Wikipedia:Torget/Arkiv/2008/juli

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv
Arkiv

2021
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
2020
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2019
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2018
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2017
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2016
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2015
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2014
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2013
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2012
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2011
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2010
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2009
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

2008
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

Godt norsk[rediger kilde]

Aftenposten har en artikkel Slik skal norsken reddes. Norsk er ikke direkte utryddingstruet, slår artikkelen fast, men presset fra engelsk er likevel et problem som må tas alvorlig. Samtidig som nordmenn tror at de har gode engelskkunnskaper, hvilket ikke er så gode som de ofte tror, er det mange som blir forvirret i overgangen mellom engelsk og norsk. «Det er bra at vi kan engelsk. Vi kan ikke engelsk godt nok, og vi må bli bedre», sier Giske. En setning som benytter «inkluderer» er ikke nødvendigvis feil, men man aner at setningen har opphav i engelsk kilde. Kanskje «omfatter» er bedre.

Et viktig arbeid er å etablere norske, faglige begreper, eller termer som Aftenpostens artikkel kaller det. Spesielt her tror jeg at vår Wikipedia har stor betydning. Mange søker på Internett, også meg selv, etter hva noe heter på norsk, og ofte ender vi opp i Wikipedia. Vårt arbeid er altså viktig og det er i stor grad vi som definerer hva som er norske begreper. Kanskje spesielt derfor bør vi være forsiktige i å videreføre et engelsk begrep, tilogmed et engelskklingende begrep.

Giskes departement går inn for å styrke Språkrådet med inntil tre stillinger for å bidra til å bedre situasjonen. Kan hende at noen utvidede ordlister og innsats på Wikipedia, både no og nn, hadde vært vel så viktig og på lengre sikt gitt større effekt? Finn Bjørklid 28. jun 2008 kl. 22:21 (CEST)

Noen slike ordlister ville sikkert vært svært bra med bevaringen av det norske språket, og jeg er enig at vi bør prioritere de norske begrepene foran engelske. Men jeg mener vi fortsatt må være forsiktige med å finne på nye ord som erstatning for de engelske. Var innom ordet model village i oversettingen av artikkelen Trowse da jeg fjernet røde lenker i Norwich. Jeg er rimelig sikker på at et norsk ord ikke finnes (modellandsby?), så jeg lot det engelske stå i kursiv med forklaring etterpå. Mener det er måten å gjøre det på, for ved å finne på et alternativt norsk ord kan de bli umulige å forstå om man ikke kjenner til det engelske.
Slik jeg mener det:
Norsk begrep er bedre enn utenlandsk begrep.
Utenlandsk begrep samt forklaring er bedre enn oppfunnet norsk begrep.
Men som sagt, ordlister som gir oss skribenter norske alternativ, vil være heldig for språket i artiklene våre. – Kasschei 28. jun 2008 kl. 23:55 (CEST)
Enig med du som det heter sørover, men skjer det noe...? I Soria Moria-erklæringen fra 2005 sa de tre regjeringspartiene at en skulle:
Sitatstimulere til økt bruk av nynorsk i media, og bidra til finansiering av et nettbasert nynorsk leksikon. Soria Moria-erklæringen fra WikisourceSitat
Det eneste nettbaserte nynorske leksikon som finnes er såvidt jeg vet Wikipedia på nynorsk og de har ikke fått noen penger. På tross av det tøffer de trutt videre og passerer snart 40 tusen artikler. Kan det være at Giske har funnet ut at pengene ikke trengs allikevel? Man undres, men det gjør en jo automagisk skeptisk overfor ytterligere fine erklæringer fra samme hold... Ulf Larsen 29. jun 2008 kl. 09:18 (CEST)
For å understreke etter mitt noe sure oppstøt så er jeg hjertens enig med Finn Bjørklid, det er mulig at noe ressurser brukt på Wikipedia kan være vel så bra for bokmål/riksmål og nynorsk som noen nye stillinger i Språkrådet. Men hva med å starte med å finne ut hvor mye Wikipedia betyr? Staten har penger til å betale forskere, de kan kjøre et prosjekt hvor de måler hvor mye vi er brukt. Enkelt sagt, det offentlige har penger til å måle hvor mye vi blir brukt, og om det er så mye som vi tror så kan de gå videre derfra, hvis ikke kan de la det være med det. Med tanke på at FAD har brukt bra med penger på å undersøke tenåringers bruk av Facebook og Nettby så burde det være rom til et prosjekt for å finne ut hvor viktig Wikipedia er i folks internetthverdag. Vi tror vi er viktige, men det offentlige har penger til å finne det ut, de bør starte der. Ulf Larsen 29. jun 2008 kl. 15:25 (CEST)
Jeg mener selvsagt ikke at vi skal dikte opp noe rare liksom-norske betegnelser der ingen norsk finnes, men faktisk det motsatte: å finne de riktige norske betegnelsene for de tilsvarende engelske. Norsk er ikke et mer mindreverdig språk enn engelsk, eller mindre presist, men akkurat like bra og presist og egnet som engelsk er det. Som Giske nevnte, for å styrke våre (nasjonens) kunnskaper i engelsk må vi styrke tilsvarende våre kunnskaper i norsk. Nettopp derfor er Wikipedia-konseptet bedre enn tradisjonelle leksikon ved at enhver artikkel har en tilsvarende i en annen språkdrakt. Hvis man leser om navnet på en engelsk blomst kan vi lett finne det tilsvarende navnet på norsk (eller svensk eller islandsk) - fortsatt at den artikkelen er opprettet. Jeg synes fortsatt det er fantastisk i seg selv. Ulf er inne på det at myndighetene tar kanskje Wikipedia for gitt, og det kunne være gunstig å faktisk se på verdien av Wikipedia. Jeg tror den faktisk er meget stor. Finn Bjørklid 29. jun 2008 kl. 15:43 (CEST)
Etter å ha bidratt på Wikipedia i 4 år har jeg en rekke ideer til hva som kan gjøres for å styrke de mange frivilliges innsats her. Men jeg er også skattebetaler og jeg er ikke interessert i at offentlige midler sløses bort på nisjeprosjekter som entusiaster selv kan betale for. Nettopp derfor mener jeg det er naturlig at dersom det offentlige ser en verdi i Wikipedia så er punkt en å finne ut hva Wikipedia faktisk betyr. Hvem bruker Wikipedia, og til hva? Om Wikipedia f.eks kun brukes til å løse quiz så er det lite hensikt i å legge fellesskapets midler i å bidra til å utvikle dette prosjektet. Men dersom Wikipedia fungerer slik vi tror, som en viktig bidragsyter til folkeopplysning, så er det vel anvendte midler for det offentlige å støtte opp under de mange frivillige bidragsyterne.
Som den oppmerksomme leser ser så understreker jeg stadig at eventuelle midler utenfra må brukes for å støtte opp under våre frivillige bidragsytere, ikke undergrave de. En modell hvor en f.eks får direkte betalt for å skrive artikler tror jeg er feilaktig, derimot er det mange grep som kan taes for å bidra til å få mer og bedre bidrag fra frivillige, som kurs og tilgjengelige lokaler. Vi kunne også med fordel hatt flere faste ansatte som arbeidet med å kurse og veilede bidragsyterne. Det er mye som kan gjøres, dersom det kan vises at det vi har gjort til nå har en verdi. mvh - Ulf Larsen 29. jun 2008 kl. 16:51 (CEST)
Slik jeg ser det behøver vi ingen bekreftelse på at verdien av Wikipedia er stor, spesielt blant ungdommen. Problemet er vel at den eldre garde henger langt etter når det gjelder Internett generelt, selv om vi heldigvis har mange unntak. Det er egentlig et under at ikke Wikipedia får statlig støtte, men forklaringen ligger nok der. Og så tar jo kanskje folk Wikipedia for gitt, som du sier. Mvh Tpb 30. jun 2008 kl. 15:04 (CEST)
En nokså viktig årsak til at vi ikke får økonomisk støtte er rett og slett at communityen har signalert svært sterkt at den ikke ønsker slik støtte til innholdsproduksjon. Ingen vi tar kontakt med ønsker å yte større summer til prosjekter som signalerer at de ikke vil ha støtte. Hvis vi vil ha støtte må den derfor kanaliseres inn på andre områder, og for å være helt ærlig, de finnes ikke. Vi har oppgaver vi gjerne vil få noen til å gjøre, men disse oppgavene eksisterer i beste fall som løse skisser og i mange tilfeller knapt nok det. — Jeblad 1. jul 2008 kl. 19:20 (CEST)

Er det den norske communityen du mener her, eller den engelske? — Kagee 1. jul 2008 kl. 20:17 (CEST)

Den norske, den engelske har vel ikke signalert dette i særlig grad. Community er forøvrig blitt et samlebegrep for nettsamfunn, men ikke helt dekkende. Hele begrepet er noe slikt som collaborative information communities, som vel er noe slikt som dugnadsbaserte innholdsproduserende nettsamfunn. Noe godt norsk begrep til erstatning for det der? — Jeblad 1. jul 2008 kl. 20:33 (CEST)
Det er rett som Jeblad sier at det er motstand mot støtte til innholdsproduksjon, men det er ikke ensbetydende med motstand mot støtte, det er en rekke måter en kan støtte utviklingen av Wikipedia og de manges frivillige arbeid uten å gå til betalt innholdsproduksjon. Et område som klart peker seg ut er kursing og informasjon, det er garantert mange flere som kan bidra, om de får informasjon og blir kurset. Menn på min alder og over tar svært sjelden dette av seg selv, og yngre har og vist seg å ha problemer med wikiredigering. Det er også et problem at vi ikke har noen fungerende organisasjon som kan stå frem for våre aktiviteter, det var det som var tanken med Wikimedia Norge, men det har hittil ikke fungert.
Jeg tror imidlertid ikke vi skal undervurdere verdien av formelle undersøkelser for å få frem at Wikipedia blir brukt mye, og derfor tror jeg det viktigste vi kan gjøre nå er å få til en brukerundersøkelse om hvor mye nettstedet faktisk benyttes. Og selv om stiftelsen i USA skal kjøre en slik snart så tror jeg ikke det holder for oss, vi bør ha en spesifikk norsk i tillegg. Dersom en slik undersøkelse viser det vi alle tror og hører rundt oss til daglig, så bør vi kunne gå til dels det offentlig og dels til næringslivsorganisasjoner som NHO/LO og be om prosjektmidler til å lønne wikipedianere som da kan arbeide med å informere og kurse nye brukere. Et slikt initiativ vil ikke gå på tvers med innsatsen til de frivillige, snarere tvert i mot. I det hele tatt må vi ha som siktemål at vi forsterker innsatsen til de frivillige når vi etterhvert vil begynne å motta midler fra ulike hold. Ulf Larsen 1. jul 2008 kl. 21:26 (CEST)

E-post til brukeren[rediger kilde]

Det virker som lenken E-post til brukeren forsvinner, dvs avhuking av den under innstillinger. Jeg ble ihvertfall selv gjort oppmerksom på at det ikke var mulig å sende e-post til meg og når jeg sjekket var boksen Tillat andre å sende meg e-post ikke avkrysset. Jeg har imidlertid tidligere mottatt post fra prosjektet og jeg har ikke selv fjernet den avkryssningen, kan være den har blitt tatt vekk i forbindelse med overgang til global brukerkonto. Andre som har valgt global brukerkonto bør kanskje også ta en titt på dette. Ulf Larsen 1. jul 2008 kl. 16:46 (CEST)

Det er en del andre som har meldt om at dette skjer fra tid til annen. — Jeblad 1. jul 2008 kl. 19:05 (CEST)

Hva er forskjellene mellom de ulike redigeringstellerne?[rediger kilde]

Når jeg ser på redigeringstallet på «Innstillinger», varierer dette fra det jeg får om jeg bruker den såkalte «Kates teller». Om jeg derimot ser på «Luxos teller», får jeg samme tall som på «Innstillinger». Differansen tilsvarer heller ikke tallet som står som slettede redigeringer hos Kate... Egentlig et problem? Nei. Pussig? Ja. Er det noen som kan forklare meg denne rare forskjellen mellom de ulike tellerne? 3s 3. jul 2008 kl. 14:45 (CEST)

Tallet fra innstillinger kommer fra databasene i Florida, mens noen av redigeringstellerne baserer seg på databasedump eller på speil av databasene. Disse kan være mer eller mindre synkrone med databasene. Det finnes blant annet speil av databasene i Nederland. — Jeblad 3. jul 2008 kl. 14:52 (CEST)
Så «Innstillinger» har altså det riktige tallet. 3s 3. jul 2008 kl. 14:54 (CEST)

Vi hiver dem ut…[rediger kilde]

…andre ønsker dem inn. Kvasir åpner nå for firmaomtaler skrevet av brukere, Computerworld: Kvasir lanserer brukeromtaler. De skal riktignok godkjennes av en redaksjon, men de sier at de allerede er oppe i 50 brukerskrevne omtaler daglig. Jeg tror vel at omtalene for en meget stor del er skrevet av firmaenes markedsføringsavdelinger. — Jeblad 30. jun 2008 kl. 15:27 (CEST)

Gule sider har begynt med det samme: [1], men de eies jo av samme selskap som Kvasir, så ... GAD 30. jun 2008 kl. 15:36 (CEST)
Vi har fremdeles svært mye ugjort på firma som har en slik størrelse at de kan omtales her, samtidig er jeg skeptisk til å legge listen for lavt. Det er ingen hensikt å konkurrere med Gulesider og slike, tror jeg, ikke minst fordi vi har en masse ugjort allerede. Om vi klarer å dekke det som er leksikalt interessant innen næringslivet bør vi kunne leve bra med det... Ulf Larsen 30. jun 2008 kl. 18:08 (CEST)
Problemet med firmaer er at de ansatte ikke forstår hva Wikipedia er og hvordan det skal brukes. Vi ser mange underlige artikler. En slenger inn noe engelsk tekst fra deres egen nettsted som sier at de er best i verden og har en visjon, og så går de til lunsj mektig stolte av seg selv bare for å oppdage at artikkelen er borte når de har svelget kaffen og wienerbrødet. Andre fyller på en lang tekst på noe som minner om norsk, mye om at de har en visjon, og hva direktøren har gjort tidligere, men lite om hva firmaet faktisk gjør. Andre har en nettside med reklame fra Google og tror at det gjør dem til et firma, og at de er verdensledende. Problemet med firmaartikler er at de er stort sett stakkarslig, og vi hovedsakelig skriver dem best selv. Ikke at problemet er stort for oss, men kanskje vi bør ha en standardmal for «norsk firma» om hvordan en slik tekst skal skrives som motvekt mot å slette hele greia ved at det er ynkelig eller reklame eller begge deler? Kanskje et fyll-ut-skjema som gir «instant» Wiki-artikkel, just add water og noe tekst... Eller kanskje ikke. Finn Bjørklid 1. jul 2008 kl. 00:34 (CEST)
«FTB: Wikipedia henger seg på bølgen - lanserer "Få ditt firma på Wiki"-verktøy» — Kagee 1. jul 2008 kl. 03:36 (CEST)
Vi kan med fordel gjøre mer overfor næringslivet fordi vi definitivt bør ha mange fler artikler om både firma og organisasjoner. Dette er vel noe Wikimedia Norge med fordel kunne gripe fatt i, f.eks ta kontakt med NHO og LO og tilby informasjon og kurs om hva vi er, hva vi kan tilby, hvordan en kan få en artikkel på Wikipedia og sist, men ikke minst, hva vi ikke er. Jeg fikk en forespørsel i vår om kurs for LO, men det virker som det har rent ut i sanden, har ikke hørt mer fra de. Det er heller ikke særlig naturlig at jeg som privatperson tar kontakt med næringslivsorganisasjoner som NHO, men det bør være initiativ som taes fra en organisasjon som kan snakke for oss alle, dvs Wikimedia Norge. Ulf Larsen 1. jul 2008 kl. 15:49 (CEST)
«Instant artikler» er et morsomt konsept, men ikke så lett å få til. Språket blir ofte stivt og det er ikke gitt at alle, eller selv noen, viktige faktorer er tatt med. Spredningen innen felt er svært stor for firmaer og problemet tilsvarende vanskelig. — Jeblad 1. jul 2008 kl. 19:12 (CEST)
På tross av vår dårlige dekning mht næringslivsartikler så blir vi sitert innen det også, senest her fra NTB/Hegnar om Vik-Sandvik kjøpes opp, morsomt. Ulf Larsen 3. jul 2008 kl. 20:51 (CEST)
Jeg har som et langsiktig mål at vi skal ha artikler om alle børsnoterte (og Axess-noterte) selskaper, øvrige store norske selskaper, samt viktige personer i næringslivet. Dette er et område som brukes mye i nettaviser, og derfor er det synd og skam at vi har så dårlig dekning. Et underprosjekt hadde vært artig, og noe jeg gjerne hadde sluttet meg til, men for øyeblikket ser jeg ikke noe poeng i å organisere noe slikt uten større oppslutning blant brukerne her inne. Dersom noen er interesserte i å jobbe systematisk med norsk næringsliv, så kontakt meg gjerne. For tiden jobber jeg med petroleumsvirksomhet i Norge - nok et tema som krever mye jobbing. En trøst er at vi stadig blir bedre og større, ikke sant Ulf? Mvh Tpb 3. jul 2008 kl. 23:47 (CEST)
Det er en meget god målsetting. Dette er ett av mange områder som har forbedringspotensiale. Haros 3. jul 2008 kl. 23:56 (CEST)
Vi blir stadig bedre, men jeg tror det beste vi kan gjøre her er å i tillegg til å gi massene fisk, å lære de fisking. Med andre ord, wikikurs for næringslivsorganisasjoner. Jeg ble som tidligere nevnt spurt av LO, men det har ikke blitt noe mer, uvisst hvorfor. Her har det nye styret i Wikimedia Norge en takknemlig oppgave for å profilere seg og oss, dvs ta kontakt med LO/NHO og andre større næringslivsorganisasjoner og tilby kursing, jeg skal med glede stille om det er interesse. Ulf Larsen 4. jul 2008 kl. 00:10 (CEST)
Finn, du skriver «Problemet med firmaartikler er at de er stort sett stakkarslig, og vi hovedsakelig skriver dem best selv.». Hvem er vi selv i denne sammenhengen?`Er det ikke sånn at dersom en som tilfeldigvis jobber i et firma skriver noen artikler på wikipedia om flatlus og fotsopp, så er han definert inn som en del av «oss»? bombadil 4. jul 2008 kl. 13:36 (CEST)
«Vi selv» er deg og meg og alle andre som er blitt sosialiserte wikifanter. Men du skal ikke dra min setning for langt, og den var ment kun på artikler om norsk firma, ikke andre emner. Men, som du nevner, den som har kunnskap om et eget emne stiller selvsagt sterkt, og min setning var basert på et ufullstendig inntrykk av en del artikler om firmaer som jeg har sett. Det trenger selvsagt ikke være representantivt for samtlige firma-artikler. Jeg argumenterte faktisk på Tinget det motsatte av hva jeg har sagt her, hvilket betyr at jeg både ser både positivt som negativt på slike artikler. Finn Bjørklid 8. jul 2008 kl. 00:07 (CEST)

på artikkelen: Skogbrannen i Froland 2008 benyttes "Infoboks terroristangrep"[rediger kilde]

hva med å lage en egen infoboks for naturkatastrofer? Ezzex 7. jul 2008 kl. 20:32 (CEST)

Eller skogbrann? Engelsk har en vi kan ta utgangspunkt i. Btd 7. jul 2008 kl. 20:37 (CEST)
Jeg tror det er en konspirasjon! Jon Harald Søby 7. jul 2008 kl. 22:37 (CEST)

Her er den engelske infoboksen til skogbranner http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Infobox_wildfire , kanskje noen kan med kunnskap nok fikse en norsk versjon? Ezzex 7. jul 2008 kl. 23:48 (CEST)

For de som vil illustrere denne artikkelen er det mulig å lete i NASAs satelittbilder for de aktulle datoene. Det var ikke overskyet hele tiden og noen av bildene viste en utmerket røykplume som strakte seg nesten over til Sverige og Danmark. Finn Bjørklid 8. jul 2008 kl. 00:10 (CEST)

uforståelig - ta en titt på dette ![rediger kilde]

http://no.wikipedia.org/wiki/V

hvorfor er to av lenkene til titlene som står under Populærkultur blåe når det ikke eksisterer noen artikkel?Ezzex 8. jul 2008 kl. 00:20 (CEST)

v: fungerer som en 'omdirigering' til wikiversity, på samme måten som q: fører til wikiquote, s: til wikisource, b: til wikibooks og n: til wikinews. Da oppfører den seg som en ekstern lenke fargemessig, og de er alltid blå. Jeg vet ikke hvordan det skal unngås, annet enn at man kan skrive noe annet enn kolon mellom v og resten av tittelen, bindestrek f.eks, eller sette resten av tittelen i parentes, som de gjør på en: og sv. --Jorunn 8. jul 2008 kl. 00:43 (CEST)
OK, takk for tipset, skal prøve å se på saken Ezzex 8. jul 2008 kl. 00:59 (CEST)

Fuge-s[rediger kilde]

Noen som har noen innspill på denne diskusjonen: Diskusjon:Tolvtallssystemet? Skal det være fuge-s i artikkelnavnet? Mollerup 8. jul 2008 kl. 17:01 (CEST)

Bokmålsordboka ser ut til å foretrekke s der, men aksepterer skriving uten også. Harald Haugland 8. jul 2008 kl. 19:52 (CEST)

hvorfor "nekter" interwikiene og lenke seg til denne artikkelen?[rediger kilde]

jeg skrev artikkelen V - The Original Mini Series like etter midnatt og ennå har ingen wikier koblet seg til artikkelen (engelsk wikiversjon koblet jeg manuelt i dag). Vanligvis tar det bare 15-20 minutter for wikiene kobles til norske artikler ved hjelp av roboter. (jeg plasserte alle de utenlandske wikiene i min artikkel da jeg skrev den og da kobles de vanligvis innen en halv halv time) Ezzex 8. jul 2008 kl. 20:17 (CEST)

Tja, noe av problemet er at interwiki'ene ikke er éntydige. Det vil si at det i noen av de andre språkene lenkes til to forskjellige lenker til enwiki, én mot en:V (The Original Miniseries) og én mot en:V (TV series). Det kan hende at dette også er tilfelle for andre språk. I slike tilfeller så vil en automatisk bot ikke gjøre endringer da det ikke er éntydig hva som er riktig. Dette må i tilfelle ryddes opp i manuelt, enten ved hjelp av en bot i interaktiv modus eller helt manuelt. --Stigmj 8. jul 2008 kl. 20:34 (CEST)
tenkte det samme som deg men ville høre en forklaring fra noen flere. Takker for tipset.Ezzex 8. jul 2008 kl. 20:37 (CEST)

Cristiano Ronaldo[rediger kilde]

Hvorfor er det umulig å gjøre noe på artikkelen om han? Eirikbjerk93

Du må være registrert bruker, og ha minst ti redigeringer før du får lov til å røre den. Dette skyldes mye hærverk fra endel brukere ved tidligere anledninger. Laaknor 9. jul 2008 kl. 17:34 (CEST)

Bidragsyter[rediger kilde]

Hei!

Hvem er Wikipedias største bidragsyter? Altså hvem har redigert Wikipedia mest? Jørgen Mathias 9. jul 2008 kl. 21:47 (CEST)

På norsk Wikipedia eller inklusive andre språkversjoner? Hva legger du i «største», flest bidrag eller lengst brødtekst? Mvh Tpb 9. jul 2008 kl. 21:50 (CEST)

Den brukeren som har bidrat mest på norsk Wikipedia. Jørgen Mathias 9. jul 2008 kl. 22:00 (CEST)

Det avhenger jo etter hva man legger i det, det er som kjent forskjell på 100 store endringer og 10 000 små. Jeg mener å huske at det finnes en liste over brukere med flest endringer. Når det gjelder i forhold til størrelsen på endringene vet jeg ikke. Alexanderkg 9. jul 2008 kl. 23:36 (CEST)
Det er umulig å svare på dette med mindre du er mer spesifikk. Hilsen Tpb 9. jul 2008 kl. 23:41 (CEST)
Noen data tom. april 2008 finnes her [2]. 91 9. jul 2008 kl. 23:44 (CEST)
 • Ctande 61682
 • Guaca 42460
 • Einar_Myre 42350
 • Shauni 36610
 • Cnyborg 34742
 • Jon_Harald_Søby 33057
 • Kph 30154
 • Tbjornstad 29996
 • Wolfmann 25662

91 9. jul 2008 kl. 23:49 (CEST)

Problemer med nettlesere i det siste?[rediger kilde]

De siste 2 ukene eller så har explorer flere ganger hengt seg når jeg vil inn på en side eller trykker på "forhåndsvisning". Jeg var bl.a. for en liten stund siden inne på Liste over Team High Roads resultater i 2008 og oppdaterte litt, men rett etterpå kom jeg meg ikke inn igjen. Prøvde 4-5 ganger men det gikk ikke. Explorer vil ikke inn på siden, hele leseren henger seg og jeg må bruke oppgavebehandling for å avslutte explorer. Bare lurte på om noen andre har hatt problemer eller om det er noe hos meg? Nå kommer jeg for øvrig inn igjen. Skjønner ingenting. Var også inne på en annen side, Liste over Team High Road-ryttere. Der så det ut som om det var noe galt med linken til Bram Schmitz (det stod noen tegn ved siden av navnet), men da jeg trykket på rediger for å sjekke hang den siden seg også. Linken ser normal ut nå, men kan problemene ha noe med dette å gjøre? (Kan vel og legge til at jeg ikke har virus, spyware o.l (i alle fall ikke av den typen vanlige scanere tar), så det er noe teknisk et sted). Kimgeniet 9.7.2008 kl 13.30

Explorer gjør mye rart mange steder. Internet Explorer er rett og slett søppel. Løsninga finner du her: [3] (evt her: [4]). Jon Harald Søby 9. jul 2008 kl. 17:27 (CEST)
Evt. så må du sørge for at du har alle de siste sikkerhetsoppdateringene, og IE7. (evt. har du siste versjon og noen har gjort om på hvordan IE7 fungerer og du må ha en eldre versjon). Laaknor 9. jul 2008 kl. 17:35 (CEST)
At IE gjør mye rart har jeg ofte hørt og lest, men sjelden opplevd selv. Det har fungert bra frem til omtrent siste uken i juni, men fra der av henger det seg (kun på Wikipedia og i søkeboksen i IE når søkemotoren er Wikipedia) i perioder på enkelte sider. Kom i formiddag f.eks. inn på mange Wikipediasider, men samtidig ikke inn på noen sider. Ville bare forsikre meg om at problemet ligger hos meg og ikke andre steder. Automatiske oppdateringer er på, og har det som vel er den seneste sikkerhetsoppdateringen fra 12.6.08. Får vel bare se på de andre nettleserne og kanskje lete litt rundt på nettet etter hva som kan være problemet. Kimgeniet 9.7.2008 kl 20.11
Det trenger ikke være relatert, men jeg syntes IE var veldig treig på en maskin jeg lånte heromdagen når jeg var innom Wikipedia. CPU-vifta spant opp og bråkte. Men jeg tenkte ikke da på at det kunne være noe galt med Wikipedia så det kan være et lokalt problem jeg opplevde. ZorroIII 9. jul 2008 kl. 21:03 (CEST)
Siden juni har IE7 regelmessig gått i spinn på alle 3 pc'er jeg bruker. Perioder med voldsom cpu-bruk og hyppige heng. Gams 11. jul 2008 kl. 13:47 (CEST)

Hipp hipp hurra![rediger kilde]

Måtte bare ha en plass å dele denne gladnyheten (på engelsk) om en viktig del av vestlig audiovisuell kulturarv! bombadil 4. jul 2008 kl. 09:33 (CEST)

Betyr dette at jeg må kjøpe DVDen på nytt? Face-wink.svg --Kjetil_r 4. jul 2008 kl. 09:42 (CEST)
«The original version could only be seen in Berlin until May 1927 – from then on it was considered to have been lost forever. Those recently viewing a restored version of the film first read the following insert: “More than a quarter of the film is believed to be lost forever.”»

ja. :-) Et annet spørsmål er om de nå kommer til å forsøke å copyrightbeskytte den til 70 år etter at han som gjenoppdaget den er død? :-) Haros 4. jul 2008 kl. 10:18 (CEST)

Jeg skjønte ikke hva nyheten var. Hva er den egentlig? Jørgen Mathias 11. jul 2008 kl. 17:06 (CEST)
De har funnet filmscener fra Metropolis som man trodde var tapt. Bombadil er bold og misbruker Torget Face-wink.svg Btd 11. jul 2008 kl. 17:50 (CEST)

Nobelprisen[rediger kilde]

Det er litt flaut at vi på norsk Wikipedia har "glemt" fredsprisen i Nobelpris-malen som brukes på flere sider - særlig fordi dette er den eneste av prisene som deles ut i Norge. Fredsprisen var faktisk en av de opprinnelige prisene som Nobel innstiftet, mens økonomiprisen egentlig burde klassifiseres som sekundær. Svensk Wikipedia har en korrekt framstilling. Jeg skulle gjerne rettet opp i dette selv, men ser ikke hvordan jeg skal få lagt inn link i malen til Nobels fredspris. HO-B 10. jul 2008 kl. 23:38 (CEST)

Takk for tipset. Fredsprisen er nå lagt inn i Mal:Nobelpriser. Mollerup 11. jul 2008 kl. 09:51 (CEST)

en:Wikipedia:HOTCAT[rediger kilde]

Denne gadgeten ville være svært nyttig her på no.wikipedia. Er det noen som har tid / lyst / ferdigheter til å få den til å fungere på bokmål/riksmåls-wikipedia? --Kjetil_r 11. jul 2008 kl. 11:48 (CEST)

Det ser absolutt ut som noe som skal kunne overføres og oversettes. Skal ta en titt på det. Laaknor 11. jul 2008 kl. 12:46 (CEST)
Har den operativ nå, og ser ut til å fungere (uten at jeg har oversatt all brukerteksten fra engelsk ennå). Sitter på litt for dårlig linje til at jeg får gjort den ferdig og klar som gadget akkurat nå, men trolig i begynnelsen av uka (må teste litt mer) Laaknor 11. jul 2008 kl. 23:08 (CEST)

EM i fotball for kvinner[rediger kilde]

Jeg mener et eller annet er feil i denne oversikten, ifølge NRK skal Norge delta i gruppespillet. Hva er feil? Jeg har brukt Nationens oversikt til å lage den, men skjønner nå at noe er feil. Mvh. Marius2 13. jul 2008 kl. 16:19 (CEST)

Det skal være seks grupper: offisiell oversikt. Btd 13. jul 2008 kl. 17:08 (CEST)
Okey, takk for oppklaringen! Mvh. Marius2 13. jul 2008 kl. 22:18 (CEST)

En legende? i rød drakt[rediger kilde]

Jeg vet at ikke alle her har «The Red Devils» som favorittlag (noen har f.eks «The Reds»), men det kunne kanskje være en idé å ta en titt på artikkelen om 20LEGEND, og se om det er noe mer som burde vært skrevet. Det nærmer seg testimonial, og jeg synes hovedpersonen fortjener en fyldigere artikkel. Tar noen imot pasningen og omsetter den til en skåring? Avilena 11. jul 2008 kl. 22:44 (CEST)

Beklager, men dette er bare fotball, ikke noe som er så veldig viktig. Noen ganger får man inntrykk av at fotballspillere redder verden eller alvorligere sykdommer. Jeg kan ikke forstå at en fotballspiller er en helt, folk som Kjakan, Moder Teresa og Mahatma Gandhi derimot. Harry Wad (HTM) 13. jul 2008 kl. 15:00 (CEST)
Akkurat Solskjær var ikke noe godt eksempel der, Harry. Han er blant annet UNICEF-ambassadør som bidrar i kampen mot HIV/AIDS i Syd-Afrika, og frontfigur i Schools for Africa-prosjektet der han han donert betydelige private midler. --Kjetil_r 13. jul 2008 kl. 15:31 (CEST)
tja, han har vel en "ukelønn" på ca. 500K. så om han gir et par millioner så tilsvarer det vel ikke mer enn 30-40000 for vanlige folk. Men selvfølgelig er det fint at han hjelper. Nå er jo ikke fotball min sterke side, jeg vet for lite om dette. Jeg vet bare at mange av dem tjener enormt på sitt spill og reklameinntekter og at mange folk har dem gom helter og "guder". Des mere den vise ansiktet sitt i veldedige saker dess mere tjener dem også på reklame. HIV/AIDS er vel noe som senker "markedsverdien" så det er jo bra at han stiller opp om dette. Jada jeg vet at jeg er "litt" kritisk til fotball. Harry Wad (HTM) 14. jul 2008 kl. 04:11 (CEST)

Artikkelen om Ole Gunnar Solskjær, som Avilena spør om, kan sikkert ha vært lengre, men den er tross alt en anstendig artikkel. Den engelske artikkelen er derimot ganske omfattende og det kan være en god del å hendte der. Du har ikke lyst til å gjøre et forsøk på utvidelse selv? Finn Bjørklid 13. jul 2008 kl. 15:12 (CEST)

Bærums Verk[rediger kilde]

Jeg ser at dette oppslagsordet nå har blitt til en pekerside. Er ikke dette grunnleggende imot rådende kutyme på Wikipedia? Stedsnavnet er helt åpenbart det folk flest vil søke etter når de taster inn «Bærums Verk» i søkefeltet.

Grunnen til at jeg tar opp dette her og ikke på gjeldende artikkels diskusjonsside, er fordi jeg ønsker en oppklaring i hva som er generell praksis når det skal avgjøres om selve oppslagsordet skal bli pekerside eller om det skal benyttes formen xxxxxx (andre betydninger). Har vi noe regelverk (eller retningslinjer) som legger føringer for dette? Det er også noe rot med interwiki for disse artiklene, men jeg tenkte å rydde opp i det etter at problemstillingen her er avklart. Mvh Tpb 13. jul 2008 kl. 04:49 (CEST)

Om man søker på Bærums Verk her på Wikipedia tror jeg faktisk ikke de fleste søker etter stedsnavnet, her tror jeg folk søker etter andre ting. En pekerside bidrar også til å "opplyse" folk om at Bærums Verk opprinnelig er noe annet en et vanlig stedsnavn. Harry Wad (HTM) 13. jul 2008 kl. 14:34 (CEST)
Der er jeg uenig, men det får være så. Hilsen Tpb 13. jul 2008 kl. 20:51 (CEST)
Jeg er enig med Harry. Det er dertil ytterst vanskelig å spå hva «de fleste» søker etter. Det logiske og gjeldende prinsippet her på wp er at opphavsbetydningen har forrang. Det vil si at eventyret / eventyrfiguren Smørbukk skal ha hovedoppslagsordet mens karamellen og tegneseriefiguren får oppslagsord med tilføyet parentes.
Dette kan likevel ikke gjennomføres helt konsekvent, som f.eks. når ski både er et «fot-tøy», en kommune og en idrettsgren, og verken kommunen eller fottøyet har gitt navn til det andre. (Det samme gjelder Frøya.) For Bærums Verks vedkommende er det udiskutabelt Verket som er det eldste, og som har gitt navn til tettstedet. Ergo burde det hatt oppslagsordet. Når vi likevel lar det rene oppslagsordet være en pekerside er det en helt real og naturlig kompromissløsning. Mvh MHaugen 13. jul 2008 kl. 21:55 (CEST)
Jeg er ikke vanskelig å overbevise, la det være sagt. Dersom det til enhver tid (gitt at det er mulig) er ønskelig at opphavsbetydningen får «prioritet», så er det greit for meg. Det kan være vanskelig å avgjøre hva som er det mest populære søkeordet, uten en form for visningsteller. Jeg står fast ved at jeg tror tettstedet er mest søkt etter, men det spiller fint liten rolle for meg. Det viktigste var å få en forståelse for hvorfor man velger noe fremfor noe annet i tvilstilfeller, og det virker klarere nå! Ha en god dag. Hilsen Tpb 14. jul 2008 kl. 15:34 (CEST)

Bilde flytter teksten[rediger kilde]

Kan noen forklare meg hvorfor et bilde av og til flytter teksten nedover, slik at det blir helt hvitt til venstre for der bildet er plassert, slik som her, med bildet av bussen. Hvorfor? Mvh. Marius2 14. jul 2008 kl. 14:13 (CEST)

Det ser ut til å være en konflikt mellom tabellen og bildet. Da jeg fjernet to av bildene la tabellen seg opp uten «luft». Du har noe tekst igjen å oversette. Kanskje du bør legge denne teksten inn, deretter plassere bildene og så se om du får formatering til å virke slik du vil? Finn Bjørklid 14. jul 2008 kl. 14:20 (CEST)
Okey. Det er mulig at jeg kommer til å oversette resten av teksten, men det var ikke jeg som la inn resten av teksten. Jeg skulle egentlig bare legge inn denne malen som jeg har laget, men så da at jeg samtidig kunne oversette noe og legge inn noen bilder. Mvh. Marius2 14. jul 2008 kl. 14:44 (CEST)

Litt statistikk over sidevisninger[rediger kilde]

For de som har interesse av slikt; totaltallene for sidevisninger viser relativt store svingninger, og om vi lister noen dager i et par tilfeldige uker så får en litt innblikk i hvor mye tallene svinger. Interessante ting er «mandagseffekten» og at trafikken mangler noe av den utpregede «lunsjpeaken» som er sett på mage andre nettsteder. Det er også interessant hvor stor trafikken er på natten. — Jeblad 13. jul 2008 kl. 12:54 (CEST)

Nest siste uka i april

Legg merke til at det her er makstall på over 96 000 sidevisninger i løpet av en time! At våre skribenter kan oppnå slike tall på bakgrunn av egen aktivitet er helt usannsynlig.

Kl. (UTC) Mandag 20. april Tirsdag 21. april Onsdag 22. april Torsdag 23. april Fredag 24. april Lørdag 25. april Søndag 26. april
0 24495 23678 30909 15080 21257 29598 30392
1 20617 19247 19055 12850 18479 27720 22483
2 16570 20340 14623 13860 14184 16795 20681
3 13862 19275 15716 13373 13228 18571 21374
4 20093 20851 13528 15557 17897 20055 20022
5 17228 18614 14339 15887 18344 20385 19321
6 18833 16497 17483 20572 24123 29649 24275
7 21195 37412 44959 51505 50985 54670 26428
8 30754 66996 73048 86836 83384 87023 31901
9 29729 73003 79172 83789 85238 81973 41922
10 35074 59784 68404 73181 73113 67618 33534
11 39293 80266 86189 94171 96415 94420 34611
12 40324 80803 87833 95082 85198 80631 34991
13 40499 68260 76955 79571 67310 61122 36759
14 40944 67749 73905 77736 68938 61760 34878
15 40356 64495 67486 71216 62603 54797 37270
16 42766 64108 63051 64788 63304 49259 37873
17 46416 60129 60836 67141 65239 46790 42213
18 51317 59730 58279 61608 61911 39915 40399
19 59454 62499 59831 67270 71728 38748 38857
20 62769 66547 57145 69068 74754 39986 38049
21 57093 55361 46381 61603 69112 44811 40590
22 40067 45779 35504 48297 52278 37221 36139
23 26209 33630 20648 26011 36859 33675 30308
tot 835957 1185053 1185279 1286052 1295881 1137192 775270
Uka før 17. mai

Det er spesielt interessant å se at trafikken er høy og stabil 17. mai. Det hadde vært interessant å sett på hva slags artikler som hadde trafikk denne dagen.

Kl. (UTC) Mandag 12. mai Tirsdag 13. mai Onsdag 14. mai Torsdag 15. mai Fredag 16. mai Lørdag 17. mai Søndag 18. mai
0 29601 25440 20626 28906 24849 29751 31409
1 31095 20957 17953 22282 23106 31613 25335
2 13448 11523 19620 30559 27802 25799 17623
3 18849 15737 11947 15583 22390 25773 14988
4 15120 15553 12235 12273 19954 29601 9160
5 8572 13009 12428 13801 18988 28090 8654
6 9764 18041 16866 19479 26496 26926 9403
7 13596 46378 42434 47381 56002 38583 13709
8 22999 74135 72584 83864 91102 42241 24968
9 31546 81747 85933 77143 90389 42897 24416
10 43597 65175 66554 66211 77822 45324 39709
11 49030 85984 84337 81443 85125 44857 48540
12 47548 87322 80453 81019 72844 47634 50266
13 50071 71214 73517 72834 73581 49231 54738
14 47718 67969 70988 68981 63931 53481 51485
15 47898 65775 65634 63960 49748 46813 52234
16 48886 59092 66460 69204 36363 50543 54117
17 47038 61836 69653 66568 37651 40498 56795
18 51426 65014 71258 70511 45967 47619 63608
19 63840 64759 72426 78238 44807 49742 64233
20 61713 63112 70606 77612 43701 45934 65453
21 57419 56824 73402 64745 41237 52217 58751
22 48038 46259 49313 53584 43708 45811 44110
23 34093 27900 31669 33653 34936 32849 27706
tot 892905 1210755 1258896 1299834 1152499 973827 911410
Ferieuke i juli

Her ser en med all tydelighet hva som skjer med trafikken i ferietiden. At den likevel er såvidt høy er bemerkelsesverdig.

Kl. (UTC) Mandag 06. juli Tirsdag 07. juli Onsdag 08. juli Torsdag 09. juli Fredag 10. juli Lørdag 11. juli Søndag 12. juli
0 24426 43033 22582 22092 21405 18155 23270
1 26276 21386 21178 14967 19275 25395 18030
2 16807 18923 17202 16838 16009 10477 19781
3 18087 17561 16834 16430 16129 10660 13100
4 18402 16657 17867 18507 16523 12890 19351
5 20067 17130 10917 18804 16873 13870 11511
6 20029 20199 15785 10137 19774 18020 17760
7 16291 17267 14741 15546 24474 18784 13684
8 15003 23568 20991 19925 22176 28243 15425
9 18898 34816 24852 22412 25537 35418 15558
10 22244 30763 26029 24961 24544 25749 18663
11 26279 34599 30060 41564 27107 34779 19448
12 29768 32851 31283 28619 28383 27196 19896
13 29048 32365 32186 30545 28223 27595 20943
14 33844 32876 28063 28925 25777 24309 22814
15 32000 33550 25485 29222 23755 24097 24975
16 33298 30839 28328 28876 23561 26513 24367
17 33048 31602 24847 31138 25398 26202 25159
18 34029 34076 25016 31492 24834 26092 27370
19 38261 31824 28155 28884 28045 27338 25840
20 40544 37847 32234 33172 30312 29537 27431
21 45213 42351 34313 35742 29792 30376 30358
22 42750 38990 30817 33575 28159 30370 29216
23 32485 26465 26204 25434 25522 25330 24807
tot 667097 701538 585969 607807 571587 577395 508757


 • Når man har så gode statistikker så finnes det sikkert en over unike brukere på no.wp også? Harry Wad (HTM) 13. jul 2008 kl. 13:07 (CEST)
Finnes ikke statistikk over hva brukere leser. Det her er totalt antall sidevisninger. Det finnes også oversikt over antall sidevisninger for enkeltsider. I tillegg finnes total mengde nedlastet materiale. — Jeblad 13. jul 2008 kl. 13:15 (CEST)
Det jeg mener er hvor mange unike brukere vi har på no.wp daglig, ikke hva de leser. sidevisninger er ofte meget misvisende, det at statistikken sier at vi har 20 000 sidevisninger på en time betyr jo ikke at noen fysisk har vært inne på 20000 sider/artikler den timen. Når man er inne på en side så kan det generere mange sidevisningen, men det gir jo en pekepinne på aktivitetsnivået de forskjellige tidene på døgnet. For meg er det interessant om det er 40 eller 40 000 unike brukere som bruker no.wp om dagen. Harry Wad (HTM) 13. jul 2008 kl. 13:43 (CEST)
Tallene er antall leverte sider. I motsetning til en del nettaviser så har vi ikke automatisk refresh av sider som vises og dermed er tallene meget tett på de faktiske sidevisningene. Hvis en bruker trykker «reload» så hentes siden på nytt. Navigerer en bruyker tilbake til en side som ligger i nettleserens mellomlager så er det ikke gitt at siden hentes på nytt. Sagt på en annen måte så kan tallene trygt sammenlignes med nettavisenes.
Det hadde vært himla kjekt å hatt noen form for «tommelfingertall» for en sammenligning med nettavisene, men hvordan vi kan finne frem til slike tall uten å gå på tvers av kravene til personvern vet jeg ikke. Vi kan kanskje la brukere velge å avgi noen slike data til en elelr annen statistikkmotor, men da har vi allerede en solid systematisk feil i tallene da de avgis av aktive registrerte brukere.
En måte å finne ut hvordan antall sidevisninger konverterer til antall brukere er å trekke tilfeldige brukere med en gitt sannsynlighet som rapporterer bruksmønster på en tilfeldig måte med en gitt sannsynlighet. Slikt er det mulig å regne på slik at vi kan komme frem til tall for hvor mange lesere vi har gitt antall sidevisninger. Det kan synes som om det er relativt enkelt å telle antall unike sesjoner, men da er spørsmålet hvordan vi teller en sesjon som strekker seg over en hel dag eller mer. — Jeblad 13. jul 2008 kl. 20:09 (CEST)
Uhm, og nei, tall for antall lesere finnes ikke per i dag. Kanskje det finnes noen anslag via andre nett-tjenester. — Jeblad 13. jul 2008 kl. 20:14 (CEST)
Uhm, ja det finnes om en skal tro enkelte tjenester. [5] Wikipedia ligger rett under fem sidevisninger per bruker, altså har vi når vi får maks antall sidevisninger på noe nær 100 000 sidevisninger per time noe nær 20 000 brukere. — Jeblad 13. jul 2008 kl. 20:22 (CEST)


+- 500 000 brukere i måneden tror jeg er "litt" optimistisk, men så er jeg litt pessimistisk jeg da. Jeg tror de fleste i Norge fremdeles bruker den engelske. Nå har det sikkert blitt mer besøk etter at avisene bruker oss som kilder nesten daglig, så muligens er ikke 500k så usannsynlig.Harry Wad (HTM) 14. jul 2008 kl. 01:41 (CEST)
Med de tidligere antatte tallene så virker ikke tallet helt usannsynlig, men så kan en jo lure på hva sesjoner vil innebære vs unike brukere. Gjennom et døgn blir forøvrig tallet 200-250 000. Jeg har lagt på totaler i tabellene. For en tid tilbake så sjekket jeg loggene, og om disse inkrementerte riktig for noen utvalgte artikler. Dette var artikler uten trafikk slik at jeg kunne se om noe sært skjedde. Tall for antall visninger inkrementerte da helt i henhold til faktiske sidevisninger. — Jeblad 14. jul 2008 kl. 07:36 (CEST)
Imponerende statistikk - utrolig mange treff per time - og utrolig mange brukere - som er en honnør til bidragsytere. Statistikken viser at nowp holder mål når det gjelder å levere både nyheter og leksikal informasjon både når det gjelder internasjonalt og lokalt stoff. Jeg la merke til setningen «Det finnes også oversikt over antall sidevisninger for enkeltsider.» Valg av spesielle sider og tilfeldige sider ville gi et godt mål for å sammenligne med nettaviser og andre. F. eks. Kategori:Lokalhistorie kunne gi NLI noe å strekke seg etter. Foreløpig ser det ut til at fagwikiene aldri vil nå igjen wp i kvalitet eller kvantitet. SOA 15. jul 2008 kl. 12:01 (CEST)
Hvor finner du dette? Mvh. Marius2 15. jul 2008 kl. 18:56 (CEST)
Som sagt viser denne statistikken kun totalt antall treff. Hvilke sider eller kategorier som har flest treff, vet vi ikke nøyaktig. Søkemotorene setter imidlertid en wp-artikkel blant de øverste artiklene. SOA 15. jul 2008 kl. 19:02 (CEST)

Wikinytt - hva syns dere?[rediger kilde]

Hva syns dere om Wikinytt? Mvh. Marius2 14. jul 2008 kl. 23:21 (CEST)

Flott at den saken om boka til Bahá`í er der. Det hadde ikke jeg fått med meg. 3s 15. jul 2008 kl. 09:31 (CEST)
Den saken er en av to saker (den andre er den om Thor Hushovd, som jeg har skrevet deler av) som er på forsiden som jeg ikke har skrevet, og det er bra at det kommer noen andre og skriver enn bare meg. Jeg visste heller ikke om denne saken før jeg leste den på Wikinytt. Mvh. Marius2 15. jul 2008 kl. 11:32 (CEST)

Befolkningsvekst gjennom tidene[rediger kilde]

Er det noen som har en bedre kilde til menneskehetens befolkningsvekst enn følgende som jeg fant på engelske Wikipedia:

Year Human Population
3000 B.C. 14 million
2000 B.C. 27 million
1000 B.C. 50 million
500 B.C. 100 million
 • Traditions and Encounters textbook, page 24

Muligens er Traditions and Encounters følgende verk Traditions and Encounters, men en viss usikkerhet er knyttet til dette. Det er antagelig verden som helthet. Er det noen som har annen og evt. bedre kilde? Finn Bjørklid 14. jul 2008 kl. 01:58 (CEST)

http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html Bep 14. jul 2008 kl. 02:38 (CEST)

Se det ja, det var noe som jeg tror vi kan bruke. Og det ser ut som det er en betydelig vekst mellom 4000 og 3000 f.Kr., til tross for at slike beregninger er usikre. Finn Bjørklid 14. jul 2008 kl. 09:19 (CEST)
Ja, og kjeldene er klåre. census.gov er for øvrig gode på demografi i nyare tid for alle land. Ein kan laste ned alle data som ein database. Eg har laga nokre grafar på nnwiki, sjå t.d. nn:Noreg#Innbyggjarar Bep 14. jul 2008 kl. 18:20 (CEST)
Mange takk, Bep. Et godt tips. Finn Bjørklid 16. jul 2008 kl. 01:17 (CEST)

Er dette bildet greit?[rediger kilde]

Jeg vil sette inn dette [bilde av Richard Z. Kruspe[6]] på linken om Richard Z. Kruspe fra Rammstein, men når jeg vil bruke Wiki Commens, sier jeg som sant er at jeg har funnet det på imageshack. Men da kommer det bare at jeg ikke kan sette inn sånne bilder, og at jeg skal ta det opp her. Hva synes dere, og hva kan jeg gjøre med det, og om bildet er lovlig? Xisco 17. jul 2008 kl. 01:20 (CEST)

Bildet er antakelig copyrightet, og da har vi ikke lov til å bruke det på Wikipedia. Da må du finne et annet bilde. Hvis det ikke er mulig, er det bare å ta et kamera og hive seg på et fly til hvor Kruspe befinner seg for øyeblikket. ;) - Soulkeeper 17. jul 2008 kl. 01:23 (CEST)
Forresten så ligger det allerede noen bilder av ham på Commons. - Soulkeeper 17. jul 2008 kl. 01:25 (CEST)

Teite omdirigeringer og hvorfor (eventuelt ikke)[rediger kilde]

I en allerede avsluttet og arkivert slettedebatt (2-3 timer fra innrykk til arkiv er noe kort) ble det vist til en konsensus jeg ikke har fått med meg.

Omdirigeringer fra vanlige skrivemåter til «rett» navn virker som en god ide. Eksempelvis franske flerleddede stedsnavn er med bindestreker over en lav sko - men hvem vet vel det? Og så alle apostrofene og aksentene og whachumacallit som knapt er tilgjengelig på tastaturet.

Noen omdirigeringer skyldes at en artikkel er flyttet fra feil til riktig navn. Så melder spørsmålet seg: Bør vi eller bør vi ikke beholde den dokumenterte feilen som redir? Noen mener nei - alt som står i WP skal være så riktig som mulig, mens andre mener folk bør få være folk som kan skirve tyrkleifer, men bør komme fram likevel.

Enkelte tyrkleifer blir likevel for teite. Jeg tror ikke vi bør beholde eller satse på «Knog Hrald ->Redir Kong H.» Rimeligheten har grenser - men hvor bør grensen legges?

Det essensielle mener jeg ligger i at blålenker i enhver artikkel bør være riktig stavet eller i noen (få?) høve «fornorsket». Feilstavinger bør ikke ha henvisninger til andre artikler, men til kategori: omdirigeringer fra feilstavede ord (reddet fra «hjemløshet» på den måten?). Den som treffer et feilstavet blåord i en artikkel bør helst først sjekke om andre artikler har samme - og rette opp der en fant det. Dermed får vi i pose og sekk og som en sa: Vi slipper nye artikler på den feilstavingen. Bjørn som tegner 17. jul 2008 kl. 13:35 (CEST)

Problemet med omdirigeringer fra feilstavede ord er at de gir en blålenke selv om ordet er feilstavet, og dermed skrivefeil i teksten som man ikke greier å finne (så lett). Det gir også artikler på Google og i vår egen søkemotor som dermed øker "sannsynligheten" for at folk ikke greier å finne ut hva personen faktisk heter. Spesielt når det gjelder navn på personer anser jeg det som alvorlig at folk "tror" at navnet skrives slik fordi mange andre har gjort det. De aller fleste søkemotorer greier å rette opp i skrivefeil på det man søker på, forbeholdt at ikke det er for mange treff på det feilstavede ordet.
Ansvaret for at artikkelen er riktig skrevet ligger på de som skriver på den (og i andre rekke de som patruljerer for de som er så heldige å ikke være autopatruljert), og ikke på den som leser artikkelen. Da er det bedre at det dukker opp en rød-lenke enn en blå-lenke som ikke fører til det stedet man hadde forventet. Laaknor 17. jul 2008 kl. 13:51 (CEST)
Det burde være mulig å tagge omdirigeringer fra vanlige skrivefeil på spesiell måte slik at man kan sette en bot på å rette opp i alle feilskrivingene. Jeg mener vi bør være veldig liberale med omdirigeringer og at artikkelskrivere uansett må sjekke at lenkene de setter inn går til riktig sted. Det er ofte flere ting som heter det samme og det er ikke nødvendigvis den riktige lenka man setter inn. Så jeg kjøper egentlig ikke argumentet om at omdirigeringer for feilstavede ord bør unngås fordi artikkelskrivere kan finne på å skrive et ord feil. Til dette har fornuftige nettlesere innebygd ordbok. Dessuten, hva med alle ordene man ikke lager lenke til? ZorroIII 17. jul 2008 kl. 14:25 (CEST)
En annen negativ ting med omdirigeringer fra feilstavinger er at når man bruker søkeboksen til venstre og starter å skrive, får man opp navnet på alle sidene som starter på det man har skrevet inn, inkludert omdirigeringssider. I de tilfellene hvor vi har omdirigeringer fra teite skrivefeil, får den som søker på et ord se alle disse omdirigeringene, og det kan av og til virke ganske useriøst. Brukeren kan også bli forvirra når han/hun får opp så mange alternativer, hvorav noen attpåtil åpenbart er feilstava. Haakon K 17. jul 2008 kl. 18:51 (CEST)
Men den blir jo klar nok, dersom en klikker inn på en slik - en skal da havne rett. Forslagsfunksjonen er ellers nokså ny, så jeg har ikke helt blitt venn med den. Jeg ser tunge argumenter i begge retninger, men for meg foreløpig ingen 100% avgjørende. Redirect-funksjonen er en av de unike funksjonene for nett i motsetning til papir - og bør kunne brukes, men med vett og skjønsemd. Å legge ansvaret til skribentene, f.eks er greit nok - jeg klarer fint og uten å ville det å overse mine egne skriveleifer over tid, når uhellet er der (kalles miljøblindhet, tror jeg), og er glad for å bli rettet opp av andre. Skeive blålenker hører IKKE hjemme i noen artikkel utenom i en liste over skeive skrivemåter. Det trodde jeg var med i mine premisser for drøftingen. Bjørn som tegner 17. jul 2008 kl. 20:43 (CEST)

Bilder av stortingsrepresentanter[rediger kilde]

Det er mange stortingsrepresentanter vi ikke har bilder av. Hva med å ta en billeddugnad, dvs at de som er hendige med kamera sjekker med Stortinget om å få komme der og så få tatt bilde av de ulike representantene vi ikke har bilde av? Vi kan vel eventuelt kanskje høre med Marianne Aasen Agdestein, hun satt jo i gruppen som bedømte artiklene i artikkelkonkurransen. Ulf Larsen 17. jul 2008 kl. 11:56 (CEST)

Jeg innbiller meg at det er bedre å prøve å få til en dialog med de forskjellige partiorganisajonene om å få tak i alle bildene dems under CC-lisens. Laaknor 17. jul 2008 kl. 12:08 (CEST)
Jeg har tidligere forsøkt å kontakte flere partigrupper og har aldri fått noe svar på de e-post jeg har sendt, men om andre vil forsøke det så gjerne for meg. mvh - Ulf Larsen 17. jul 2008 kl. 12:55 (CEST)
Jeg innbiller meg at tinget har tilnærmet ferie om ikke så lenge. Da vil en kanskje lettere få bilder via våre lokalkorrespondenter med kamera. Alternativet er å starte på'an igjen til høsten. (;--)) Bjørn som tegner 17. jul 2008 kl. 13:01 (CEST)
(krasj)Merkelig, dette er noe som i høyeste grad burde være i deres interesse. Uansett, den ene ideen eksluderer ikke den andre - og for å tenke litt langsiktig er det også viktig at wikipedianere rykker ut med kamera når valgkampen begynner og politikerne er tvunget ut blant folket i dagslys ;o) Finn Rindahl 17. jul 2008 kl. 13:03 (CEST)
Jeg skal ta en prat med sjefen min i kommunen når han er tilbake fra ferie. Han burde i hvertfall greie å skaffe for et parti og har kontakter i de andre. Laaknor 17. jul 2008 kl. 13:06 (CEST)
Vi hadde en avtale, men det ble en del diskusjon om hva som var dekt av lisensene og hva som var dekt av lover knyttet til ideelle rettigheter og dermed stoppet det hele opp. Folkene på Stortinget ønsket etter litt diskusjon at vi skulle løses dette på en annen måte. Det er derfor foreslått at vi skal ta dette via partigruppenes pressekontakter. — Jeblad 17. jul 2008 kl. 13:15 (CEST)

Det er mulig å ta bilder under spørretimen (uten blits). Om noen kan stikke innom der er det mulig å ta bilder av representanter fra galleriet. Om noen får plass i galleriet under åpningen av Stortinget (starten av oktober) kan man ta bilde av veldig mange representanter (samt å illustrere trontalen). Merk at det som regel ikke er så veldig mange tilstede på hver spørretime. Mvh Røed (d · en) 17. jul 2008 kl. 19:16 (CEST)

Alle stiller opp for fotografering det er ikke problemer med dette. Har selv bare fått positiv respons. Harry Wad (HTM) 17. jul 2008 kl. 20:24 (CEST)
Samme har, jeg har aldri opplevd negativt svar om jeg sier at jeg tar bilder til Wikipedia. --Kjetil_r 18. jul 2008 kl. 16:56 (CEST)
Jeg ser fra metadataene i Image:Spørretimen i Stortinget 22. november 2007.jpg at Lens focal length = 6 mm. Det vil vel si at jeg får fine nærbilder om jeg tar med 250mm-objektivet mitt. Hvor mange representanter kan man regne med å få tatt bilde av under en spørretime? Trenger man å ringe på forhånd og gjøre en avtale for å få plass? --Kjetil_r 18. jul 2008 kl. 16:53 (CEST)
Det framgår av besøksreglementet hva en kan gjøre uten spesiell tillatelse, men kanskje en forhåndsavtale kan gi tilgang til presselosjen eller rotunden – og dermed bedre vinkel? De fire siste spørretimene før sommeren hadde mellom 10 og 17 innmeldte spørsmål. Så kan en kanskje regne med 10–12 talere i muntlig spørretime (men der står ikke folk på den vanlige talerstolen), skjønt noen kan vel opptre begge steder. I tillegg kommer statsråder og presidenten. hilsen GAD 20. jul 2008 kl. 09:27 (CEST)

Infobokser[rediger kilde]

Hei, jeg etterlyser en slik mal: Template:Tracklist på norsk. Finnes det? eventuelt hvorfor ikke? :P 84.209.86.68 21. jul 2008 kl. 22:15 (CEST)

Montenegro[rediger kilde]

Kan noen fikse infoboksen til Montenegro? HDI-verdien gir en feilmelding. Ssu 22. jul 2008 kl. 15:52 (CEST)

Ser ikke ut til at FN har regnet ut HDI for Montenegro (se Liste over land etter HDI som verdiene hentes fra). Du må nok legge inn tallene manuelt slik det er gjort på engelsk wikipedias Montenegro-artikkel. Aldebaran 22. jul 2008 kl. 21:13 (CEST)
Prøvde å legge den inn manuelt, uten hell... Ssu 23. jul 2008 kl. 10:36 (CEST)
Lagt inn. Må legges inn i denne malen: {{Linfo/hdi}}. Den lista nevnt ovenfor (Liste over land etter HDI) er bare en liste, den har ingen «databasefunksjon» i seg selv. Jeg jobber med å få på plass «bruksanvisninger» for disse malene, men ting tar tid. --Stigmj 23. jul 2008 kl. 12:01 (CEST)
OK, mange takk! :-) Ssu 23. jul 2008 kl. 17:26 (CEST)

Wikimania 2010[rediger kilde]

(Hentet fra [[7]].) Det har blitt snakket litt om å forsøke å arrangere w:Wikipedia:Wikimania i norden i 2010, delvis fordi det ikke har vært arrangert her enda, og delvis fordi norden begynner å få aktive Wikimediaavdelinger (Sverige og Norge). På meta:Wikimania 2010/Bids/Stockholm har det blitt startet en uoffisiell debatt om hvorvidt det er mulig å legge Wikimania 2010 til Stockholm, og vi ser også etter interesserte brukere som kan være interesserte i dette. Ingenting er naturligvis bindende, det er bare snakk om å sjekke hvorvidt det finnes interesse for forslaget. Bjelleklang - diskuter 23. jul 2008 kl. 12:54 (CEST)

Om bidragsytere til svenskspråklig Wikipedia ønsker å arrangere Wikimania 2010 i Stockholm så er det fint, de må imidlertid ikke regne med noe assistanse fra norske bidragsytere, vi sliter med å holde igang det vi har og jeg kan ikke se at vi har noen som helst mulighet til å bidra til noe slikt, hverken økonomisk eller med frivillige. Ulf Larsen 23. jul 2008 kl. 13:29 (CEST)
Snakk for deg selv. Jeg tror det er mange som vil være interessert i å hjelpe til (selvfølgelig, uten å være fysisk tilstede i Stockholm er det mye som er vanskelig). Har selv ført meg opp på interesselista, og ser det er flere nowp-brukere som har satt seg opp. Hvorvidt Wikimedia Norge kommer til å være med å støtte er derimot noe som er opp til styret der. Laaknor 23. jul 2008 kl. 13:45 (CEST)
Det er greit om vi legger evt debatt til metasiden, da det er flere involverte parter, hvorav langt fra alle er norsktalende (og jeg har ikke tid til å oversette alt over IRC). Bjelleklang - diskuter 23. jul 2008 kl. 13:47 (CEST)
Med hensyn til hvor debatten om dette eventuelt bør gå så er det her, om de som skal arrangere det er interessert i innspill/bidrag fra Norge, svært få som leser meta. Om å snakke for seg selv - du må selvfølgelig gjerne bidra, og det samme kan andre gjøre, men realitetene er at vi knapt klarer å løfte det vi allerede har satt i gang. Vi har artikkelkonkurransen som ikke har fått noen ny runde i år, vi har en norsk versjon av Wikimedia som i praksis ikke fungerer - å prioritere Wikimania har altså ingen hensikt. Men igjen - ingen nekter deg eller andre å engasjere seg på privat basis, det er bare viktig at initiativtakerne i Sverige får et realistisk bilde av hvor lite vi fra Norge kan bidra med. Ulf Larsen 23. jul 2008 kl. 13:59 (CEST)
Dette bør behandles av styret som en del av helhetsvurdering for nowp's virksomhet. SOA 23. jul 2008 kl. 14:37 (CEST)
Det finnes ikke noe styre for nowp. Det finnes et styre for Wikimedia Norge, men det har fremdeles langt igjen før det er funksjonelt og uansett kan det ikke bestemme noe mht om vi skal prioritere Wikimania i Stockholm 2010. Som jeg har vist over så bør realismen i dette (dvs vesentlig innsats fra norskspråklige bidragsytere) vurderes i lys av hva vi klarer å få til i dag, og fasit gir ikke grunn til å tro at vi kan bidra i noen særlig grad til å gjennomføre et slikt stort arrangement. Ulf Larsen 23. jul 2008 kl. 15:48 (CEST)
Er vi på Tinget eller Torget? Lyset har gått. SOA 23. jul 2008 kl. 16:31 (CEST)

Kart[rediger kilde]

Har noen tips til bruk av kartfunksjoner som f.eks. Google Maps? Jeg trenger ofte å verifisere navn og beliggenhet på steder på Grønland, men får ikke til å plotte inn mer enn ett sted ad gangen. Går dette an, evt i andre kart-tjenester på nettet? Ssu 23. jul 2008 kl. 17:30 (CEST)

hva slags wikipedia er dette ?[rediger kilde]

http://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%97%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%AC

bare firkanter til bokstaverEzzex 23. jul 2008 kl. 09:59 (CEST)

Språkkoden «my» er burmesisk. Grunnen til at du bare ser firkanter er at datamaskinen din ikke er satt opp til å kunne vise denne typen bokstaver, ser du på tegnene under Wikipedia-logoen ser du hvordan bokstavene egentlig skal se ut. --Kjetil_r 23. jul 2008 kl. 10:05 (CEST)
Selvfølgelig er det derfor en del wikier ser helt rare ut, at jeg ikke har tenkt på det:) Mvh. Marius2 23. jul 2008 kl. 17:29 (CEST)
Litt på siden, men har man fri internettilgang i Burma? Alexanderkg 24. jul 2008 kl. 20:30 (CEST)
Det tviler jeg på, de stengte linjene under katastrofen om jeg husker rett. Mesteparten av bidragene kommer fra utflyttere vil jeg tro. Mvh Fredrifj 24. jul 2008 kl. 21:29 (CEST)
Å, ja, jeg tenkte meg nesten det:) Er det det samme med kinesisk Wikipedia? Alexanderkg 24. jul 2008 kl. 21:55 (CEST)

Hurtigendring av kategorier - ny tilleggsfunksjon[rediger kilde]

Da har jeg lagt inn en:WP:HOTCAT som en gadget/tilleggsfunksjon. Kan aktiveres på Innstillinger->tilleggsfunksjoner. Tilbakemeldinger tas i mot med glede. Laaknor 24. jul 2008 kl. 09:49 (CEST)

Genialt! Redigeringssammendraget viser forresten til WP:HOTCAT, kanskje det er en idé å skrive kort om hvordan tilleggsfunksjonen fungerer her? (jeg kan gjerne ta på meg den oppgaven jeg) --Kjetil_r 24. jul 2008 kl. 09:54 (CEST)
Sikkert greit å oversette litt der også. Har konsentrert meg på koden (forresten vanskelig å få konsentrert seg om koding når man sitter helpdesk-vakt) og den ser ut til å fungere. Bare å begynne å skrive dokumentasjon om du vil - er vistnok noe av fordelen med en wikiløsning ;) Laaknor 24. jul 2008 kl. 10:18 (CEST)
Stemmer, vi er jo en wiki, hadde jeg rent glemt. Face-wink.svg Jeg har skrevet en kort brukerveiledning nå. --Kjetil_r 24. jul 2008 kl. 13:06 (CEST)

Antall bokstaver[rediger kilde]

Er det noen som kjenner til hvor mange bokstaver det er totalt for Wikipedia på bokmål/riksmål? Jeg tenker da på antall tegn for alle artikler. Finnes det noen statistikk som kan sammenlige ulike Wikipedier? Kjetil2006 25. jul 2008 kl. 17:38 (CEST)

Wikipedia blir bok[rediger kilde]

Wikinews-logo.svg Wikinytt: Wikimania 2008 – relatert nyhetssak


Iallfall den tyske. Nettleksikonets 50 000 mest søkte emner de siste to årene skal være med i boken, som etter planen kommer ut i september, melder Aftenposten. Innholdsfortegnelsen fyller 30 sider Finn Bjørklid 24. jul 2008 kl. 02:34 (CEST)

Det er nå alle skal løpe til de:Norwegen og gjøre et par endringer. Dermed blir man med i lista over forfattere og dermed blir man notabel og kan få oppføring i Wikipedia! ZorroIII 24. jul 2008 kl. 09:04 (CEST)
Yes check.svgDone [8]. Håper jeg ikke blir tilbakestilt da, for da trenger vel vel ikke å komme med i lista over forfattere? --Kjetil_r 24. jul 2008 kl. 09:35 (CEST)
Kjetil the Daredevil !! Face-grin.svg Finn Bjørklid 24. jul 2008 kl. 10:37 (CEST)
De setter et minstemål på antall redigeringer - tror det er 50 eller 100. SOA 24. jul 2008 kl. 12:38 (CEST)
Heller bla i bok enn scrolle. ifølge artikkel på digi.no. SOA 24. jul 2008 kl. 12:02 (CEST)
Den trykte utgaven kan selvsagt også leses på skjerm med mulighet til scrolling og digital søking. SOA 24. jul 2008 kl. 12:50 (CEST)
...eller guggle fagwikien knol SOA 24. jul 2008 kl. 12:04 (CEST)
Noen har også Wikipedia i boksa. SOA 24. jul 2008 kl. 12:07 (CEST)
Tihi, jeg trodde du mente at noen gikk rundt med Wikipedia i en boks ;) Alexanderkg 24. jul 2008 kl. 20:29 (CEST)

Chris Nyborg er intervjuet i den siste utgaven av Morgenbladet om dette. Han svarer som vanlig godt for seg. Floyd 26. jul 2008 kl. 11:22 (CEST)

Kartkoordinater på desimalform[rediger kilde]

Har vi en mal som returnerer kartposisjon på desimalform utfra parameterne i {{koordinater}}? Hadde vært nyttig for {{kartposisjon}}. Finn Rindahl 18. jul 2008 kl. 17:43 (CEST)

Her er et utkast: {{koor gms til des}}. OK? Mollerup 28. jul 2008 kl. 22:55 (CEST)

Provinser og hvor folk kommer fra[rediger kilde]

I det siste har noen begynt å kategorisere biografier fra Sør-Afrika etter provinser de kommer fra. Jeg har litt problemer med disse kategoriseringene, ettersom de nevnte provinsene først ble konstruert, med grenser navn og det hele, ved demokratiseringen i 1994. Slik det nå står kommer for eksempel Desmond Tutu fra byen Klerksdorp i provinsen North West. Problemet er bare at på den tiden han ble født og bodde i den byen, lå den i provinsen Transvaal, som forsvant med apartheidregimets fall. Jeg tror selv at tutu ville ha sagt at han var født i transvaal, eller på det sterkeste -det som i dag er north west. jeg har på følelsen at det som står nå er det korrekte, men synes det høres rart ut. noen sammenlignet det med at det for eksempel står om folk som er født i det gamle sovjet at de kommer fra rusland eller georgia. jeg mener det imidlertid er en forskjell her fordi rusland og georgia var kjente enheter i sovjet. kan oen si noe lurt om dette? hilsen sør-afrika nerd arne 28. jul 2008 kl. 12:24 (CEST)

hva med å skrive Transvaal i parantes i kategorien? F.eks. Personer fra provinsen North West (Transvaal). Ezzex 28. jul 2008 kl. 12:31 (CEST)

Problemer med infobokser i skinnet «Moderne»[rediger kilde]

Siden i går har en mengde infobokser (men ikke alle) fått et rart utseende i skinnet «modern» (eksempel). Hva kan årsaken til det være? --Kjetil_r 28. jul 2008 kl. 11:54 (CEST)

Forresten, problemet gjelder også andre type maler, som for eksempel koordnater-malen (eksempel). --Kjetil_r 28. jul 2008 kl. 11:57 (CEST)

En kjapp titt på dette tidligere i dag viste at referansene til mediawiki:modern.css og mediawiki:common.css ikke kommer med i HTML-koden. PHP-koden som har med skin å gjøre er visstnok byttet. ZorroIII 28. jul 2008 kl. 12:00 (CEST)
Riktig, ser nå at det samme har skjedd på engelsk Wikipedia. Kan man da anta at en eller annen sentralt fikser problemet? Skulle tro at det er gitt beskjed til rette vedkommende når problemet er det samme overalt og det dermed rammer såpass mange brukere. --Kjetil_r 28. jul 2008 kl. 12:08 (CEST)
Mulig denne er relatert: bugzilla:14954. ZorroIII 28. jul 2008 kl. 12:23 (CEST)
Det er den nok helt sikkert. Jeg fant denne: http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki?view=rev&revision=38116 som nok har forårsaket dette.. --Stigmj 28. jul 2008 kl. 12:41 (CEST)
Jeg så ikke noe galt da jeg sjekka, men tror problemet er fiksa med r38139. Jon Harald Søby 29. jul 2008 kl. 13:17 (CEST)
Ja, problemet er løst nå. Det var Brion som hadde glemt å oppdatere disse skinene. I følge bugzilla er det fortsatt et problem med flagged revisions, men det angår jo egnetlig ikke oss på no.wikipedia. --Kjetil_r 29. jul 2008 kl. 13:27 (CEST)

noen som kan fikse litt på disse tv-malene ?[rediger kilde]

infoboks til TV-serie og miniserie - kan noen med peiling fikse disse ?

Mal:Infoboks TV-serie (det som jeg savner i denne er en linje for programleder, regissør og prosjekleder

Mal:Infoboks tv-miniserie (det som mangler i denne boksen er linje for episoder (antall) samt startdato og sluttdato - og ikke minst kanal

Håper noen kan fikse dette Ezzex 30. jul 2008 kl. 19:51 (CEST)

Moss avis om Knol, Wikipedia og kampen om kunnskapen[rediger kilde]

Moss avis har en leder om Wikipedia som sneier innom Knol, Borregardartikkelen og som til sist ender med:

«Jo mer grensene viskes ut mellom et nettsted for diskusjon og utveksling, en nyhetsformidler og et leksikon, desto mer uunnværlig blir et leksikon som bygges opp på tradisjonelt vis; enten det utgis i papirversjon eller legges ut på nett.»

I den sammenheng hadde det vært interessant å vite hva de tradisjonelle leksikon skriver om Borregaard, er det f.eks slik at Store norske leksikon nevner legionellautbruddet, som jo skapte endel medieomtale ved at det ble redigert ut av vår artikkel om Borregard ved en informasjonsmedarbeider? Ulf Larsen 1. aug 2008 kl. 00:13 (CEST)

Flagg & tabeller[rediger kilde]

På siden Liste over Team High Roads resultater i 2008 under overskriften "Vårklassikerne 2008" bestemte jeg meg for å legge inn et flagg ved siden av navnet på rytterne. I den første tabellen kom flagget ved siden av navnet. Da jeg opprettet og sidestilte tabell 2 med den første, kom flagget for enkelte ryttere under i steden for ved siden av navnet. Derfor gikk jeg la jeg inn lengden på ruten manuelt. Er det en måte jeg kan slippe å gjøre dette? Så vidt jeg husker så det bra ut i forhåndsvisningen før jeg la inn bredden manuelt, så hvorfor kan det av og til være forskjeller på forhåndsvisningen og slik siden blir etter lagring? Det samme problemet har jeg under overskriften "Etappeseire i Grand Tours" på siden Liste over Team High Roads proffseire, men her er det kun tekst som er involvert. Problemet her er kanskje at ellers blir det for bredt? Men også her vises det fint i forhåndsvisningen. Kunne kanskje forklart mer, men det enkleste er sikkert å ta en titt selv.
Finnes det en regel for hvor langt en enhet av breddemålet width er i bokstaver? Kimgeniet 9. jul 2008 kl. 13:46 (CEST)

Hvordan det vises er tydeligvis avhengig av nettleseren. Listen over etappeseirene i Grand Tours ser lik ut, og slik jeg vil ha den, på forhåndsvisning og etter lagring i Firefox. Uansett kun en detalje. Kimgeniet 20. jul 2008 kl. 19:19 (CEST)