Hopp til innhold

Kommunestyrevalget 1898

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kommunestyrevalget 1898 var et valg i Norge som ble gjennomført i 1898.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

Ved formannskapslovene av 1837 ble det valgt to forsamlinger av og blant kommunenes stemmeberettigede: formannskap og representantskap. Valgperioden var fire år, men halvparten av medlemmene skulle tre ut annet hvert år, og nye medlemmer velges.

Ved en lovendring i 1896 ble det bestemt at formannskapet skulle velges av og blant medlemmene i herredsstyret/bystyret. Kommunestyrene skulle velges samtidig, med tre års funksjonstid. Valgdagen skulle være en dag i oktober for landdistriktene (herredene), og en dag i desember for byene. Det ble også åpnet for forholdstallsvalg, første gang praktisert i 1898. Konkurrerende listeforslag måtte underskrives av minst ti velgere i herredene, og minst tyve velgere i byene.[1]

Deltagelse[rediger | rediger kilde]

205 945 personer hadde stemmerett. Kvinner hadde første gang stemmerett i 1901.[2] Stemmerettsalderen var 25 år.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte». Kommunal- og regionaldepartementet. 30. januar 2001. s. 33. 
  2. ^ «Kommunestyrevalg. Personer med stemmerett, avgitte stemmer og valgte representanter». Statistisk sentralbyrå.