Stortingsvalget 1838

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stortingsvalget 1838
juni 1838 - 8. november 1838
99 mandater på valg, 50 trengs for flertall
Valgdeltakelse 50,17 % av 69 737 stemmeberettigede

‹ 1835 Norges flagg 1841 ›

Stortingsvalget 1838 ble avholdt i 1838 i Norge som indirekte valg til det 9. ordentlige storting. Det 9. ordentlige storting var samlet 1. februar 1839 til 16. august 1839.

Parlamentarismen var ikke innført, så statsrådet fungerte uten formell kontakt med stortinget.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

I hvert prestegjeld hadde sognepresten ansvar for å holde valgting som utpekte valgmenn.[1] Sognepresten hadde også ansvaret for å vite hvem som var kvalifisert for stemmerett. Hvert kjøpsted holdt valgting og oppnevnte én valgmann for hver femti stemmeberettigede. Hvert prestegjeld på landet oppnevnte én valgmann for hvert påbegynte 100 stemmeberettigede.

Valgmennene møttes til valgmannsting. På landet hadde hvert av de sytten amtene valgmannsting, og utpekte inntil fire av 67 stortingsrepresentanter. 5-14 valgmenn skulle velge én stortingsrepresentant, 15-24 skulle velge to, 25-34 valgte tre, flere enn 34 valgte fire.

Kjøpstedene var oppdelt i 18 valgdistrikter. Disse valgdistriktene hadde én eller flere representanter, dels valgte flere kjøpsteder sammen én representant. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede (Sandefjord, Porsgrunn, Grimstad, og Molde) valgte tingmann sammen med nærmeste større kjøpstad. 3-6 valgmenn i en kjøpstadsvalgkrets hadde én representant, 7-12 hadde to, 11-14 hadde tre, flere enn 14 hadde fire.

Kvalifisert for stemmerett var menn over 25 år med eiendom av en viss størrelse. I tillegg var embedsmenn og rettighetsmenn i Finnmark kvalifisert. For å være stemmeberettiget måtte de i tillegg avlegge ed til grunnloven ved innføring i manntall.[2] Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett.

Østerrisør stemte for første gang som kjopsted, med egen stortingsrepresentant. Bratsberg amt og Nordre Trondhjems amt hadde fire stortingsrepresentanter hver, én flere enn ved de tidligere valgene.

Den totale folkemengden var anslått til 1 235 450, 69 737 hadde stemmerett. Av disse stemte 34 989. 323 valgting i landdistriktene utpekte totalt 810 valgmenn. 22 valgting i byene utpekte totalt 130 valgmenn.[3] Valgmannstingene ble holdt i perioden 3. juli 1838 til 8. november 1838.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Det 9. ordentlige storting vedtok Håndverksloven som blant annet innebar at laugsvesenet opphørte og at streik ble lovlig.

Resultater[rediger | rediger kilde]

Valgmennene kunne stemme på hver enkelt stortingsplass i sitt valgmannsting. Kandidatene måtte tilhøre valgkretsen, og kunne ikke stemme på seg selv.[4]

Kjøpstedene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Arendal og Grimstad 4
 3
Bergen 17 1
 16
 15
 10
 8
Kristiania 21 1
 20
 19
 17
 16
Kristiansand 12
 11
 7
 7
Kristiansund og Molde 3
 2
Drammen 11
 8
 5
 5
Fredrikhald 6 1
 5
Fredrikstad 3
 2
Holmestrand 3
 2
Kongsberg 3
 2
Kragerø 3 1
 1
*
Larvik og Sandefjord 5
 4
Moss 4 1
 3
Skien og Porsgrund 6 1
 5
Stavanger 7
 6
 5
Trondhjem 16 1
 13
 8
 9
 7
Tønsberg 3
 2
Østerrisør 3 3
 2
Sum byene 130 6 32 1

*Daniel Bremer Juell ble valgt i Kragerø ved loddtrekning

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Amtene[rediger | rediger kilde]

Valgmandsting Antall
valgmenn
Valgmannsstemmer
per representant
Akershus amt 46 1
 29
 28
 21
 16
Nordre Bergenhus amt 59 3
 33
 31
 30
 29
Søndre Bergenhus amt 79 2
 57
 40
 34
 27
Bratsberg amt 40 7
 30
 22
 16
 13
Buskeruds amt 39 3
 21
 17
 14
 12
Kristians amt 51 1
 45
 44
 23
 15
Finmarkens amt 36 1
 28
 27
 14
 11
Hedemarkens amt 52 1
 47
 36
 21
 19
Jarlsberg og Larviks amt 35
 16
 12
 12
 9
Lister og Mandals amt 55 5
 28
 16
 11
 10
Nedenes og Robygdelagets amt 26 1
 11
 8
 7
Nordlands amt 46
 38
 34
 25
 11
Romsdals amt 64 5
 35
 34
 29
 28
Smaalenenes amt 45 1
 22
 20
 15
 14
Stavanger amt 51 1
 43
 27
 23
 9
Nordre Trondhjems amt 36 5
 22
 19
 18
 14
Søndre Trondhjems amt 50 4
 37
 33
 23
 21
Sum amtene 810 29 67 2

██ gjenvalgt stortingsrepresentant

██ ny stortingsrepresentant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]