Ender

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ender
Stripeand (Anas superciliosa)
Nomenklatur
Anatinae
Leach, 1820
Populærnavn
ender
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeRyggstrengdyr
KlasseFugler
OrdenAndefugler
FamilieAndefamilien
Økologi
Antall arter: 120 (127)
Habitat: tilknyttet vann og sjø
Utbredelse: kosmopolitisk, unntatt i Antarktis
Inndelt i

Ender (Anatinae) er én av fire underfamilier i andefamilien (Anatidae). Gruppen omfatter de «typiske» endene og deles videre inn sju tribus, hvorav to er monotypiske. Man regner med cirka 120 nålevende arter, samt sju som er utdødd etter år 1600. Disse deles videre inn i 40 ulike slekter. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til om enkelte av de nålevende artene fortsatt eksisterer.

Utbredelsen er kosmopolitisk, med unntak for i Antarktis. Som sådan inngår andefamilien som én av tre familier i ordenen andefugler (Anseriformes). Hannen kalles andrik, hunnen and.

Biologi[rediger | rediger kilde]

Ender skiller seg fra plystreender (Dendrocygninae) gjennom morfologiske og atferdsmessige forskjeller. Plystreender ligner mer på små, slanke gjess, og de uttrykker en karakteristisk plystrende lyd når de flyr, eter og sosialiserer. Ender skiller seg fra skarvender (Oxyurinae) gjennom morfologiske forskjeller i stjerten. Skarvender særpreges av en stiv, kort stjert med smale fjær. Ender skiller seg fra svaner og gjess gjennom en betydelig mindre fysisk størrelse, og ved at de har svømmelapp på baktåen, noe svaner og gjess mangler.

Ender viser tydelig kjønnsdimorfisme, gjennom at hannens fjærdrakt er mer prangende enn hunnens, som ofte er kamuflasjefarget.

Inndeling[rediger | rediger kilde]

Inndelingen følger HBW Alive og er i henhold til Carboneras (2018).[1] Norske navn på arter følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. (2008, 2017).[2][3] Eventuelle benevnelser i parentes er kun midlertidige beskrivelser, i påvente av et offisielt navn på arten.

Treliste

Alternativ inndeling[rediger | rediger kilde]

I Norge har det vært vanlig å dele ender i tre grupper, etter levevis: grasender (bl.a. slektene Aix, Anas og Marmaronetta), som eter planter på grunt vann; dykkender (bl.a. slektene Aythya, Somateria, Melanitta, Bucephala), som dykker etter virvelløse dyr; fiskender (slekten Mergus), som jakter og eter fisk. Dette systemet har ingen sammenheng med virkelig slektskap mellom artene, og gravand og mange andre arter faller utenfor.

Stamtre[rediger | rediger kilde]

Følgende stamtre viser slektskap mellom de ulike delgruppene i andefamilien. Treet bygger på morfologiske og molekylærgenetiske studier og følger Taxonomy in Flux (v. 2.63).[4] Det hersker imidlertid en viss uenighet om dette, med henvisning til treet i HBW Alive ovenfor.[1]. Det er blant annet vanskelig å finne aksept for tribusene Biziurini og Callonettini.

   andefamilien (Anatidae)   

plystreender og hvitryggand (Dendrocygninae)
fregneand (Stictonettinae)sporegås (Plectropterinae)   Anserinae   

pungand (Biziurini)dvergender (Nettapodini)
skarvender (Oxyurini)svaner og gjess (Cygnini og Anserini)
   ender (Anatinae)   

gravender og gravgjess (Tadornini)Merginiskogender (Cairinini)Callonettini
dykkender (Aythyini)grasender (Anatini)
Systematikk[rediger | rediger kilde]

Under følger en alternativ systematisk inndeling med et utvalg av ender. Noen fordeler disse i seks stammer, andre i sju.

  • stamme Callonettini

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Carboneras, C. (2018). Ducks, Geese, Swans (Anatidae). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from https://www.hbw.com/node/52210 on 15 April 2018).
  2. ^ Syvertsen, P. O., Ree, V., Hansen, O. B., Syvertsen, Ø., Bergan, M., Kvam, H., Viker, M. & Axelsen, T. 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl (NNKF) 1990-2008. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forening. www.birdlife.no (publisert 22.5.2008). Besøkt 2016-04-10
  3. ^ Syvertsen, P.O., M. Bergan, O.B. Hansen, H. Kvam, V. Ree og Ø. Syvertsen 2017: Ny verdensliste med norske fuglenavn. Norsk Ornitologisk Forenings hjemmesider: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/navn/om.php
  4. ^ «Taxonomy in Flux: Version 2.63». 8. oktober 2013. Besøkt 17. april 2014. 

Kilder[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]