Wikipedia:Torget/Arkiv/2019/august

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv
Arkiv

2019
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august

2018
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2017
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2016
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2015
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2014
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2013
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2012
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2011
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2010
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2009
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2008
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

Litt hjelp med engelsk![rediger kilde]

Hei, her er forresten lenken til artikkelen som jeg oversetter: President of the Continental Congress.

Kan dere hjelpe meg med disse setningene:

  • 1) {{DETTE ER LØST: «When Congress would resolve itself into a Committee of the Whole to discuss important matters, the president would relinquish his chair to the chairman of the Committee of the Whole». «Resolve itself» betyr jo å oppløse seg selv. Oppløste kongressen seg selv for å bli til en komité? Jeg har ikke hatt tid til å se nærmere på forholdet mellom Den kontinentale kongress og Committee of the Whole.}}
  • 2) «Lacking specific authorization or clear guidelines, the presidents of Congress could with some discretion influence events, [formulate] the agenda of Congress, and proded Congress to move in directions they considered proper. Much depended on the incumbents themselves and their readiness to exploit the peculiar opportunities their office provided.» Formulate?
«utforme» Asav (diskusjon) 1. aug. 2019 kl. 17:48 (CEST)
  • 3) «...their tenure ended when they resigned, or, [lacking an official resignation], when Congress selected a successor.» Er det korrekt å bruke «i mangel på offisiell avskjedssøknad» eller «offisiell fratreden»?
ja, men kanskje bedre med «dersom det ikke forelå en offisiell avskjedssøknad» på slutten av setningem. Asav (diskusjon) 1. aug. 2019 kl. 17:48 (CEST)
  • 4) «The length of a presidential term was ultimately codified by Article Nine of the Articles of Confederation, which authorized Congress "to appoint one of their number to preside; provided that no person be allowed to serve in the office of president more than one year [in any term of three years]»' Kan dere presisere nærmere hva som menes med det som står innenfor klammeparentesene?
  • 5) «Instead Samuel Huntington continued serving a term that had already exceeded the new Term limit». Dette oversatte jeg til: «Istedet fortsatte Samuel Huntington å tjenestegjøre i en mandatperiode som allerede hadde oversteget lengden for en mandatperiode i henhold til det nye rotasjonsprinsippet.» Jeg syntes dette ble en veldig tungvint setning. Har dere forslag til hvordan den kan gjøres bedre? Takk for alle innspill. Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 30. jul. 2019 kl. 12:31 (CEST)
«Til tross for at han allerede hadde overskredet mandatsperioden i det nye rotasjonsprinsippet fortsatte Samuel Huntington i sin opprinnelige mandatperiode.» Asav (diskusjon) 1. aug. 2019 kl. 17:48 (CEST)
Her kan det jo lett være at begrepene er svært spesifikke for den settingen. Så hverken fransk eller tysk hadde tilsvarende avsnitt, men jeg leste ikke grundig. Men resolve kan kanskje bli til omforme som kanskje er tilstrekkelig upresis til ikke å si at de oppløste seg hvis de ikke egentlig gjorde det. Men som jeg antyder, her kan det være at det trenges en spesialist på den historiske settingen. Haros (diskusjon) 30. jul. 2019 kl. 12:47 (CEST)
Haros, du hadde rett med omforme. Et nettsted bruker begrepet da kongressen «opererte som». Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 30. jul. 2019 kl. 13:15 (CEST)
Gjør et forsøk:
1) oppløst er nok riktig ord se [[1]] «Frem til 1990 ble Stortinget også høytidelig oppløst av kongen hver vår,» og [[2]] «Frem til grunnlovsendringen i 1990 betydde dette i praksis at Stortinget ble oppløst i midten av juni og først kom sammen igjen første hverdag i oktober, ». Se også w:en:Committee of the Whole (United States House of Representatives) «While assembled the House may resolve itself temporarily into a Committee of the Whole House. Business can then proceed with various procedural requirements relaxed. » Det betyr at kongressen trådte ut av funksjon, oppløste seg selv, midlertidig for så etter nærmere bestemmelser å tre sammen igjen når de hadde gjort seg ferdig med det de skulle. Her hadde vi trengt en oversettelse av w:en:Committee of the whole for å få satt dette i en sammenheng. At en valgt forsamling kan oppløse seg selv og opprette seg selv til en komite med andre saksbehandlingsregler for så å gjenopprette seg selv når de er ferdig med det de skulle gjøre som komite tror jeg ikke at vi har et norsk ord for. Her trengs minst en forklarende note for å få dette begripelig på norsk. Her slutter faktisk kongressen for en midlertidig periode å være kongress, dvs oppløser seg selv.
2) er et direkte sitat fra en bok og her bør det fremgå at det er Morris som uttaler seg. Morris peker på at uten bestemmelser om fullmakter eller klare retningslinjer kunne kongressens presidenter øve en viss innflytelse på kongressens dagsorden og påvirke kongressen i retninger de mente var riktige. Mye avhang av personene som ble valgt som president og om de var villige til å utnytte de spesielle mulighetene som presidentvervet ga. (inkumbent er her stillingsinnehaver, dvs presidenten)
3) Før ratifikasjonen av bestemmelsene ble presidentene valgt for en ubestemt periode. Deres periode endte når de trakk seg eller hvis de ikke trakk seg når kongressen valgte en etterfølger.
4) [in any term of three years] Hele setningen ser ut til å bety at ingen kunne velges for mer enn ett år i løpet av en treårs periode. Dvs i løpet av tre år kunne ingen være president i mer enn ett år. I praksis ser dette ut til å bety at hvis noen var valgt for ett år måtte det gå minst to år etter avsluttet valgperiode før vedkommende kunne velges til samme posisjon på nytt.
5) Når «Article Nine of the Articles of Confederation» trådte i kraft i mars 1781 unnlot kongressen å velge en ny president og Samuel Huntington fortsatte som president til tross for at han allerede i mars 1781 hadde sittet i mer enn ett år.
Med de sedvanlige forbehold. Dette skal jo henge sammen med andre setninger, men forhåpentligvis er dette noe nærmere innholdet i setningene. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 30. jul. 2019 kl. 19:18 (CEST)
På 2, så kan man vel skrive «utformulere en agenda» eller «legge en agenda». En enklere løsning fremfor å oversette ord for ord, er vel bare å skrive at presidenten har en uformell påvirkningskraft.
På 3, så får jeg inntrykk av at det er snakk om ganske spesielle situasjoner, som at vedkommende har dødd på sin post. «Formell fratreden» er kanskje bedre enn «offisiell fratreden». Det er vel heller ikke søknaden som er det essensielle, men innvilgingen av den.
På 4, så er det som står i klammene bare at det er snakk om en (sammenhengende) treårsperiode. Slik jeg har oppfattet denne formulering på engelsk, så er det en måte å si at man ikke kan inneha posten i år tre og fire av en seksårsperiode, selv om det bare er én gang i løpet hver av de treårsperiodene man får om man deler seksårsperioden i to. Treårsperiodene som starter i år to og tre teller også.
På 5, så kan man vel bare si at han ble sittende selv om han allerede hadde sittet lenger enn de nye reglene tillot. Ters (diskusjon) 30. jul. 2019 kl. 19:32 (CEST)
Tusen takk til dere begge, Dyveldi og Ters. Jeg brukte hele gårsdagen til å arbeide på artikkelen og tok med deres innspill. Ters, er det uriktig å skrive at i løpet av en treårsperiode kunne ingen være president i mer enn ett år? Kan du utdype dette? Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 1. aug. 2019 kl. 13:55 (CEST)

Språklyder[rediger kilde]

Hei! Kan det la seg muliggjøre å legge til artikler angående språklyder. Språklyder er et omfattende felt innen fonetikk og lingvistikk. Det er et vel av språklyder og de varierer fra språk til språk. Språk er jo interessant og mange er opptatt av dette. Det norske språket har mange ulike lyder. Kan det også gå an å legge til IPA for hvert språk slik at folk forstår hvordan de skal uttale ting. Vi har også mange målmerker i det norske språket slik som skarre-r, palatalisering eller andre ting. Man kan også utfylle mer på dialekter hvis en måtte ønske. Man kan også legge til dølamålene, totendialekt, trøndersk (enten fosenmål eller inntrøndsk), gudbrandsdalsdialekt, østerdalsmål eller slike ting. --88.90.220.108 1. aug. 2019 kl. 01:09 (CEST)

Wikipedia har artikler om disse dialektene Kategori:Norske dialekter, enhver bruker kan redigere og opprette artikler på Wikipedia , IPA kan også legges til. Mvh Pmt (diskusjon) 1. aug. 2019 kl. 01:19 (CEST)
Vi har malene {{IPA}} og {{Audio}} m.fl. om noen vil legge arbeid i uttale av ord, men jeg lurer på om ikke dette hører hjemme på Wiktionary. — Jeblad 1. aug. 2019 kl. 13:17 (CEST)

Angående språk[rediger kilde]

Hei! Språk er et omfattende felt som behandler mange forskjellige aspekter. Talespråk har utviklet seg innen mange generasjoner. Dialekter og språk får en tydelig utvanning når folk flytter til andre steder. Man har for eksempel østnorsk innflyttermål i indre Troms. Der var det folk fra Østerdalen som tok med seg sin dølakultur og dølabakst og videre. Dølamålet blir snakket her og mange blir interessert i det. Både i Gubrandsdalen og Østerdalen holder dialektene på seg og det er grunnet av avstandene er store. Dialektene blir utvannet andre steder for at folk flytter på seg og er mer mobile i dag enn før. Man blir gjerne mer normert i talemåten sin. Man ser det alle steder både langs kysten og ellers. På Toten holder dialektene seg for der er man mer bevisst på dialekten sin. Dialektbrukere finnes jo også. Det finnes mye litteratur rundt dialekt og også relaterte avisartikler. Man kan utvide dialekthorisonten mer slik at en vet mer om det. --88.90.220.108 1. aug. 2019 kl. 11:56 (CEST)

Hei! Dersom du er interessert i språk og dialekter så er du velkommen til å bidra på Wikipedia med å redigere i disse artikkelene. Mvh Pmt (diskusjon) 1. aug. 2019 kl. 12:05 (CEST)

Sognemål[rediger kilde]

Hei! Kan det la seg muliggjøre å legge til en artikkel om sognemålet. Dette målet har veldig mange varianter. Og de varierer veldig fra sted til sted. Dialektene har både diftonger og rulle-r. Dette er dialekten for området i Sogn. Det er forskjellig dialekt i både Sunnfjord og Nordfjord og også i Sogn. --88.90.220.108 1. aug. 2019 kl. 21:45 (CEST)

Hei! Denne finnes her Sognemål. Du er hjertelig velkommen til å redigere og bidra på denne artikkelen Mvh Pmt (diskusjon) 1. aug. 2019 kl. 21:51 (CEST)

Hente fødsels- og dødsdato fra WD i infoboks[rediger kilde]

Hei, er igjen på jakt etter noen som kan hjelpe meg med en infoboks. Malen det dreier seg om er Mal:Infoboks NFL spiller, som jeg gjerne vil at henter fødsels- og dødsdato fra WD og kategoriserer dem hvor de hører hjemme. Sjekket innom Mal:Infoboks biografi, men det er langt mer komplisert enn jeg er vant til. Det er selvsagt andre ting som også kan hentes fra WD, men dette er de to parametrene jeg ser på som viktigst å hente fra WD, da jeg helst vil unngå å manuelt legge inn kategorier for fødselsår og evt. dødsår. På forhånd takk! KristofferAG (diskusjon) 2. aug. 2019 kl. 04:03 (CEST)

Den burde vel sikkert også benytte seg av Mal:Infoboks_biografi. Se f.eks Mal:Infoboks lagspiller for hvordan du kan gjøre det. TommyG 2. aug. 2019 kl. 08:19 (CEST)
Fikk ordnet det, takk for tips. KristofferAG (diskusjon) 2. aug. 2019 kl. 13:22 (CEST)

Tor Einar «Dr.» Bekken, musikkprisvinner av NBFs bluespris 2019[rediger kilde]

Jeg ser av biografiartikkelen at han er førsteamanuensis fra 2015, ved siden av å være både blues- og jazzmusiker. Er det noen som vil bidra til ennå flere autoritetsdata eller annet i artikkelen ? Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 2. aug. 2019 kl. 23:53 (CEST)

Kategori: Norske teaterkompanier og/eller -grupper[rediger kilde]

Jeg er i ferd med å opprette en artikkel om en teatergruppe, og kontaktet dem for å høre om de ville omtales som teaterkompani eller -gruppe. Da fikk jeg beskjed om at teatergruppe var best, pga en forklaring jeg ikke kjente til fra før: «Vi er registrert som organisasjon/lag ikke som bedrift/kompani». Jeg hadde ikke tenkt på at det fantes en organisatorisk forskjell på gruppe og kompani. Vi har bare kategorien «Norske teaterkompanier», ikke -grupper, kanskje fordi kategorioppretter heller ikke har vært klar over forskjellen. Hvis den er så kategorisk, da. Noen som vet mer? Bør vi endre kategorien til teaterkompanier og -grupper?!? Kjersti L. (diskusjon) 3. aug. 2019 kl. 14:33 (CEST)

Tviler på om det er tenkt særlig nøye gjennom forskjellene når det ble satt navn på kategorien. Her er det nok mer tradisjon i omtale som slår gjennom, enn administrative vurderinger hos br-reg. Jeg ville kanskje sjekket hvordan disse gruppene omtales av teaterfolka hos Kulturrådet, det kan være at det finnes historiske forskjeller som lett overses. — Jeblad 3. aug. 2019 kl. 14:42 (CEST)

Engelsk begrep[rediger kilde]

Hei! Kan noen hjelpe meg med en god oversettelse av «to go into abeyance»? På forhånd takk! Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 3. aug. 2019 kl. 20:34 (CEST)

Å stille i bero? Å bli stilt i bero? Hilsen GAD (diskusjon) 3. aug. 2019 kl. 23:08 (CEST)
Tror det handler om å ta en pause, ha et opphold inntil videre, men ikke innstille permanent. --Vennlig hilsen Erik d.y. 4. aug. 2019 kl. 01:26 (CEST)
Takk skal dere ha! Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 4. aug. 2019 kl. 05:53 (CEST)

Bruker drevet bort[rediger kilde]

Bruker:F.bendik har sluttet å bidra. (Spesial:Bidrag/F.bendik) Det er igrunnen som forventet, gitt tråden på Wikipedia:Tinget/Arkiv/2018/april#Redigeringsfilter. Behandlingen han fikk var særdeles stygg.

Filteret som ble brukt for å gi ham «permban» kan antakelig fjernes. — Jeblad 21. jul. 2019 kl. 15:46 (CEST)

Brukeren har lenge vært aktiv på nynorsk WP. [[3]] og får veiledningen der selv om det går litt fra blokkering til blokkering [[4]]. Det ser ut til at brukeren har nok å gjøre og er definitivt fortsatt aktiv. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 21. jul. 2019 kl. 16:42 (CEST)
Unnskyldninger, rettferdiggjøring og ikke vilje til å ta ting alvorlig. Er ikke overraska dessverre. At noen har blitt kjeppjaga over til andre prosjekt gjør ikke problemet på bokmålswiki mindre. 109.247.7.86 22. jul. 2019 kl. 12:33 (CEST)
Det ser ut som de sliter med de samme problemene på nn:wp som vi gjorde her på no:wp i forbindelse med bidragene til denne brukeren. Det er dessverre ikke alltid gode intensjoner er tilstrekkelig. TommyG 22. jul. 2019 kl. 13:11 (CEST)
Og hva har det med hvordan han ble behandla på denne wikien å gjøre? Enda mer ansvarsfraskrivelse. 109.247.7.86 23. jul. 2019 kl. 09:55 (CEST)

Om en ser på historikk til nevnte bruker, den hjelp og de mange innspill han har fått, mener jeg det ikke er noe grunnlag for å påstå at han «har blitt kjeppjaga» osv. Vi bør også huske at vi har et mål om å utvikle et best mulig leksikon, det betyr at det bør stilles visse krav til hva som aksepteres av bidrag. Ulf Larsen (diskusjon) 23. jul. 2019 kl. 10:27 (CEST)

Det virker som skrivefeil er viktigere på dette prosjektet enn faktafeil. Enkelte brukere har mye faktafeil, men påpeker en dette blir det mer diskusjon om hvem og hvordan feilene er påpekt enn faktisk retting av feilene. Mulig jeg er veldig rar, men skrivefeil betyr veldig lite i et leksikon, faktafeil er derimot totalt ødeleggende. — Jeblad 23. jul. 2019 kl. 10:44 (CEST)

Alt sjølforsvaret og ansvarsfraskrivelsen som kommer fra dem "etablerte" sier at det er rett det Jeblad sier. Vri på Larsens utspill: "det burde stilles visse krav til hva som aksepteres av oppførsel mot registrerte brukere." Det ser ut som om noen brukere blir utpekt til fritt vilt som ikke duger. Har sett på gamle tråder hos F.Bendik der det sutres over at han ikke svarer dem verste kjeftesmellene, når han snakker helt greit med dem som behandla han som et menneske. Har dere virkelig ikke fatta pointet? 109.247.7.86 31. jul. 2019 kl. 18:41 (CEST)

Til bidragsyter 109.247.7.86: Du og andre som mener F.bendik har blitt dårlig behandlet står fritt til å se på hans diskusjonssider, hvor hundrevis av oppfordringer om å språkvaske artikler, i stedet for å masseprodusere nye, har blitt ignorert. Du og andre som påstår han har blitt drevet bort bør også ta en titt på hans bidrag. Konsekvensen av å godta F.bendiks mengde av dårlig oversatte artikler uten noen kommentarer er en senking av nivået på Wikipedia på bokmål. Ulf Larsen (diskusjon) 2. aug. 2019 kl. 11:12 (CEST)
Til "Bidragsyter" Larsen: Les det jeg skreiv en gang til. Kutt hersketeknikken og les isteden, jeg kopierer for å vise hva jeg skreiv 31. jul. 2019 kl. 18:41 (CEST), altså rundt 36 timer før dit pseudosvar blei posta 2. aug. 2019 kl. 11:12 (CEST): Har sett på gamle tråder hos F.Bendik der det sutres over at han ikke svarer dem verste kjeftesmellene, når han snakker helt greit med dem som behandla han som et menneske. Har dere virkelig ikke fatta pointet? Du har nettopp visa at du ikke har skjønt det. Takk. 109.247.7.86 2. aug. 2019 kl. 14:32 (CEST)
Fasinerende at man begynner med å klage over hersketeknikker for i neste setning bruke formuleringer som "der det sutres over at han ikke svarer dem verste kjeftesmellene". Godt man har selvinnsikt. TommyG 2. aug. 2019 kl. 16:06 (CEST)
Glad for å ha fascinert deg, håper du også klarte å ta poengene jeg prøvde å få fram. Ellers, takk for at du beviste et annet poeng. 109.247.7.86 3. aug. 2019 kl. 10:40 (CEST)
Nei, det har noe med hvordan man ordlegger seg og hvilken forventning man kan ha til at andre skal ta en seriøst og i det hele tatt vurdere hva man forsøker å få frem. Din ordbruk i denne tråden er utvilsomt med på å danne grunnlaget for min oppfatning om at du er irrellevant og meningene dine uinteresante. Hvilket annet poeng du mener jeg var med på beviste har jeg ingen formening om, men jeg er sikker å at vi nok ville vært uenig der og. TommyG 3. aug. 2019 kl. 18:10 (CEST)
Han har helt klart mye skrivefeil, men også lite faktafeil. For andre brukere er det motsatt, uten at disse blir utestengt. Det virker for meg som om form og utseende på artikler er blitt viktigere enn det faktiske innholdet. — Jeblad 2. aug. 2019 kl. 11:21 (CEST)
En sak er at F.bendik har mye skrivefeil. En annen sak er at han ignorerer hundrevis av henvendelser om å arbeide med de artiklene han allerede har lastet opp, i stedet for å fortsette å legge ut nye dårlige oversettelser. Vi kan alle gjøre feil, men vi er nødt til å forholde oss til vårt mål (et best mulig fritt leksikon på norsk bokmål, for flest mulig), og være villig til å endre hvordan vi arbeider, hvis et flertall av gode bidragsytere mener det. Hvis Jeblad eller andre mener at dårlig språk er uten relevans, så står de fritt til å mene det, men jeg tviler på at de får støtte for det fra det store flertall bidragsytere på Wikipedia. Hvis Jeblad og andre mener at det er bidragsytere som legger inn stoff som er feil, så må det påpekes konkret, det holder ikke å kaste ut det som en påstand. Ulf Larsen (diskusjon) 2. aug. 2019 kl. 11:46 (CEST)
Jeg har sett at han kan kommunisere med folk når han ikke behandles som noe etter bikkjer som folk har tråkka i. Som jeg skreiv oppafor: Dem som snakka skikkelig med han fikk svar, og dem andre blei sure fordi han gjorde som Dyveldi pleier og overså dem. Trur dere virkelig at voksne folk gidder kommunisere med folk som går inn for å tråkke på dem? Jeg har sjekka bidraga dine litt tilbake og sett at du nekta å sjekke at referanser du henta inn fra andre wikier var rette. Det var ikke din jobb, det var demmes feil om det ikke var rett. Er det rett å fraskrive seg ansvar sånn? Er det mindre ille enn skrivefeil? 109.247.7.86 2. aug. 2019 kl. 14:34 (CEST)
Til 109.247.7.86: Henvendelsene til F.bendik om å gjøre ferdig dårlige oversettelser før han oppretter nye begynner allerede i 2015 (se denne tråden på hans diskusjonsside). Av de som har henvendt seg til han er bidragsytere som Avilena, Orland, Toreau, Wikijens, Anne-Sophie Ofrim, Ordensherre, 4ing og meg selv. Påstanden til 109.247.7.86 om at «han kan kommunisere med folk når han ikke behandles som noe etter bikkjer som folk har tråkka i» stemmer ikke, det er det lett å se ved å bruke noen minutter på F.bendiks diskusjonssider fra 2015 og utover.
Når det gjelder påstanden om at jeg har gjort en feil mht. å nekte å sjekke referanser fra andre wikier, så er det en annen diskusjon, som du er velkommen til å ta opp her eller på Tinget i en egen tråd. Ulf Larsen (diskusjon) 2. aug. 2019 kl. 16:26 (CEST)
Ulf, Larsen, jeg, har, lest, trådene, og, historikken, på, F.bendiks, diskusjonsside, og, mer. Det, er, lett, å, se, at, f.bendik, svarer, dem, som, har, en, normal, måte, å, kommunisere, på. Ble det lettere for deg å forstå nå? Eller vil du fremdeles påstå at jeg ikke har sjekket historikken bakover? Kanskje det nå er mulig å gå over til det som er problemet med kommunikasjonen med ham slik jeg ser det, hvor nedlatende det har blitt kommunisert med ham? 109.247.7.86 3. aug. 2019 kl. 10:39 (CEST)
Utsagn ala «…han ignorerer hundrevis av henvendelser…» er ikke spesielt tillitvekkende. Kan være lurt å begrense seg til det som faktisk er korrekt. — Jeblad 2. aug. 2019 kl. 16:56 (CEST)
Til Jeblad: Bare i 2015 var det 19 tråder, med over 30 separate henvendelser (innlegg) om F.bendiks problematiske redigeringspraksis. I 2016 var det 23 tråder, med over 30 separate henvendelser (innlegg). Jeg har selvfølgelig full respekt for Jeblad og andre om deres standpunkt er at kvalitet ikke betyr noe på Wikipedia, og at enhver kan fare frem slik han og hun vil, uavhengig av hva vi i fellesskap har bestemt.
Men dersom vi ønsker å utvikle et leksikon som kan være til nytte for folk flest, med mye fakta, minimalt med feil og skrivefeil, så må vi si i fra når noen systematisk leverer dårlige artikler. Det er ingen annen vei å gå. Ulf Larsen (diskusjon) 2. aug. 2019 kl. 18:44 (CEST)
Igjen; kvalitet er mer enn form og fasong, det er også slikt som korrekte fakta og nøytralt ståsted. Påstander om at jeg skal mene at kvalitet ikke betyr noe faller på sin egen urimelighet. En liten sjekk av debatter om kildeløse artikler bør gjøre det særdeles klart. — Jeblad 2. aug. 2019 kl. 22:35 (CEST)
Felaktige oversetlelser som endrer opp som faktafeil er ikke bare form og fadong. . - 4ing (diskusjon) 2. aug. 2019 kl. 22:59 (CEST)
Det har du rett i, men hans feil ville være langt enklere å se enn artikler med grei norsk og importerte, usjekkede kilder eller referanser. De siste er det få som oppdager uten mye jobb. 109.247.7.86 3. aug. 2019 kl. 10:42 (CEST)
Vi kan ikke aksepteree masseoversatte artikler med dårlig språk, slurvefeil og usjekkede kilder og referanser, bare fordi feilene er lettere å oppdage enn for oversatte artikler med greit språk og usjekkede kilder og referanser. Tror ikke vi kommer noe videre her, denne tråden oppfatter jeg som en unødig gjentatakelse. Jobb heller med å korrigere og publisere noen av artiklene i F.bendiks brukerrom. - 4ing (diskusjon) 3. aug. 2019 kl. 14:09 (CEST)
Jeg mener ikke at noen av delene er OK, det jeg sa var at den ene typen er lettere å se å fikse enn den andre. Har sett folk som har prøvd å gjøre det før. De endte i tilbakestillingskrig med Dyveldi som hevda at det ikke er lov for andre enn brukeren selv å redigere i "eget" brukerrom. Er det lovlig her, eller blir det trøbbel? 109.247.7.86 3. aug. 2019 kl. 14:20 (CEST), signert 3. aug. 2019 kl. 14:55 (CEST)
Jeg blir alltid litt satt ut av de håpløst dårlige bortforklaringene her inne. Tror virkelig folk her inne at nowiki er bedre enn andre utgaver av Wikipedia? Dette følger som konsekvens av påstander om at oversatte artikler er dårligere enn andre artikler. Skribenter på dette prosjektet er akkurat like gode (eller dårlige) som skribenter på andre prosjekter. Det eneste som virkelig er unikt for dette prosjektet er at andelen skribenter som hevder de skriver feilfrie artikler er høyt. — Jeblad 3. aug. 2019 kl. 14:48 (CEST)
Til 109.247.7.86: Bidragsyter 109.247.7.86 skriver: «Det, er, lett, å, se, at, f.bendik, svarer, dem, som, har, en, normal, måte, å, kommunisere, på.» Javel? Om vi ser på denne tråden fra 2015, hva er ikke normalt i den tråden? En solid bidragsyter som gjør mye ryddearbeid (Avilena), er tydeligvis noe oppgitt, men skriver et greit og saklig innlegg hvor det oppfordres til å gjøre seg ferdig med artikler, før man oppretter nye. Om det kun var Avilena som mente dette kunne vi avvist det, men hennes innlegg støttes av M.O. Haugen, Toreau, Sandip90 og Wikijens, alle gode bidragsytere. Hvor er svaret fra F.bendik?
Forøvrig ser jeg du fortsetter å ta opp et annet emne, «importerte, usjekkede kilder eller referanser». Hva annet skal vi diskutere i denne tråden, slaget ved Kosovosletta og attentatet mot John F. Kennedy? Eller skal vi enes om at én sak - én tråd, er et greit grunnlag for å avklare en sak? Du er fremdeles ytterst velkommen til å starte en ny tråd om «importerte, usjekkede kilder eller referanser», om du ønsker det. Ulf Larsen (diskusjon) 3. aug. 2019 kl. 20:14 (CEST)
Denne tråden startet som en krangel, og vil nok også ende som det. En skulle derfor helst ha holdt seg borte fra den. Men likevel: for det første kan ingen kunnskapsformidling eksistere uten språk, og vår versjon er den skriftlige, på norsk bokmål og riksmål. Det neste er at språket må være godt for å formidle den kunnskapen vi ønsker å viderebringe. Kunnskapen har andre definert, men språket, det er vårt ansvar, det former vi selv. I denne fasen trenger vi alle bistand, for å følge normene. Normene må følges når vi legger noe ut i hovedrommet, noe annet går ikke. Noen vil ikke akseptere dette, og blir hjulpet særskilt, slik det gjelder for den bidragsyteren det her dreier seg om. Det vil han ikke avfinne seg med. Da må vi huske på at i denne selve kjernen av vår virksomhet, å videreformidle kunnskapen på et skapelig norsk, står intet enkeltindivid hevet over prosjektets formål. Jeg kunne ikke skrive nærmere et par tusen artikler på nynorsk, om jeg så ville. Heller ikke kunne jeg overlate oppgaven til en maskin. Klarer man ikke å innordne seg dette, må man ut. Så enkelt er det.--Trygve Nodeland (diskusjon) 3. aug. 2019 kl. 21:10 (CEST)
En tråd kan ikke starte som en krangel. En krangel forutsetter som minimum to personer, hvis ikke så «liksom-krangler» den som skriver første innlegget med seg selv. Den kan derimot bli en krangel. I dette tilfellet er temperaturen litt høy, men er ikke det jeg vil kalle «krangel». En slik påstand kan dessuten lett tolkes som et forsøk på å forgifte diskusjonen.
Et leksikon lever i grenseland mellom informasjon og kunnskap. Wikipedia er en katalog med informasjon om kunnskap. Først når informasjon settes i kontekst så skapes kunnskap. [Noen artikler formidler nok kunnskap, men hovedtyngden har kun informasjon.] Wikidata er tilsvarende en katalog med (meta)data om informasjon. Legg også merke til at retningslinjene for innhold eksplisitt sier at vi ikke skal skape ny kunnskap.
La oss ta et eksempel på «normene må følges». For øyeblikket finnes det tråder flere steder om kategorisering av personer. Vi har noen personer som nekter å følge etablerte normer for hvordan kategoritreet skal se ut, og forsøker å slette og motarbeide gjennomføring av helt ordinært kategoriarbeid. Skal det settes opp redigeringsfiltre for å hindre disse i å røre kategorier? Ville det være å følge be bold-prinsippet? Wikipedia fungerer fordi det er så åpent, og jeg tror vi skyter oss selv i foten hvis det blir for mye regelrytteri. — Jeblad 3. aug. 2019 kl. 22:02 (CEST)
Min oppfatning er at man ikke må innlede en diskusjon her eller noe annet sted med at «Behandlingen han fikk var særdeles stygg», uten at den er helt tydelig adressert og begrunnet. Mistanken om «stygg behandling» kan ellers falle på én, to eller tre brukere, kanskje flere, avhengig av hvor mange som har bekymret seg for situasjonen og tatt til orde for å løse den. Krangelen, kveruleringen starter mot «den» eller «de» jeg her har nevnt. Den samme ubestemte anklage gjentas forøvrig mot noen som angivelig «nekter å følge etablerte normer» og «forsøker å slette og motarbeide» kategoriarbeid. Hvem er dette? Hvem er det som denne mistanken om normbrudd og motarbeiding nå kastes mot? Har de ikke krav på å kunne forsvare seg? Det er ofte utrivelig i våre diskusjonsfora, denne formen for mistenkeliggjøring er en av årsakene til det, og det må opphøre.
Vi formidler kunnskap samlet av andre, og det gjør vi på vårt eget språk. Vi som skriver artikler, har oppgaven med å videreformidle denne kunnskapen på et godt språk. Våre idealer, «stjerneartiklene», krever det så da må alle de mindre artiklene også gjøre det, om de så er på en eller to linjer. Vi retter på hverandre med korrektur, kommafeil, store og små bokstaver, gjør språket lettere og bedre å lese. Jeg retter på andre, og blir heldigvis også rettet på selv. Hva ville skje med arbeidsmoralen dersom virksomheten til den aktuelle bidragsyteren hadde fått fortsette på denne måten? Jeg er glad for at det er satt en stopper for det. Vær bare modig, og vær sterk! Gå trøstig videre når noen finner en feil hos deg, for det vil de komme til å gjøre.
Språket i våre artikler er viktig også i en annen retning. De sier at ungdommen skriver mer enn noensinne, men også mer feil enn før. Det skyldes at de skriver på Facebook og andre steder, uten å bli rettet. De ser på hva de andre har skrevet, som inneholder feil. Disse ungdommene bruker Wikipedia. Også av denne grunn er det viktig at språket vårt ikke ser ut som om det er laget av en maskin, men av et menneske som forstår hva hun eller han skal videreformidle. --Trygve Nodeland (diskusjon) 4. aug. 2019 kl. 10:12 (CEST)
Når jeg skrev «Behandlingen han fikk var særdeles stygg» så er det en faktisk korrekt beskrivelse. Det er bare å gå til den tidligere tråden som er lenket ovenfor. Jeg har vist til den tidligere tråden, ikke navngitt brukere, og jeg kommer heller ikke til å navngi brukere.
Du skriver «Hva ville skje med arbeidsmoralen dersom virksomheten til den aktuelle bidragsyteren hadde fått fortsette på denne måten? Jeg er glad for at det er satt en stopper for det.» Har du vurdert hva slikt faktisk gjør med brukere på dette prosjektet? Hva slags holdninger du formidler? Hva tror du er grunnen til at nybegynnere forsvinner? Hva tror du nybegynnere tenker om prosjektets «arbeidsmoral» når de ser slikt?
Vi formidler ikke kunnskap, vi formidler informasjon. Det er ikke det du kaller «stjerneartiklene» og som du påstår definerer hva Wikipedia er, de er unntak og ikke representativt for hva et leksikon er. Midlere artikkel på nowiki er på 2,6kB, men det er i databasen. Innholdet i de reelle artiklene er mye mindre. Det er flere gamle diskusjoner om disse essayene, og at Wikipedia omtales som en encyklopedi istedenfor et leksikon pga dem. Et leksikon er forøvrig en organisert liste av oppslagsord med tilhørende definisjon, men rene definisjoner glimrer med sitt fravær i nowiki. De blir fjernet med påstand om at de er ordboksstoff.
Hvordan folk skriver på Facebook og andre eksterne steder er ikke bestemmende for oss, på samme vis som vi ikke er bestemmende for disse eksterne prosjektene. — Jeblad 4. aug. 2019 kl. 14:59 (CEST)
Tilbake til tema; Bruker:F.bendik har sluttet å bidra. Filteret som ble brukt for å gi ham «permban» kan antakelig fjernes. — Jeblad 4. aug. 2019 kl. 22:21 (CEST)
Til Jeblad: Det hjelper ikke om man sier igjen og igjen at Tromsø ligger i Sahara, uansett er Tromsø nord for polarsirkelen. F.bendik har ikke blitt utsatt for en særdeles stygg behandling, han har fått sjanse etter sjanse etter sjanse, osv. I stedet for å ta imot råd fra det store flertall og arbeide med de artiklene han allerede har oversatt, så fortsatte han å hurtigoversette nye artikler på dårlig norsk.
Konsekvensen av å ikke stoppe F.bendiks masseproduksjon av dårlig oversatte artikler ville gitt fortsatt nye bidrag med lavere kvalitet på Wikipedia. De som fortsetter å motarbeide arbeidet med kvalitetsartikler ved å feilaktig hevde at F.bendik har blitt behandlet stygt (som Jeblad og andre) ville hatt ansvaret for det. Ulf Larsen (diskusjon) 4. aug. 2019 kl. 15:45 (CEST)
Nytt forsøk; tilbake til tema. — Jeblad 4. aug. 2019 kl. 22:21 (CEST)

Mal:Aktuelt[rediger kilde]

Hva i allverden er skjedd med {{Aktuelt}}? På forsiden dukker det bare opp to oppføringer uten bilde. Da jeg sist redigerte den (for å sette inn igjen et bilde som var blitt fjernet) sto den frem helt korrekt. Det gjør den også hvis man går inn på selve malsiden. Asav (diskusjon) 4. aug. 2019 kl. 09:52 (CEST)

"Malen viser hver enkelt nyhet kun dersom det er mindre enn ti dager siden den oppgitte datoen, som må være på internasjonalt format." Så de andre nyhetene er for gamle. Mvh Torstein (diskusjon) 4. aug. 2019 kl. 10:06 (CEST)
Aha! Takk for kjapt svar! Det er jo agurktid, så det er langt mellom reelle nyhetssaker. Jeg har lagt supperlingsvaøget i UK på topp, siden det har betydning for Brexit og inneholder et bilde. Skal oppdatere selve artikkelen om partiet, evt. Brexit, også. Asav (diskusjon) 4. aug. 2019 kl. 10:20 (CEST)

Tibet vs Kina[rediger kilde]

Jeg er skeptiske til enkelte endringer på Tibet, blant annet sto det at Tibet «grenser til Kina». Jeg kan lite om dette, men vi bør vel formulere dette slik at vi ikke gjør noen forutsetninger om Tibets folkerettslige status. --Vennlig hilsen Erik d.y. 4. aug. 2019 kl. 12:30 (CEST)

GDPR igjen. Tillatelse fra "fotoobjektet"?[rediger kilde]

Dere som laster opp bilder av personer på Commons: Er dere nøye med å få tillatelse fra vedkommende, på samme vis som vi må ha fra fotograf? Jeg vet dette har vært oppe tidligere, men tiden går, saker blir (forhåpentligvis) klarere etterhvert, så hva gjør dere/vi? Ja, jeg vet det er en EU-sak, men på samme vis som vi har ulike regler for fotografering av arkitektur og kunst i de ulike land, skal vi kanskje ha ulike regler for dette også? Kjersti L. (diskusjon) 1. aug. 2019 kl. 09:11 (CEST)

GDPR omfatter vel mye rart, men akkurat retten til eget bilde/model release forms har jeg ikke fått med meg at er noe GDPR befatter seg med. Derimot så er det åpenbart noe Wikimedia Commonns må forholde seg til, men det er Wikimedia sin hodepine, ikke de enkelte bidragsyterne sin. TommyG 1. aug. 2019 kl. 11:42 (CEST)
Retten til eget bilde finnes i åndsverksloven §104. Hvis du skal publisere et bilde av en person, og bildet ikke er publisert tidligere, så må du ha lov av avbildet person. Opphavsretten følger fotografen, men retten til eget bilde har den avbildede. Dette omtales som moralske rettigheter på Commons. Ikke alle av adminene på Commons har helt grep på dette for å si det forsiktig. Det er en side c:Commons:Photographs of identifiable people som beskriver noen av problemene. — Jeblad 1. aug. 2019 kl. 12:02 (CEST)
Takk, Jeblad. Det ante meg, men jeg har ikke vært flink til å sjekke tillatelse når jeg finner portrettfoto på Wikimedia Commons, f.eks. Det er vel heller ikke mulig p.t. Der jeg har andre kilder, skal det bli skjerpings! Ved NTNU er det nå blitt svært strengt, etter GDPR. Den fotograferte må krysse av for hva vedkommende tillater. Ettersom Wikimedia-toppen er fra/i USA er vel ikke GDPR aktuelt, men, som jeg skrev over, vi som har norsk ÅVL og GDPR å forholde oss til, må ta hensyn til dette. Kjersti L. (diskusjon) 1. aug. 2019 kl. 12:30 (CEST)
Jevnt over har vel Kjersti L. det meste på stell mhp opplasting av bilder!
Bildene som allerede er på Commons er det nok greit å gjenbruke i Wikipedia for biografier, gitt §104 e («Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når … bildet brukes som omhandlet i § 33 andre ledd eller § 37 tredje ledd.») og §37 tredje ledd («Offentliggjort personbilde i form av fotografisk verk kan mot vederlag gjengis i tekst av biografisk innhold.») Iom lisensen kan vi gjenbruke bildet uten vederlag. Problemet oppstår hvis bildet ikke er rettmessig offentliggjort, dvs klarert med den avbildede, og da tror jeg vi må slette bildet. (§37 omtaler «fotografisk verk», men jeg tror ikke forskjellen mellom verk og bilde spiller noen rolle for oss.)
Det burde vært et standardformuler for å klarere bilder under opplasting på Commons, og en enklere måte å melde fra om eventuelle problemer (dvs bestride offentliggjøring). Nå skaper klarering alt for mye manuelt arbeid. — Jeblad 1. aug. 2019 kl. 13:05 (CEST)
Helt enig, Jeblad! Ideen om standardformular støttes! Kjersti L. (diskusjon) 1. aug. 2019 kl. 13:15 (CEST)
Jeblad har ikke dekning for å si at "Hvis du skal publisere et bilde av en person, og bildet ikke er publisert tidligere, så må du ha lov av avbildet person". Paragraf 104 i Åndsverksloven, som omhandler retten til eget bilde har en rekke unntak som han ikke nevner. Om noen av disse unntakene gjelder i ditt tilfelle må du selv vurdere, men ett som ofte er aktuelt for oss bidragsytere på Commons er punkt C som er unntaket for "forhold eller hendelser som har allmenn interesse". Toresetre (diskusjon) 5. aug. 2019 kl. 17:37 (CEST)
Det er flere unntak, men i dette tilfellet tolker jeg spørsmålet som foto av personer og hvor personene er hovedmotiv. Du viser til punkt a, men gjengir ikke punktet helt riktig. Det sier avbildningen har aktuell og allmenn interesse. (OBS: ny lov 15. juni 2018!) Det kilne er at det finnes en «og» der. Jeg har spurt litt rundt fordi «og» ofte brukes som «eller» på norsk, men det virker som alle mener det er en «og» i dette tilfellet. I tillegg skal «aktuell» tolkes som nyheter, og vi er leksikon. Samtidig må vi lagre på Commons, dermed er det veldig vanskelig å argumentere for at det er nyheter som lagres der. Punkt b og c ryker ved rene personbilder, dermed står en igjen med henvisningen til §37. Det er slik jeg leser dette, men andre kan kanskje lese noe annet inn i lovteksten. — Jeblad 5. aug. 2019 kl. 20:13 (CEST)
Nei, du gjengir meg feil Jeblad. Jeg viser ikke til punkt A, jeg viser til punkt C. Her er hele punkt C fra den nye åndsverksloven 104: c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse. Det står da ikke noe «og» i dette punktet. Toresetre (diskusjon) 5. aug. 2019 kl. 21:06 (CEST)
Dette gjelder mer eller mindre tilfeldige personer som opptrer på bildet, når hendelsen har allmenn interesse, ikke bilder hvor selve fotoobjektet er en person? Bildet av Garden er slik jeg ser det et bilde som dekkes av punkt c, mens Bjørgulv Braanen krever tillatelse. Igjen, mulig andre tenker annerledes. Norsk redaktørforening har publisert Retten til eget personfoto som omhandler gamle fotoloven, men jeg tror denne artikkelen er tilstrekkelig for å forklare hva som gjelder. Olav Torvund har skrevet bok om opphavsrett, Opphavsrett for begynnere. Det står litt i Jon Bings Ansvar for ytringer på nett, s 73–76, men dette er stort sett dekket av redaktørforeningens artikkel. Maria Jongers sin avhandling kan også være verd å sjekke ut Retten Til Eget Bilde : En Redegjørelse, Vurdering Og Sammenligning Av Den Avbildedes Rettsvern Etter åndsverkloven § 45c, Straffeloven § 390 Og Personopplysningsloven (2006). Denne er på nettet, men tjenesten ser ut til å være død for øyeblikket. — Jeblad 5. aug. 2019 kl. 22:10 (CEST)
Jeg er kjent med mange av de kildene som du viser til her, men det kan være greit å stoppe ved den første - fra Norsk redaktørforening. Selv om Åndsverksloven er ny er det ikke store endringer i retten til eget bilde, så jeg mener at redaktørforeningen sin redegjørelse er relevant. I slutten av artikkelen kommer de med sin vurdering av punkt C, og i den gjør ikke de noen avgrensning av dette punktet til kun å gjelde folkeforsamlinger og friluft. Sitert: "Forhold og hendelser som har allmenn interesse vil antakelig delvis overlappe unntakene etter bokstavpunkt a., og kan for eksempel omfatte sammenstøt mellom politi og demonstranter, personer som pågripes på fersk gjerning i pågående kriminell handling, trafikk-kontroller, oversvømmelser, redningsaksjoner m.v." (kilde). Redaktørforeningen gjør altså ingen avgrensning. Jeg tolker de slik at de mener at unntaket i punkt C gjelder generelt for bilder som har allmenn interesse. Jeg mener derfor at vi som laster opp bilder av personer på Commons kan gjøre dette, dersom bilde er av "forhold eller hendelser som har allmenn interesse". Selv om det ikke er en direkte sammenheng mellom de to, vil notabilitetsprinsippet til Commons være en godt startpunkt på hva som vi kan anse for å være allmenn interesse. Toresetre (diskusjon) 5. aug. 2019 kl. 23:12 (CEST)

Et spørsmål om Windows etter en oppdatering?[rediger kilde]

Jeg har nylig foretatt en obligatorisk oppgradering av windows. Etter omstart oppdager jeg at det er plassert et stort søkefelt nederst til venstre som dekker nærmere en 1/4 av oppgavelinja nederst. Jeg synes denne er bare irriterende og lurer på om noen har tips om hvordan jeg fjerne den?--Ezzex (diskusjon) 4. aug. 2019 kl. 18:58 (CEST)

Høyreklikk på linja. Det kommer opp en meny. Velg «Søk» og «Skjult». --GAD (diskusjon) 5. aug. 2019 kl. 16:56 (CEST)
Takk--Ezzex (diskusjon) 5. aug. 2019 kl. 18:27 (CEST)

VE. Savner felt i enkelte kildemaler[rediger kilde]

Denne diskusjonen har funnet sted på min brukerside. Jeg forstår spørsmålet til Kjersti, mindre av svarene, men det er det kanskje andre som gjør, så jeg flytter den hit.--Trygve Nodeland (diskusjon) 5. aug. 2019 kl. 08:51 (CEST)


Jeg bruker VE til stadighet, men én ting (blant flere) gremmer meg: Når jeg bruker kildemalene for www og artikler, finnes ikke "Kommentar" som et eget felt. Hvis jeg prøver å skrive det inn, får jeg bare en melding om at det er et ukjent felt. Har ikke du savnet det noen gang? For kilde bok er det helt OK. Der kan jeg legge til "Kommentar" uten problem. Noen som kan fikse dette, eller er det noe jeg ikke har skjønt (igjen)? Kjersti L. (diskusjon) 21. jul. 2019 kl. 13:20 (CEST)

VE sine referanser funker ikke akkurat perfekt og jeg går en del frem og tilbake mellom VE og kildekode. Har du forsøkt å legge til feltet «postscript» i stedet, slik:
- journalist, Kristin Straumsheim Grønli (1. mars 2004). «Bakgrunn: Verdens første dataspill». forskning.no (norsk). Besøkt 21. juli 2019. (POSTSCRIPT - postskript ...) 
- Som du ser så gir automatgenereringen noen ganger rare resultater så referansene må jo alltid flikkes på. Når du bruker postscript må du legge inn et punktum først og sette teksten i parantes for at det skal se vettig ut, men det plasseres på riktig sted. Trygve har kanskje noen andre tips jeg også kan ha nytte av. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 21. jul. 2019 kl. 14:59 (CEST)
Takk, Dyveldi. Det har jeg ikke prøvd. Godt tips! Vi får vente i spenning på om Trygve W.N. har noen bedre på lager! Kjersti L. (diskusjon) 21. jul. 2019 kl. 15:21 (CEST)
Feltet postscript er en separator og ikke fritekst. Vil gi feil i fremtiden. Kommentarer finnes i den oppdaterte modulen. Lokalt på nowiki er kommentar et felt i malen og ikke i modulen. — Jeblad 21. jul. 2019 kl. 16:00 (CEST)
Som du sikkert har oppdaget av mine tidligere kommentarer og spørsmål her og der: Jeg skjønner ikke alt, egentlig minimalt, av det tekniske her inne (men jeg kan en del andre ting …). Hva innebærer det du skriver? Hva må jeg gjøre for å få opp feltet "kommentarer"? Kjersti L. (diskusjon) 21. jul. 2019 kl. 16:07 (CEST)
Kildemalene må endres eller modulen oppdateres. — Jeblad 21. jul. 2019 kl. 16:17 (CEST)
av hvem? Kjersti L. (diskusjon) 21. jul. 2019 kl. 16:22 (CEST)
Av de fire hovedmalene (kilde bok, kilde www, kilde avis, kilde artikkel) manglet to oppføring for kommentar i TemplateData. Når denne oppføringen mangler så blir ikke parameteren vist i siteringsverktøyet i VisualEditor. Er det flere kildemaler som trenger et felt kommentar enn de fire hovedmalene så si ifra. — Jeblad 21. jul. 2019 kl. 17:43 (CEST)
Testet på engelsk WP. Akkurat samme problem der. Denne er laget der: -- journalist, Kristin Straumsheim Grønli (1. mars 2004). «Bakgrunn: Verdens første dataspill» (norsk). Besøkt 21. juli 2019postscript  -- Comment gir feilmelding og postscript fungerer, men blir klistret til nærmeste felt uten mellomrom så man på passe på å legge inn minst litt luft og helst et punktum pluss en mellomrom først. Pinger Bruker:Danmichaelo som jeg mener har sagt noe om postscript og kommentar/comment uten at jeg lenger kan huske nøyaktig hva. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 21. jul. 2019 kl. 16:26 (CEST)
@Dyveldi: En anbefaling jeg har sett på enwiki har vært å putte kommentarer utenfor siteringsmalen (<ref>{{cite book |title=Title ...}} Kommentar</ref>), men det er jo ikke så lett å få til med Visual Editor. Jeg har vel aldri helt skjønt hvorfor de ikke vil ha et kommentarfelt, men det har kanskje med en form for purisme å gjøre. Malene våre ligger så tett opptil enwiki som mulig, men kommentarfeltet har vi altså hektet på lokalt. Postscript-feltet bør egentlig unngås siden det har et annet formål. – Danmichaelo (δ) 3. aug. 2019 kl. 17:22 (CEST)
Er det mer enn én enkelt mal innenfor ref-taggene så vil VE falle tilbake på en redigeringsmodus som de fleste vil finne svært forvirrende. [Det er ikke usannsynlig at hullet vil bli tettet, det skaper masse problemer.] — Jeblad 3. aug. 2019 kl. 19:13 (CEST)
Takk Danmichaelo, smart og praktisk. At jeg ikke har tenkt på den muligheten. Det er så lett å bli låst i malene. Hvis du bruker VE vil da da måtte bytte til redigere i kildekode for så å bytte tilbake til VE. Det gjør jeg uansett veldig ofte når jeg skal flikke på referansemalene. Etter at muligheten til å sette inn referanser med kildekode ble borte bruker jeg ofte VE til å sette inn en referanse og så går jeg tilbake til kildekode og fikler videre med tekst og referanse. Det er veldig praktisk at våre maler ligger tett opp til de engelske. Det er ikke sjelden jeg lager referansen på engelsk og bruker den begge steder. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 4. aug. 2019 kl. 20:44 (CEST)
Siteringsverktøyet i VisualEditor kan håndtere flere maler innenfor ref-taggene. Når det skjer så vil ikke kildemalen åpnes når du klikker på et ref-merke, men du får en redigeringsrute for en rå referanse. Denne har ikke wikitekst, men tekst på samme vis som i VE. Denne teksten har kildemaler, og du kan klikke på disse for å redigere dem. Da åpner de aktuelle kildemalene i malverktøyet. Hvis du forsøker å endre teksten direkte så er det fort gjort å slette malene og erstatte dem med rå tekst. Det er dette Danmichaelo foreslår ovenfor.
Det er mulig å skrive <ref>{{cite book |title=Title ...}} Kommentar</ref> men i praksis er det da vanskelig å bruke VE for videre bearbeiding av referansen.
For alle de viktigste kildemalene på dette prosjektet kan du isteden skrive <ref>{{kilde bok |title=Title ...|kommentar=Kommentar}}</ref> og da er det ingen problemer med å bearbeide referansen i VE.
Det har vært diskutert å fjerne muligheten som enwiki bruker da den utløser veldig mye feil. Brukere fjerner kildemaler uten å skjønne hvordan det skjer. — Jeblad 5. aug. 2019 kl. 12:50 (CEST)
Løsningen med å skrive kommentarene innenfor <ref></ref>, men utenfor malen, har jeg (selvsagt?) brukt mange ganger når jeg redigerer med kildekode, men det virker som jeg inntil videre må hoppe mellom VE og kildekode, hvis jeg «på død og liv» vil ha med en kommentar. Jeg får håpe på en forenkling og -bedring også her! Takk for allverdens forklaringer og svar, alle! Kjersti L. (diskusjon) 5. aug. 2019 kl. 13:10 (CEST)
For alle de vesentlige malene er det lagt til et felt «kommentar». — Jeblad 5. aug. 2019 kl. 14:04 (CEST)

Kobling av Wikidata-elementer, anyone?[rediger kilde]

Er det noen som kan – og vil – koble Wikidataelementene for en:Center of excellence og Senter for fremragende forskning, så vi får en synlig interwikilenke i artiklene?

Jeg har et lignende spørsmål (flyttet fra Pmts disk.side): Kan du noen ordne det så den norske artikkelen Kjeledress (og språkversjonene den er koblet til) blir koblet med den engelske w:en:boilersuit? Det er noe merkelig nå. Engelsk en:overall er det samme som vår snekkerbukse, mens amerikanerne kaller kjeledress for coveralls, men det er en annen sak. Vil jeg tro. Kjersti L. (diskusjon) 6. aug. 2019 kl. 09:54 (CEST)

Kjeledress på wikidata kjeledress (Q1077396) og Snekkerbukse på wikidata snekkerbukse (Q13383825). Mvh Pmt (diskusjon) 6. aug. 2019 kl. 11:06 (CEST)
Det er nok jeg som ikke skjønner alt som skjer mellom WD og Wikipedia. Jeg skjønte ikke hvorfor Boilersuit ikke sto som egen oppføring her, men det holder tydeligvis at det står "også kjent som". Kjersti L. (diskusjon) 6. aug. 2019 kl. 12:43 (CEST)
Det som listes under «også kjent som» kan brukes for å søke opp et begrep inne på Wikidata, men det brukes ikke for å lage lenkene i margen. For å lage dem må du legge til artikkelen via «rediger lenker» i sidemargen, eller ved å legge de til inne på Wikidata. — Jeblad 6. aug. 2019 kl. 18:01 (CEST)
Kjeledress w:en:Boilersuit kjeledress (Q1077396) har etikett overall på engelsk og kjeledress på norsk. Snekkerbukse w:en:Overall snekkerbukse (Q13383825) har også etikett overall på engelsk og snekkerbukse på norsk. Mvh Pmt (diskusjon) 6. aug. 2019 kl. 19:16 (CEST)

Feil i Firefox[rediger kilde]

Det ser ut som om en teknikk vi har brukt hvor vi flyter en kolonne (ofte inneholdende bilder) med float:right eller float:left, og så hardkoder bredden, vil gi tekst oppå kolonnen. Dette er riktig gitt styledefinisjone, men det ser jo ikke ut… Ofte holder det å slå av den hardkodete bredden, men har kolonnen tekst vil dette gjøre at kolonnen blir veldig bred. Har den kun bilder vil det fungere som forventet. Inneholder kolonnen kun bilder vil det som oftest fungere best å legge de ut som miniatyrer med «upright» uten ekstra div-triks. (eksempel) — Jeblad 6. aug. 2019 kl. 17:44 (CEST)

Steder med og uten befolkning[rediger kilde]

En anonym bidragsyter har endret teksten i artikkelen Rørstad, der det nå opplyses at stedet først ble fraflyttet i 2016. Tidligere stod det at de siste forlot stedet i 1970-årene. Både ny og opprinnelig informasjon er uten referanse. Jeg tror det mest riktige er at stedet ble fraflyttet 1970-årene, og at det senere kun har vært ferierende der. Kan godt hende jeg tar feil. Vedkommende har satt inn denne lenken i redigeringsforklaringen «Skriflig kilde: https://www.nrk.no/nordland/glemte-fastboende-1.85889 NRK Glemte fastboende», men her står det ikke noe eksplisitt som underbygger påstanden om fraflytting i 2016.

Hva kan vi gjøre for å undersøke og finne autorative referanser for steder i Norge med og uten folk? Eventuelt årstall for fraflytting? Posten og folkeregister skulle jo kunne vite slikt, men kan ikke finne noen søkeverktøy. Finnes det noen tips? Dyveldi du er jo god med søkeverktøy og datakilder, har du noen tips? Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 30. jul. 2019 kl. 20:15 (CEST)

Aviser (Atekst) er ofte bra, men kan gi så mange treff at det er krevende å finne det rette. Bygdebøker er bra for ting som ikke er helt nylig. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. jul. 2019 kl. 21:39 (CEST)
Bygdeboka (Lind, Asbjørn P. (1945-) (1998). Sørfold bygdebok: gårdshistorie. [Straumen]: Sørfold kommune. ISBN 8299395208. ) skriver at Rørstad i 1979 ble erklært som fraflyttingssted. --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. jul. 2019 kl. 21:50 (CEST)
Saltenposten (3. april 2018): «Rørstad er så godt som fraflyttet, men stedet bærer på mye historie.» Saltenposten (15. juni 2017): «De peker blant annet på at det er en fastboende på Rørstad, selv om administrasjonen i Nordland fylkeskommune ikke regner det med når de har arbeidet med ruteforslaget. På det tidspunktet de startet arbeidet, var det nemlig ingen med fast adresse der lengre, og stedet ble betegnet som fraflyttet.» Avisa Nordland (1. oktober 2013): «Rørstad i Sørfold er uten veiforbindelse og ble fraflyttet for mange år siden.» Aftenposten (28. juli 1994): «Og naturligvis - konsertreise. Den går i år til Rørstad, et fraflyttet sted ca. en times reise med hurtigbåt nord for Bodø.» --Vennlig hilsen Erik d.y. 30. jul. 2019 kl. 22:00 (CEST)
Fraflytta ifølge denne: På tur i Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Sørfold: "vandringer i gamle og nye far i spennende natur". Hamarøy: Hamarøy kommune. 1997. ISBN 8299445000.  Vennlig hilsen Erik d.y. 30. jul. 2019 kl. 22:06 (CEST)
Face-smile.svg det var kjapt og grundig levert i kjent Erik-stil !! Jeg er ganske sikker på at du har lett på riktige steder.
- Jeg kan jo si noe om Folkeregisteret. Jeg har ved en og annen anledning sett, gjerne ip-adresser, som har hevdet å ha tilgang til Freg og har hevdet å bruke tilgangen sin. Det jeg er sikker på er at det er mange som har tilgang til å søke i Freg, men for å søke skal du ha såkalt tjenestlig behov. Wikipedia er ikke et tjenestlig behov. Videre loggføres alle søk i Freg og får arbeidsgiver nyss om at du søker i Freg for å skrive i Wikipedia blir hn sur, for å si det mildt. Jeg tror videre du må ha alle adressene på Rørstad for å finne eventuelle beboere eller tidligere beboere.
- Når det gjelder Posten sitt adresseregister så tror jeg det er helt ubrukelig. Det brukes ikke en gang til postomdeling. Hvis du vil ha post må navnet ditt stå på en postkasse på riktig adresse er det som kreves, men det kreves til gjengjeld ganske grundig. Kan ha en midlertidig funksjon hvis du flytter og trenger å melde adresseendring og få post ettersendt til ny adresse. Du har heller ikke plikt til å registrere deg i Postens adresseregister og det er ikke offentlig tilgjengelig.
- Det er mulig telefonkatalogene kan være til mer hjelp, men folk har ikke plikt til å stå i telefonkatalogene.
- Den beste kilden til befolkningsstatistikk er antagelig SSB. Og så trodde jeg hadde funnet en lur side der [[5]] men svaret på hvor mange som bodde i 15310202 Rørstad var 680 personer så SSB må inkludere mer enn dette stedet i det vi skriver om i artikkelen om Rørstad. Her er nok andre enn meg som kan noe om befolkningsstatistikkene til SSB.--ツDyveldi☯ prat ✉ post 30. jul. 2019 kl. 22:46 (CEST)
Grunnkretsen 15310202 Rørstad er i Sula kommune på Sunnmøre. De første fire sifrene (1531) er kommunenummeret. Denne grunnkretsen har 680 innbyggere.(API)
Det finnes en grunnkrets 18459900 Uoppgitt i Sørfold kommune i Nordland. Denne grunnkretsen har fire innbyggere.(API)
Personer kan ha registrert bostedadresse et annet sted enn der de fysisk bor, det er ikke helt uvanlig. Dermed kan det være uklart om et sted faktisk er fraflyttet.
Såvidt jeg husker er grunnkretsene minste område hvor det føres statistikk, men det er et minste antall personer som listes. Denne grensa var på fem personer for en del år siden, men jeg lurer på om den nå er ti personer. Fordi det listes fire personer, så kan det se ut som om grensa kun dukker opp ved noen spissede søk, eller at grensa er droppet. Jeg mener det også var noe snakk om hvorvidt grensa skulle være hard eller introdusere en usikkerhet. Hvis grensa finnes så kan det være vanskelig å bruke tallene for å påvise om befolkningen har nådd null i en grunnkrets.
Grunnkretsene finnes på Standard for delområde- og grunnkretsinndeling. Rull ned til «1845», der er det tre delområder. — Jeblad 31. jul. 2019 kl. 00:08 (CEST)
imponert over hva dere Erik d.y., Dyveldi og Jeblad har kunnskaper om og kan finne ut av! Da har jeg lært at eksakt informasjon om hvem, eller hvor mange, som bor på et lite sted ikke er tilgjengelig kunnskap for almenheten. Uansett har vi et problem med å definere «fraflyttet sted» eller «sted med fastboende», fordi noen kan bosette seg i sitt gamle husvær over lengre tid. Dette selv om de stort sett bor et annet sted, eller har et nesten fraflyttet sted som et midlertidig oppholdssted. Dessuten kan et sted blitt fraflyttet i 1970-årene, men folk vendt tilbake og forlatt stedet kanskje flere ganger i mellomtiden.
Men et sted uten ordinær postombæring, ikke noen arbeidsplasser, uten vei, ikke skole, ingen oppvoksende barn, er jo så og si et oppgitt sted? Selv om det er elektrisitet der, noen husdyr i en fjøs og et lokalbåtanløp noen ganger i uken, er det jo bare mennesker med en nokså spesiell (og sikkert ganske fin) livsstil som kan bo der. Er det så galt å si at et slikt sted er fraflyttet? Slik som det er nå har vi satt Rørstad og flere andre steder i landet i kategorien «fraflyttede steder». Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 31. jul. 2019 kl. 21:55 (CEST)
Det er nok ikke galt å si at Rørstad er fraflyttet, selv om kanskje en person nå bor der fast. Men så er det spørsmålet hvor strenge vi skal være, vi har jo egentlig en ganske streng regel om ikke å trekke egne slutninger. Dersom kildene sier fraflyttet i 1979 eller 1994 og en person senere flyttet til tilbake (eller kanskje bodde der), så kan vi trygt basere oss på kildene. Dersom Rørstad lar seg avgrense i SSBs tellinger så er jo det autoriativt så det holder. Vennlig hilsen Erik d.y. 31. jul. 2019 kl. 22:17 (CEST)
Både 18450101 Haukenes og 18450102 Sagfjord er uten oppgitte tall, og antakelig fraflyttet. Antakelig ligger Rørstad i en av disse. Jeg vet ikke om noen åpen karttjeneste som viser nøyaktige grenser for grunnkretsene. (API) — Jeblad 1. aug. 2019 kl. 11:15 (CEST)
Hørte med SSB og de viste meg til kart.ssb.no, og plugges det inn et søk på «Sagfjorden» og velges grunnkrets så blir det opplagt at at Rørstad er i denne grunnkretsen. — Jeblad 2. aug. 2019 kl. 10:40 (CEST)
Kom til tilfeldigvis til å sjekke denne artikkelen på snl: Lønsdal. La merke til at de har oppgitt et nøyaktig folketall for et bestemt årstall. Dette er jo også et meget lite sted, der opplysninger om befolkningstallet går ut over personvernet? Skulle likt å vite hva slags kilde de har for dette? Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 5. aug. 2019 kl. 16:32 (CEST)
Legg merke til at snl.no opererer med forfattere. I dette tilfelle er en person utnevnt til forfatter på grunnlag av denne endringen [[6]] som i all hovedsak stammer artikkelen fra papirleksikonet. Dette med unntak av befolkningsopplysningen fra 2016. Personen som har gjort endringen i den opprinnelige artikkelen har holdt på med utredninger [[7]] [[8]] og har vært spesialrådgiver i Oslo kommune [[9]]. Når snl.no holder seg med forfattere behøver de ikke fortelle hvor det de skriver kommer fra. Opplysningen står for forfatterens regning og snl.no sin tillit til at forfatteren er en pålitelig person. Det innebærer at forfatteren kan ringe eller sende en epost til den aktuelle kommunen og spørre seg frem til han finner noen som kjenner til befolkningen i et område. Referansen til snl.no er at de vet hvilken person som skrev opplysningen.
- På Wikipedia er det anderledes her skal vi i prinsippet oppgi en publisert referanse som viser frem hvor en opplysning kommer fra, hvem som har publisert den mv, og spørreundersøkelser på telefon eller per epost er "fy". Hadde snl.no brukt referanser ville det vært mulig å se hva denne opplysningen om "innbyggere" i et dalføre betyr, ville vært mulig å kontrollere og ikke minst funnet ut hva innbyggere her betyr, f eks menes det folkeregistrert personer eller personer som stort sett bebor området.
- Når det gjelder personvernet så er nok dette innafor. Søk på navn hos SSB [[10]] oppgir hvor mange som har et navn dersom der er 4 eller flere personer som heter det samme. Hvis det er 3, 2, 1 eller 0 så tilsier personvernet at de ikke oppgir hvor mange som har et navn og svaret på et søk kan være «Det er færre enn fire personer eller ingen som heter Jens Stoltenberg».--ツDyveldi☯ prat ✉ post 7. aug. 2019 kl. 21:09 (CEST)

BBC News[rediger kilde]

Hei! Når en skal lenke til artikler fra BBC News, skal en da bruke kilde www eller kilde avis? På forhånd takk. Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 7. aug. 2019 kl. 01:14 (CEST)

Jeg ville ha brukt avis, men automatisk konvertering fra lenke til mal kan hende gir www. --Vennlig hilsen Erik d.y. 7. aug. 2019 kl. 11:38 (CEST)
Takk skal du ha! Da er det rettet opp. Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 7. aug. 2019 kl. 12:53 (CEST)
Kilde www er den riktige, dette er en nettside. Kilde avis vil ha slikt som sidenummer. De er ellers så like at det spiller liten rolle hvilken du bruker, og selv har jeg lurt på hvorfor de ikke er slått sammen. — Jeblad 7. aug. 2019 kl. 13:18 (CEST)
Bør kanskje omdøpe «kilde avis» til «kilde papiravis» hvis det gjør det mindre flertydig. - Soulkeeper (diskusjon) 7. aug. 2019 kl. 13:51 (CEST)
Alt ligger jo på nettsider nå til dags, å si at kilden er «en nettside» gir ingen informasjon. BBC News er en avis på nett. Begge malene har URL. --Vennlig hilsen Erik d.y. 7. aug. 2019 kl. 15:23 (CEST)
Redigeringskonfikt Redigeringskonflikt Redigeringskonfikt Enwikis {{Kilde avis}}-ekvivalent er Cite news (Kilde nyhet?) som der blir benyttet til nyheter på papir, video, audio og web. (Jeg har benyttet {{Kilde artikkel}} på BBC News og NRK, men jeg ser at det blir feil så det skal jeg rette.) Iflg. dokumentasjonen der er forskjellen mellom Cite news og Cite web at …news kan ta parametrene |issue= og |volume= og …web gir feilmelding uten URL. Uansett, Kilde avis og …www benytter samme modul, så som Jeblad sier så er ellers like. Tankegangen min har vært å bruke avis på nettsteder med journalistisk innhold (f.eks nettaviser) og www for annet. Det er vel heller sjeldent å måtte legge inn referanser til dagens papiraviser da det som oftest eksisterer en tilsvarende artikkel på nett, så med tiden vil jo avis-malen mer eller mindre "gå ut av bruk" i fremtiden om bruksområdet er så snevert. Kanskje vi kan døpe den om til Kilde nyhet og/eller lar bruksområdet omfatte nettaviser? Langt svar, men jeg jeg har OCD om kildemaler, spesifikt forfatter-parameteret. Face-smile.svg  – Desoda [D] [B] 7. aug. 2019 kl. 15:52 (CEST)
Grunnen til at de er forskjellige har sin opprinnelse i det tidligere malverket, som er lite egnet til å håndtere varierende formater, og at siteringsverktøyet har beholdt denne oppdelingen. Siteringsverktøyet velger mal etter metadata som påvises på nettsidene, men det er nokså tilfeldig hva slags metadata nettsteder velger å bruke. Hvilken av kildemalene som brukes spiller visuelt veldig liten rolle utover noen få ubetydelige detaljer, men det er forskjeller i hvilken felt som gjøres tilgjengelig under redigering. Kildemalen for web er den mest generelle, og brukes for nesten alt av eksterne nettsteder. For eksempel vil artikler fra NRK og alle de større norske nettavisene gi siteringer med kilde www. Skal en få kilde avis må artikkelen det lenkes til bruke metadatasettet dcmi, og medium eller type, og med riktig verdi. Dette skulle implementeres for noen år siden, men jeg mistenker at kun type fra Dublin Core er implementert. Dermed er det i praksis kun ved manuell redigering at en kan sette kilde avis. — Jeblad 7. aug. 2019 kl. 16:30 (CEST)

Milforum forskjellig fra kildekode[rediger kilde]

Holder på å oppdatere Milforum artikkelen.

Men opplever at artikkelen blir helt annerledes enn utifra kildekoden jeg skrev. Noen som kan hjelpe meg litt her? Znuddel (diskusjon) 7. aug. 2019 kl. 14:01 (CEST)

Fikset litt. Men milforum er svartelistet hos oss, usikkert hvorfor så den eksterne lenken vil ikke fungere. --- Løken (diskusjon) 7. aug. 2019 kl. 14:09 (CEST)
Takk for fiks. Oppdaget svartelistingen jeg også. Har vært på engelsk Wiki og bedt om å få siden fjernet fra listen. Znuddel (diskusjon) 7. aug. 2019 kl. 15:02 (CEST)
Blokkeringen er på m:Spam blacklist, og ble satt tilbake i 2010. Den er diskutert i 2015, og beholdt. (m:Talk:Spam blacklist/Archives/2015-06#www.milforum.net) Jeg tror tråden du har åpnet (m:Talk:Spam blacklist#Protected edit request on 6 August 2019) må vente til det er avklart her om det er grunn til å opprettholde blokkeringen. — Jeblad 8. aug. 2019 kl. 00:29 (CEST)
Kan ikke finne noe annet om hvem som har gjort eller bedt om svartelistingen enn selve endringen (diff) og denne viser til m:User:COIBot/XWiki/milforum.net. Hvis ingen har motforestillinger så kan kanskje svartelistingen fjernes? Et søk på insource:"milforum.net" gir få treff. — Jeblad 8. aug. 2019 kl. 12:47 (CEST)

Hjelp til innlogging[rediger kilde]

En av bidragsyterne våre har problemer med å logge inn, se Får ikke til. Jeg har foreslått at h*n kan prøve å endre innstillingene i nettleseren til å akseptere informasjonskapsler, men vedkommende skriver at «Det går bare ikke an å logge inn». Er det noen som kan hjelpe ? --Anne-Sophie Ofrim (diskusjon) 7. aug. 2019 kl. 14:16 (CEST)

Ser ut til at det har løst seg, takk til Jeblad.--Anne-Sophie Ofrim (diskusjon) 8. aug. 2019 kl. 11:34 (CEST)

Civic[rediger kilde]

Hei! Kan noen hjelpe meg med hva ordet «civic» kan oversettes med i denne setningen?

«[The chairman is] the civic and ceremonial head of the Authority and represent Cornwall Council at a variety of events and functions in a non-political role.»

På forhånd takk! Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 8. aug. 2019 kl. 13:22 (CEST)

Kanskje borgerlig? - Soulkeeper (diskusjon) 8. aug. 2019 kl. 13:25 (CEST)
Takk skal du ha, Soulkeeper! Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 8. aug. 2019 kl. 13:51 (CEST)

Nordlandshest/lyngshest[rediger kilde]

Er dette artikkelnavnet i tråd med WPs konvensjoner: Nordlandshest/lyngshest. Standarden er vel at alternative navn ligger som omdirigering og nevnes i første setning. --Vennlig hilsen Erik d.y. 8. aug. 2019 kl. 23:42 (CEST)

Rasen heter vel Nordlandshest/lyngshest, ikke enten nordlandshest eller lyngshest. --- Løken (diskusjon) 9. aug. 2019 kl. 01:09 (CEST)
Ser ut som du har rett i det, men det er vel ikke akkurat opplagt for leseren at det er slik. Kanskje vi bør legge til en fotnote som forklarer det litt uvanlige navnet? Hilsen Kjetil_r 9. aug. 2019 kl. 14:42 (CEST)
Er ikke forklaringa i innledninga nok? Kanskje utvide den isteden viss mer trengs? 88.95.217.128 9. aug. 2019 kl. 17:00 (CEST)
Jeg oppgraderte artikkelen litt. Den ser ut til at skråstreksformen er vanlig. --Vennlig hilsen Erik d.y. 9. aug. 2019 kl. 17:51 (CEST)

Burgfriedenspolitik[rediger kilde]

Jeg har ved flytting av artikkelen fra Burgfrieden til det jeg etterhvert mente var bedre, nemlig Burgfriedenspolitik, kommet i skade for å skrive Burgfriedenenspolitik. Det finnes allerede en omdirigeringsside med det «korrekte» navn. Kan jeg bare flytte innholdet til Burgfriedenspolitik og håpe at botene hjelper meg? Det er en viktig diskusjon som også må flyttes. --Trygve Nodeland (diskusjon) 9. aug. 2019 kl. 08:02 (CEST)

Gjort.--Trygve Nodeland (diskusjon) 9. aug. 2019 kl. 12:39 (CEST)

Wikidatahjelp?[rediger kilde]

Neste uke skal Liv Inger Somby holde en av innledningstalene på konferansen Wikimania i Stockholm. En frivillig bidragsyter har sendt meg denne beskjeden: "Not sure if I've asked this already, but would it be possible for someone to get some basic info about Somby for her Wikidata item? Right now we have conflicting info about where she was born for instance and as she's going to be in the spotlight at Wikimania, I'm sure multiple people will want to create an article for her on their own Wikipedia. It's proving hard to find any info about her; I can find all sorts of things she's done for NRK, but nothing about her." Er det noen som har anledning til å ta en kikk? Supert om noen kan hjelpe! Takk! --Astrid Carlsen (WMNO) (diskusjon) 9. aug. 2019 kl. 11:08 (CEST)

@Astrid Carlsen (WMNO): Oppføringen i P19 (fødested) og artikkelen på nowiki stemmer ikke overens. Gitt den norske artikkelen så må også P27 (statsborgerskap) sjekkes. — Jeblad 9. aug. 2019 kl. 14:28 (CEST)

Beregning av alder infoboks biografi[rediger kilde]

Spørsmål på min diskusjonsside som muligens tyder på noe rusk i maskineret. Innlogget kommer for eksempel Pia Haraldsen opp korrekt alder (38, fra 3. august), uinnlogget ser hun fortsatt ut til å være 37 år. --Vennlig hilsen Erik d.y. 9. aug. 2019 kl. 14:15 (CEST)

Det er alltid litt caching inne i bildet på slike utregninger, noe som kan gjøre at det kan gå noen dager eller en liten uke før alderen oppdateres etter en gebursdag. Hvis du ikke vil vente kan du gjøre en «purge» for å få det riktig. Hilsen Kjetil_r 9. aug. 2019 kl. 14:39 (CEST)
Uinnloggede brukere treffer andre servere enn de som logger inn, og det kan se ut som om det har vært et problem med oppdatering av disse serverene. Se for eksempel #Foto i infoboksen vises ikke. Det er uklart hva problemet er, og om det er noe vi kan fikse.
Det eksperimenteres med noe redusert mellomlagring, men det er flere ledd involvert. Det som er vesentlig her er selve siden slik parseren lager den. Utfra noe dokumentasjon kan det se ut som om levetiden er 22 dager, mens annen dokumentasjon sier at den nå skal være noe over én dag. Jeg mistenker at det er én dag for mellomlagrede resultat, og at maks levetid er 22 dager. — Jeblad 9. aug. 2019 kl. 15:26 (CEST)

Oppgivelsen av siden blir borte.[rediger kilde]

Navn
Thomas Parker
1st Earl of Macclesfield
[1]
(1666–1732)
Referanser
  1. ^ The London Gazette: no. 5986. p. 1. 29. august 1721.

I den engelskspråklige artikkelen stod det slik: London Gazette |issue=5986 |date=29 August 1721 |page=1
Det andre kommer opp, men ikke sidetallet. Jeg fornorsket datoen. Kan noen hjelpe? På forhånd takk! Mvh. --Larviking (diskusjon) 9. aug. 2019 kl. 16:48 (CEST)

Denne malen har endret seg masse på de årene siden den ble kopiert over til no.wikipedia. For å få frem sidetall må du nå gjøre slik: [11] (altså bruke startpage= i stedet for page=). Hilsen Kjetil_r 9. aug. 2019 kl. 16:56 (CEST)
Tusen takk skal du ha, Kjetil r. Mvh. --Larviking (diskusjon) 9. aug. 2019 kl. 16:58 (CEST)

Artikler for anonyme som mangler oppdatering[rediger kilde]

Vi hadde problemer med en jøbbkø for mellomlagring av artikler. Når denne jobbkøen feiler så kan det blant annet gi manglende oppdatering av artikler for anonym lesing. Fordi vi ikke vet hva som lå i jobbkøen mens den hadde problemer, så vet vi ikke hva som trenger oppdatering. De to rapportene #Foto i infoboksen vises ikke og #Beregning av alder infoboks biografi kan indikere at biografier er berørt, men det kan være flere. Hvis det kun er disse som er et problem så kan vi fremtvinge en oppdatering ved redigering av {{Autoritetsdata}}. Jeg har gjort en slik endring,[12] men det kan ta tid før den utføres på alle artiklene. Det kan også være artikler som trenger oppdatering som ikke har denne malen. — Jeblad 9. aug. 2019 kl. 19:23 (CEST)

For de som er født i dag er det jo forutsigbart at det er behov for å beregne siden på nytt. Hadde det vært en mulighet å ha en bot til å slette mellomlagret for disse artiklene mellom 02:00 og 03:00 hver dag? Haros (diskusjon) 9. aug. 2019 kl. 19:56 (CEST)

mellomnavn (P6978) - Ny verdi på wikidata[rediger kilde]

Det har blitt opprettet en ny verdi (P) på wikidata for familienavn som mellomnavn. Den ser også ut til å ha blitt tatt i brukt for engelske mellomnavn selv om den engelske etiketten er satt som Scandinavian middle family name. mvh Pmt (diskusjon) 10. aug. 2019 kl. 07:36 (CEST)

@Pmt: Den er foreslått slettet, ser jeg. --Anne-Sophie Ofrim (diskusjon) 10. aug. 2019 kl. 12:49 (CEST)
@Anne-Sophie Ofrim:. Det går vel helst på formaliteter og Jura/VIGENERON. Ser at både ArthurPSmith og Derych Chan er for. Jeg har også satt behold. Mvh Pmt (diskusjon) 10. aug. 2019 kl. 13:36 (CEST)

Interwiki for Torget[rediger kilde]

IW til EN WP går til boilersuit!?! Face-smile.svg --Vennlig hilsen Erik d.y. 10. aug. 2019 kl. 22:02 (CEST)