Hopp til innhold

Kommunestyrevalget 1995

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kommunestyrevalget 1995
10. − 11. september 1995
Valgdeltakelse 62,81 % av 3,37 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H Sp
Stemmer
30,5 %
20,2 %
11,6 %
       
Parti FrP KrF SV
Stemmer
10,5 %
8,2 %
6 %
       
Parti V RV PP
Stemmer
4,9 %
1,5 %
0,9 %

‹ 1991 Norges flagg 1999 ›

Kommunestyrevalget 1995 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 10. og 11. september 1995. Det ble samtidig avholdt direkte valg til fylkestinget.

Ved valget ble det valgt 12 663 representanter og 20 582 vararepresentanter til landets 435 kommuner. Av representantene var 4 143 kvinner, en økning fra forrige kommunestyrevalg i alle fylker. Etter dette valget hadde åtte kommunestyrer kvinneflertall. Høyest kvinneandel hadde Åmot, med 13 av 23 representanter.[1]

3 374 581 personer hadde stemmerett ved valget. Stemmerettsalderen var 18 år. Utenlandske statsborgere som på valgdagen hadde vært bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene, hadde også stemmerett. De utenlandske utgjorde om lag 92 000 personer.[1] 2 119 680 personer avga stemme tilsvarende 62,8% valgoppslutning, en nedgang fra forrige kommunestyrevalg. Alle unntatt én kommune gjennomførte valget som forholdstallsvalg. I Modalen var det bare ett godkjent forslag til valgliste. Det ga anledning til å avholde flertallsvalg. Hver godkjent stemmeseddel ga så mange listestemmer som antallet representanter i kommunestyret. Det var anledning til å føre over kandidater fra én valgliste til en annen.[1]

Arbeiderpartiet ble største parti ved valget, og fikk 30,5 % av stemmene. Dette ga partiet totalt 4 092 representanter, en reduksjon fra 4 222 representanter ved forrige valg.[1]

Politikk[rediger | rediger kilde]

Valgprogram[rediger | rediger kilde]

Valgresultat[rediger | rediger kilde]

Alle kommunene
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1991
  Arbeiderpartiet 644 573 30,5 4 092 32,3 130
  Høyre 427 242 20,2 1 964 15,5 234
  Senterpartiet 244 326 11,6 2 450 19,3 202
  Fremskrittspartiet 221 493 10,5 695 5,5 193
  Kristelig Folkeparti 173 296 8,2 1 096 8,7 4
  Sosialistisk Venstreparti 126 127 6,0 632 5,0 643
  Venstre 104 218 4,9 624 4,9 147
Upolitiske og lokale lister 77 002 3,6 791 6,2 247
  Rød Valgallianse 32 441 1,5 63 0,5 6
  Pensjonistpartiet 19 939 0,9 50 0,4 28
  Borgerlige felleslister 8 702 0,4 150 1,2 27
  Miljøpartiet De Grønne 5 733 0,3 8 0,06 1
  Venstresosialistiske felleslister 5 006 0,2 38 0,3 17
  Miljøvernlister 4 171 0,2 9 0,07 2
Det Demokratiske Samlingsparti (Sarpsborg) 3 836 0,2 9 0,07 9
  Samelister 1 364 0,06 21 0,2 1
Fridemokratene 1 230 0,06 1 0,01 1
  Norges Kommunistiske Parti inkl. fellesliste 1 154 0,05 4 0,03 1
Pensjonister og trygdedes lister 478 0,02 2 0,02 5
Flerkulturell liste (Oslo) 2 548 0,1 0
Stopp Innvandringen inkl. fellesliste 1 476 0,07 0 1
Fedrelandspartiet 1 360 0,06 0 1
Naturlovpartiet 1 234 0,06 0
Folkets Vilje 518 0,02 0
Frihetspartiet (Oslo) 355 0,02 0
Frie Folkevalgte 347 0,02 0
  Samfunnspartiet 228 0,01 0
Samlingspartiet (Ny Fremtid) (Skien) 157 0,01 0
Totalt 2 111 021 100 12 663 100 410

Resultat av ordførervalgene[rediger | rediger kilde]

[2]

Fylke Ap H Krf Sp SV V BF£ Lok$ Totalt
Østfold 3 5 4 6 18
Akershus 9 9 2 2 22
Oslo 1 1
Hedmark 14 7 1 22
Oppland 13 12 1 26
Buskerud 8 5 7 1 21
Vestfold 3 6 1 4 1 15
Telemark 8 2 8 18
Aust-Agder 5 5 1 4 15
Vest-Agder 1 6 5 2 1 15
Rogaland 1 5 5 13 2 26
Hordaland 11 5 7 7 2 2 34
Sogn og Fjordane 9 3 9 3 1 1 26
Møre og Romsdal 4 10 4 12 4 4 38
Sør-Trøndelag 11 4 1 4 2 1 1 1 25
Nord-Trøndelag 5 17 2 24
Nordland 11 3 17 1 2 5 6 45
Troms 12 4 2 5 1 1 25
Finnmark 16 2 1 19
I alt 144 73 34 136 3 13 11 21 435

£ BF = Felleslister

$Lok = Lokale lister

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d «Norges offisielle statistikk C 342: Kommunestyrevalget 1995». Statistisk sentralbyrå.
  2. ^ «Statistikkbanken 04772: Ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget(F) 1945 - 2015». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 9. november 2018.