Kommunestyrevalget 1987

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kommunestyrevalget 1987
13. − 14. september 1987
Valgdeltakelse 69,44 % av 3,21 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H KrF
Stemmer
35,9 %
23,3 %
7,8 %
       
Parti Sp FrP SV
Stemmer
7,1 %
10,4 %
5,5 %
       
Parti V RV DLF
Stemmer
3,9 %
1,2 %
0,2 %

‹ 1983 Norges flagg 1991 ›

Kommunestyrevalget 1987 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 13. og 14. september 1987. Det ble samtidig avholdt direkte valg til fylkestinget.

Ved valget ble det valgt 13 648 representanter og 18 686 vararepresentanter til landets 448 kommuner. Av representantene var 4 260 kvinner, en økning fra forrige kommunestyrevalg. Kvinner ble for første gang representert i samtlige kommunestyrer. Etter valget i 1983 var det ikke kvinneflertall i noen kommunestyrer. Etter dette valget hadde fem kommunestyrer kvinneflertall. Høyeste kvinneandel hadde Nannestad, med 24 av 37 representanter.[1]

3 207 648 personer hadde stemmerett ved valget. Stemmerettsalderen var 18 år. Utenlandske statsborgere som på valgdagen hadde vært bosatt Norge sammenhengende de tre siste årene, hadde også stemmerett for første gang. De utenlandske utgjorde om lag 61 500 personer.[1] 2 227 255 personer avga stemme tilsvarende 69,4 % valgoppslutning, en nedgang fra forrige kommunestyrevalg. Alle unntatt én kommune gjennomførte valget som forholdstallsvalg. I Modalen var det bare ett godkjent forslag til valgliste. Det ga anledning til å avholde flertallsvalg. Hver godkjent stemmeseddel ga så mange listestemmer som antallet representanter i kommunestyret. Det var anledning til å føre over kandidater fra én valgliste til en annen.[1]

Arbeiderpartiet ble største parti ved valget, og fikk 35,9 % av stemmene. Dette ga partiet totalt 5 401 representanter, en reduksjon fra 5 764 representanter ved forrige valg. Fremskrittspartiet hadde relativt størst framgang, og stilte egen liste for første gang i mange kommuner.[1]

Valgresultat[rediger | rediger kilde]

Alle kommunene
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1983
  Arbeiderpartiet 795 876 35,9 5 401 39,6 363
  Høyre 516 601 23,3 2 665 19,5 259
  Fremskrittspartiet 231 609 10,4 763 5,6 386
  Kristelig Folkeparti 173 476 7,8 1 193 8,7 123
  Senterpartiet 157 317 7,1 1 509 11,1 74
  Sosialistisk Venstreparti 121 571 5,5 590 4,3 76
  Venstre 87 334 3,9 604 4,4 11
Upolitiske og lokale lister 51 449 2,3 544 4,0 75
  Borgerlige felleslister 30 001 1,4 230 1,7 88
  Rød Valgallianse 27 209 1,2 49 0,4 15
  Miljøvernlister 6 004 0,3 15 1,0 13
  Pensjonistpartiet 5 394 0,2 10 0,07 10
  Det Liberale Folkepartiet 5 384 0,2 5 0,04 22
  Venstresosialistiske felleslister 5 373 0,2 46 0,3 14
  Norges Kommunistiske Parti 2 200 0,1 6 0,04 4
  Samelister 1 105 0,05 18 0,1 1
Frie Folkevalgte 78 0
Totalt 2 217 981 100 13 648 100 158

Resultat av ordførervalgene[rediger | rediger kilde]

[2]

Fylke Ap H Krf Sp Frp V BF£ Lok$ Div Totalt
Østfold 12 3 3 7 25
Akershus 10 12 22
Oslo 1 1
Hedmark 19 1 2 1 23
Oppland 18 7 1 26
Buskerud 10 7 2 1 1 21
Vestfold 2 10 3 15
Telemark 13 1 2 1 1 18
Aust-Agder 10 1 4 3 1 19
Vest-Agder 1 6 6 2 15
Rogaland 4 5 8 4 1 1 1 2 26
Hordaland 9 5 8 7 4 1 34
Sogn og Fjordane 8 6 1 9 1 1 26
Møre og Romsdal 10 10 8 7 2 1 38
Sør-Trøndelag 13 3 1 7 1 25
Nord-Trøndelag 13 4 2 4 1 24
Nordland 32 7 1 1 3 1 45
Troms 16 5 1 3 25
Finnmark 18 1 1 20
I alt 218 84 44 65 1 11 10 13 2 448

£ BF = Felleslister

$Lok = Lokale lister

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d «Norges offisielle statistikk B 765: Kommunestyrevalget 1987». Statistisk sentralbyrå.
  2. ^ «Statistikkbanken 04772: Ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget(F) 1945 - 2015». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 6. november 2018. 
Autoritetsdata