Modul:WikidataListe

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dokumentasjonsikon Moduldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Formål

Å hente data fra Wikidata til infobokser når aktuelle data ikke er gitt lokalt.

Det er mulig å spesifisere at det ikke skal være noe i infoboksen selv om Wikidata skulle ha noe ved å oppgi verdi uten.

Bruk

Modulen brukes ved å legge inn

aktuell parameter = {{#invoke:WikidataListe|velg aktuell parameter}}

i en infoboks. aktuell parameter står her for en av de implementerte parameterne. Disse er nå:

yrke = {{#invoke:WikidataListe|velgyrke}}

Det vil kategoriseres i et antall kategorier som bør opprettes som skjulte kategorier når malen utvides. Disse kategoriene vil ha den aktuelle parameteren som del av navnet. For yrke er kategoriene: Kategori:Artikler hvor yrke forskjellig fra Wikidata, Kategori:Artikler hvor yrke hentes fra Wikidata, Kategori:Artikler hvor yrke mangler på Wikidata, Kategori:Artikler hvor yrke samme som på Wikidata, Kategori:Artikler hvor yrke spesifisert som uten.

Hvis det ikke finnes noen norsk etikett («label») for den aktuelle verdien, enkelte av de aktuelle verdiene, vil de bli utelatt fra det som hentes fra Wikidata. Derved vil yrke mangle på Wikidata også hvis yrket ikke har noe norsk navn på Wikidata.

Hvis det på Wikidata finnes en lenke til en artikkel på vår Wikipedia, vil verdiene som hentes fra Wikidata være lenket til denne.

Eksempel

For å hente medvirkende fra P161 som kan overstyres med {{{medvirkende|}}} brukes f.eks koden: {{#invoke:WikidataListe|values|param=medvirkende|wdp=P161}}

local WikidataDato = require( 'Module:WikidataDato' )
local refs = require 'Module:Reference score'
local p = {}

-- The value given to the properties in the table are not significant, they just need to exist
local useReferences = {
	["P19"] = "fødested",		-- fødested
	["P20"] = "dødssted",		-- dødssted
	["P22"] = "far",			-- far
	["P25"] = "mor",			-- mor
	["P26"] = "ektefelle",		-- ektefelle
	["P69"] = "utdannet ved",	-- utdannet ved
	["P84"] = "arkitekt",		-- arkitekt
	["P102"] = "medlem av politisk parti",	-- medlem av politisk parti
	["P106"] = "beskjeftigelse",	-- beskjeftigelse
	["P119"] = "gravsted",			-- gravsted
	["P161"] = "medvirkende",		-- medvirkende
	["P166"] = "utmerkelse",		-- utmerkelse
	["P3373"] = "søsken"			-- søsken
}

local useCountry = {
	["P19"] = "fødested",		-- fødested
	["P20"] = "dødssted"		-- dødssted
}	

local linktext = 'Rediger på Wikidata'
local linktarget = 'https://www.wikidata.org/wiki/%s?uselang=%s#%s'

local kollapsNum = 5

-- filter(function, table)
function filter(func, tbl)
	local newtbl= {}
	for i, v in pairs(tbl) do
		if func(v) then
			table.insert(newtbl, v)
		end
	end
	return newtbl
 end

function kollaps(num)
	if kollapsNum>0 then
		if num>kollapsNum then
			return true
		end
	end
	return false
end

-- Returns an array of non-deprecated claims for the given property.
-- If there's no Wikidata entity or no claims, an empty array is returned.
function getBestStatements( property, qid )
	assert( property )

	local entity = mw.wikibase.getEntity(qid)
	if not entity then
		return {}
	end
	return entity:getBestStatements(property)

end

function hasQualifer( claim, qualifier )
	assert( claim )
	assert( qualifier )

	local qualifiers = claim.qualifiers or {}
	local snaks = qualifiers[qualifier] or {}
	
	return not not snaks[1]
end

function isStrange( snak )
	if not snak then
		return nil
	end

	return snak.snaktype == 'novalue'
		or snak.snaktype == 'somevalue'
		or nil
end

function getStrange( snak )
	return (snak.snaktype == 'novalue' and 'ingen')
		or (snak.snaktype == 'somevalue' and 'ukjent')
		or nil
end

function getQualifier( claim, qualifier, strip )
	if not claim.qualifiers then
		return nil
	end
	
	local qualifiers = claim.qualifiers or {}
	if not qualifiers[qualifier] then
		return nil
	end
	
	local snaks = qualifiers[qualifier] or {}
	if not snaks[1] then
		return nil
	end
	
	local snak = snaks[1] or {}
	if isStrange( snak ) then
		return getStrange( snak )
	end
	
	if not strip then
		return mw.wikibase.formatValue( snak )
	end
	
	-- this is to simple for more complex cases
	return tostring( mw.wikibase.formatValue( snak ) ):gsub("%b<>", "")
end

function formatYearQualifier(claim, qualifier)
	assert( claim )
	assert( qualifier )

	local snaks = ( claim.qualifiers or {} )[qualifier] or {}
	if not snaks[1] then
		return nil
	end

	local snak = snaks[1] or {}
	if isStrange( snak ) then
		return getStrange( snak )
	end

	return WikidataDato.aarFraClaim( snak )
end

-- Returns either "ingen", "ukjent", "" or "Qxxxxxx"
function getValue(claim)
	assert( claim )

	local mainsnak = claim.mainsnak or {}
	if isStrange( mainsnak ) then
		return getStrange( mainsnak )
	end

	-- check datatype
	if mainsnak.datatype ~= 'wikibase-item' then
		return nil
	end
	
	local datavalue = mainsnak.datavalue or {}
	if datavalue.type ~= 'wikibase-entityid' then
		return nil
	end
	
	local value = datavalue.value or {}
	if value['entity-type'] ~= 'item' then
		return nil
	end

	-- at this point there should be an ordinary value, but be safe
	return 'Q' .. ( value["numeric-id"] or 'xxxx')
end

function formatValue(value, first, link)
	assert( value )
	--assert( first )
	
	-- setter link til true som default hvis ingen verdi er angitt
	if type( link ) ~= 'boolean' then
		link = true
	end

	if string.sub(value, 1, 1) ~= "Q" then
		-- Verdien er enten "ukjent" eller "ingen"
		return string.format("''%s''", value)
	end

	local label = mw.wikibase.label( value )
	local sitelink = mw.wikibase.sitelink( value )
	if first and label then
		local lang = mw.language.getContentLanguage()
		label = lang:ucfirst( label )
	end

	if not link then
		-- Vi ønsker kun tekst, ikke wikilenke
		if label then
			return label
		end
		return ''
	end

	if label and sitelink then
		return '[[' .. sitelink .. '|' .. label .. ']]'
	end
	if label and not sitelink then
		return label
	end
	if sitelink and not label then
		return '[[' .. sitelink .. ']]'
	end

	return ''
end

function formatTimePeriod( claim, first, second )
	local startYear = formatYearQualifier(claim, first) -- fra dato
			or formatYearQualifier(claim, 'P1319') -- tidligste dato
			or '' -- all fail
	--do return mw.dumpObject(claim.qualifiers['P1326']) end
	local startTitle = (hasQualifer(claim, first) and getQualifier(claim, first, true))
			or (hasQualifer(claim, 'P1319') and getQualifier(claim, 'P1319', true))
			or nil
	local endYear = formatYearQualifier(claim, second) -- til dato
			or formatYearQualifier(claim, 'P1326') -- seneste dato
			or '' -- all fail
	local endTitle = (hasQualifer(claim, second) and getQualifier(claim, second, true))
			or (hasQualifer(claim, 'P1326') and getQualifier(claim, 'P1326', true))
			or nil
	local asterix = mw.html.create( 'sup' ):wikitext( '*' )
	if startTitle then
		local useFallback = (first == 'P1319') or not hasQualifer(claim, first)
		startYear = mw.html.create( 'span' )
			:attr( 'title', string.format("%s: %s", mw.wikibase.getLabel( useFallback and 'P1319' or first ), startTitle ))
			:wikitext( startYear .. (useFallback and tostring( asterix ) or ''))
	end
	if endTitle then
		local useFallback = (second == 'P1326') or not hasQualifer(claim, second)
		endYear = mw.html.create( 'span' )
			:attr( 'title', string.format("%s: %s", mw.wikibase.getLabel( useFallback and 'P1326' or second ), endTitle ))
			:wikitext( endYear .. (useFallback and tostring( asterix ) or ''))
	end
	return string.format("(%s–%s)", tostring(startYear), tostring(endYear))
end

function formatTimePoint( claim )
	local pointYear = formatYearQualifier(claim, 'P585')
			or '' -- all fail
	local pointTitle = (hasQualifer(claim, 'P585') and getQualifier(claim, 'P585', true))
			or nil
	if pointTitle then
		pointYear = mw.html.create( 'span' )
			:attr( 'title', string.format("%s: %s", mw.wikibase.getLabel( 'P585' ), pointTitle ))
			:wikitext( pointYear )
	end
	return string.format("(%s)", tostring(pointYear))
end

function formatEdit( qid, langCode, prop )
	if not qid then
		return ''
	end

	local link = mw.ustring.format( linktarget, qid, langCode, prop )

	local text = '[[File:OOjs UI icon edit-ltr-progressive.svg'
		.. '|frameless|text-top|10px'
		.. '|alt=' .. mw.text.nowiki( linktext )
		.. '|link=' .. mw.text.nowiki( link )
		.. '|' .. mw.text.nowiki( linktext )
		.. ']]'

	local html = mw.html.create( 'span' )
		:addClass( 'wb-edithandle' )
		-- @todo this must be adjusted
		-- :attr( 'data-bridge-edit-flow', 'single-best-value' )
		:wikitext( text )

	return tostring( html )
end

-- Returns all values from Wikidata for the given property
-- If no values are found, an empty string is returned.
function getFormattedValues(frame, prop, param, link,calcRefs,qid)
	local claims = getBestStatements(prop,qid)

	local i = 0
	local manglerOversettelse = false
	local formattedValues = {}
	
	for i, claim in ipairs(claims) do
		local value = getValue(claim)
		if value then
			local formattedValue = formatValue(value, i == 1, link)

			if formattedValue == '' then
				-- Målet har ikke en etikett på norsk bokmål, ei heller en artikkel på nowiki.
				-- Vi skriver ut en lenke til Wikidata for å gjøre det enkelt å legge til en etikett.
				-- For vanlige lesere kan det imidlertid være forvirrende med en Wikidata-lenke,
				-- så det er ikke helt optimalt. Vi marker derfor også at artikkelen skal legges til
				-- i en vedlikeholdskategori.
				manglerOversettelse = true
				formattedValue = "[[d:" .. value .. '|' .. value .. ']]'
			end
			
			if useCountry[prop] then
				if (hasQualifer(claim, 'P17') or hasQualifer(claim, 'P131')) then
				
					local country = getQualifier(claim,"P17")
					if not country or country == "" then
						country = getQualifier(claim,"P131")
					end
					if country and country ~= '' then
						formattedValue = formattedValue .. ', ' .. country
						.. "[[Kategori:Artikler hvor sted presiseres med kvalifikator fra Wikidata]]"
					end
				end
			end

			-- Dette er egentlig valg av en algoritme, dvs det burde skrives som et pattern
			if hasQualifer(claim, 'P523') or hasQualifer(claim, 'P524') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P523', 'P524' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P580') or hasQualifer(claim, 'P582') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P580', 'P582' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P729') or hasQualifer(claim, 'P730') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P729', 'P730' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P2031') or hasQualifer(claim, 'P2032') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P2031', 'P2032' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P3415') or hasQualifer(claim, 'P3416') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P3415', 'P3416' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P575') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P575' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P585') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P585' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P606') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P606' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P813') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P813' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P1191') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P1191' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P1249') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P1249' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P3999') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P3999' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P1319') or hasQualifer(claim, 'P1326') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P1319', 'P1326' )
			end

			if formattedValue ~= '' then
				local tmp = nil
				if calcRefs == 'Y' and useReferences[prop]
				then
					tmp = refs.render(frame, claim.references)
				end
				table.insert(formattedValues, formattedValue..(tmp or ''))
			end
			
		end
	end

	local resultat = table.concat(formattedValues, ", ")

	local qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	local langCode = mw.language.getContentLanguage():getCode()

	if #formattedValues > 0 then
		resultat = resultat .. formatEdit( qid, langCode, prop )
	end

	-- use of # to get count will fail in the future
	if kollaps(#formattedValues) then
		resultat = string.format([[
			<div class="mw-collapsible mw-collapsed">
				<div class="sentrert">%s oppføringer</div>
				<div class="mw-collapsible-content">%s</div>
			</div>
		]], #formattedValues, resultat)
	end

	if manglerOversettelse then
		resultat = resultat .. "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " mangler oversettelse]]"
	end

	return resultat
end

function getFrameValue(frame, params)
	local args = frame.args
	if args[1] == nil then
		local pFrame = frame:getParent();
		args = pFrame.args;
		for k,v in pairs( frame.args ) do
			args[k] = v;
		end
	end
	
	-- params kan være én enkelt verdi eller flere verdier adskilt med komma.
	-- F.eks. vil "religion,livssyn" sjekke både "religion" og "livssyn".
	for param in mw.text.gsplit( params, ',', true ) do
		 if args[param] then
			return mw.text.trim( args[param] )
		 end
	end
	return ""
end

function _strip( str )
	return string.sub( str, 2 , string.len( str )-1 )
end

function strip( str )
	local lang = mw.language.getContentLanguage()
	-- Fjern mest mulig formatering fra den lokale verdien
	local stripped = str:gsub("<span[^>]-wb%-edithandle[^>]*>.-</span>", "")
			:gsub("%[%[([^%[%]%{%}%|]+)%|([^%[%]%{%}%|]+)%]%]", "%2")
	stripped = stripped:gsub("%b<>", "")
	local last = nil
	repeat
		last = stripped
		stripped = stripped:gsub( "(%b[])", _strip )
				:gsub( "(%b{})", _strip ) -- not sure if this should be escaped
				:gsub( "(%b())", _strip )
	until ( last == stripped )
	stripped = stripped:gsub("''+", "")
			:gsub("^%s+", "")
			:gsub("%s+$", "")
			:gsub("(%s)%s+", "%1")
	stripped = lang:uc(stripped)
	return stripped
end

function velg(frame, prop, param, link, qid)
	local verdiFraFrame = getFrameValue(frame, param)
	if verdiFraFrame == "uten" then
		-- Hvis malargumentet er satt til "uten" betyr det at det ikke er ønskelig
		-- at feltet vises, selv om det finnes data på Wikidata.
		return "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " spesifisert som uten]]"
	end
  local calcRefs = 'Y'	
	if verdiFraFrame ~= '' then
		-- Hvis malargumentet er satt til en lokal verdi betyr det at det ikke er ønskelig
		-- at feltet vises med lokal data, selv om det finnes data på Wikidata.
		-- Ikke beregn referanser for at de ikke skal komme med i referanselisten
		-- Lag Wikidata resultatene slik at det kan sammenlignes og lages vedlikeholdkategorier
		calcRefs = 'N'
	end

	local verdiFraWikidata = getFormattedValues(frame, prop, param, link,calcRefs,qid)
	if verdiFraWikidata == "" then
		-- No value at Wikidata.
		if verdiFraFrame == "" then
			return ""
		end
		return verdiFraFrame .. "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " mangler på Wikidata]]"
	end

	if verdiFraFrame == "" then
		if verdiFraWikidata == "" then
			return ""
		end
		return verdiFraWikidata .. "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " hentes fra Wikidata]]"
	end

	if strip(verdiFraFrame) == strip(verdiFraWikidata) then
		-- Den lokale verdien er helt lik Wikidata-verdien
		return verdiFraWikidata -- .. "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " samme som på Wikidata]]"
	end

	-- Den lokale verdien er ikke *helt* lik Wikidata-verdien, men vi vet ikke om det er
	-- snakk om betydningsforskjeller.
	return verdiFraFrame .. "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " forskjellig fra Wikidata]]"
end

function rad( frame, prop, param, link, displayName, qid )
	assert( frame )
	local lang = mw.language.getContentLanguage()
	local verdiFraFrame = getFrameValue( frame, param )
	local value = velg( frame, prop, param, link, qid )
	displayName = displayName or lang:ucfirst(param)
	if verdiFraFrame == "uten" then
		-- I dette tilfellet har velg() returnert en kategori av typen
		-- [[Kategori:Artikler hvor {param} spesifisert som uten]].
		-- Vi sender denne videre.
		return value
	end
	if value == "" then
		return ""
	end
	return string.format([[
		<tr class="rad" valign="top">
			<th colspan="2" class="nowrap">%s</th>
			<td colspan="2">%s</td>
		</tr>
	]], displayName, value)
end

function p.rad(frame)
	assert( frame )
	if frame.args['ref'] then
		useReferences[frame.args['wdp']] = "frame.args['param']"
	end
  local qid = nil
	if frame.args['qid'] and frame.args['qid'] ~= "" then
		qid = frame.args['qid']
	end
  
	return rad(frame, frame.args['wdp'], frame.args['param'], nil, frame.args['tekst'], qid)
end
function p.values(frame)
	assert( frame )
	if frame.args['ref'] then
		useReferences[frame.args['wdp']] = "frame.args['param']"
	end
	if frame.args['kollaps'] then
  	kollapsNum = tonumber(frame.args['kollaps'])
  end
  local qid = nil
	if frame.args['qid'] and frame.args['qid'] ~= "" then
		qid = frame.args['qid']
	end

	return velg(frame, frame.args['wdp'], frame.args['param'], true, qid)
end
-- nye metoder


local sprakNb = {
	["nb"] = "bokmål",
}
local sprakNo = {
	["nb"] = "",   -- bokmål
	["nn"] = " ([[nynorsk|nn]])",
	["se"] = " ([[nordsamisk|se]])",
}

function formatUrl(url)
	local urltext = url
	local j1 = string.find(urltext,'//',1,true)
	if j1 then urltext = string.sub(urltext,j1+2,string.len(urltext)) else urltext = '' end
	if urltext ~= '' then
		local i1 = string.find(urltext,'/',1,true)
		if i1 then urltext = string.sub(urltext,1,i1-1) end
	else
		urltext = url
	end
	return "[" .. url .. " " .. urltext .. "]"
end

function p.formatLenke(sitelink,label)
	if label and sitelink then
		return '[[' .. sitelink .. '|' .. label .. ']]'
	end
	if label and not sitelink then
		return label
	end
	if sitelink and not label then
		return '[[' .. sitelink .. ']]'
	end
	return ''
end

function p.formatSpraak(snak)
	assert( snak )
	
	local spraakid = snak.datavalue.value.id or nil
	if not spraakid then
		return nil
	end
	local prop = getBestStatements("P218",spraakid) or getBestStatements("P220",spraakid) or nil
	if prop then
		if not prop[1] then
			return ""
		end
		if not prop[1].mainsnak then
			return ""
		end
		local kortnavn = prop[1].mainsnak.datavalue.value or nil
		local sitelink = mw.wikibase.sitelink( spraakid )
		return p.formatLenke(sitelink,kortnavn)
	end
	local lab = mw.wikibase.label(spraakid)

	return lab
end

function formatQualifier(qual,pval)
	if qual and pval then
		local qv = qual[pval]
		local snak = qv[1] or nil
		
		if snak and snak.snaktype == "value" then
			if pval == "P407" then
				return p.formatSpraak(snak)
			end
			return mw.wikibase.formatValues(qv)
		end
	end
end

function filtrerMonolingualtext(claim,lang)
	local snak = claim.mainsnak
	if lang[snak.datavalue.value.language] then
		return claim
	end
	return nil
end

function filtrerClaim(claim)
	local snak = claim.mainsnak
	if snak.snaktype ~= "value" then
		return nil
	end
	local datatype = snak.datatype 
	if datatype == 'monolingualtext' then
		return filtrerMonolingualtext(claim,sprakNo)
	end
	return claim
end

function filtrerClaims(claims)
	local resultat = {}
	for i, claim in ipairs(claims) do
		local filtrert = filtrerClaim(claim)
		if filtrert then
			table.insert(resultat, filtrert)
		end
	end
	return resultat
end
function sorterClaims(claims)
	local resultat = {}
	for i, claim in ipairs(claims) do
		table.insert(resultat, claim)
	end
	return resultat
end
function dump(item)
	return "<pre>" .. mw.text.jsonEncode(item, mw.text.JSON_PRETTY) .. "</pre>"
end
function formaterClaim(claim,claims)
	local snak = claim.mainsnak
		local qu = claim.qualifiers
		local rf = claim.references
	if true then
		--return dump(claim.mainsnak)
	end
	local fmtClaim = mw.wikibase.formatValue(snak)
	if snak.snaktype ~= "value" then
			--	refValue = datatype .. ": Ingen verdi"
	else
		
		local datatype = snak.datatype 
		if true then
		--	return dump(snak) .. mw.wikibase.formatValues(snak)
		end
		if datatype == 'url' then
		 	fmtClaim = formatUrl(snak.datavalue.value)
		 	local qt = formatQualifier(qu,"P407")
			if qt and qt ~= "" then
				fmtClaim = fmtClaim .. " (" .. qt .. ")"
			end
		elseif datatype == 'time' then
			fmtClaim = norskDatoFraClaim(snak)
		elseif datatype == 'monolingualtext' then
			fmtClaim = fmtClaim .. sprakNo[snak.datavalue.value.language]
		--elseif datatype == 'wikibase-item' then
			--refValue = formatItem(property)
		end
	end
	return fmtClaim
end

function formaterClaims(claims)
	local formattedValues = {}
	for i, claim in ipairs(claims) do
		local resultat = formaterClaim(claim)
		if resultat then
			if useReferences[claim.mainsnak.property] then
				local ref = refs.render(mw.getCurrentFrame(), claim.references)
				resultat = resultat .. ref
			end
			table.insert(formattedValues, resultat)
		end
	end	return formattedValues
end

function getWikidataVerdi(qid,pid)
	local verdiListe = ""
	
	local claims = getBestStatements(pid,qid)

	local i = 0
	local manglerOversettelse = false
	local filtrerteClaims = filtrerClaims(claims)
	local sorterteClaime = sorterClaims(filtrerteClaims)
	local formattedValues = formaterClaims(sorterteClaime)
	

	local sep = ", "
	if kollaps(#formattedValues) then
		sep = "<br/>"
	end
	verdiListe = table.concat(formattedValues, sep)
	
	if kollaps(#formattedValues) then
		verdiListe = string.format([[
			<div class="mw-collapsible mw-collapsed">
				<div class="sentrert">%s oppføringer</div>
				<div class="mw-collapsible-content">%s</div>
			</div>
		]], #formattedValues, verdiListe)
	end

	return verdiListe
end

function p._verdi(frame,qid,pid,param,ref,sprak)
	local verdi = getFrameValue(frame, param)
	if verdi == "uten" then
		-- Hvis malargumentet er satt til "uten" betyr det at det ikke er ønskelig
		-- at feltet vises, selv om det finnes data på Wikidata.
		return "[[Kategori:Artikler hvor parameter spesifisert som uten]]"
	end
	if verdi ~= '' then
		return verdi
	end
	useReferences[pid] = "ja"
	if ref and ref == 'nei' then
		useReferences[pid] = nil
	end
	verdi = getWikidataVerdi(qid,pid)
 	return verdi
end

function p.verdi(frame)
	assert( frame )
	if frame.args['kollaps'] then
  	kollapsNum = tonumber(frame.args['kollaps'])
  end
  local qid = nil
	if frame.args['qid'] and frame.args['qid'] ~= "" then
		qid = frame.args['qid']
	end
  local pid = frame.args['pid'] or frame.args['wdp'] or nil
  local ref = frame.args['ref'] or nil
  local param = frame.args['param'] or "xxx"
  local sprak = frame.args['språk'] or nil
  local resultat = p._verdi(frame,qid,pid,param,ref,sprak)
	return resultat
end

return p