Stortingsvalget 1829

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stortingsvalget 1829
juni 1829 - 28. november 1829
81 mandater på valg, 41 trengs for flertall
Valgdeltakelse 45,26% av 61 598 stemmeberettigede

‹ 1826 Norge 1832 ›

Stortingsvalget 1829 ble avholdt i 1829 i Norge som indirekte valg til det 6. ordentlige storting. Det 6. ordentlige storting var samlet 1. februar 1830 til 18. september 1830.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte tre hver av 51 stortingsrepresentanter.

Kjøpstedene var oppdelt i 17 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Sandefjord, Porsgrunn, Risør, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 kunne hatt to, 11-14 hadde tre, flere enn 14 hadde fire.

Nedenes og Robygdelagets amt hadde én representant mer enn ved forrige valg. Én mer hadde også Kristiansand.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Den totale folkemengden var anslått til 1 108 400, 61 598 hadde stemmerett. Av disse er det beregnet at 27 877 stemte. 324 valgting i landdistriktene utpekte totalt 723 valgmenn. 21 valgting i byene utpekte totalt 122 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 29. juni 1829 til 28. november 1829.

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal 3 Steady2.svg
 2
Bergen 21 Decrease2.svg2
 19
 18
 14
 10
Kristiania 16 Increase2.svg1
 14
 13
 9
 6
Kristiansand 12 Increase2.svg4
 10
 10
 8
Kristiansund og Molde 3 Steady2.svg
 2
Drammen 11 Increase2.svg1
 9
 6
 6
Fredrikhald 6 Increase2.svg2
 3
Fredrikstad 3 Steady2.svg
 1
*
Holmestrand 3 Steady2.svg
 2
Kongsberg 3 Steady2.svg
 2
Kragerø og Østerrisør 4 Steady2.svg
 3
Larvik og Sandefjord 5 Steady2.svg
 3
Moss 3 Steady2.svg
 2
Skien og Porsgrund 3 Decrease2.svg1
 3
Stavanger 6 Increase2.svg2
 6
Trondhjem 17 Decrease2.svg1
 11
 9
 7
 6
Tønsberg 3 Steady2.svg
 2
Sum byene 122 Increase2.svg6 30 Increase2.svg1

*Hans Riddervold ble valgt i Fredrikstad ved loddtrekning

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 40 Decrease2.svg2**
 23
 21
 15
Nordre Bergenhus amt 60 Decrease2.svg2
 26
 22
 19
Søndre Bergenhus amt 78 Decrease2.svg3
 24
 18
 14
Bratsberg amt 28 Decrease2.svg1
 17
 11
 11
Buskeruds amt 32 Decrease2.svg2
 15
 10
 9
Kristians amt 39 Decrease2.svg5
 22
 18
 16
Finmarkens amt 36 Increase2.svg2
 20
 10
 10
Hedemarkens amt 43 Increase2.svg2
 15
 13
 12
Jarlsberg og Larviks amt 33 Steady2.svg
 30
 19
 15
Lister og Mandals amt 43 Decrease2.svg2
 20
 13
 13
Nedenes og Robygdelagets amt 27 Increase2.svg3
 14
 8
 5
Nordlands amt 44 Increase2.svg2
 26
 20
 17
Romsdals amt 55 Decrease2.svg5***
 24
 18
 16
Smaalenenes amt 44 Increase2.svg3
 21
 13
 12
Stavanger amt 50 Decrease2.svg3
 13
 13
 12
Nordre Trondhjems amt 29 Decrease2.svg2
 11
 10
 9
Søndre Trondhjems amt 42 Steady2.svg
 22
 14
 12
Sum amtene 723 Decrease2.svg15 51 Increase2.svg1

**Seks valgmenn av 40 ble avvist i Akershus amt

***Fire valgmenn av 55 ble avvist i Romsdals amt

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]