Stortingsvalget 1841

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stortingsvalget 1841
juni 1844 - 12. november 1841
100 mandater på valg, 51 trengs for flertall
Valgdeltakelse 51,06 % av 69 492 stemmeberettigede

‹ 1838 Norges flagg 1844 ›

Stortingsvalget 1841 ble avholdt i 1841 i Norge som indirekte valg til det 10. ordentlige storting. Det 10. ordentlige storting var samlet 1. februar 1842 til 17. september 1842.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte inntil fire av 67 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn skulle velge én stortingsrepresentant, 15-24 skulle velge to, 25-34 valgte tre, flere enn 34 valgte fire.

Kjøpstedene var oppdelt i 19 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Sarpsborg, Drøbak, Sandefjord, Porsgrunn, Grimstad, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 hadde tre, flere enn 14 hadde fire.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Tromsø valgte for første gang som kjøpstad, med egen stortingsrepresentant. Sarpsborg fikk status som kjøpstad 9. august 1839, og valgte for første gang sammen med Fredrikstad.

Den totale folkemengden var anslått til 1 275 200, 69 492 hadde stemmerett. Av disse stemte 35 481. 323 valgting i landdistriktene utpekte totalt 815 valgmenn. 24 valgting i byene utpekte totalt 139 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 5. juli 1841 til 12. november 1841.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Det 10. ordentlige storting vedtok «Lov angaaende Forbrydelser», Norges første straffelov etter legalitetsprinsippet. Loven hadde fire straffekategorier: Henrettelse, straffarbeid (fra ett år til livstid), fengsel, og bøter.[4]

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[5]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal og Grimstad 4 Otto Vincent Lange
 3
Bergen 18 1 Jens Schydtz
 17
Jørgen Aall
 15
Søren Breder Martens
 10
Hans Holmboe
 9
Kristiania 22 1 Herman Foss
 22
Johan Henrik Rye
 20
Søren Sørenssen
 15
Anton Martin Schweigaard
 13
Kristiansand 12 Jacob von der Lippe
 12
Niels Arntzen Sem
 7
Adolf Denis Horn
 7
Kristiansund og Molde 5 2 Hans Herluf Dahl
 3
Drammen 10 1 Ole Holter Christensen**
 9
Gustav Peter Blom
 6
Jens Lauritz Arup
 5
Fredrikhald 6 Hans Riddervold
 5
Fredrikstad og Sarpsborg 4 1 Christen Qvisling Sandberg*
 2
Holmestrand 3 David Weidemann
 2
Kongsberg 3 Nicolai Benjamin Møller
 2
Kragerø 3 Henrich Biørn
 2
Larvik og Sandefjord 5 Peter Castberg
 3
Moss 4 David Vogt*
 2
Skien og Porsgrund 7 1 Hans Severin Arentz
 3
Stavanger 8 1 Halvor Christensen
 7
Lars Svendsen
 7
Tromsø 3 3 Ulrik Frederik Lange
 2
Trondhjem 16 Balthazar Schnitler
 14
Jacob Schavland Gram
 12
Nicolai Jenssen
 12
Jacob Roll
 8
Tønsberg 3 Samuel Mathiassen Føyn
 2
Østerrisør 3 Engelbrecht Finne
 2
Sum byene 139 9 33 representanter 1

*valgt ved loddtrekning

**Valget av Ole Holter Christensen ble forkastet fordi boet hans hadde vært under konkursbehandling

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 45 1 Lars Tønsager
 29
Ole Walstad
 29
Ludvig Daa
 20
Caspar Schade Erlandsen
 16
Nordre Bergenhus amt 58 1 Melchior Fuhr
 38
Ole Svanøe
 37
Harald Guddal
 31
Thorsten Fretheim
 29
Søndre Bergenhus amt 80 1 Mikkel Borge
 45
Niels Koren
 20
Julius Hammer
 19
Lars Johannesen Aga
 16
Bratsberg amt 37 3 Carl Valentin Falsen
 30
Ole Bjørnsen
 25
Frederik Borchsenius
 18
Gustav Adolph Lammers
 9
Buskeruds amt 39 Christopher Fougner
 27
Asle Hoffart
 19
Borger Hoen
 16
Thor Breien
 14
Kristians amt 53 2 Peder Fauchald
 26
Ole Staff
 25
Ole Haagenstad
 25
Georg Prahl Harbitz
 25
Finmarkens amt 35 1 Nils Jønsberg
 31
Hans Cato Aall
 19
Leonhard Holmboe
 17
Michael Blix
 11
Hedemarkens amt 55 3 Lars Jensen
 49
Ole Lutzow
 49
Christian Svenkerud
 24
Nils Ringnæs
 21
Jarlsberg og Larviks amt 36 1 Peder Hemb
 18
Jens Hovland Otterbech
 15
Paul Winsnes
 12
Sølver Laane
 10
Lister og Mandals amt 55 Aslak Midhassel
 20
Gabriel Martin Heiberg
 18
Johan Nødbæk
 16
Diderik Bøgvad
 16
Nedenes og Robygdelagets amt 28 2 Johan Carl Fenne Nielsen
 9
John Aas
 9
Andreas Faye
 6
Nordlands amt 47 1 Ole Christian Nøstvig
 42
Jørgen Meier Heffermehl
 36
Nils Kulstad
 20
Lars Stabell
 11
Romsdals amt 64 Søren Aandahl
 27
Bersvend Røkkum
 24
Peder Holtermann
 21
Hans Conrad Thoresen
 21
Smaalenenes amt 46 1 Jonas Anton Hielm
 34
Jacob Roll
 30
Hans Herrefosser
 19
Peder Christian Holst
 15
Stavanger amt 51 Ole Gabriel Ueland
 45
Ole Nicolai Løberg
 35
Gabriel Monsen
 24
Anders Bjelland
 13
Nordre Trondhjems amt 37 1 Peder Strand Rygh
 30
Peder Rasmus Lyng
 15
Peder Anzjøn
 12
Rasmus Hansen
 10
Søndre Trondhjems amt 49 1 Ingebrigt Sæter
 43
Knud Olsen
 40
Ole Soelberg
 31
Mikkel Grendahl
 30
Sum amtene 815 5 67 representanter

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]