Modul:WikidataListe

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dokumentasjonsikon Moduldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Formål[rediger kilde]

Å hente data fra Wikidata til infobokser når aktuelle data ikke er gitt lokalt.

Det er mulig å spesifisere at det ikke skal være noe i infoboksen selv om Wikidata skulle ha noe ved å oppgi verdi uten.

Bruk[rediger kilde]

Modulen brukes ved å legge inn

aktuell parameter = {{#invoke:WikidataListe|velg aktuell parameter}}

i en infoboks mal. aktuell parameter står her for en av de implementerte parameterne. Disse er nå:

yrke = {{#invoke:WikidataListe|velgyrke}}

Det vil kategoriseres i et antall kategorier som bør opprettes som skjulte kategorier når malen utvides. Disse kategoriene vil ha den aktuelle parameteren som del av navnet. For yrke er kategoriene: Kategori:Artikler hvor yrke forskjellig fra Wikidata, Kategori:Artikler hvor yrke hentes fra Wikidata, Kategori:Artikler hvor yrke mangler på Wikidata, Kategori:Artikler hvor yrke samme som på Wikidata, Kategori:Artikler hvor yrke spesifisert som uten.

Hvis det ikke finnes noen norsk label for den aktuelle verdien, enkelte av de aktuelle verdiene, vil de bli utelatt fra det som hentes fra Wikidata. Derved vil yrke mangle på Wikidata også hvis yrket ikke har noe norsk navn på Wikidata.

Hvis det på Wikidata finnes en lenke til en artikkel på vår Wikipedia, vil verdiene som hentes fra Wikidata være lenket til denne.

local WikidataDato = require( 'Module:WikidataDato' )
local refs = require 'Module:Reference score'
local p = {}

-- The value given to the properties in the table are not significant, they just need to exist
local useReferences = {
	["P19"] = "fødested",		-- fødested
	["P20"] = "dødssted",		-- dødssted
	["P26"] = "ektefelle",		-- ektefelle
	["P69"] = "utdannet ved",	-- utdannet ved
	["P84"] = "arkitekt",		-- arkitekt
	["P102"] = "medlem av politisk parti",	-- medlem av politisk parti
	["P106"] = "beskjeftigelse",	-- beskjeftigelse
	["P119"] = "gravsted",			-- gravsted
	["P166"] = "utmerkelse"			-- utmerkelse
}

local linktext = 'Rediger på Wikidata'
local linktarget = 'https://www.wikidata.org/wiki/%s?uselang=%s#%s'

-- filter(function, table)
function filter(func, tbl)
	local newtbl= {}
	for i, v in pairs(tbl) do
		if func(v) then
			table.insert(newtbl, v)
		end
	end
	return newtbl
 end

-- Returns an array of non-deprecated claims for the given property.
-- If there's no Wikidata entity or no claims, an empty array is returned.
function getNonDeprecatedClaims( property )
	assert( property )

	local entity = mw.wikibase.getEntity()
	if not entity then
		return {}
	end

	local propertyId =  mw.wikibase.resolvePropertyId( property ) or 'none'
	local claims = ( entity.claims or {} )[propertyId] or {}

	claims = filter( function( claim ) return claim.mainsnak end, claims )
	claims = filter( function( claim ) return claim.rank ~= 'deprecated' end, claims )

	return claims
end

function hasQualifer( claim, qualifier )
	assert( claim )
	assert( qualifier )

	local qualifiers = claim.qualifiers or {}
	local snaks = qualifiers[qualifier] or {}
	
	return not not snaks[1]
end

function isStrange( snak )
	if not snak then
		return nil
	end

	return snak.snaktype == 'novalue'
		or snak.snaktype == 'somevalue'
		or nil
end

function getStrange( snak )
	return (snak.snaktype == 'novalue' and 'ingen')
		or (snak.snaktype == 'somevalue' and 'ukjent')
		or nil
end

function getQualifier( claim, qualifier, strip )
	if not claim.qualifiers then
		return nil
	end
	
	local qualifiers = claim.qualifiers or {}
	if not qualifiers[qualifier] then
		return nil
	end
	
	local snaks = qualifiers[qualifier] or {}
	if not snaks[1] then
		return nil
	end
	
	local snak = snaks[1] or {}
	if isStrange( snak ) then
		return getStrange( snak )
	end
	
	if not strip then
		return mw.wikibase.formatValue( snak )
	end
	
	-- this is to simple for more complex cases
	return tostring( mw.wikibase.formatValue( snak ) ):gsub("%b<>", "")
end

function formatYearQualifier(claim, qualifier)
	assert( claim )
	assert( qualifier )

	local snaks = ( claim.qualifiers or {} )[qualifier] or {}
	if not snaks[1] then
		return nil
	end

	local snak = snaks[1] or {}
	if isStrange( snak ) then
		return getStrange( snak )
	end

	return WikidataDato.aarFraClaim( snak )
end

-- Returns either "ingen", "ukjent", "" or "Qxxxxxx"
function getValue(claim)
	assert( claim )

	local mainsnak = claim.mainsnak or {}
	if isStrange( mainsnak ) then
		return getStrange( mainsnak )
	end

	-- check datatype
	if mainsnak.datatype ~= 'wikibase-item' then
		return nil
	end
	
	local datavalue = mainsnak.datavalue or {}
	if datavalue.type ~= 'wikibase-entityid' then
		return nil
	end
	
	local value = datavalue.value or {}
	if value['entity-type'] ~= 'item' then
		return nil
	end

	-- at this point there should be an ordinary value, but be safe
	return 'Q' .. ( value["numeric-id"] or 'xxxx')
end

function formatValue(value, first, link)
	assert( value )
	--assert( first )
	
	-- setter link til true som default hvis ingen verdi er angitt
	if type( link ) ~= 'boolean' then
		link = true
	end

	if string.sub(value, 1, 1) ~= "Q" then
		-- Verdien er enten "ukjent" eller "ingen"
		return string.format("''%s''", value)
	end

	local label = mw.wikibase.label( value )
	local sitelink = mw.wikibase.sitelink( value )
	if first and label then
		local lang = mw.language.getContentLanguage()
		label = lang:ucfirst( label )
	end

	if not link then
		-- Vi ønsker kun tekst, ikke wikilenke
		if label then
			return label
		end
		return ''
	end

	if label and sitelink then
		return '[[' .. sitelink .. '|' .. label .. ']]'
	end
	if label and not sitelink then
		return label
	end
	if sitelink and not label then
		return '[[' .. sitelink .. ']]'
	end

	return ''
end

function formatTimePeriod( claim, first, second )
	local startYear = formatYearQualifier(claim, first)  -- fra dato
			or formatYearQualifier(claim, 'P1319') -- tidligste dato
			or '' -- all fail
	--do return mw.dumpObject(claim.qualifiers['P1326']) end
	local startTitle = (hasQualifer(claim, first) and getQualifier(claim, first, true))
			or (hasQualifer(claim, 'P1319') and getQualifier(claim, 'P1319', true))
			or nil
	local endYear = formatYearQualifier(claim, second)  -- til dato
			or formatYearQualifier(claim, 'P1326') -- seneste dato
			or '' -- all fail
	local endTitle = (hasQualifer(claim, second) and getQualifier(claim, second, true))
			or (hasQualifer(claim, 'P1326') and getQualifier(claim, 'P1326', true))
			or nil
	local asterix = mw.html.create( 'sup' ):wikitext( '*' )
	if startTitle then
		local useFallback = (first == 'P1319') or not hasQualifer(claim, first)
		startYear = mw.html.create( 'span' )
			:attr( 'title', string.format("%s: %s", mw.wikibase.getLabel( useFallback and 'P1319' or first ), startTitle ))
			:wikitext( startYear .. (useFallback and tostring( asterix ) or ''))
	end
	if endTitle then
		local useFallback = (second == 'P1326') or not hasQualifer(claim, second)
		endYear = mw.html.create( 'span' )
			:attr( 'title', string.format("%s: %s", mw.wikibase.getLabel( useFallback and 'P1326' or second ), endTitle ))
			:wikitext( endYear .. (useFallback and tostring( asterix ) or ''))
	end
	return string.format("(%s–%s)", tostring(startYear), tostring(endYear))
end

function formatTimePoint( claim )
	local pointYear = formatYearQualifier(claim, 'P585')
			or '' -- all fail
	local pointTitle = (hasQualifer(claim, 'P585') and getQualifier(claim, 'P585', true))
			or nil
	if pointTitle then
		pointYear = mw.html.create( 'span' )
			:attr( 'title', string.format("%s: %s", mw.wikibase.getLabel( 'P585' ), pointTitle ))
			:wikitext( pointYear )
	end
	return string.format("(%s)", tostring(pointYear))
end

function formatEdit( qid, langCode, prop )
	if not qid then
		return ''
	end

	local link = mw.ustring.format( linktarget, qid, langCode, prop )

	local text = '[[File:OOjs UI icon edit-ltr-progressive.svg'
		.. '|frameless|text-top|10px'
		.. '|alt=' .. mw.text.nowiki( linktext )
		.. '|link=' .. mw.text.nowiki( link )
		.. '|' .. mw.text.nowiki( linktext )
		.. ']]'

	local html = mw.html.create( 'span' )
		:addClass( 'wb-edithandle' )
		-- @todo this must be adjusted
		-- :attr( 'data-bridge-edit-flow', 'single-best-value' )
		:wikitext( text )

	return tostring( html )
end

-- Returns all values from Wikidata for the given property
-- If no values are found, an empty string is returned.
function getFormattedValues(frame, prop, param, link,calcRefs)
	local claims = getNonDeprecatedClaims(prop)

	local i = 0
	local manglerOversettelse = false
	local formattedValues = {}
	
	for i, claim in ipairs(claims) do
		local value = getValue(claim)
		if value then
			local formattedValue = formatValue(value, i == 1, link)

			if formattedValue == '' then
				-- Målet har ikke en etikett på norsk bokmål, ei heller en artikkel på nowiki.
				-- Vi skriver ut en lenke til Wikidata for å gjøre det enkelt å legge til en etikett.
				-- For vanlige lesere kan det imidlertid være forvirrende med en Wikidata-lenke,
				-- så det er ikke helt optimalt. Vi marker derfor også at artikkelen skal legges til
				--  i en vedlikeholdskategori.
				manglerOversettelse = true
				formattedValue = "[[d:" .. value .. '|' .. value .. ']]'
			end

			-- Dette er egentlig valg av en algoritme, dvs det burde skrives som et pattern
			if hasQualifer(claim, 'P523') or hasQualifer(claim, 'P524') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P523', 'P524' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P580') or hasQualifer(claim, 'P582') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P580', 'P582' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P729') or hasQualifer(claim, 'P730') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P729', 'P730' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P2031') or hasQualifer(claim, 'P2032') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P2031', 'P2032' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P3415') or hasQualifer(claim, 'P3416') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P3415', 'P3416' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P575') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P575' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P585') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P585' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P606') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P606' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P813') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P813' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P1191') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P1191' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P1249') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P1249' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P3999') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePoint( claim, 'P3999' )
			elseif hasQualifer(claim, 'P1319') or hasQualifer(claim, 'P1326') then
				formattedValue = formattedValue .. ' ' .. formatTimePeriod( claim, 'P1319', 'P1326' )
			end

			if formattedValue ~= '' then
				local tmp = nil
				if  calcRefs == 'Y' and useReferences[prop]
				then
					tmp = refs.render(frame, claim.references)
				end
				table.insert(formattedValues, formattedValue..(tmp or ''))
			end
			
		end
	end

	local resultat = table.concat(formattedValues, ", ")

	local qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	local langCode = mw.language.getContentLanguage():getCode()

	if #formattedValues > 0 then
		resultat = resultat .. formatEdit( qid, langCode, prop )
	end

	-- use of # to get count will fail in the future
	if #formattedValues > 5 then
		resultat = string.format([[
			<div class="mw-collapsible mw-collapsed">
				<div class="sentrert">%s oppføringer</div>
				<div class="mw-collapsible-content">%s</div>
			</div>
		]], #formattedValues, resultat)
	end

	if manglerOversettelse then
		resultat = resultat .. "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " mangler oversettelse]]"
	end

	return resultat
end

function getFrameValue(frame, params)
	local args = frame.args
	if args[1] == nil then
		local pFrame = frame:getParent();
		args = pFrame.args;
		for k,v in pairs( frame.args ) do
			args[k] = v;
		end
	end
	
	-- params kan være én enkelt verdi eller flere verdier adskilt med komma.
	-- F.eks. vil "religion,livssyn" sjekke både "religion" og "livssyn".
	for param in mw.text.gsplit( params, ',', true ) do
		 if args[param] then
			return mw.text.trim( args[param] )
		 end
	end
	return ""
end

function p.grenserTil(frame)
	assert( frame )
	return getFormattedValues(frame,'P47',"grenser til")
end

function p.yrker(frame)
	assert( frame )
	return getFormattedValues(frame,'P106',"beskjeftigelse", false)
end

function _strip( str )
	return string.sub( str, 2 , string.len( str )-1 )
end

function strip( str )
	local lang = mw.language.getContentLanguage()
	-- Fjern mest mulig formatering fra den lokale verdien
	local stripped = str:gsub("<span[^>]-wb%-edithandle[^>]*>.-</span>", "")
			:gsub("%[%[([^%[%]%{%}%|]+)%|([^%[%]%{%}%|]+)%]%]", "%2")
	stripped = stripped:gsub("%b<>", "")
	local last = nil
	repeat
		last = stripped
		stripped = stripped:gsub( "(%b[])", _strip )
				:gsub( "(%b{})", _strip ) -- not sure if this should be escaped
				:gsub( "(%b())", _strip )
	until ( last == stripped )
	stripped = stripped:gsub("''+", "")
			:gsub("^%s+", "")
			:gsub("%s+$", "")
			:gsub("(%s)%s+", "%1")
	stripped = lang:uc(stripped)
	return stripped
end

function velg(frame, prop, param, link)
	local verdiFraFrame = getFrameValue(frame, param)
	if verdiFraFrame == "uten" then
		-- Hvis malargumentet er satt til "uten" betyr det at det ikke er ønskelig
		-- at feltet vises, selv om det finnes data på Wikidata.
		return "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " spesifisert som uten]]"
	end
    local calcRefs = 'Y'	
	if verdiFraFrame ~= '' then
		-- Hvis malargumentet er satt til en lokal verdi betyr det at det ikke er ønskelig
		-- at feltet vises med lokal data, selv om det finnes data på Wikidata.
		-- Ikke beregn referanser for at de ikke skal komme med i referanselisten
		-- Lag Wikidata resultatene slik at det kan sammenlignes og lages vedlikeholdkategorier
		calcRefs = 'N'
	end

	local verdiFraWikidata = getFormattedValues(frame, prop, param, link,calcRefs)
	if verdiFraWikidata == "" then
		-- No value at Wikidata.
		if verdiFraFrame == "" then
			return ""
		end
		return verdiFraFrame .. "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " mangler på Wikidata]]"
	end

	if verdiFraFrame == "" then
		if verdiFraWikidata == "" then
			return ""
		end
		return verdiFraWikidata .. "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " hentes fra Wikidata]]"
	end

	if strip(verdiFraFrame) == strip(verdiFraWikidata) then
		-- Den lokale verdien er helt lik Wikidata-verdien
		return verdiFraWikidata -- .. "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " samme som på Wikidata]]"
	end

	-- Den lokale verdien er ikke *helt* lik Wikidata-verdien, men vi vet ikke om det er
	-- snakk om betydningsforskjeller.
	return verdiFraFrame .. "[[Kategori:Artikler hvor " .. param .. " forskjellig fra Wikidata]]"
end

function rad( frame, prop, param, link, displayName )
	assert( frame )
	local lang = mw.language.getContentLanguage()
	local verdiFraFrame = getFrameValue( frame, param )
	local value = velg( frame, prop, param, link )
	displayName = displayName or lang:ucfirst(param)
	if verdiFraFrame == "uten" then
		-- I dette tilfellet har velg() returnert en kategori av typen
		-- [[Kategori:Artikler hvor {param} spesifisert som uten]].
		-- Vi sender denne videre.
		return value
	end
	if value == "" then
		return ""
	end
	return string.format([[
		<tr class="rad" valign="top">
			<th colspan="2" class="nowrap">%s</th>
			<td colspan="2">%s</td>
		</tr>
	]], displayName, value)
end

function p.radYrke(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P106','beskjeftigelse', false)
end

function p.velgYrke(frame)
	assert( frame )
	return velg(frame,'P106','beskjeftigelse', false)
end

function p.velgIdrettsgren(frame)
	assert( frame )
	return velg(frame,'P641','idrettsgren', true)
end

function p.velgKlubb(frame)
	assert( frame )
	return velg(frame,'P54','medlem av idrettslag', true)
end

function p.velgKonkurranseklasse(frame)
	assert( frame )
	return velg(frame,'P2094','konkurranseklasse', false)
end

function p.radRekord(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P2415','personlig rekord')
end
function p.radHovedkontor(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P159','hovedkontor')
end
function p.radUtdannet_ved(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P69','utdannet ved')
end
function p.radUtdannelse(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P512','akademisk grad')
end
function p.radDoktorgradsveileder(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P184','doktorgradsveileder',true,'Doktorgrads-<br />veileder')
end
function p.radEktefelle(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P26','ektefelle', true)
end
function p.radMor(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P25','mor')
end
function p.radFar(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P22','far')
end
function p.radBarn(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P40','barn')
end
function p.radSoesken(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P3373','søsken')
end
function p.radParti(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame,'P102','parti')
end
function p.rad(frame)
	assert( frame )
	return rad(frame, frame.args['wdp'], frame.args['param'], nil, frame.args['tekst'])
end
function p.values(frame)
	assert( frame )
	return velg(frame, frame.args['wdp'], frame.args['param'], true)
end

return p