Stortingsvalget 1906

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stortingsvalget 1906
5. august 1906 - 20. november 1906
123 mandater på valg, 62 trengs for flertall
Valgdeltakelse 61,07 % av 445 281 stemmeberettigede
  Carl Berner Christian Michelsen Oscar Nissen
Forgrunnsfigur Carl Berner Christian Michelsen Oscar Nissen
Parti V Samlingspartiet Ap
Stemmer
45,1 %
32,8 %
16 %
Mandater
 72
24 
 37
22 
 10
5 
  Johan Castberg Anders Buen
Forgrunnsfigur Johan Castberg Anders Buen
Parti Arbeiderdemokratene Avholdspartiet
Stemmer
4,7 %
0,1 %
Mandater
 4
2 
 0
Sittende regjering Michelsen
Ny regjering Michelsen

‹ 1903 Norges flagg 1909 ›

Stortingsvalget 1906 ble avholdt i Norge i 1906 som indirekte valg til det 56., 57., og 58. ordentlige Storting.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I dette valget ble den nye valgordingen med direkte valg i enmannskretser brukt for første gang. Tidligere var valgene indirekte med valg av valgmenn som i sin tur valgte ut representantene.[1] Valgordningen innebar også at dersom ingen av kandidatene i kretsen fikk absolutt flertall ble det holdt en ny valgomgang hvor den som hadde simpelt flertall ble valgt. Omvalgene ble avholdt i perioden 26. august - 22. oktober 1906.

I to av kretsene, Lister og Flekkefjord, stilte bare én kandidat. 25 av kretsene hadde flere enn fire kandidater. 58 representanter ble oppnevnt ved første valg: 41 fra landkretsene og 17 fra kjøpstedene. I de øvrige 65 kretsene ble det holdt omvalg. Valget i to av kretsene, Kragerø og Verket i Stavanger, ble forkastet, med nyvalg hhv. 5. november 1906 og 20. november 1906. Stortinget ble konstituert 11. oktober 1906.[2]

Antallet representanter var også blitt utvidet til 123, mot tidligere 117.

Stemmeretten var ved dette valget begrenset til menn over 25 år. En grunnlovsbestemmelse 1. juli 1907 ga stemmerett også til kvinner.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Valget var det første etter unionsoppløsningen, og spørsmålene som tidligere hadde avgrenset partiene var borte. Det avgjørende spørsmålet for at flertall av velgere var å bevare regjeringen av 1905. Mange av venstres kandidater støttet regjeringen, og i mange valgkretser ble inngått forbund mot socialdemokratene, eller mellom Venstre og Samlingspartiet mot arbeiderdemokrater og andre venstrekandidater. I noen kretser veide jernbanespørsmålet tyngre enn spørsmålet om Venstre eller Høire. Andre steder var holdningen i avholdssaken eller i kirkespørsmål avgjørende. Landmandsforbundet støttet kandidater fra begge sider. Med unntak av socialdemokratene er det derfor umulig å fordele stemmene partivis uten gjennom skjønn. Norges offisielle statistikk benyttet følgende kriterier for å fordele først valgomgangs stemmetall:

 • Samlingspartiet - alle som ga uttrykk for konservative eller moderate standpunkter uansett om vedkommende selv kalte seg høyre, moderat, liberal, eller samlingsmann.
 • Venstre - alle som stilte på Venstres program
 • Arbeiderdemokratene - bare angitt i kretser der de stilte særkandidater mot en annen Venstrekandidat
 • Avholdspartiet - bare angitt i kretser der de opptrådte som særkandidater. Mange andre kandidater var akseptert som partirepresentanter.
 • Landmandsforbundet og Kirkepartiet - stilte ikke særkandidater, men aksepterte mange av kandidatene.[3]

Programmer:

Selv om Venstre ble valgets klare vinner var Christian Michelsens regjering fra unionsoppløsningen så sterk at man ikke våget å felle den. Utenriksminister Jørgen Løvland ble statsminister etter at Michelsen trakk seg ett år etter valget. Regjeringen måtte til slutt gi etter for Venstre i 1908 da Gunnar Knudsen dannet en mindretallsregjering utgått fra Venstre med støtte fra De forenede norske Arbeidersamfund.


Resultat[rediger | rediger kilde]

PartiStemmer%Mandater+/–
Venstre121 56245.1473+25
Samlingspartiet88 32332.8036–26
Arbeiderpartiet43 13416.0210+5
Arbeiderdemokratene12 8194.764+2
Andre partier3 4431.280
Totalt269 281100.00123+6
Gyldige stemmer269 28199.02
Ugyldige/blanke stemmer2 6540.98
Totalt antall stemmer271 935100.00
Stemmeberettigede/valgdeltagelse446 70560.88
Kilde: Nohlen & Stöver
Stortingsrepresentanter valget
Amnt og Kjøbstæder. krets Kandidat(er) Stilling. Parti 1valg 2valg
Smaalenenes amt. 1ste kreds, Eidsberg. Ludvig Kragtorp læge Venstre 1027 1 390
Grundt, J. A. kaptein Saml. (H.) 510 158
Hjelmark, A. gaardbruker Saml. (V.) 330 23
Revhaug, A. smed Soc. 158 2
Trømborg, H . T. gaardbruker Saml. (V. 90 52
Wergeland, S. L do. Saml. (H.) 82 3
desuten 3 11
2den kreds, Ide og Marker Hans Theodor Hansen Bøen gaardbruker Saml. (H.) 758 899
Bøen, H. T. H. do. Venstre 695 1413
Hallesby, C. A do. Kirke. (Saml.) 256 6
Nytbe, S. fløtningsfuldmægtig Saml. 253 -
Walistrøm, C. E. stenhugger Soc 134 1
desuten 2 1
3dje kreds, Tune Martin Olaus Larsen lensmand Venstre 859 1 528
Jacobsen, 0 . H gaardbruker Saml 814 887
*Møller, K. B. A. godseier Venstre 446 6
Moeskau, A. arbeider Soc. 426 7
desuten 10 13
4de kreds, Glemminge. Peder Oluf Pedersen filer Saml 1 292 1 365
Pettersen, J. sagmester Soc. 622 700
Bergersen, J. arbeider Venstre 501 424
Syvertsen, À. lærer Avh. (Venstre) 173 3
desuten 3 2
5te kreds, Rygge. Gunder Anton Jahren gaardbruker Saml 1 282
Strand, J. A. do. Venstre 345
Andersen, N. arbeider Arb. dem. 301
Evensen, C. gaardbruker (?) Soc 124
desuten 3
Akershus amt. 1ste kreds, Bærum og Folio. Bernt Holtsmark landbruksskolebest Saml 1 477 2 016
Tokerud, 0. H. redaktionssekretær Sec 976 1 407
Mortensen, R. gaardbruker Venstre 638 14
Brandt, J. C. godseier, cand. jur. Saml. 112 2
Dieseth, K. 0. agent Avh 67 1
desuten 1 2
2den kreds, Aker. Bergersen, A. materialforvalter Soc. 1 252 1 711
Waldemar Christofer Brøgger professor Saml.(L) 877 1 971
Moreli, P. A. godseier Saml. (H.) 780 4
Heftye, T. T. telegrafdirektør Venstre 399
desuten 3 4
3djekreds, Nedre Romerike. Jakob Brevig gaardbruker Saml 1 352 1 690
Frøen, E. do. Venstre 758 941
*Sundby, M. sagmester Soc. 370 533
Lie, K. C. skrædder Arb.dem. 243 39
Opsand, 0 . kirkesanger Saml. 182 1
desuten 15 2
4de kreds,MellemRomerike. Nils Claus Ihlen ingeniør, verkseier Venstre 973 1 361
Halvorsen, M. J. bogtrykker Soc. 936 1 208
Haga, H. J. gaardbr., statsrev. Saml. 783 1116
Fraas, F. do. Saml. 392 1
5te kreds, Øvre Romerike. Albert Bøhn lensmand Saml. 1 249 1 442
Olsrud, K. E. snedker og gaardbr. Soc. 612 845
Laake, 0. K. K. kaptein Venstre 586 657
Kjuus, S. gaardbruker Saml 152
Andresen, H. do. Kirke. (Saml.) 102 4
desuten 30 4
Hedemarkens amt 1ste kreds, Nordre Hede-

marken.

Svartshoel, E. A. kaptein Saml. 1460 1 577
Wollert Konow (H) fhv. statsraad Venstre 1455 1 732
desuten 7
2den kreds, Søndre Hedemarken. Karset, A. K. gaardbruker Venstre (Saml.) 1 638 1 823
Thore Embretsen Myrvang lærer og gaardbr. Arb.dem. 1 423 1967
Johansen, C. verkstedsarbeider Soc. 309
Tøsti, A. J. I. gaardbr. og landhlr. Venstre 71
desuten 2
3dje kreds, Vinger og

Odalen.

Monthei Eriksen Haug gaardbruker Venstre (Saml.) 1 593
Løberg, J. lærer Arb.dem. 715
*Stang, H. G. J. oberst Venstre 693
desuten 3
4de kreds, Solør. Bredesen Opset, A. gaardbruker Saml. 1092 1 668
Peder Nicolai Sjursen Jæge Venstre 1081 1 764
Oison, E. lærer Soc. 589
Ren olen, J. A. amtsskolebestyrer Arb.dem. 355 6
desuten 17 14
5te kreds-, Søndre

Østerdalen.

Olav Andreas Eftestøl skolebestyrer Atb.dem. 2 062
Nergaard, 0. P. gaardbruker Saml. (V.) 1384
desuten 3
6te kreds, Nordre

Østerdalen.

Tore Embretsen Aaen gaardbr. og lærer Venstre 1 247
Helstad, J. E. gaardbruker Saml. 721
desuten 17
Kristians amt. 1 ste kreds, Nordre Gudbrandsdalen. Johan Castberg statsadvokat Arb.dem. 1204
Teige, 0. I. gaardbruker Venstre (Saml.) 690
*Holst, P. T. amtmand Venstre 424
desuten 1
2den kreds. Søndre

Gudbrandsdalen.

Sigurd Andersen Fedje kirkesanger Arb.dem. 1 732
Enge, E. M. gaardbruker Venstre (Saml.) 1 251
desuten 64
3dje Jereds, Toten Mathias Larsen Blilie gaardbruker Venstre (Saml.) 1 845
Castberg, J. statsadvokat Arb.dem. 1 773
desuten 12
4de kreds, Hadeland

og Land.

Lappen, 0. M. F. snedker . Arb.dem. 1453 2 065
Halvor Jacobsen gaardbruker Venstre (Saml.) 1375 2 261
Wiese, G. do. Saml. (Landm.) 195 1
desuten 39 1
5te kreds, Valdres. Elling Eriksen Wold gaardbruker Venstre 1237
Ødegaard, 0. K. lensmand Venstre 687
Islandsmoen, 0. lærer Arb.dem. 203
desuten 56
Buskerud amt. 1ste kreds, Ringerike Ole Røsholm brukseier Saml 1319 1 842
Baarud, M. fabrikarbeider Soc. 1 119 1 742
Skard, P. lærer Venstre 494 6
Helgesen, 0 . M. gaardbruker Avh. (Saml.) 224 1
desuten 12 2
2den kreds, Hallingdal * Knudsen, C. fhv.8tatsraad,sognepr. Saml 1252 1 630
Jørgen Jensen Jorde overretssagfører Venstre 1 144 1 732
Næss, J. jernbaneopsynsmand Soc. 654 448
desuten 43 1
3dje kreds, Buskerud. Orning, M. 0. lærer Soc 986 1357
Aas, C gaardbiuker Saml.(H.) 592 3
Johan Gundersen Hyggen do. Venstre 511 1 561
Svang, 0 . J. lensmand Saml. (L.) 458
Engen, J. A. A. arbeider Arb. (Saml.) 188 1
Gunnerud, M. H. gaardbruker Saml. 83
desuten 7 10
4de kreds, Numedal, Hans Pedersen Rustand gaardbruker Venstre (Saml.) 1 383
Omholt, A. M. kirkesanger Venstre 632
Andersson, G. do. Soc. 466
desuten 89
Jarlsberg og Larvik amt. 1ste kreds, Skoger. Sven Aarrestad gaardbruker Venstre 852 1086
Gunnestad, J. H. do. Saml 757 826
Martinsen, T. gårdsbruker. og sagarbeider. Soc. 479 450
desuten 10 2
2den kreds, Jarlsberg. Ole Thorenius Eidem kaptein i marinen Saml 1 691
Hannevig, C. skibsreder do. 1 188
Holth, A. bygmester Venstre 230
desuten 17
3dje kreds, Sandeherred. Johan Gustav Austeen landbruksskolebest Venstre (Saml.) 972
Enge, F . gaardbruker Venstre 792
Heimtun, L. arbeider Soc. 123
desuten 27
4de kreds, Brunla. Martin Olsen Nalum lærer og bankbest Venstre 1 233
Oppen, M. G. konsul, skibsreder Saml. 285
Narvesen, L. steneksportør Venstre 124
desuten 69
Bratsberg amt. 1ste kreds, Bamle. Peder Rinde hypotekbankdirektør,

gaardbruker

Venstre 879 1 069
Hegge, F . apoteker Saml. (V.) 442 1
Midgaard, L. N lærer Avh. (Venstre) 418
Norheim, A. 0 . fanejunker Kirke. (Saml.) 167 2
Brødsjø, N. J. gaardbruker Venstre (Saml.) 112 1051
desuten 8 2
2den kreds, Gjerpen. Aanon Gunnar Knudsen fbv. statsraad,

ingeniør

Venstre 1 632
Nøra, O. arbeider Soc. 588
desuten 41
3dje kreds, Øst- Telemarken. Gjermund Nilsen Grivi overretssagfører Venstre 1263
Kleppen, T. M lensmand Venstre 719
Sølverud, T. gaardbruker Saml. (Kirke.) 221
Næset, J. arbeider Soc. 135
desuten 20
4de kreds,Vest-Telemarken. Ivar Petterson Tveiten gaardbruker Venstre 1 238
*Bie, M. L. redaktør Aib.dem. 991
Engebretsen, P. snedker Soc. 43
desuten 45
Nedenes amt. 1ste kreds, Holt. Peder Tjøstolfsen Aas gaardbruker Saml. 467 950
Skjerkholt, T. H. do. Venstre 463 669
Marcussen, J. M. skibsreder Venstre 385 456
Grændsen, 0 . E. gaardbruker Saml. 342 3
Lindstøl, T. 0 . lensmand Venstre 148 4
desuten 8 1
2den kreds, Nedenes. Fløistad, J. G. lensmand Venstre 274 586
Finn Blakstad gaardbruker Saml. 249 639
Kateraas, A do. Kirke. (Venstre) 229 5
Skjulestad, L. 0. do. Saml. 175
Vigeland, D. 0. do. Venstre 119
Løvland, A. kirkesanger Venstre 72 7
Lauvland, J. A. snedker Arb 38
Landsværk, A. 0. gaardbruker Arb 34 104
desuten 1
3dje kreds, Sand. Kobro, K. M. provst Saml. (Kirke.) 608 847
Noan Christian Gauslaa skolebest., adjunkt Venstre 446 1 049
Birknes, T. A. skibsreder Saml. (L.) 334 11
Berulvson, T. folkehøgskole bestyrer Venstre 248 1
desuten 14 6
4de kreds, Sætersdalen. Lars Knutson Liestøl fhv. statsraad Venstre 667
Klepsland, J. O. kirkesanger og gårdsbruker Venstre (Saml. 349
Nomeland, A. S. kirkesanger Kirke. (Venstre) 117
Eieland, O. snedker Soc. 54
desuten 2
Lister og Mandal amt. 1ste kreds, Oddernes. Theodor Nilsen Stousland gaardbr.,statsrevisoi Venstre 766 1 125
Nilsen, L. lærer Saml. 612 921
£ebjelderup,K.W.K. provst Saml. (Kirke.) 93
desuten 72 5
2den kreds, Mandalen Thore Torkildsen Foss gaardbruker Venstre 1409
*Stang, H. G. J. oberst Venstre 672
desuten 51
3dje kreds, Lyngdal, Aasulv Olsen Bryggesaa gaardbruker Venstre 745 1 117
Tangen, G. L. sogneprest Saml 426 723
Foss, N. L. gaardbruker Saml. (H.) 190 6
desuten 156 25
4de kreds, Lister. Abraham Berge lensmand Venstre (Saml.) 1 480
desuten 134
Stavanger amt. 1ste kreds, Dalene. Tollef Asbjørnsen Gjedrem lensmand Venstre (Avh.) 1 103
Mjølsnæ8, H. lærer Venstre 766
Line, L. kirkesanger Saml 223
desuten 32
2den kreds•, Jæderen. Eivind Hanssen Hognestad gaardbruker Saml. 1 122
Einarson, T. do. Venstre 371
Nygaard, L. 0. lærer Soc. 261
Aanestad, S. H. amtsagronom Saml. (H) 164
Anfîndsen, 0. giosserer Venstre 86
desuten 16
3dje kreds, Hesbø og

Hafrsfjord.

Eilert Gerhard Schanche gaardbruker Saml. 423 937
Wølstad, T. 0. do. Saml. 398 431
Norland, K. do. Venstre 253 16
Austbø, E. K. lensmand Saml. 244 18
Sagen, J. fabrikbestyrer Soc. 27 21
desuten 15 11
4de kreds, Karmsund. Sivert Eriksen Dyrland gaardbiuker Saml. (Landm.) 701 1336
Lothe, A. skibsreder Venstre 310 15
Haaland, C. C. gaardbruker Saml 175 6
Østrem, B. do. Saml 136 12
desuten 135 45
5ote kreds, Ryfylke, Lars Rasmussen landhandler Venstre 1 182
Jelsa, L. K. utskiftningsformand Saml. 844
desuten 61
Søndre Bergenlms amt. 1ste kreds, Ytre Sønd-

hordland.

Gerhard Meidell Gerhardsen lensmand Saml 923
Huglen, H. 0. gaardbruker Venstre 203
desuten 64
2den kreds, Indre Sønd-

hordland.

Iver Jonassen Svendsbøe lensmand Saml 1 038 1 224
Sunde, L. B. L. kirkesanger Venstre 500 734
Skaaluren, K. T. skibsbygger Kirke. (Saml.) 414 82
Dale, J. kirkesanger Venstre 270 20
desuten 68 20
3dje kreds, Midthordland. Hallvard Thorbjørnsen Kloster utskiftning8formand Venstre 865 1 255
Halvorsen, G. tobaksspinder Soc. 616 779
Sælen, I. B. gaardbruker Saml 606 933
Gurvin, E kirkesanger Saml. (Kirke, Avh.) 315 15
Hansen, P. smedformand Saml. (Avh., Arb.) 313 8
desuten 9 3
4de kreds Nordhordland. Seim, L. N. gaardbruker Venstre 811 1 217
Hans Bergersen Wergeland do. Saml. (V.) 606 1480
*Rongved, M. J. stykjunker Saml. (M.) 498 21
Kobberstad, M. K. lensmand Saml. (H.) 418 363
Fjellanger, N. kirkesanger Venstre 77 2
desuten 80 8
5ote kreds, Voss. Lars Abrahamsen sorenskriver Venstre (Avh.) 1091 1 452
Dugstad, M. G. gaardbruker Saml. 904 903
Bjørgum, 0. do. Venstre (Saml.) 710 994
Kvalvaag, R. W. lensmand Venstre (Arb.) 112 1
Sletten, N. smedformand Soc. 47
desuten 56 2
6te kreds, Hardanger. Hans Larsen Saakvitne lensmand Venstre 1 121
Skaar, N. N. redaktør Venstre 777
Hus, T. 0. gaardbruker Venstre 101
Koltveit, B. T. gaardbr., avh.agent Avh. (Venstre, Arb.) 60
desuten 26
Nordre Bergenhus amt. 1ste kreds, Indre Sogn. Sjur Torleifsen Næss gaardbruker Venstre 1 048
Fraas, F. do. Saml. 618
desuten 159
2den kreds, Ytre Sogn Edvard Liljedahl fhv. postmester Venstre (Saml.) 1 192
Tredal, L. T. gaardbruker Venstre 1033
Eefsdal, A. L. kirkesanger Saml. (M.) 78
desuten 10
3dje kreds, Søndfjord. Gjert Martines Markvarsen Holsen gaardbruker Saml 1520
Bakke, D. 0. do. Venstre 452
Erdal, A. M. kirkesanger Saml. (Avh.) 73
desuten 7
4éde kreds, Kinn. Rasmus Pedersen Hjertenæs kirkesanger Saml 730 1 114
Lind, I. F. L. lensmand Saml 559 770
Vasstrand, H. A. S. resid. kapellan Venstre 378 10
Indrehus, K. P. gaardbruker Venstre 301 674
Vasbotten, 0. J. overretssagfører Venstre 133 5
desuten 94 9
5te kreds, Nordfjord, Sigmund Kolbeinsen Aarnes gaardbruker Venstre 1047 1 508
Sindre, K. R do. Venstre 1022 1 334
Hjelle, A. 0. lærer og gaardbr. Saml. 607 238
Myklebust, J. J. gaardbruker Venstre 156 2
desuten 16 7
Romsdals amt. 1ste kreds, Søndre Søndmør. Paul Andreas Jetmundsen Aklestad gaardbruker Venstre 1439 1 967
Vassbotn, A. R. do. Venstre 806 1 124
Sandnes, K. 0. R. do. Venstre 772 5
desuten 10 16
2den kreds,NordreSøndmør Ole Ingebrigtsen Langeland gaardbruker Venstre 1941
Aakre, N. N. do. Venstre (Avh.) 647
desuten 96
3dje kreds, Romsdal. Ole Beyer Høstmark kaptein Venstre 733 1 494
Tokle, E. 0. Jærer og bankbest. Venstre 665 1385
Osnes, H. kirkesanger Venstre (Avh.) 476 354
Børresen, W. L. Jensmand Venstre 217 2
Hase, P. J. gaardbruker Venstre 87
desuten 83 9
4de kreds Søndre Nordmør Hans Larsen Meisingset lensmand Venstre 1 345
Løvø, J. 0. do. Saml. (Avh.) 852
desuten 44
5te kreds, Nordre Nordmør. Nils Johansen Hestnes gaardbruker Venstre 1 290 1 975
Øvrevik, G. T. do. Venstre 1 187 1 868
Gjerstad, T. N. do. Saml. 197 5
desuten 17 1
Søndre Trondhjems amt. 1ste kreds, Ytre Fosen. Martin Sivertsen handelsmand Venstre 862 1 282
*Johansen, J. A. brukseier Saml. (L.) 670 1 216
Hopstad, J. J. furer og handelsm. Saml. (V.) 339 2
Berg, J. gaardbruker Saml. (H.) 80 1
desuten 41 10
2den kreds, Indre Fosen. Hoff, J. T. gaardbruker Venstre 993 1 291
Lars Eide gaardbr. og emissær Saml. (H.) 846 1299
Johansen, J. A. brukseier Saml. (L.) 121 1
Udhaug, H. H. skipper Soc. 107 49
desuten 13 5
3dje kreds, Orkedalen. John Wolden gaardbr. og furer Venstre 1 070
Støren, E. læge Saml. (L.) 840
Balsnes, M. arbeider Soc. 124
Giefstad, J. E. kirkesanger Venstre (Saml.) 83
desuten 7
4de kreds, Guldalen. Anders Bergan gaardbr. og lærer Venstre 1 069 1 325
Guldal, 0. lærer Soc. 909 1 119
Bones, N. gaardbruker Saml. (V.) 441 926
Storrø, L. do. Saml. (H.) 412 3
desuten 7 0
5té~kreds, Strinden. Kindseth, S. gaardbruker Saml 846 1047
Paul Fjermstad do. Venstre 819 1 095
Lie, 0. maskinist Soc. 497 405
desuten 37 2
Nordre Trondhjems amt. 1ste kreds, Stjørdalen. Bernhard Øverland brukseier Venstre 916 1579
Thyholdt, A. gaardbruker Saml 650 882
Galtvik, A. P. do. Venstre 469 164
Jørum, M. kirkesanger Venstre (Avh.) 333 14
Øyan, J. P. maler Soc. 119 134
desuten 42 5
2den kreds, Værdalen. Karl Hagerup gaardbruker Venstre 783
Strand, H. H. kirkesanger Saml. 365
Bragstad, J. S. folkehøiskolelærer Venstre 307
Hanssen, 0. arbeider Soc. 168
Schjeflo, P. M. kirkesanger Venstre 117
desuten 23
3dje kreds, Snaasen. Ivar Aavatsmark kaptein Venstre 1 210 2157
Foosnæs, H. K. H. gaardbmker Venstre 1145 1476
Five, O. O. cand. real. Venstre 698 3
Mørkved, L. gaardbruker Venstre 134 1
Jensen, K. A. arbeider Soc. 106 65
desuten 6 1
4de kreds Namdalen. Kasper Sund lensmand Venstre (Saml.) 1049 1443
Inderberg, J. C. gaardbr., fanejunkerj Venstre 862 1391
Skogmo, E. veiarbeidsformand i Soc. 290 185
desuten 7 2
Nordlands amt. 1ste kreds, Søndre

Helgeland.

Andreas Kristian Andersen Grimsø gaardbruker Venstre 1 196
Scheie, A. sogneprest Venstre 296
Enge, K. B. handelsb., gaardbr. Soc 89
desuten 20
2 den kreds, Nordre Helgeland Anton Mikal Jakobsen Bjørnaali lærer Venstre 1 115
Bolstad, P. do. og gaardbr. Soc. 321
Motzfeldt, B. F. lensmand Saml. (H.) 147
Rydsaa, ,T. O. N. gaardbruker Venstre 147
Dundas, I. do. Saml. 143
Nilsen, E. E. skogforvalter Saml. (V.) 98
Risi, T. H. afdelingsingeniør Saml. (H.) 90
desuten 52
3dje kreds, S&ndre Salten. Christian Angell Pedersen Storjord gaardbruker Venstre 1 206 1 674
Selsø, J. 0. A. do. Venstre 420 1 050
Jørgensen, J. M. do. Venstre 379 3
Tønsberg, 0. kjøbmand Saml. 197 1
Ottesen, E. kirkesanger Venstre (Avh.) 177 8
Evjenth, H. M. høiesteretsadvokat Venstre 85
desuten 52 6
4de kreds, Nordre Salten, Peder Marthinus Pedersen Bakkejord gaardbruker Venstre 801
Anderssen, J. J. sogneprest Saml. (V.) 317
Kløvstad, 0. 0. do. Saml. 209
Olsen Dragland, J. E. S. gaardbruker Venstre (Saml.) 109
desuten 49
5te kreds, Lofoten. Christian Fredrik Nergaard Havig sorenskriver Venstre 702 925
Lund, E. postmester Saml 463 530
Salomonsen, M. gaardbruker Venstre 353 604
Aasen, S. L. sogneprest Saml. (L.) 257 10
Wulff, P. W. telegrafbestyrer Venstre 83 2
desuten 15 9
6te kreds, Vesterdalen. Carl Martin Ellingsen handelsmand Venstre 957 1 263
Johnsen, C snedker Soc. 554 790
Stoltz, H. M handelsmand Venstre 444 113
desuten 54 18
Tromsø amt. 1ste kreds, Trondenes. John Lind-Johansen gaardbr. og fisker Soc. 1068 1 641
Moe, A. P. bankdirektør Venstre 962 1574
Lund, I. kapte in Venstre 224 5
Tønder, K. P. resid. kapellan Saml. (H.) 210 2
Vik, B. E. gaardbruker Saml. (V.) 89 1
desuten 3 2
2den kreds, Senjen Meyer Nilsen Foshaug gaardbruker Soc. 1 681
Rydningen, J. J. do. Saml. (Kirke.) 409
Larssen, P. A. do. Venstre 216
Wessel, E. lensmand Venstre 141
desuten 94
3dje kreds, Tromsøsundet Alfred Eriksen sogneprest Soc. 1 554
Hagen, J. L. 0. telegrafbestyrer Venstre (Saml.) 344
Barman, 0. G. provst Venstre 122
Finmarkens amt 1ste kreds, Vestfinmarken Jakob Peter Helmer Andersen fisker Venstre 459 742
Wringsted, J. U. do. Soc. (?) 367 389
Østlyngen, P. L. veiopsynsmand Venstre 187 519
Christoffersen, N distriktslæge Venstre 172 2
Jacobsen, J. E handelsmand Saml. 137
desuten 80 2
2den kreds, Østfinmarken Isak Mikal Saba kirkesanger Soc. 514
Opdahl, E. C. lensmand Venstre (Saml.) 347
desuten 63
Fredrikshald Fredrikshald Sem, E. boghandler Saml 644 648
Ole Christian Sand fanejunker Venstre 541 1003
Nilssen, H. N. sogneprest Avh. (Saml.) 372 1
desuten 2 0
Sarpsborg Sarpsborg Carl Christian Berner stempletpapirforv Venstre 682
Andersen, A. snedker Soc. 423
Fyhn, K. H. sogneprest Avh. (Soc.) (?) 46
Fredrikstad Fredrikstad Zacharias Backer disponent Saml. 925 1 174
Møller, J. E. skolebestyrer Venstre 477 954
Gundersen,G.H.A.S. resid. kapellan Avh. (Saml.) 414 10
Hanssen, A. redaktør Soc. 354 10
Moss og Drøbak. Moss og Drøbak. Bjørn Kristensen redaktør Venstre 483 797
Holst, C. M. bankdirektør Saml. 463 8
Schreiner, J. E. adjunkt Soc. 396 755
Jonas sen, L. Beer apoteker Venstre 137 1
Kristiania 1ste kreds, Oslo. Magnus Nilssen guldsmed Soc. 3 208
Christiansen, J. F. kjøbmand Saml 1 708
Hegge, F. 0. byretsassessor Venstre 567
desuten 118
2den kreds, Grilnerløkken Christian Holtermann Knudsen bogtrykker Soc. 2 563
Sinding, Gr. A overlærer Saml 1595
Blehr, 0. A. stiftamtmand Venstre 876
desuten 18
3dje kreds, Gamle Aker Jens Bratlie generalkrigskomm Saml. 3 276
Gjøsteen, 0 . G. in8trumentmaker Soc. 1 988
Hanssen, N. E. A. resid. kapellan Venstre 1028
desuten 25
4édekreds, Hammersborg Ole Olsen Malm dr. med. Saml. 3 074
Nissen, 0 . læge Soc. 1 539
Sparre, C. viceadmiral Venstre 918
desuten 14
5te kreds, Uranienborg. Fredrik Stang d.y. professor Saml. 4 172
Aslaksrud, L. jernbanekontorist Soc. 594
Sparre, H. I. arkitekt Venstre 406
desuten 33
Lillehammer, Hamar, Gjø-

vik og Kongsvinger.

Lillehammer, Hamar, Gjø-

vik og Kongsvinger.

Axel Andreas Thallaug overretssagfører Saml. 1067 1 284
Nilssen, P. urmaker Soc. 719 1045
Larsen, L . gaardeier Venstre (Avh.) 173
Broch, J. J. B. sektionsingeniør Venstre 132 1
Volckmar, H. læge Arb.dem. (Avh.) 125
desuten 1 1
Kongsberg og Hønefoss Kongsberg og Hønefoss Adolf Teodor Hansen Strengehagen stiger Venstre 709
Paaske, J. M. G. kaptein, direktør Saml 383
Thon, J. arbeider Soc. 101
desuten 3
Drammen 1ste krete, Bragernes Hans Hansen kjøbmand Saml. 704 909
Jacobsen, J. snedker Soc. 459 748
Ketvedt, K. A. redaktør Venstre 312 3
Bonnevie, 0 . stadsfysikus Saml. 94
Knudsen, C. sogneprest Saml. (Kirke.) 80
desuten 1 2
2den kreds, Strømsø og

Tangen

Torgeir Olavson Vraa redaktør Soc. 573 915
Myhre, E. M. læge Saml. 531 701
Wriedt, G. bryggerieier Venstre 438 59
desuten 3 3
Holmestrand Holmestrand Rikard Olsen malermester Saml. (Arb.) 204
Graarud, G. M. K. læge Saml. 160
Tønsberg Tønsberg |Riddervold-Jensen, N.i adjunkt Saml. 468 537
Johan Albert Svendsen Hoff | redaktør Venstre 451 613
Thoresen, P. kjøbmand Saml. 80 2
desuten 2 1
Larvik og Sandefjord. Larvik og Sandefjord. Michael Velo grosserer, bankbest. Saml. 881 1 020
Bøe, L. brukseier Venstre (Avh.) 402 331
Abrahamsen, A. B. handelsborger 'Soc. 345 413
Odberg, N. C. bankkasserer Venstre 243 2
desuten 9 1
Skien Skien Carl Stousland bankbest., kjøbm. Venstre 732 855
Hauge, H. N. sogneprest Saml.(H.) 460 2
Saltvik, P. R. skomaker Soc. 231
Hol, I. stadsingeniør Saml.(V.) 8 595
desuten 35 13
Porsgrund Porsgrund Wright, A. Petersen, konsul Saml. 355 364
Kristian Kato Elisa Dick direktør Venstre 292 382
Andersen, L. bakermester Soc. 103 37
Brevik Brevik Otto Ruberg handelsborger Venstre 163 196
Sohlberg, T. trælasthandler Saml. 153 168
desuten 10 0
Kragerø Kragerø Ambortius Lindvig skibsreder Venstre 240 279
Nielsen, G. J. W. sorenskriver Saml. 240 276
Halvorsen, L. handelsmand Arb. (Avh,.) 167 151
desuten 1 0
Østerrisør Østerrisør Andreas Hansson redaktør Venstre 256 290
Holm,O.A.Liitzow provst Saml. 231 269
Ulstrup, A. læge Saml. 61 1
desuten 4 0
Arendal og Grimstad. Arendal og Grimstad. Terje Anderssøn Mørland trælasthandler Saml. (Avh.) 526 695
Svendsen, J. redaktør Venstre 413 678
Klem, G. G. byfoged Saml.(H.) 307 2
Sundt, J. K jernbanearbeider Soc. 70 40
Kristiansand 1ste kreds, Fæstningen Peter Valeur postmester Saml 494 541
Gundersen, E. A. kaptein Venstre (Avh.) 205 1
Grindland, A. J . redaktør, o.r.sagf. Venstre 204 4
Moe, A. skomaker Soc. 106 65
*Blehr, 0 . A. stiftamtmand Venstre 376
desuten 12
2den kreds, Baneheien Johannes Hougen overlærer Venstre 481
Gunnufsen, R skibsreder Saml. 234
Jakobsen, K. maler Soc. 111
Flekkefjord Flekkefjord Bernhard Hanssen skibsreder Venstre (Saml.) 240
desuten 15
Stavanger 1ste kreds, Holmen Sigval Bergesen skibsreder, konsul Saml. 927 996
Olsen, 0 . K fabrikeier Venstre 659 951
Sviland, J. T. handelsmand Sec. 386 10
desuten 12 10
2den kreds, Verket Adolf Theodor Pedersen overretssagfører Saml 754 891
Gjøstein, J. D. H. Jœrer Soc 749 914
Vik, 0. J. redaktør Venstre 613 656
desuten 17 1
Haugesund Haugesund Hakon Magne Wrangell konsul, skibsreder Saml. 505
Valentinsen, V. ingeniør Venstre 228
Iversen, J. skomaker Sec. 193
desuten 15
Bergen 1ste kreds, Nygaard. Johan Randulf Rogge kjøbmand Saml. 1 190 1 226
Dahl, K. F . overretssagfører Venstre 698 805
Olsen, J. Angell redaktør Soc. 604 559
desuten 8 2
2den kreds, Nordnes Joachim Grieg skibsmægler, konsul Saml 1 284 1 268
Laberg, J. overlærer Venstre 755 781
Antonisen, E. handelsborger Soc. 700 717
desuten 7 5
3dje kreds, Kalfaret Lothe, J. apoteker Saml. 941 914
Wolff, B. F. adjunkt Soc. 807 845
Johan Ludwig Mowinckel skibsreder Venstre 779 932
desuten 3
4de kreds, Sandviken Lars O. Sæbø skomakermester Soc. 1 098 1 169
Vollan, 0. klokker, redaktør Saml 833 861
Henrikssen, F. B. redaktør Venstre 675 731
desuten 3 3
Aalesund og Molde. Aalesund og Molde. Berge, J. 0. trælasthandler Soc. 684 869
Kristian Friis Petersen overretssagfører Venstre 650 1020
Rønneberg, A. J. byfoged Venstre (Saml.) 580 359
desuten 8 1
Kristiansund Kristiansund Thomas Fasting sorenskriver Venstre 837 1 004
Selmer, F. H. T. overretssagfører Samï 640 738
Siem, K. arbeider Soc. 211 172
desuten 15 5
Trondlijein og Levanger 1ste kreds, Bratøren og

Ilen

Ole Erichsen konditor og fabrikeier Saml. 811
Scbei, B. smed Soc. 354
Klæstad, I. oberstløitnant Venstre 142
Svensen, S. skoleinspektør Avh. (Saml) 129
desuten 1
2den kreds, Kalvskindet. Odd Sverressøn Klingenberg høiesteretsadvokat Saml. 911
Aalberg, J. A. snedker Soc. 434
Tranaas, P. J. underfoged Venstre 372
desuten 7
3dje kreds, Baklandet Magnus Halvorsen kjøbm., bankbest. Venstre (Saml.) 798
Brevig, E. snedker Soc. 647
desuten 4
4de kreds, Lademoen . Anders Johnsen Buen redaktør Soc. 688
Jørgensen, S. E. resid. kapellan Saml. 337
Johnsen, E. toldkontrolør Venstre 129
desuten 2
Bodø og Narvik. Bodø og Narvik. Bertrand Gundersen rektor Venstre 599 757
Berge, J. redaktør Soc. 497 615
Angell, A. A. dampskib sekspeditør Venstre 150
desuten 2 2
Tromsø Tromsø Hans Jacob Horst rektor Venstre 738
Killengreen, R. F. konsul Venstre (Saml.) 235
desuten 4
Hammerfest, Vardø og

Vadsø

Hammerfest, Vardø og

Vadsø

Adam Egede-Nissen postmester Soc. 623
Knudsen, K. kæmner Venstre 420
desuten 1
Kilde: [3]


Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Vilhelm Haffner (1949). Stortinget og statsrådet : med tillegg til Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet 1814-1914. B. 1 : Biografier med tillegg til Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Oslo: Aschehoug. s. 68. 
 2. ^ Stortinget og statsraadet. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. 1915. s. 607. 
 3. ^ a b «Norges offisielle statistik V.049.» (PDF). Statistisk sentralbyrå. s. 78. 
 4. ^ «Regjeringens Valgprogram». Arkivert fra originalen 20. oktober 2017. Besøkt 20. oktober 2017. 
 5. ^ «Høirepartiets valgopraab». Besøkt 20. oktober 2017. 
 6. ^ «De moderates valgprogram». Arkivert fra originalen 20. oktober 2017. Besøkt 20. oktober 2017. 
 7. ^ «Venstres Valgprogram». Besøkt 20. oktober 2017. 
 8. ^ «De forenede norske arbeidersamfunds valgprogram». Besøkt 20. oktober 2017. 
 9. ^ «Det norske arbeiderpartis valgprogram». Arkivert fra originalen 20. oktober 2017. Besøkt 20. oktober 2017. 
 10. ^ «Afholdsfolkets program». Arkivert fra originalen 20. oktober 2017. Besøkt 20. oktober 2017. 
 11. ^ https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021090148559
 12. ^ «Landmandsforbundets program». Arkivert fra originalen 20. oktober 2017. Besøkt 20. oktober 2017. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]