Hopp til innhold

Liste over Færøyenes fugler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne listen over Færøyenes fugler inkluderer 318 arter. Inkludert er 4 introdusert art.

Rekkefølge er etter Clements-lista versjon v2015 [1]

De norske navn følger Norske navn på verdens fugler.[2]

Status på lista:

 • FA - Fremmed art. En art som forekommer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Arten har blitt frakta dit av mennesker.
 • S - På Færøyene: sjeldenhet eller tilfeldig.
 • X - Lokalt utryddet
 • EX - Utryddet etter IUCNs rødliste
 • NT - Nær truet etter IUCNs rødliste
 • VU - Sårbar etter IUCNs rødliste
 • EN - Sterkt truet etter IUCNs rødliste
 • CR - Kritisk truet etter IUCNs rødliste


Innholdsfortegnelse

Non-passerines: Ender, gjess og svanerFasanfuglerLommerLappedykkereAlbatrossfamilienEgentlige stormfuglerStormsvalefamilienSulerSkarverHegrefamilienIbiser og skjestorkerFiskeørnHaukefamilienRiksefuglerTranerAvosettfamilienTjeldfamilienLofamilienSnipefuglerJoerAlkefuglerMåsefuglerTernerSandhønsDuerGjøkfamilienEgentlige uglerNattravnerSeilerfamilienHærfuglBietereRåkerHakkespetterFalkefamilien

Passerines: VarslerePirolfamilienKråkefuglerLerkefamilienSvalerTrekrypereGjerdesmettfamilienFossekallerFuglekongerPhylloscopidaeAcrocephalidaeLocustellidaeSangerfamilienFluesnapperfamilienTrosterStærfamilienJernspurverErlefamilienSidensvanserCalcariidaeParulaerBuskspurverKardinalerFinkefamilienSpurvefamilien

Referanser        Eksterne lenker

Ender, gjess og svaner[rediger | rediger kilde]

Orden: Anseriformes. Familie: Anatidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Sædgås Anser fabalis S
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
Tundragås Anser albifrons
Grågås Anser anser
Snøgås Chen caerulescens S
Ringgås Branta bernicla
Hvitkinngås Branta leucopsis
Kanadagås Branta canadensis FA
Knoppsvane Cygnus olor FA
Sangsvane Cygnus cygnus
Gravand Tadorna tadorna S
Brudeand Aix sponsa S
Snadderand Anas strepera S
Brunnakke Anas penelope
Amerikablesand Anas americana S
Rødfotand Anas rubripes S
Stokkand Anas platyrhynchos
Blåvingeand Anas discors S
Skjeand Anas clypeata S
Stjertand Anas acuta
Knekkand Anas querquedula S
Krikkand Anas crecca
Taffeland Aythya ferina S
Ringand Aythya collaris S
Hvitøyeand Aythya nyroca S, NT
Toppand Aythya fuligula
Bergand Aythya marila S
Purpurhodeand Aythya affinis S
Stellerand Polysticta stelleri S, VU
Praktærfugl Somateria spectabilis S
Ærfugl Somateria mollissima
Harlekinand Histrionicus histrionicus S
Brilleand Melanitta perspicillata S
Sjøorre Melanitta fusca S
Svartand Melanitta nigra
Havelle Clangula hyemalis VU
Kvinand Bucephala clangula
Islandsand Bucephala islandica S
Lappfiskand Mergellus albellus S
Laksand Mergus merganser S
Siland Mergus serrator

Fasanfugler[rediger | rediger kilde]

Orden: Galliformes. Familie: Phasianidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Vaktel Coturnix coturnix S
Orrfugl Tetrao tetrix
Lirype Lagopus lagopus FA
Fjellrype Lagopus muta FA

Lommer[rediger | rediger kilde]

Orden: Gaviiformes. Familie: Gaviidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Smålom Gavia stellata
Storlom Gavia arctica S
Islom Gavia immer
Gulnebblom Gavia adamsii S, NT

Lappedykkere[rediger | rediger kilde]

Orden: Podicipediformes. Familie: Podicipedidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Dvergdykker Tachybaptus ruficollis S
Horndykker Podiceps auritus
Gråstrupedykker Podiceps grisegena S
Toppdykker Podiceps cristatus S

Albatrossfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Procellariiformes. Familie: Diomedeidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Svartbrynalbatross Thalassarche melanophris S

Egentlige stormfugler[rediger | rediger kilde]

Orden: Procellariiformes. Familie: Procellariidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status Havhest Fulmarus glacialis
Kappverdepetrell Pterodroma feae S
Gulnebblire Calonectris diomedea S
Storlire Ardenna gravis
Grålire Ardenna grisea S, NT
Havlire Puffinus puffinus

Stormsvalefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Procellariiformes. Familie: Hydrobatidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Havsvale Hydrobates pelagicus
Stormsvale Oceanodroma leucorhoa

Suler[rediger | rediger kilde]

Orden: Suliformes. Familie: Sulidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Havsule Morus bassanus

Skarver[rediger | rediger kilde]

Orden: Suliformes. Familie: Phalacrocoracidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Storskarv Phalacrocorax carbo
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis

Hegrefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Pelecaniformes. Familie: Ardeidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Amerikarørdrum Botaurus lentiginosus S
Rørdrum Botaurus stellaris S
Dvergrørdrum Ixobrychus minutus S
Gråhegre Ardea cinerea
Purpurhegre Ardea purpurea S
Egretthegre Ardea alba S
Silkehegre Egretta garzetta S
Kuhegre Bubulcus ibis S
Natthegre Nycticorax nycticorax S

Ibiser og skjestorker[rediger | rediger kilde]

Orden: Pelecaniformes. Familie: Threskiornithidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Bronseibis Plegadis falcinellus S
Skjestork Platalea leucorodia S

Fiskeørn[rediger | rediger kilde]

Orden: Accipitriformes. Familie: Pandionidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Fiskeørn Pandion haliaetus

Haukefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Accipitriformes. Familie: Accipitridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Vepsevåk Pernis apivorus S
Sivhauk Circus aeruginosus S
Myrhauk Circus cyaneus S
Spurvehauk Accipiter nisus S
Svartglente Milvus migrans
Havørn Haliaeetus albicilla S
Fjellvåk Buteo lagopus S
Musvåk Buteo buteo S

Riksefugler[rediger | rediger kilde]

Orden: Gruiformes. Familie: Rallidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Åkerrikse Crex crex S
Vannrikse Rallus aquaticus
Dvergrikse Porzana pusilla S
Myrrikse Porzana porzana S
Sivhøne Gallinula chloropus
Sothøne Fulica atra
Amerikasothøne Fulica americana S

Traner[rediger | rediger kilde]

Orden: Gruiformes. Familie: Gruidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Jomfrutrane Anthropoides virgo
Kanadatrane Grus canadensis S
Trane Grus grus S

Avosettfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Recurvirostridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Avosett Recurvirostra avosetta S

Tjeldfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Haematopodidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Tjeld Haematopus ostralegus

Lofamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Charadriidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Tundralo Pluvialis squatarola S
Heilo Pluvialis apricaria
Vipe Vanellus vanellus
Sandlo Charadrius hiaticula
Tobeltelo Charadrius vociferus S
Boltit Charadrius morinellus S

Snipefugler[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Scolopacidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Strandsnipe Actitis hypoleucos S
Skogsnipe Tringa ochropus S
Gluttsnipe Tringa nebularia S
Grønnstilk Tringa glareola S
Rødstilk Tringa totanus
Småspove Numenius phaeopus
Storspove Numenius arquata NT
Svarthalespove Limosa limosa NT
Lappspove Limosa lapponica
Steinvender Arenaria interpres
Polarsnipe Calidris canutus
Brushane Philomachus pugnax
Fjellmyrløper Limicola falcinellus S
Tundrasnipe Calidris ferruginea S
Sandløper Calidris alba
Myrsnipe Calidris alpina
Fjæreplytt Calidris maritima
Gulbrystsnipe Calidris bairdii S
Dvergsnipe Calidris minuta S
Bonapartesnipe Calidris fuscicollis S
Rustsnipe Calidris subruficollis S, NT
Alaskasnipe Calidris melanotos S
Sandsnipe Calidris pusilla S, NT
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Indianerbekkasin Gallinago delicata S
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Rugde Scolopax rusticola
Svømmesnipe Phalaropus lobatus
Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius

Joer[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Stercorariidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Storjo Stercorarius skua
Sørjo Stercorarius maccormicki S
Polarjo Stercorarius pomarinus
Tyvjo Stercorarius parasiticus
Fjelljo Stercorarius longicaudus

Alkefugler[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Alcidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Alkekonge Alle alle
Lomvi Uria aalge
Polarlomvi Uria lomvia
Alke Alca torda
Geirfugl Pinguinus impennis X
Teist Cepphus grylle
Lunde Fratercula arctica

Måsefugler[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Laridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Krykkje Rissa tridactyla
Ismåke Pagophila eburnea S, NT
Sabinemåke Xema sabini S
Kanadahettemåke Chroicocephalus philadelphia S
Hettemåke Chroicocephalus ridibundus
Dvergmåke Hydrocoloeus minutus S
Rosenmåke Rhodostethia rosea S
Franklinmåke Leucophaeus pipixcan S
Fiskemåke Larus canus
Ringnebbmåke Larus delawarensis S
Gråmåke Larus argentatus
Eskimomåke Larus thayeri S
Grønlandsmåke Larus glaucoides S
Sildemåke Larus fuscus
Polarmåke Larus hyperboreus
Svartbak Larus marinus

Terner[rediger | rediger kilde]

Orden: Charadriiformes. Familie: Sternidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Dvergterne Sternula albifrons S
Rovterne Hydroprogne caspia S
Svartterne Chlidonias niger S
Hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus S
Makrellterne Sterna hirundo S
Rødnebbterne Sterna paradisae
Splitterne Thalasseus sandvicensis S

Sandhøns[rediger | rediger kilde]

Orden: Pteroclidiformes. Familie: Pteroclididae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Steppehøne Syrrhaptes paradoxus S

Duer[rediger | rediger kilde]

Orden: Columbiformes. Familie: Columbidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Klippedue Columba livia
Skogdue Columba oenas S
Ringdue Columba palumbus
Turteldue Streptopelia turtur
Mongolturteldue Streptopelia orientalis S
Tyrkerdue Streptopelia decaocto S

Gjøkfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Cuculiformes. Familie: Cuculidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Gjøk Cuculus canorus S

Egentlige ugler[rediger | rediger kilde]

Orden: Strigiformes. Familie: Strigidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Dverghornugle Otus scops S
Snøugle Bubo scandiacus S
Haukugle Surnia ulula S
Hornugle Asio otus S
Jordugle Asio flammeus

Nattravner[rediger | rediger kilde]

Orden: Caprimulgiformes. Familie: Caprimulgidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Nordnatthauk Chordeiles minor S
Nattravn Caprimulgus europaeus S

Seilerfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Apodiformes. Familie: Apodidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Pigghaleseiler Hirundapus caudacutus S
Alpeseiler Apus melba S
Tårnseiler Apus apus

Hærfugl[rediger | rediger kilde]

Orden: Coraciiformes. Familie: Upupidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Hærfugl Upupa epops S

Bietere[rediger | rediger kilde]

Orden: Coraciiformes. Familie: Meropidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Bieter Merops apiaster S

Råker[rediger | rediger kilde]

Orden: Coraciiformes. Familie: Coraciidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Blåråke Coracias garrulus S, NT

Hakkespetter[rediger | rediger kilde]

Orden: Piciformes. Familie: Picidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Vendehals Jynx torquilla
Flaggspett Dendrocopos major

Falkefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Falconiformes. Familie: Falconidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Tårnfalk Falco tinnunculus
Amurfalk Falco amurensis S
Dvergfalk Falco columbarius
Lerkefalk Falco subbuteo S
Jaktfalk Falco rusticolus
Vandrefalk Falco peregrinus S

Varslere[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Laniidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Tornskate Lanius collurio S
Varsler Lanius excubitor S
Rosenvarsler Lanius minor S

Pirolfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Oriolidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Pirol Oriolus oriolus

Kråkefugler[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Corvidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Skjære Pica pica S
Kaie Corvus monedula
Kornkråke Corvus frugilegus
Svartkråke Corvus corone
Kråke Corvus cornix
Ravn Corvus corax

Lerkefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Alaudidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Kalanderlerke Melanocorypha calandra S
Sanglerke Alauda arvensis
Trelerke Lullula arborea S
Fjellerke Eremophila alpestris S

Svaler[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Hirundinidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Sandsvale Riparia riparia S
Låvesvale Hirundo rustica
Amursvale Cecropis daurica S
Taksvale Delichon urbicum

Trekrypere[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Certhiidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Trekryper Certhia familiaris S

Gjerdesmettfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Troglodytidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes

Fossekaller[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Cinclidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Fossekall Cinclus cinclus S

Fuglekonger[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Regulidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Fuglekonge Regulus regulus
Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla S

Phylloscopidae[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Phylloscopidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Løvsanger Phylloscopus trochilus S
Gransanger Phylloscopus collybita
Bøksanger Phylloscopus sibilatrix S
Viersanger Phylloscopus schwarzi S
Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus S
Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus S
Blekbrynsanger Phylloscopus humei S
Lappsanger Phylloscopus borealis S
Phylloscopus nitidus S

Acrocephalidae[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Acrocephalidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Tartarsanger Iduna caligata S
Ramasanger Iduna rama S
Spottesanger Hippolais polyglotta S
Gulsanger Hippolais icterina
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus S
Åkersanger Acrocephalus agricola S
Busksanger Acrocephalus dumetorum S
Myrsanger Acrocephalus palustris S
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus S
Trostesanger Acrocephalus arundinaceus S

Locustellidae[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Locustellidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Starrsanger Locustella certhiola S
Gresshoppesanger Locustella naevia S

Sangerfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Sylviidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Munk Sylvia atricapilla
Hagesanger Sylvia borin
Hauksanger Sylvia nisoria
Møller Sylvia curruca
Svartstrupesanger Sylvia rueppelli S
Rødstrupesanger Sylvia cantillans S
Tornsanger Sylvia communis

Fluesnapperfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Muscicapidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Gråfluesnapper Muscicapa striata
Brunfluesnapper Muscicapa latirostris S
Rødstrupe Erithacus rubecula
Nattergal Luscinia luscinia S
Sørnattergal Luscinia megarhynchos S
Blåstrupe Luscinia svecica
Rubinstrupe Calliope calliope S
Blåstjert Tarsiger cyanurus S
Dvergfluesnapper Ficedula parva S
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
Svartrødstjert Phoenicurus ochruros S
Buskskvett Saxicola rubetra S
Svartstrupe Saxicola rubicola S
Steinskvett Oenanthe oenanthe

Troster[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Turdidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Zoothera aurea S
Gulltrost Zoothera dauma S
Ringtrost Turdus torquatus S
Svarttrost Turdus merula
Svartflekktrost Turdus eunomus S
Rødflekktrost Turdus naumanni S
Gråtrost Turdus pilaris
Rødvingetrost Turdus iliacus
Måltrost Turdus philomelos
Duetrost Turdus viscivorus

Stærfamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Sturnidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Stær Sturnus vulgaris
Rosenstær Pastor roseus S

Jernspurver[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Prunellidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Jernspurv Prunella modularis S

Erlefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Motacillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Gulerle Motacilla flava
Sitronerle Motacilla citreola S
Vintererle Motacilla cinerea S
Linerle Motacilla alba
Tartarpiplerke Anthus richardi S
Heipiplerke Anthus pratensis
Trepiplerke Anthus trivialis S
Sibirpiplerke Anthus hodgsoni S
Tundrapiplerke Anthus gustavi S
Lappiplerke Anthus cervinus S
Skjærpiplerke Anthus petrosus
Myrpiplerke Anthus rubescens S

Sidensvanser[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Bombycillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Sidensvans Bombycilla garrulus

Calcariidae[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Calcariidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Lappspurv Calcarius lapponicus S
Snøspurv Plectrophenax nivalis

Parulaer[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Parulidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Klatreparula Mniotilta varia S
Møllparula Oreothlypis peregrina S
Stryparula Setophaga americana S

Buskspurver[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Emberizidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Gulspurv Emberiza citrinella S
Hortulan Emberiza hortulana S
Dvergspurv Emberiza pusilla S
Vierspurv Emberiza rustica S
Svarthodespurv Emberiza melanocephala S
Brunhodespurv Emberiza bruniceps S
Sivspurv Emberiza schoeniclus S
Kornspurv Emberiza calandra S

Kardinaler[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Cardinalidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Lazulispurv Passerina amoena S

Finkefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Fringillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Bokfink Fringilla coelebs
Bjørkefink Fringilla montifringilla
Dompap Pyrrhula pyrrhula S
Rosenfink Carpodacus erythrinus S
Grønnfink Chlorisis chloris
Grankorsnebb Loxia curvirostra
Båndkorsnebb Loxia leucoptera S
Gråsisik Acanthis flammea
Brunsisik Acanthis cabaret S
Polarsisik Acanthis hornemanni S
Grønnsisik Spinus spinus S
Stillits Carduelis carduelis S
Bergirisk Carduelis flavirostris S
Tornirisk Carduelis cannabina S
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes S

Spurvefamilien[rediger | rediger kilde]

Orden: Passeriformes. Familie: Passeridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
Gråspurv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Clements, J. F. (2015). «The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2015. The Cornell Lab of Ornithology. Besøkt 24. oktober 2015. 
 2. ^ «Norske navn på verdens fugler». Norsk Ornitologisk Forening. Besøkt 24. oktober 2015. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Joensen, Anders Holm (1966). Fuglene på Færøerne (dansk). Illustrert av Benny Génsbøl. København: Rhodos. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]