Stortingsvalget 1841

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stortingsvalget 1841
juni 1844 - 12. november 1841
100 mandater på valg, 51 trengs for flertall
Valgdeltakelse 51,06% av 69 492 stemmeberettigede

‹ 1838 Norge 1844 ›

Stortingsvalget 1841 ble avholdt i 1841 i Norge som indirekte valg til det 10. ordentlige storting. Det 10. ordentlige storting var samlet 1. februar 1842 til 17. september 1842.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte inntil fire av 67 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn skulle velge én stortingsrepresentant, 15-24 skulle velge to, 25-34 valgte tre, flere enn 34 valgte fire.

Kjøpstedene var oppdelt i 19 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Sarpsborg, Drøbak, Sandefjord, Porsgrunn, Grimstad, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 hadde tre, flere enn 14 hadde fire.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Tromsø valgte for første gang som kjøpstad, med egen stortingsrepresentant. Sarpsborg fikk status som kjøpstad 9. august 1839, og valgte for første gang sammen med Fredrikstad.

Den totale folkemengden var anslått til 1 275 200, 69 492 hadde stemmerett. Av disse stemte 35 481. 323 valgting i landdistriktene utpekte totalt 815 valgmenn. 24 valgting i byene utpekte totalt 139 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 5. juli 1841 til 12. november 1841.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Det 10. ordentlige storting vedtok «Lov angaaende Forbrydelser», Norges første straffelov etter legalitetsprinsippet. Loven hadde fire straffekategorier: Henrettelse, straffarbeid (fra ett år til livstid), fengsel, og bøter.[4]

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[5]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal og Grimstad 4 Steady2.svg
 3
Bergen 18 Increase2.svg1
 17
 15
 10
 9
Kristiania 22 Increase2.svg1
 22
 20
 15
 13
Kristiansand 12 Steady2.svg
 12
 7
 7
Kristiansund og Molde 5 Increase2.svg2
 3
Drammen 10 Decrease2.svg1
 9
 6
 5
Fredrikhald 6 Steady2.svg
 5
Fredrikstad og Sarpsborg 4 Increase2.svg1
 2
*
Holmestrand 3 Steady2.svg
 2
Kongsberg 3 Steady2.svg
 2
Kragerø 3 Steady2.svg
 2
Larvik og Sandefjord 5 Steady2.svg
 3
Moss 4 Steady2.svg
 2
**
Skien og Porsgrund 7 Increase2.svg1
 3
Stavanger 8 Increase2.svg1
 7
 7
Tromsø 3 Increase2.svg3
 2
Trondhjem 16 Steady2.svg
 14
 12
 12
 8
Tønsberg 3 Steady2.svg
 2
Østerrisør 3 Steady2.svg
 2
Sum byene 139 Increase2.svg9 33 Increase2.svg1

*Christen Sandberg ble valgt i Fredrikstad og Sarpsborg ved loddtrekning

**David Vogt ble valgt i Moss ved loddtrekning

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 45 Decrease2.svg1
 29
 29
 20
 16
Nordre Bergenhus amt 58 Decrease2.svg1
 38
 37
 31
 29
Søndre Bergenhus amt 80 Increase2.svg1
 45
 20
 19
 16
Bratsberg amt 37 Decrease2.svg3
 30
 25
 18
 9
Buskeruds amt 39 Steady2.svg
 27
 19
 16
 14
Kristians amt 53 Increase2.svg2
 26
 25
 25
 25
Finmarkens amt 35 Decrease2.svg1
 31
 19
 17
 11
Hedemarkens amt 55 Increase2.svg3
 49
 49
 24
 21
Jarlsberg og Larviks amt 36 Increase2.svg1
 18
 15
 12
 10
Lister og Mandals amt 55 Steady2.svg
 20
 18
 16
 16
Nedenes og Robygdelagets amt 28 Increase2.svg2
 9
 9
 6
Nordlands amt 47 Increase2.svg1
 42
 36
 20
 11
Romsdals amt 64 Steady2.svg
 27
 24
 21
 21
Smaalenenes amt 46 Increase2.svg1
 34
 30
 19
 15
Stavanger amt 51 Steady2.svg
 45
 35
 24
 13
Nordre Trondhjems amt 37 Increase2.svg1
 30
 15
 12
 10
Søndre Trondhjems amt 49 Decrease2.svg1
 43
 40
 31
 30
Sum amtene 815 Increase2.svg5 67 Steady2.svg

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]