Stortingsvalget 1835

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stortingsvalget 1835
juni 1835 - 7. desember 1835
96 mandater på valg, 49 trengs for flertall
Valgdeltakelse 52,27% av 66 561 stemmeberettigede

‹ 1832 Norge 1838 ›

Stortingsvalget 1835 ble avholdt i 1835 i Norge som indirekte valg til det 8. ordentlige storting. Det 8. ordentlige storting var samlet 1. februar 1836 til 8. juli 1836.

De samme representantene ble innkalt til det 4. overordentlige storting, samlet i perioden 13. oktober 1836 til 24. januar 1837.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte inntil fire av 65 stortingsrepresentanter. Et ting av 25-34 valgmenn valgte tre stortingsrepresentanter, flere enn 34 valgte fire.

Kjøpstedene var oppdelt i 17 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Sandefjord, Porsgrunn, Risør, Grimstad, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 hadde tre, flere enn 14 hadde fire.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Grimstad stemte for første gang som kjøpsted. Jarlsberg og Larviks amt hadde fire stortingsrepresentanter, én flere enn ved de tidligere valgene.

Den totale folkemengden var anslått til 1 194 827, 66 561 hadde stemmerett. Av disse stemte 34 791. 322 valgting i landdistriktene utpekte totalt 782 valgmenn. 22 valgting i byene utpekte totalt 123 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 24. juni 1835 til 7. desember 1835.

Politikk[rediger | rediger kilde]

  • Land- og kjøpstedskatten ble fjernet.[4]
  • Dissenterloven ble vedtatt, men avvist av kongen. Etter gjentatte stortingsvedtak ble loven approbert 1845.
  • Det 4. overordentlige storting vedtok formannskapslovene 14. januar 1837. Lovene var ikke hjemlet i Grunnloven. Et slikt hjemmel ble innskrevet så sent som i 2016.

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[5]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal og Grimstad 4 Increase2.svg1
 3
Bergen 18 Decrease2.svg1
 16
 9
 8
 8
Kristiania 20 Increase2.svg1
 18
 18
 13
 12
Kristiansand 12 Steady2.svg
 11
 7
 4
Kristiansund og Molde 3 Steady2.svg
 2
Drammen 11 Steady2.svg
 7
 5
 4
Fredrikhald 5 Steady2.svg
 4
Fredrikstad 3 Steady2.svg
 2
Holmestrand 3 Steady2.svg
 2
Kongsberg 3 Decrease2.svg1
 2
Kragerø og Østerrisør 4 Steady2.svg
 2
Larvik og Sandefjord 5 Steady2.svg
 2
*
Moss 3 Steady2.svg
 2
Skien og Porsgrund 5 Increase2.svg1
 2
**
Stavanger 7 Steady2.svg
 6
 6
Trondhjem 15 Decrease2.svg1
 13
 10
 7
 6
Tønsberg 3 Steady2.svg
 2
Sum byene 123 Decrease2.svg1 31 Steady2.svg

*Peter Hersleb Harboe Castberg ble valgt i Larvik og Sandefjord ved loddtrekning

**John Gullichsen ble valgt i Skien og Porsgrunn ved loddtrekning

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 47 Increase2.svg1
 25
 20
 19
 13
Nordre Bergenhus amt 62 Increase2.svg4
 56
 39
 36
 31
Søndre Bergenhus amt 77 Increase2.svg2
 43
 37
 20
 16
Bratsberg amt 33 Increase2.svg1
 12
 9
 8
Buskeruds amt 36 Steady2.svg
 21
 18
 15
 14
Kristians amt 52 Increase2.svg8
 38
 24
 23
 18
Finmarkens amt 35 Decrease2.svg3
 24
 14
 13
 13
Hedemarkens amt 51 Increase2.svg2
 43
 27
 15
 13
Jarlsberg og Larviks amt 35 Steady2.svg
 10
 10
 10
 9
Lister og Mandals amt 50 Increase2.svg2
 20
 17
 17
 14
Nedenes og Robygdelagets amt 27 Increase2.svg1
 10
 10
 6
Nordlands amt 46 Increase2.svg1
 43
 23
 23
 19
Romsdals amt 60 Decrease2.svg5
 42
 35
 24
 19
Smaalenenes amt 44 Increase2.svg2
 39
 16
 16
 15
Stavanger amt 50 Steady2.svg
 37
 12
 11
 11
Nordre Trondhjems amt 31 Decrease2.svg1
 17
 12
 11
Søndre Trondhjems amt 46 Increase2.svg2
 28
 26
 18
 17
Sum amtene 782 Increase2.svg17 65 Increase2.svg1

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]