Mal:Infoboks biografi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Infoboks biografi
Maldokumentasjon

Enkel bruk

{{Infoboks biografi
| navn = 
| bilde = 
| bildestørrelse = 
| bildetekst = 
| byline = 
| navn2 = 
| fødselsnavn = 
| født = 
| fsted = 
| død = 
| dsted = 
| dødsårsak = 
| ektefelle = 
| partner = 
| far = 
| mor = 
| barn = 
| utdannelse = 
| beskjeftigelse = 
| embete = 
| verv = 
| partitilhørighet = 
| nasjonalitet = 
| morsmål = 
| språk = 
| utdannet ved = 
| autograf = 
| våpenskjold = 
}}

Infoboks for biografier.

Malparametre[Rediger maldata]

Denne malen foretrekker at parametrene blokk-formateres (én parameter per linje).

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Navn på personennavn namn name

Navnet til personen som omhandles i denne infoboksen.

Standard
{{PAGETITLE}}
Eksempel
Ola Nordmann
Strengvalgfri
Wikidata-IDqid

Identiteten til et element som det skal lages infoboks til, og hvor data vil bli hentet derfra. Til bruk for å kunne ha infoboks på sider som kladd, dokumentsjon og lignende.

Standard
Hentes fra siden
Eksempel
Q91
Strengvalgfri
Bilde av personenbilde bilete image photo

Et bilde som benyttes øverst i infoboksen. Det hentes fra Wikidata hvis bilde finnes definert der. Hvis bilde er gitt lokalt vil det bli brukt. ''bilde=uten'' vil gi infoboks uten bilde.

Standard
Hentes fra Wikidata
Autoverdi
Strengvalgfri
Forklarende tekst til bildetbildetekst

Tekst som forklarer bildet. Hvis bildet hentes fra Wikidata vil også bildeteksten hentes derfra, dersom det finnes en bildetekst på norsk (bokmål).

Standard
Hentes fra Wikidata
Autoverdi
Strengvalgfri
Fødselsnavnfødselsnavn fnavn fødenamn birthname

Navnet som personen ble gitt ved fødsel.

Standard
Hentes fra Wikidata (P1477)
Strengvalgfri
Fødselsdatofødt fødd born

Dato når personen ble født. Her kan man for levende personer bruke malen {{fødselsdato og alder}} (om man bare kjenner år {{Fødselsår og alder}}), mens man på på døde personer kan bruke {{fødselsdato}} på født og {{dødsdato og alder}} (om man bare kjenner år {{Dødsår og alder}}) på død.

Standard
Hentes fra Wikidata (P569)
Eksempel
1. januar 1970
Strengvalgfri
Fødselsstedfsted fødestad birthplace

Stedet hvor personen ble født.

Standard
Hentes fra Wikidata (P19)
Eksempel
[[Akershus]]
Strengvalgfri
Dødsdatodød died

Dato når personen døde.

Standard
Hentes fra Wikidata (P570)
Eksempel
1. januar 1970
Strengvalgfri
Dødssteddsted dødsstad

Stedet hvor personen døde.

Standard
Hentes fra Wikidata (P20)
Eksempel
[[Akershus]]
Strengvalgfri
Dødsårsakdødsårsak

Årsak til personens dødsfall. Verdien legges inn manuelt dersom den brukes.

Standard
tom.
Eksempel
drukning
Strengvalgfri
Alderalder

Personens alder &ndash; for levende personer pr. dags dato, for døde personer ved dødstidspunktet. For å fjerne den helt, bruk <code>|alder = &amp;nbsp;</code>. Bør bare overstyres i de få tilfeller hvor malen regner feil.

Standard
Regnes ut på bakgrunn av Wikidata (P569 og P570)
Eksempel
(63 år)
Strengvalgfri
Gravlagtgravlagt gravlagd

Hvor personen er gravlagt.

Standard
Hentes fra Wikidata (P119)
Strengvalgfri
Farfar

Navn på faren til personen. Dersom han er nålevende, skal faren kun navngis dersom han er notabel i kraft av egen innsats.

Standard
Hentes fra Wikidata (P22)
Strengvalgfri
Mormor

Navn på moren til personen. Dersom hun er nålevende, skal moren kun navngis dersom hun er notabel i kraft av egen innsats.

Standard
Hentes fra Wikidata (P25)
Strengvalgfri
Søskensøsken

Navn på søsknene til personen. Dersom de er nålevende, skal søsknene kun navngis dersom de er notabel i kraft av egen innsats.

Standard
Hentes fra Wikidata (P3373)
Strengvalgfri
Ektefelleektefelle

Navn på ektefellen til personen. Brukes dersom personen er gift. Dersom personen er nålevende, skal ektefelle kun navngis dersom vedkommende er notabel i kraft av egen innsats.

Standard
Hentes fra Wikidata (P26)
Strengvalgfri
Barnbarn

Navn på barn som personen har.

Standard
Hentes fra Wikidata (P40)
Strengvalgfri
Medlem avmedlem

Organisasjon personen er offentlig kjent for å være medlem av.

Standard
Hentes fra Wikidata (P463)
Strengvalgfri
Utmerkelseutmerkelse

Utmerkelse personen er tildelt offentlig.

Standard
Hentes fra Wikidata (P166)
Strengvalgfri
Trostilhørighetreligion livssyn

Religion personen er offentlig kjent for å være medlem av.

Standard
Hentes fra Wikidata (P140)
Strengvalgfri
Utdannet vedutdannet ved

Hvor personen fikk sin utdannelse.

Standard
Hentes fra Wikidata (P69)
Strengvalgfri
Utdannelseutdannelse utdanning

Hvilken utdannelse personen har.

Eksempel
[[Dr.med.]]
Strengvalgfri
Beskjeftigelsebeskjeftigelse

Yrke eller annen sentral virksomhet (lønnet eller ulønnet) i personens liv. Beskjeftigelse hentes fra Wikidata hvis beskjeftigelse finnes definert der. Hvis beskjeftigelse er gitt lokalt vil det bli brukt. ''beskjeftigelse=uten'' vil gi infoboks uten beskjeftigelse.

Eksempel
[[Politiker]]
Autoverdi
Strengvalgfri
Embeteembete

Sentrale verv eller embeter (lønnet eller ulønnet) personen har innehatt. Embete hentes fra Wikidata hvis beskjeftigelse finnes definert der. Hvis beskjeftigelse er gitt lokalt vil det bli brukt. ''embete=uten'' vil gi infoboks uten embete.

Eksempel
[[Høyesterettsjustitiarius]]
Autoverdi
Strengvalgfri
Nasjonalitetnasjonalitet

Hvilken nasjonalitet personen har (statsborgerskap eller tilsvarende tilhørighet til stat eller land).

Standard
Hentes fra Wikidata (P27)
Eksempel
[[Norge]].
Strengvalgfri
Morsmålmorsmål

Personens morsmål.

Standard
Hentes fra Wikidata (P103)
Eksempel
[[Norsk]].
Strengvalgfri
Språkspråk

Hvilke språk personen behersker eller behersket.

Standard
Hentes fra Wikidata (P1412)
Eksempel
[[Norsk]], [[Svensk]].
Autoverdi
Strengvalgfri
Partitilhørighetpolitisk parti parti

Hvilket politisk parti personen er medlem av.

Standard
Hentes fra Wikidata (P102)
Autoverdi
Strengvalgfri
Autografautograf

Personens autograf.

Standard
Hentes fra Wikidata (P109)
Autoverdi
Strengvalgfri
Våpenskjoldvåpenskjold

Personens våpenskjold.

Standard
Hentes fra Wikidata (P94)
Autoverdi
Strengvalgfri
NettstedNettsted

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri


Dersom opplysninger ikke hentes fra Wikidata kan man på født for levende personer bruke malen {{fødselsdato og alder}} (om man bare kjenner år {{Fødselsår og alder}}), mens man på på døde personer kan bruke {{fødselsdato}} på født og {{dødsdato og alder}} (om man bare kjenner år {{Dødsår og alder}}) på død.

Merk også at uinnloggede lesere får en lagret utgave av siden som kan ha feil alder i flere uker etter passert fødselsdag. Grunnen er at de får sider fra separate servere, og at disse kun oppdateres når siden redigeres eller en maks levetid overløpes.

I henhold til Wikipedia:Stilmanual/Biografier skal ektefelle/partner av nålevende vanligvis bare navngis dersom vedkommende er notabel i kraft av egen innsats.

I henhold til diskusjon på Tinget Wikipedia:Tinget/Arkiv/2016-21 skal dødsårsak legges inn manuelt.

I henhold til diskusjon på Torget (Wikipedia:Torget/Arkiv/2020/oktober#Nasjonalitet_i_infoboks_biografi oktober 2020; tidligere diskusjon Wikipedia:Torget/Arkiv/2018/november#Bruk_av_adjektivform_for_nasjonalitet og Wikipedia:Tinget/Arkiv/2017-32#Infoboks_biografi) er nasjonalitet normalt land/stat for personens statsborgerskap eller tilsvarende tilhørighet til stat/land (nasjonalitet betyr i denne sammenhengen land/stat og ikke etnisitet). Dersom statstilhørighet/-borgerskap ikke hentes fra Wikidata kan land legges inn lokalt i henhold til gjeldende landegrenser på personens levetid.

Eksempler

Steven Spielberg
Steven Spielberg
Født18. desember 1946 (77 år)
Cincinnati, Ohio, USA
BeskjeftigelseRegissør
{{Infoboks biografi
| navn = Steven Spielberg
| bilde = Steven_Spielberg_1999_3.jpg
| bildetekst = Steven Spielberg
| født = {{fødselsdato og alder|1946|12|18}}
| fsted = [[Cincinnati, Ohio|Cincinnati]], [[Ohio]], [[USA]]
| død =
| dsted = 
| ektefelle = 
| partner =
| beskjeftigelse = [[regissør]]
}}

og

David Ricardo
Født19. april 1772
Død11. september 1823 (51 år)
BeskjeftigelseØkonom
{{Infoboks biografi
| navn = David Ricardo
| bilde = David ricardo.jpg
| bildetekst = 
| født = {{fødselsdato|1772|04|19}}
| fsted = 
| død = {{dødsdato og alder|1823|09|11|1772|04|19}}
| dsted = 
| beskjeftigelse = [[Økonom]]
}}

Automatisk kategorisering

Malen legger til tre kategorier automatisk: Fødselsdato, fødselsår, og dødsår. Disse hentes fra Wikidata P569 og P570.

For eksempel, en person født 29. november 1888 og død 21. oktober 1953 vil da havne i:

Disse kategoriene blir kun lagt inn dersom fødselsdato og dødsdato hentes fra Wikidata. Hvis du ønsker å fjerne dem, så kan du gjøre det ved å overstyre disse feltene manuelt i infoboksen.

Avansert bruk

For mer avansert bruk, så er det mulig å benytte opp til 80 (av hver type) valgfrie rader som følger:

 • dobbel1 = valgfri første dobbeltrad. Denne vil oppta hele bredden av infoboksen.
 • dobbel1rclass = valgfri første dobbeltrads radklasse. Denne er satt til rad dersom ikke noe annet blir satt. Avhengig av hvilke klasser som er tilgjengelig i globale stilark (rad, overskrift).
 • dobbel1class = valgfri første dobbeltrads celleklasse. Avhengig av hvilke klasser som er tilgjengelig i globale stilark.
 • 4rad1 = valgfri første 4-cellers rad. Denne brukes som test for om raden skal skrives ut.
 • 4rad1_1 = valgfri første 4-cellers rads første celle.
 • 4rad1_2 = valgfri første 4-cellers rads andre celle.
 • 4rad1_3 = valgfri første 4-cellers rads tredje celle.
 • 4rad1_4 = valgfri første 4-cellers rads fjerde celle.
 • 4rad1rclass = valgfri første 4-cellers radklasse. Denne er satt til rad dersom ikke noe annet blir satt. Avhengig av hvilke klasser som er tilgjengelig i globale stilark (rad, overskrift).
 • 4rad1span1 = valgfri første 4-cellers rads første celles colspan-attributt.
 • 4rad1span2 = valgfri første 4-cellers rads andre celles colspan-attributt.
 • 4rad1span3 = valgfri første 4-cellers rads tredje celles colspan-attributt.
 • 4rad1span4 = valgfri første 4-cellers rads fjerde celles colspan-attributt.
 • 4rad1width1 = valgfri første 4-cellers rads første celles width-attributt.
 • 4rad1width2 = valgfri første 4-cellers rads andre celles width-attributt.
 • 4rad1width3 = valgfri første 4-cellers rads tredje celles width-attributt.
 • 4rad1width4 = valgfri første 4-cellers rads fjerde celles width-attributt.
 • 4rad1class1 = valgfri første 4-cellers rads første celles klasse.
 • 4rad1class2 = valgfri første 4-cellers rads andre celles klasse.
 • 4rad1class3 = valgfri første 4-cellers rads tredje celles klasse.
 • 4rad1class4 = valgfri første 4-cellers rads fjerde celles klasse.
 • venstre1 = valgfri første rad, venstre felt, vanligvis en beskrivelse. Denne vil fremstå som et header-type felt
 • høyre1 = valgfri første rad, høyre felt, vanligvis et innhold. Denne vil fremstå som et vanlig felt

Se for eksempel {{Infoboks person med verv}} og {{Infoboks lagspiller}} for slik bruk.