Folkeavstemning om fortsatt brennevinsforbud

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Plakat fra Avholdsfolkets Landsnevnd

Folkeavstemning om fortsatt brennevinsforbud var en folkeavstemning i Norge 18. oktober 1926 hvor 423 031 (44,3%) stemte for fortsatt forbud og 531 084 (55,7%) for å oppheve brennevinsforbudet. Forbudet hadde blitt vedtatt i 1919 etter en folkeavstemning hvor 63 % var for å innføre et forbud mot salg og tilvirkning av alkohol sterkere enn sterkøl og hetvin, mens rødvin, hvitvin og vanlig øl var tillatt solgt.

Etter innføringen av forbudet ble det en stadig økt smugling av brennevin til landet og et omfattende kontrollapparat ble etablert av politi og tollvesen for å forsøke å stoppe smugling og hjemmebrenning. Omfanget av det ulovlige salget av alkohol var imidlertid så stort at en ny avstemning tvang seg frem og ble avholdt i 1926.

Folkeavstemningen i tall[rediger | rediger kilde]

Fylkesresultat i landkommuner[rediger | rediger kilde]

På samme vis som i 1919 lå byene administrativt ikke under fylkene og var således egne valgkretser. Fylkesstemmetallene er følgelig summen av stemmer i landkommunene, mens byene er oppgitt for seg. For landkommunene var det denne gangen flertall mot forbudet i syv av fylkene, hele Østlandet med unntak av Telemark, samt Finnmark. Langs det meste av kysten var det altså fremdeles flertall for forbudet og i landkommunene i landet som helhet var det fremdeles et knapt flertall på 51,7% for og 48,3% mot fortsatt forbud. Dette var imidlertid en stor endring fra 1919 da over dobbelt så mange stemte for forbud som mot.

FNr Fylke Ja Nei %Ja %Nei
01 Østfold 15477 19023 44,9 55,1
02 Akershus 12222 60209 16,9 83,1
04 Hedmark 11318 35830 24,0 76,0
05 Oppland 16746 25488 39,7 60,3
06 Buskerud 9681 24652 28,2 71,8
07 Vestfold 7810 19662 28,4 71,6
08 Telemark 16424 11768 58,3 41,7
09 Aust-Agder 13052 5328 71,0 29,0
10 Vest-Agder 15537 4076 79,2 20,8
11 Rogaland 26504 6066 81,4 18,6
12 Hordaland 37723 15495 70,9 29,1
14 Sogn og Fjordane 23275 9298 71,5 28,5
15 Møre og Romsdal 41924 8664 82,9 17,1
16 Sør-Trøndelag 22747 13637 62,5 37,5
17 Nord-Trøndelag 14839 10330 59,0 41,0
18 Nordland 21299 20091 51,5 48,5
19 Troms 12706 8410 60,2 39,8
20 Finnmark 4210 4400 48,9 51,1
00 Landkommuner 323494 302427 51,7 48,3

Resultat i byene[rediger | rediger kilde]

Som ved forrige avstemning var stemningen i byene negativ til brennevinsforbudet, og her økte stemmeandelen til 69,7% mot forbudet. Det var fortsatt de store byene som bidro mest til dette flertallet, av disse var det bare Stavanger som var for fortsatt forbud (58,4% for). I Oslo økte andelen nei-stemmer til 87,0%, bare Horten hadde høyere andel (91,9% mot). På Østlandet, med unntak av Telemark, var det bare Sarpsborg som holdt på forbudet (52,2% for), mens også byene med forbudsflertall i 1919 fikk flertall mot denne gangen. Langs kysten fra Telemark stemte likevel et flertall av byene for forbudet, men de større byene var gjennomgående mot forbudet og noe bemerkelsesverdig fikk de fire Sørlandsbyene Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Kristiansand flertall mot forbudet. Til sammen var det 27 av 65 byer som hadde flertall for fortsatt forbud. Ingen by gikk fra flertall mot forbud i 1919 til flertall for forbud i 1926, mens 23 gikk motsatt vei. (Merk at Brønnøysund og Mo i Rana hadde fått bystatus siden forrige avstemning).

KNr By Ja Nei %Ja %Nei
0101 Fredrikshald 1899 2484 43,3 56,7
0102 Sarpsborg 2272 2079 52,2 47,8
0103 Fredrikstad 1951 3832 33,7 66,3
0104 Moss 926 2697 25,6 74,4
0201 Son 33 167 16,5 83,5
0204 Hølen 18 67 21,2 78,8
0203 Drøbak 271 579 31,9 68,1
0301 Oslo 15522 103527 13,0 87,0
0401 Hamar 719 2268 24,1 75,9
0402 Kongsvinger 166 630 20,9 79,1
0501 Lillehammer 971 1508 39,2 60,8
0502 Gjøvik 1020 1207 45,8 54,2
0601 Hønefoss 383 913 29,6 70,4
0602 Drammen 1913 9079 17,4 82,6
0604 Kongsberg 1119 1790 38,5 61,5
0701 Svelvik 96 315 23,4 76,6
0702 Holmestrand 252 662 27,6 72,4
0703 Horten 14 158 8,1 91,9
0704 Åsgårdstrand 1225 3546 25,7 74,3
0705 Tønsberg 979 3619 21,3 78,7
0706 Sandefjord 743 1314 36,1 63,9
0707 Larvik 1498 2700 35,7 64,3
0801 Kragerø 796 805 49,7 50,3
0802 Langesund 405 371 52,2 47,8
0803 Stathelle 140 87 61,7 38,3
0804 Brevik 483 401 54,6 45,4
0805 Porsgrunn 1430 1653 46,4 53,6
0806 Skien 2115 3691 36,4 63,6
0807 Notodden 1109 1204 47,9 52,1
0901 Risør 769 425 64,4 35,6
0902 Tvedestrand 183 234 43,9 56,1
0903 Arendal 1708 1973 46,4 53,6
0904 Grimstad 495 496 49,9 50,1
0905 Lillesand 381 106 78,2 21,8
1001 Kristiansand 3012 4174 41,9 58,1
1002 Mandal 836 487 63,2 36,8
1003 Farsund 399 195 67,2 32,8
1004 Flekkefjord 628 254 71,2 28,8
1107 Sogndal 109 23 82,6 17,4
1101 Egersund 1002 389 72,0 28,0
1102 Sandnes 1033 235 81,5 18,5
1103 Stavanger 9574 6819 58,4 41,6
1104 Skudeneshavn 352 86 80,4 19,6
1105 Kopervik 417 139 75,0 25,0
1106 Haugesund 3645 1874 66,0 34,0
1201 Bergen 12703 26000 32,8 67,2
1401 Florø 286 205 58,2 41,8
1501 Ålesund 4558 2338 66,1 33,9
1502 Molde 894 483 64,9 35,1
1503 Kristiansund 2466 3252 43,1 56,9
1601 Trondhjem 5279 16543 24,2 75,8
1701 Levanger 414 311 57,1 42,9
1702 Steinkjer 537 547 49,5 50,5
1703 Namsos 1031 510 66,9 33,1
1801 Brønnøysund 257 137 65,2 34,8
1802 Mosjøen 483 273 63,9 36,1
1803 Mo 224 159 58,5 41,5
1804 Bodø 790 1098 41,8 58,2
1805 Narvik 856 1261 40,4 59,6
1806 Svolvær 274 578 32,2 67,8
1901 Harstad 374 618 37,7 62,3
1902 Tromsø 1408 2032 40,9 59,1
2001 Hammerfest 674 460 59,4 40,6
2002 Vardø 407 187 68,5 31,5
2003 Vadsø 611 403 60,3 39,7
0000 Byer 99537 228657 30,3 69,7

Samlet resultat[rediger | rediger kilde]

Slås stemmeresultatene for landkommuner og byene sammen fylkesvis, er det bare Sør-Trøndelag som vipper over til flertall mot forbud, og sammen med de to byfylkene Oslo og Bergen blir det flertall i halvparten av de 20 fylkene. Finnmark var det eneste fylket der byene hadde flertall for forbudet, mens landkommunene hadde flertall mot, og til sammen ble stemmetallet nesten uavgjort (5602 for og 5608 mot).

FNr Fylke Ja Nei %Ja %Nei
01 Østfold 22525 30115 42,8 57,2
02 Akershus 12544 61022 17,1 82,9
03 Oslo 15522 103527 13,0 87,0
04 Hedmark 12203 38728 24,0 76,0
05 Oppland 18737 28203 39,9 60,1
06 Buskerud 13096 36434 26,4 73,6
07 Vestfold 12617 31976 28,3 71,7
08 Telemark 22902 19980 53,4 46,6
09 Aust-Agder 16588 8562 66,0 34,0
10 Vest-Agder 20412 9186 69,0 31,0
11 Rogaland 42636 15631 73,2 26,8
12 Hordaland 37723 15495 70,9 29,1
13 Bergen 12703 26000 32,8 67,2
14 Sogn og Fjordane 23561 9503 71,3 28,7
15 Møre og Romsdal 49842 14737 77,2 22,8
16 Sør-Trøndelag 28026 30180 48,1 51,9
17 Nord-Trøndelag 16821 11698 59,0 41,0
18 Nordland 23053 21758 51,4 48,6
19 Troms 13836 10249 57,4 42,6
20 Finnmark 5602 5608 50,0 50,0
00 Norge 420949 528592 44,3 55,7

Konsekvenser av avstemningen[rediger | rediger kilde]

Det store skiftet i stemmetallene kom overraskende på mange, det var tross alt bare åtte år siden den forrige avstemningen og den relativt store majoritet mot forbudet var slettes ikke ventet i noen av leirene. En av forkjemperne for opphevelse uttrykte det slik: Forbudsavstemningen overtraf Gudskelov mine vildeste Forventninger...Jeg havde aldrig vovet at håbe på så stor Forandring. Og en av tilhengerne slik: Vi var forberedt på en svingning i stemningen, men vi hadde ikke trodd omslaget skulde blitt så stort.

Folkeavstemningen var, som i 1919, formelt bare rådgivende, men et samlet Storting gikk inn for å avvikle brennevinsforbudet i 1927. Vinmonopolet fikk enerett på import og salg av brennevin (i tillegg til vin og hetvin), men dets utsalgsteder lå utelukkende i byene - i den reviderte alkoholloven fastsatt til byer med minst 4000 innbyggere. Stortinget bestemte videre at det bare skulle opprettes brennevinsutsalg i byer som hadde hatt såkalte brennevinssamlag (utsalgssted) i 1916, dvs. kun 13 byer. Disse var: Drøbak, Kristiania, Hamar, Kongsvinger, Gjøvik, Holmestrand, Åsgårdstrand, Tønsberg, Arendal, Bergen, Trondhjem, Bodø og Tromsø. Åsgårdstrand benyttet seg imidlertid ikke av denne retten, da byen ikke kunne beholde brennevinshandel lenger enn til 1929 på grunn av lovens bestemmelse om at byer med brennevinshandel måtte ha minst 4000 innbyggere (byen hadde bare 350 innb.). I praksis hadde altså store deler av landet fremdeles brennevinsforbud.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata