Fylkestingsvalget 1995

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fylkestingsvalget 1995 ble gjennomført 10. og 11. september 1995, samtidig med kommunestyrevalget. Valget ble holdt i alle fylker unntatt Oslo.[1]

Stemmerettsalderen var 18 år. Utenlandske statsborgere som på valgdagen hadde vært bosatt Norge sammenhengende de tre siste årene, hadde også stemmerett.

2 980 858 personer hadde stemmerett ved fylkestingsvalget. Det ble avgitt 1 739 772 stemmer. Oppslutningen var 58,4%, en nedgang fra forrige valg. Til sammenligning var oppslutningen ved kommunestyrevalget 62,8%. 6 198 stemmer ble forkastet.[1]

Ved valget ble det valgt 894 representanter til landets 18 fylker, Oslo unntatt. For å sikre kommunene en rimelig representasjon i fylkestingene i forhold til folketallet, tilfalt 126 av representantene på forhånd bestemte kommuner, såkalte utjamningsrepresentanter. Av de valgte representantene var 366 kvinner.

Resultat[rediger | rediger kilde]

18 fylker, unntatt Oslo
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1991
  Arbeiderpartiet 542 981 31,3 288 32,2 2
  Høyre 329 029 19,0 162 18,1 22
  Senterpartiet 231 219 13,3 133 14,9 4
  Fremskrittspartiet 186 639 12,8 90 10,1 29
  Kristelig Folkeparti 160 583 9,3 84 9,4 1
  Sosialistisk Venstreparti 102 588 5,9 54 6,0 69
  Venstre 84 580 4,9 46 5,1 10
  Pensjonistpartiet 27 251 1,6 14 1,6 1
  Rød Valgallianse 25 794 1,5 9 1,0 2
Sunnmørslista/Tverrpolitisk liste for Sunnmøre (Møre og Romsdal) 13 757 0,8 8 0,9 2
Det Demokratiske Samlingspartiet (Østfold) 3 703 0,2 1 0,1 1
Nordland helseliste 2 111 0,1 1 0,1 1
Solidaritet (Troms) 1 573 0,09 1 0,1 1
Buskerud Frie Fylkesliste 1 488 0,08 1 0,1 1
Fellesliste Rød Valgallianse/Miljøpartiet De Grønne (Vest-Agder) 1 403 0,08 1 0,1 1
  Samialbmot listu/Samefolkets liste (Finnmark) 982 0,06 1 0,1
  Miljøpartiet De Grønne 7 495 0,4 0
Fedrelandspartiet 3 644 0,2 0 1
Fridemokratene 1 937 0,1 0
  Norges Kommunistiske Parti 1 785 0,1 0
Stopp Innvandringen 1 252 0,07 0
Naturlovpartiet 1 050 0,06 0
Frihetspartiet 740 0,04 0
Bergenslista (Hordaland) 618 0,04 0
Folkets Vilje (Hordaland) 492 0,03 0
Totalt 1 733 574 100 894 100 38
Mandatfordelingen mellom partiene i hvert fylke
Fylke Ap H Krf Sp SV V Frp RV Pp Div Totalt
Østfold 14 8 4 5 2 1 6 1 1 1 43
Akershus 20 19 3 4 3 3 9 1 1 63
Hedmark 20 5 2 8 3 1 3 1 43
Oppland 20 5 3 10 3 1 3 45
Buskerud 20 13 3 6 3 2 7 1 55
Vestfold 13 13 4 4 2 1 7 1 45
Telemark 19 7 5 7 4 3 7 1 2 55
Aust-Agder 10 6 5 5 2 2 3 2 35
Vest-Agder 10 8 10 5 2 2 5 2 1 45
Rogaland 17 15 11 9 3 4 10 2 71
Hordaland 18 12 9 8 4 5 9 1 1 67
Sogn og Fjordane 11 5 4 10 2 5 2 39
Møre og Romsdal 14 7 8 9 2 3 5 1 8 57
Sør-Trøndelag 17 13 3 8 4 2 4 1 1 53
Nord-Trøndelag 17 4 2 15 3 2 2 45
Nordland 18 8 3 9 5 4 4 1 1 53
Troms 16 8 3 7 3 2 3 2 1 45
Finnmark 14 6 2 4 4 3 1 1 35
Alle 288 162 84 133 54 46 90 9 14 14 894

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b «Norges offisielle statistikk C 343: Fylkestingsvalget 1995». Statistisk sentralbyrå.