Hopp til innhold

Fylkestingsvalget 1983

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fylkestingsvalget 1983 ble gjennomført 11. - 12. september 1983, samtidig med kommunestyrevalget. Valget ble holdt i alle fylker unntatt Oslo.[1]

Stemmerettsalderen var 18 år. Utenlandske statsborgere som på valgdagen hadde vært bosatt Norge sammenhengende de tre siste årene, hadde også stemmerett for første gang. Tidligere gjaldt dette bare statsborgere fra de andre nordiske landene. Utenlandske statsborgere utgjorde om lag 48 000 personer.

Ved fylkestingsvalget ble det avgitt 1 883 419 stemmer, 69,0 % oppslutning. Til sammenligning var oppslutningen ved kommunestyrevalget 72,1%. 4 294 stemmer ble forkastet.[1]

Ved valget ble det valgt 1 016 representanter til landets 18 fylker, Oslo unntatt. For å sikre kommunene en rimelig representasjon i fylkestingene i forhold til folketallet, tilfalt 107 av representantene på forhånd bestemte kommuner, såkalte utjamningsrepresentanter. Av de valgte representantene var 331 kvinner.

Resultat[rediger | rediger kilde]

18 fylker, unntatt Oslo
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1979
  Arbeiderpartiet 743 342 39,6 411 40,5 35
  Høyre 465 168 24,8 248 24,4 25
  Kristelig Folkeparti 189 800 10,1 97 9,5 18
  Senterpartiet 154 230 8,2 88 8,7 17
  Fremskrittspartiet 109 692 5,8 55 5,4 36
  Sosialistisk Venstreparti 96 339 5,1 54 5,3 12
  Venstre 86 406 4,6 48 4,7 11
  Rød Valgallianse 18 576 1,0 5 0,5 1
  Det liberale Folkepartiet 14 410 0,8 4 0,4 8
  Norges Kommunistiske Parti 7 097 0,4 2 0,2
Upolitisk valliste. Haramslista (Møre og Romsdal) 5 173 0,2 3 0,3 1
  Samefolkets liste (Finnmark) 982 0,07 1 0,1
Frie Folkevalgte 990 0,05 0
For Folkeavstemning (Tverrpolitisk) 62 0,003 0
Totalt 1 879 125 100 1 016 100 2
Mandatfordelingen mellom partiene i hvert fylke
Fylke Ap H Krf Sp SV V DlF Frp RV NKP U Totalt
Østfold 26 13 5 3 2 1 3 . 53
Akershus 29 30 4 4 5 4 1 7 1 . 85
Hedmark 32 9 2 6 4 1 2 . 55
Oppland 30 8 3 8 2 2 . 2 . 55
Buskerud 25 16 3 4 2 2 3 . 55
Vestfold 16 16 3 2 2 2 4 . . 45
Telemark 27 12 6 3 3 2 2 . 55
Aust-Agder 13 9 5 3 1 2 2 . . 35
Vest-Agder 13 13 9 3 1 2 1 3 . . 45
Rogaland 21 20 11 6 3 3 1 6 . 71
Hordaland 23 23 11 5 5 4 1 7 1 . 85
Sogn og Fjordane 13 8 5 7 2 3 1 . 39
Møre og Romsdal 21 14 12 8 3 6 4 . 3 71
Sør-Trøndelag 29 18 5 7 5 3 3 1 . 71
Nord-Trøndelag 19 6 3 10 2 4 1 . 45
Nordland 31 16 5 5 6 4 2 1 1 71
Troms 19 12 3 3 3 2 2 1 . 45
Finnmark 19 6 2 1 3 1 . 1 1 1 35
Alle 411 248 97 88 54 48 4 55 5 2 4 1016

.) Punktum i tabellen angir at partiet ikke stilte liste.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b «Norges offisielle statistikk B 463: Fylkestingsvalget 1983». Statistisk sentralbyrå.
Autoritetsdata