Kommunestyrevalget 1983

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kommunestyrevalget 1983
11. − 12. september 1983
Valgdeltakelse 72,11 % av 3,1 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H KrF
Stemmer
38,9 %
25,9 %
8,5 %
       
Parti Sp FrP SV
Stemmer
7,5 %
5,3 %
5,1 %
       
Parti V RV DLF
Stemmer
4,5 %
1,1 %
0,5 %

‹ 1979 Norges flagg 1987 ›

Kommunestyrevalget 1983 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 11. og 12. september 1983. Det ble samtidig avholdt direkte valg til fylkestinget. Det ble holdt omvalg i Beiarn kommune 27. og 28. november 1983, og i Torsken 4. og 5. desember 1983.

Ved valget ble det valgt 13 806 representanter og 18 746 vararepresentanter til landets 454 kommuner. Av representantene var 3 288 kvinner, en økning fra forrige kommunestyrevalg.[1]

3 099 408 personer hadde stemmerett ved valget. Stemmerettsalderen var 18 år. Utenlandske statsborgere som på valgdagen hadde vært bosatt Norge sammenhengende de tre siste årene, hadde også stemmerett for første gang. Dette var begrenset til nordiske lands borgere ved forrige valg. De utenlandske utgjorde om lag 48 000 personer.[1] 2 148 185 personer avga stemme tilsvarende 72,1% valgoppslutning, en nedgang fra forrige kommunestyrevalg. Alle unntatt én kommune gjennomførte valget som forholdstallsvalg. I Modalen var det bare ett godkjent forslag til valgliste. Det ga anledning til å avholde flertallsvalg. Det var for første gang anledning til å føre over kandidater fra én valgliste til en annen.[1]

Arbeiderpartiet ble største parti ved valget, og fikk 38,9 % av stemmene. Dette ga partiet totalt 5 764 representanter, en økning fra 5 232 representanter ved forrige valg. Fremskrittspartiet hadde relativt størst framgang, og stilte egen liste for første gang i mange kommuner.[1]

Valgresultat[rediger | rediger kilde]

Alle kommunene
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1979
  Arbeiderpartiet 866 053 38,9 5 764 41,7 618
  Høyre 577 356 25,9 2 924 21,2 272
  Kristelig Folkeparti 189 433 8,5 1 316 9,5 205
  Senterpartiet 166 168 7,5 1 583 11,5 183
  Fremskrittspartiet 118 432 5,3 377 2,7 299
  Sosialistisk Venstreparti 114 449 5,1 514 3,7 130
  Venstre 99 782 4,5 593 4,3 69
Upolitiske og lokale lister 35 047 1,6 469 3,4 79
  Rød Valgallianse 24 837 1,1 34 0,2 13
  Det Liberale Folkepartiet 12 156 0,5 27 0,2 49
  Borgerlige felleslister 8 510 0,4 142 1,0 96
  Norges Kommunistiske Parti 4 434 0,2 10 0,07
  Venstresosialistiske felleslister 3 408 0,2 32 0,2 11
  Samelister 1 247 0,06 19 0,1 3
  Miljøvernlister 1 195 0,05 2 0,01 7
  For Folkeavstemning (Tverrpolitisk) 754 0,03 2 0,01 2
Frie Folkevalgte 468 0,02 0
Totalt 2 228 134 100 13 806 100 34

Resultat av ordførervalgene[rediger | rediger kilde]

[2]

Fylke Ap H Krf Sp SV V BF£ Lok$ Totalt
Østfold 12 4 2 7 25
Akershus 13 9 22
Oslo 1 1
Hedmark 18 4 1 23
Oppland 20 5 1 26
Buskerud 9 6 1 4 1 21
Vestfold 7 11 1 1 1 21
Telemark 17 1 18
Aust-Agder 5 5 3 5 1 19
Vest-Agder 1 5 5 4 15
Rogaland 2 5 8 8 1 2 26
Hordaland 8 6 5 10 1 1 3 34
Sogn og Fjordane 6 3 1 13 1 1 1 26
Møre og Romsdal 7 5 9 14 2 1 38
Sør-Trøndelag 14 2 1 8 25
Nord-Trøndelag 11 8 3 1 1 24
Nordland 30 6 1 4 2 2 45
Troms 16 5 1 1 1 1 25
Finnmark 19 1 20
I alt 215 73 37 97 1 11 7 13 454

£ BF = Felleslister

$Lok = Lokale lister


Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d «Norges offisielle statistikk B 450: Kommunestyrevalget 1983». Statistisk sentralbyrå.
  2. ^ «Statistikkbanken 04772: Ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget(F) 1945 - 2015». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 6. november 2018.