Stortingsvalget 1823

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stortingsvalget 1823
juni 1823 - 20. februar 1824
77 mandater på valg, 39 trengs for flertall

‹ 1820 Norge 1826 ›

Stortingsvalget 1823 ble avholdt i 1823 i Norge som indirekte valg til det 4. ordentlige storting. Det 4. ordentlige storting var samlet 2. februar 1824 til 9. august 1824.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte to eller tre hver av 51 stortingsrepresentanter. 15-24 valgmenn utpekte to stortingsrepresentanter. En krets med flere enn 24 valgmenn utpekte tre stortingsrepresentanter.

Kjøpstedene var oppdelt i 16 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Holmestrand, Sandefjord, Porsgrunn, Risør, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 kunne hatt tre, flere enn 14 hadde fire.

De tidligere grevskapene Jarlsberg og Larvik stemte for første gang sammen i et felles amt.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn kvalifisert, og for første gang rettighetsmenn i Finnmark. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Den totale folkemengden var anslått til 1 018 200. Det er beregnet at 62 469 hadde stemmerett. Det er ikke kjent hvor mange av disse som stemte. 319 valgting i landdistriktene utpekte totalt 738 valgmenn. 21 valgting i byene utpekte totalt 106 valgmenn.[3] De ordinære valgmannstingene ble holdt i perioden 25. juni 1823 til 20. november 1823.

Valget i Drammen forkastet[rediger | rediger kilde]

Ved det ordinære valgmannstinget i Drammen fikk både Peder von Cappelen, David Dietrichs, Pierre Poumeau Flor og Elling Mathias Holst fire stemmer hver, men de ni valgmennene ble ikke enige om rekkefølgen. Et nytt valgmannsmøte 20. desember 1823 oppnevnte en oppmann som skulle avgjøre valget mellom disse fire. Denne framgangsmåten ble forkastet av stortinget 6. februar. I et tredje valgmannsmøte 9. februar forlot fem av valgmennene lokalet i protest. De gjenværende trakk lodd. Dette valget ble på nytt forkastet av stortinget 17. februar. I et fjerde valgmannsmøte 20. februar fikk Flor og Holst fem stemmer ved å stemme på seg selv. Cappelen og Dietrichs fikk fire stemmer som tidligere. Stortinget forkastet igjen valgresultatet, og avgjorde at Drammen var uberettiget til å være representert ved dette stortinget.[4]

Politikk[rediger | rediger kilde]

I 1821 foreslo kongen flere vesentlig endringer av Grunnloven. Forslagene fikk avgjørende betydning for valget, og et første tilfelle av en valgbevegelse i Norge. Bare noen få av opposisjonen fra forrige storting ble gjenvalgt. De fleste ble byttet ut med embedsmenn, og 16 tidligere medlemmer av Eidsvoldsforsamlingen ble innvalgt.[5]

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal 3 Steady2.svg ?
Bergen 20 Decrease2.svg1
 17
 15
 11
 9
Kristiania 15 Steady2.svg
 11
 10
 10
 9
Kristiansand 8 Steady2.svg ? ?
Kristiansund og Molde 3 Steady2.svg ?
Drammen 9 Increase2.svg1*
 4
 4
Fredrikhald 3 Steady2.svg
 2
Fredrikstad 3 Steady2.svg
 2
Kongsberg 3 Steady2.svg
 2
Kragerø og Østerrisør 4 Steady2.svg
 2
**
Larvik og Sandefjord 5 Steady2.svg ?
Moss 3 Steady2.svg
 1
**
Skien og Porsgrund 3 Steady2.svg
 1
**
Stavanger 3 Steady2.svg
 2
Trondhjem 18 Steady2.svg
 14
 14
 14
 11
Tønsberg og Holmestrand 3 Steady2.svg
 1
**
Sum byene 106 Steady2.svg 27 Steady2.svg

*Valget i Drammen ble forkastet

**Valgt ved loddtrekning

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 43 Increase2.svg2
 30
 12
 9
Nordre Bergenhus amt 64 Increase2.svg1
 39
 31
 21
Søndre Bergenhus amt 81 Decrease2.svg1
 29
 29
 25
Bratsberg amt 29 Steady2.svg ? ? ?
Buskeruds amt 34 Increase2.svg1 ? ? ?
Kristians amt 43 Decrease2.svg1
 22
 20
 15
Finmarkens amt 33 Increase2.svg3
 27
 26
 7
Hedemarkens amt 40 Decrease2.svg1
 23
 21
 18
Jarlsberg og Larviks amt 31 Increase2.svg1
 26
 20
 19
Lister og Mandals amt 46 Decrease2.svg1
 17
 16
 15
Nedenes og Robygdelagets amt 24 Increase2.svg1 ? ?
Nordlands amt 40 Decrease2.svg4
 24
 22
 14
Romsdals amt 62 Increase2.svg2
 40
 18
 14
Smaalenenes amt 40 Increase2.svg4
 23
 13
 13
Stavanger amt 53 Increase2.svg2
 18
 12
 10
Nordre Trondhjems amt 33 Steady2.svg
 17
 13
 11
Søndre Trondhjems amt 43 Steady2.svg
 26
 17
 9
Sum amtene 738 Increase2.svg8 50 Steady2.svg

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]