 54 Steady2.svg
 53
 50
 33
 19
Nordre Trondhjems amt 39 Increase2.svg1
 37
 32
 22
 18
Søndre Trondhjems amt 51 Increase2.svg1
 46
 44
 34
 26
Sum amtene 827 Increase2.svg10 67 Increase2.svg1

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant


Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]