Stortingsvalget 1844

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stortingsvalget 1844
mai 1844 - 16. oktober 1844
102 mandater på valg, 52 trengs for flertall
Valgdeltakelse 50,01% av 69 968 stemmeberettigede

‹ 1841 Norge 1847 ›

Stortingsvalget 1844 ble avholdt i 1844 i Norge som indirekte valg til det 11. ordentlige storting. Det 11. ordentlige storting var samlet 1. februar 1845 til 27. september 1845.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte inntil fire av 66 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn skulle velge én stortingsrepresentant, 15-24 skulle velge to, 25-34 valgte tre, flere enn 34 valgte fire.

Kjøpstedene var oppdelt i 21 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Sarpsborg, Drøbak, Lillehammer, Sandefjord, Grimstad, Molde, og Levanger) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 hadde tre, flere enn 14 hadde fire.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Flekkefjord, Drøbak og Lillehammer var blitt kjøpsteder august 1842. Av disse fikk Flekkefjord egen stortingsrepresentant. Porsgrund ble eget valgdistrikt, mens de tidligere hadde stemt med Skien. Fredrikshald økte fra én til to representanter. Finnmarkens amt fikk tre representanter, mot fire ved forrige valg.

Den totale folkemengden var anslått til 1 315 100, 69 968 hadde stemmerett. Av disse stemte 34 989. 325 valgting i landdistriktene utpekte totalt 818 valgmenn. 28 valgting i byene utpekte totalt 147 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 8. juni 1844 til 16. oktober 1844.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Det 11. ordentlige storting vedtok «Lov angaaende Fattigvæsenet i Kjøbstæderne», som ga en statlig overbygning over tidligere lokale initiativ.

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal og Grimstad 4 Steady2.svg
 3
Bergen 17 Decrease2.svg1
 14
 13
 12
 8
Kristiania og Lillehammer 23 Increase2.svg1
 22
 21
 17
 16
Kristiansand 12 Steady2.svg
 12
 11
 6
Kristiansund og Molde 6 Increase2.svg1
 5
Drammen 11 Increase2.svg1
 10
 10
 6
Flekkefjord 3 Increase2.svg3
 2
Fredrikhald 7 Increase2.svg1
 5
 3
Fredrikstad og Sarpsborg 4 Steady2.svg
 2
Holmestrand 3 Steady2.svg
 2
Kongsberg 4 Increase2.svg1
 3
Kragerø 3 Steady2.svg
 2
Larvik og Sandefjord 5 Steady2.svg
 2
*
Moss og Drøbak 5 Increase2.svg1
 4
Porsgrund 3 Steady2.svg
 2
Skien 4 Steady2.svg
 2
**
Stavanger 8 Steady2.svg
 7
 7
Tromsø 3 Steady2.svg
 2
Trondhjem og Levanger 16 Steady2.svg
 15
 8
 11
 9
Tønsberg 3 Steady2.svg
 2
Østerrisør 3 Steady2.svg
 2
Sum byene 147 Increase2.svg8 36 Increase2.svg3

*Ulrik Frederik Cappelen vant valget i Larvik og Sandefjord ved loddtrekning. Peter Hersleb Harboe Castberg tapte loddtrekningen.

**Hother Bøttger vant valget i Skien ved loddtrekning

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 45 Steady2.svg
 40
 34
 26
 25
Nordre Bergenhus amt 56 Decrease2.svg2
 30
 30
 26
 23
Søndre Bergenhus amt 81 Increase2.svg1
 34
 32
 28
 24
Bratsberg amt 38 Increase2.svg1
 30
 28
 20
 11
Buskeruds amt 38 Decrease2.svg1
 23
 19
 17
 13
Kristians amt 50 Decrease2.svg3
 49
 47
 45
 26
Finmarkens amt 34 Decrease2.svg1
 18
 18
 17
Hedemarkens amt 57 Increase2.svg2
 56
 54
 36
 25
Jarlsberg og Larviks amt 36 Steady2.svg
 16
 11
 11
 11
Lister og Mandals amt 53 Decrease2.svg2
 32
 22
 18
 15
Nedenes og Robygdelagets amt 27 Decrease2.svg1
 12
 10
 9
Nordlands amt 46 Decrease2.svg1
 35
 25
 23
 23
Romsdals amt 68 Increase2.svg4
 53
 49
 44
 29
Smaalenenes amt 46 Steady2.svg
 22
 18
 16
 16
Stavanger amt 54 Increase2.svg3
 52
 47
 28
 18
Nordre Trondhjems amt 38 Increase2.svg1
 26
 16
 26
 18
Søndre Trondhjems amt 50 Increase2.svg1
 49
 32
 31
 17
Sum amtene 818 Increase2.svg3 66 Decrease2.svg1

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]