Denne malen er semibeskyttet.

Mal:Kilde www

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk


Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]
CS1-referansemaler
{{Kilde bok}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde AV-medium}} (lyd/video)
{{Kilde konferanse}}


Formål

Malen brukes for å angi en referanse til en nettside.

Bruk

Merk at malen konfigureres i henhold til Modul:Citation/CS1/Configuration. Husk å også oppdatere Modul:TranslateTemplate/configuration/Cite web.
Merk at mest oppdatert maps-objekt finnes på WMFlabs
Kortform til klipp-og-lim-bruk

{{Kilde www
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2017-11-23
 |utgiver = 
 |dato = 
}}

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Kilde www

Referanse til en nettside hvis innhold ikke er dekket av en mer spesifikk mal. For nyhetsartikler på nett; bruk malen 'Kilde avis', for e-bøker; bruk malen 'Kilde bok', osv.

Malparametre

Denne malen har egendefinert formatering.

Parameter Beskrivelse Type Status
URL urlURLlink

En identifiserende og permanent nettadresse til publikasjonen.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URL påkrevd
Tittel titteltitle

Det nettstedet oppgir som publikasjonens tittel, ofte det som står som tittel i fet tekst eller i nettleserens tittelfelt.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng påkrevd
Besøksdato besøksdatoaccessdateaccess_date

Full dato for når du besøkte nettsiden. Bruk ISO 8601-fomatet ''YYYY-MM-DD''.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Dato anbefalt
URL til arkivert utgave arkiv-urlarkiv_urlarkivurlarchiveurl

Permanent nettadresse til en arkivert utgave av nettsiden på f.eks. archive.org, webcitation.org eller lignende. Brukes sammen med 'Arkiveringsdato'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URL valgfri
Arkiveringsdato arkivdatoarkiv-datoarkiv_datoarchive_datearchivedate

Dato på [[ISO 8601]]-fomatet YYYY-MM-DD for når nettsiden ble arkivert. Brukes sammen med arkiv_url

Standard
tom
Eksempel
2015-10-01
Autoverdi
tom
Dato valgfri
ASIN-TLD asin-tldASIN-TLD

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Ved ved

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Forfatter(e) forfatterepersoner

Liste over forfattere på fri form (formatér som du vil). For en mer strukturert form, bruk i stedet feltene 'Fornavn på forfatter nummer #' og 'Etternavn på forfatter nummer #' der # er et tall.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje anbefalt
Format for forfatter forfatterformatforfatter-format

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Skilletegn mellom forfattere forfatter-skilletegnforfatter-separatorforfatterseparator

ingen beskrivelse

Standard
;
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Bokens tittel boktittel

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Kallesignal kallesignal

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Kartografi kartografi

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Kapittel i publikasjonen kapittelbidragoppføringartikkelseksjon

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Lenke til kapitlet kapittellenke

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
URL til kapitlet kapittel-urlkapittelurlbidragurlbidrag-urlseksjonurl

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URL valgfri
Medintervjuere i produksjonen medintervjuere

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Konferansen publikasjonen er fra konferansehendelse

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
URL til konferansen konferanse-urlkonferanseurlhendelseurl

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URL valgfri
Publiseringsdato dato

Dato da nettsiden ble utgitt/publisert. Kan oppgis på mange forskjellige formater, f.eks. '30. januar 2013', '2013-30-01', 'januar 2013' (ukjent dag), '2013' (ukjent dag/måned). Bruk verdien 'u.d.' (uten dato) hvis nettsiden ikke har en publiseringsdato.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Dato anbefalt
Død lenke død-lenkedødlenke

Indikerer at URLen ikke lenger fungerer

Standard
yes
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Boolsk verdi valgfri
Grad grad

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Vis forfattere vis-forfatterevisforfattere

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Vis redaktører vis-redaktørervisredaktører

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Fornavn på hovedforfatter/førsteforfatter fornavnfornavn1firstfirst1

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på hovedforfatter/førsteforfatter. For flere forfattere, bruk feltene 'Fornavn på forfatter nummer 2', osv…

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på hovedforfatter/førsteforfatter etternavnetternavn1forfatterforfatter1lastlast1

Etternavn, familienavn eller siste navn. For flere forfattere, bruk feltene 'Etternavn på forfatter nummer 2', osv…

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til hovedforfatter forfatterlenkeforfatterlenkeforfatter-lenkeforfatterlenke1forfatter1-lenkeforfatter1lenkeforfatter-lenke1authorlink

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om hovedforfatter/førsteforfatter. Bruk 'forfatterlenke2', 'forfatterlenke3', osv. for flere forfattere.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på forfatter nummer 2 fornavn2

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den andre forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på forfatter nummer 2 etternavn2

Etternavn, familienavn eller siste navn på den andre forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 2 forfatterlenke2forfatter2-lenkeforfatter2lenkeforfatter-lenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på forfatter nummer 3 fornavn3

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den tredje forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på forfatter nummer 3 etternavn3

Etternavn, familienavn eller siste navn på den tredje forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 3 forfatterlenke3forfatter3-lenkeforfatter3lenkeforfatter-lenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på forfatter nummer 4 fornavn4

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den fjerde forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på forfatter nummer 4 etternavn4

Etternavn, familienavn eller siste navn på den fjerde forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 4 forfatterlenke4forfatter4-lenkeforfatter4lenkeforfatter-lenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på forfatter nummer 5 fornavn5

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den femte forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på forfatter nummer 5 etternavn5

Etternavn, familienavn eller siste navn på den femte forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 5 forfatterlenke5forfatter5-lenkeforfatter5lenkeforfatter-lenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på forfatter nummer 6 fornavn6

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den sjette forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på forfatter nummer 6 etternavn6

Etternavn, familienavn eller siste navn på den sjette forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 6 forfatterlenke6forfatter6-lenkeforfatter6lenkeforfatter-lenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på forfatter nummer 7 fornavn7

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den syvende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på forfatter nummer 7 etternavn7

Etternavn, familienavn eller siste navn på den syvende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 7 forfatterlenke7forfatter7-lenkeforfatter7lenkeforfatter-lenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på forfatter nummer 8 fornavn8

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den åttende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på forfatter nummer 8 etternavn8

Etternavn, familienavn eller siste navn på den åttende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 8 forfatterlenke8forfatter8-lenkeforfatter8lenkeforfatter-lenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på forfatter nummer 9 fornavn9

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den niende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på forfatter nummer 9 etternavn9

Etternavn, familienavn eller siste navn på den niende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 9 forfatterlenke9forfatter9-lenkeforfatter9lenkeforfatter-lenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Sal sal

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Inaktiv DOI doi_inaktivdoi_bruttDoiBrutt

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Utgave utgaveedition

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Redaktør(er) redaktører

Liste over redaktører på fri form (formatér som du vil). For en mer strukturert form, bruk i stedet feltene 'Fornavn på redaktør' og 'Etternavn på redaktør'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Skilletegn mellom redaktører redaktør-skilletegnredaktør-separator

ingen beskrivelse

Standard
;
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Fornavn på hovedredaktør/førsteredaktør redaktør-fornavnredaktør1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk 'Fornavn på redaktør nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på hovedredaktør/førsteredaktør redaktør-etternavnredaktørredaktør1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk 'Fornavn på redaktør nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Artikkel om redaktøren redaktør-lenkeredaktørlenkeredaktør1lenkeredaktør1-lenkeredaktørlenke1redaktør-lenke1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren (første redaktør). Bruk 'redaktør2-lenke', 'redaktør3-lenke', osv. for flere redaktører.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på redaktør nummer 2 redaktør2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på redaktør nummer 2 redaktør2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Artikkel om redaktør nummer 2 redaktør2-lenkeredaktør2lenkeredaktør-lenke2redaktørlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på redaktør nummer 3 redaktør3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på redaktør nummer 3 redaktør3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Artikkel om redaktør nummer 3 redaktør3-lenkeredaktør3lenkeredaktør-lenke3redaktørlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på redaktør nummer 4 redaktør4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på redaktør nummer 4 redaktør4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Artikkel om redaktør nummer 4 redaktør4-lenkeredaktør4lenkeredaktør-lenke4redaktørlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på redaktør nummer 5 redaktør5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på redaktør nummer 5 redaktør5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Artikkel om redaktør nummer 5 redaktør5-lenkeredaktør5lenkeredaktør-lenke5redaktørlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på redaktør nummer 6 redaktør6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på redaktør nummer 6 redaktør6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Artikkel om redaktør nummer 6 redaktør6-lenkeredaktør6lenkeredaktør-lenke6redaktørlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på redaktør nummer 7 redaktør7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på redaktør nummer 7 redaktør7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Artikkel om redaktør nummer 7 redaktør7-lenkeredaktør7lenkeredaktør-lenke7redaktørlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på redaktør nummer 8 redaktør8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på redaktør nummer 8 redaktør8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Artikkel om redaktør nummer 8 redaktør8-lenkeredaktør8lenkeredaktør-lenke8redaktørlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på redaktør nummer 9 redaktør9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på redaktør nummer 9 redaktør9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Artikkel om redaktør nummer 9 redaktør9-lenkeredaktør9lenkeredaktør-lenke9redaktørlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på oversetter oversetter-fornavnoversetter1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på oversetter oversetter-etternavnoversetter1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter oversetter-lenkeoversetter1-lenkeoversetterlenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetteren. For flere oversettere, bruk 'oversetter2-lenke', 'oversetter3-lenke', osv.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 2 oversetter2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 2 oversetter2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 2 oversetter2-lenkeoversetter2lenkeoversetter-lenke2oversetterlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 3 oversetter3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 3 oversetter3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 3

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 3 oversetter3-lenkeoversetter3lenkeoversetter-lenke3oversetterlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 4 oversetter4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 4 oversetter4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 4 oversetter4-lenkeoversetter4lenkeoversetter-lenke4oversetterlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 5 oversetter5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 5 oversetter5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 5 oversetter5-lenkeoversetter5lenkeoversetter-lenke5oversetterlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 6 oversetter6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 6

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 6 oversetter6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 6

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 6 oversetter6-lenkeoversetter6lenkeoversetter-lenke6oversetterlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 7 oversetter7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 7 oversetter7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 7 oversetter7-lenkeoversetter7lenkeoversetter-lenke7oversetterlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 8 oversetter8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 8 oversetter8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 8 oversetter8-lenkeoversetter8lenkeoversetter-lenke8oversetterlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 9 oversetter9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 9 oversetter9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 9 oversetter9-lenkeoversetter9lenkeoversetter-lenke9oversetterlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Embargo embargoEmbargo

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Utgivelsens format format

Formatet er det fysiske mediumet, for eksempel ''ODF'' eller ''PDF''.

Standard
HTML
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Identifikator idIDutgiverid

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Ignorer ISBN-feil ignorer-isbn-feilignorerisbnfeil

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Innfelt innfelt

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Intervjuer intervjuer

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Nummer nummer

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tall valgfri
Språk språk

Språket som benyttes i publikasjonen. Spesifiser kun andre språk enn norsk.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Sisteforfatteramp sisteforfatterampsisteforfatteramp

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
URL til sammendrag sammendragurlsammendrag

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URL valgfri
Sammendragkilde sammendragkilde

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
«Minutes» fra møter minutter

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Skilletegn mellom etternavn og fornavn. navneskilletegnnavneseparator

ingen beskrivelse

Standard
,
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Ingen sporing ingensporingmaldokumentasjonsdemonocatingen-sporing

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Opprinnelsesår opprinnelsesårandre

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tall valgfri
Side i utgivelsen sides

Side som angår referansen. Merk at dette hovedsakelig er aktuelt for ''PDF''.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tall valgfri
Sider i utgivelsen sidersssideantall

Første og eventuelt siste side som angår referansen. Merk at dette hovedsakelig er aktuelt for ''PDF''.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Navnet til verket verkpublikasjonavismagasinverknettsideperiodiskoppslagsverkencyclopediordbok

Hvis denne publikasjonen er en del av et større verk.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Sted stedlokasjon

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Program program

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Postscript postscript

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Utgitt Utgivelsesutgivelses-

(TODO)

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Sted for utgivelsen utgivelsesstedutgivelses-sted

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Utgiver/forlag forlagutgiverinstitusjonskolepublisher

Juridisk ansvarlig utgiver/forlag.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng anbefalt
Sitat sitatsitering

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold anbefalt
Kommentar kommentar

Ekstra informasjon som legges til på slutten av referansen. Bruk feltet med forsiktighet.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold valgfri
Navn på referansen refRef

Referansenavn for avansert bruk, om du bruker denne malen under «Eksterne lenker» seksjonen.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Krever registrering registrering

Hvorvidt registrering er nødvendig for å vise nettsiden

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Boolsk verdi valgfri
Skala skala

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Serie serieserierversjon

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Serielenke serielenke

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Serienummer for publikasjonen serienummerserienr

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
DOI doi

Digital Object Identifier; starter med '10.'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
PMC pmc

PubMed Center article number

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
PMID pmid

PubMed Unique Identifier

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Krever abonnement abonnementabb

Hvorvidt abonnement er nødvendig for å vise nettsiden. Se 'url-tilgang' for flere muligheter for å angi tilgangsbegrensninger.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Tilgang til innholdet url-tilgang

Her kan du markere tilgangsbegrensninger til nettsiden. Bruk verdiene 'åpen' (hvis innholdet er åpent tilgjengelig), 'registrering' (hvis gratis registrering kreves), 'begrenset' (hvis gratis tilgang er begrenset til utprøving), 'abonnement' (hvis abonnement kreves)

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Tidspunkt tidspunkt

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Tidstekst tidstekst

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Tittellenke tittellenkeepisodelenke

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Avdeling som har utgitt publikasjonen avdeling

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Type typemediummedia

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Kapittel i oversettelsen overs-kapittelovers_kapittel

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Transkripsjon transkripsjon

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
URL til transkripsjonen transkripsjon-urltranskripsjonsurl

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URL valgfri
Oversettelsens tittel overs-tittelovers_tittel

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Innholdstilbyder (f.eks. en database) via

Tilbyder av nettsiden (som ikke er utgiver), f.eks. en aggregator eller et arkiv

Standard
tom
Eksempel
JSTOR, Project MUSE, Elsevier Science Direct
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Bind i publikasjonen bindårgang

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Utgivelsesdag dagpublishday

Dagen da utgivelsen fant sted

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje foreldet
Utgivelsesmåned månedpublishmonth

Måneden da utgivelsen fant sted, gis som navnet på måneden ''Juni''.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje foreldet
Utgivelsesår årutgivelsesårpublishyear

Året da utgivelsen fant sted, gis som et fullt årstall ''YYYY''.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tall foreldet


Alle parametere, vertikalt format (slett dem du ikke trenger)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2017-11-23
 |forfatter = 
 |utgivelsesdato = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |doi = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2017-11-23
 |sitat = 
}}

Brukes til referanse til nettavis, nettsider til bedrifter o.l.

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2017-11-23
 |utgiver = 
 |dato = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2017-11-23
}}

Brukes til referanse til nettavis, nettsider til bedrifter o.l. (versjon uten arkiv)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2017-11-23
 |utgiver = 
 |dato = 
}}

Bruke etternavn, fornavn (med dagens dato)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2017-11-23
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2017-11-23
 |sitat = 
}}

Bruke forfatter (med dagens dato)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2017-11-23
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2017-11-23
 |sitat = 
}}

Bruke besøksdato, etternavn, fornavn

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2017-11-23
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2017-11-23
 |sitat = 
}}

Bruke besøksdato, forfatter

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2017-11-23
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2017-11-23
 |sitat = 
}}

Alle paramtere, horisontalt format (slett dem du ikke trenger)

{{Kilde www |ref= |url= |tittel= |besøksdato= 2017-11-23|forfatter= |forfatter2= |utgivelsesdato= |dato= |format= |verk= |utgiver= |sider= |språk= |doi= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}


Alle paramtere, vertikalt format
{{Kilde www
|ref = 
|url = PÅKREVD FELT
|tittel = PÅKREVD FELT
|besøksdato = BETINGET PÅKREVD
|forfatter = 
|forfatter2 = 
|utgivelsesdato = 
|dato = 
|format = 
|verk =
|utgiver = 
|sider = 
|språk = 
|doi = 
|arkiv_url = 
|arkivdato = 
|sitat = 
}}

Påkrevde parametre

 • url: URL til en Internett-publikasjon.
 • tittel: tittel til en Internett-publikasjon.

Frivillige parametere

 • ref: referanse navn for avansert bruk, om du bruker denne malen under «Eksterne lenker» seksjonen.
 • forfatter: forfatter
  • etternavn produserer sammen med fornavn : etternavn, fornavn
  • forfatter_url samarbeider enten med forfatter eller med etternavn & fornavn for å lenke til den riktig wikipedia-artikkelen.
  • forfatter2, forfatter3, osv.: tillater flere forfattere.
 • utgivelsesdato: Full utgivelsesdato på ISO 8601-fomatet YYYY-MM-DD, datoen blir formatert som 23. november 2017.
  • ELLER: år': utgivelsesår, måned: Navnet til utvigelsesmåneden. Hvis du også spesifiserer dagen, bruk utgivelsesdato isteden. Kan ikke være wikilenket.
 • format: Format, for eksempel: ODF eller PDF. HTML er implisitt hvis ikke annet spesifiseres.
 • verk: Hvis denne publikasjonen er en del av et større verk, oppgi navnet til det verket.
 • utgiver: utgiver, hvis det er én.
 • sider: pp. 5–7: Første side og frivillig siste side. Dette er for å liste sider som er relevante for sitatet, ikke det totale antallet sider i boken. Dette er spesielt nytteig for PDF formater, hvor sidene kan lenkes til med #page=tall anker lagt til på slutten av en URL:
  sider = [http://www.example.org/file.pdf#page=123 p. 123]
 • språk: språket som benyttes i publikasjonen (Ikke spesifiser norsk).
 • doi: Et digital object identifier for dokumentet, slik som 10.1038/news070508-7
  • doitekst: Hvis doi'en inneholder noen bokstaver som må unlates, bruk "doitekst" for den komplette versjonen. Se {{doi}}: "id" er det samme som "doi" og "label" er "doitekst"
 • arkiv_url: URL til en arkivert publikasjon, kan lages her Webcitation.org (krever arkivdato)
 • arkivdato: dato på ISO 8601-fomatet YYYY-MM-DD for når publikasjonen ble arkivert (krever arkiv_url), i [[23. november]] [[2017]]. Kan være wikilenket.
 • sitat: Relevant sitat fra en Internett-publikasjon.

Eksempler

Noen vanlige brukstilfeller
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=2005-04-30 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=2005-07-06 }}
  Jan Jansen (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jan Jansen (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jan Jansen (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jan Jansen. «Mine favorittgjøremål del II». Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |url=http://www.rbk.no/ |tittel=Rosenborg Ballklub |utgiver= RBK |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Rosenborg Ballklub». RBK. Besøkt 6. juli 2005. 
Brukerformat
 • {{Kilde www |tittel=Mot en syntese i økonomisk teori? |utgiver=INNOVISTA |url=http://www.step.no/Innovista/Innovista022003.pdf |format=PDF |besøksdato=24. juli 2007 }}
  «Mot en syntese i økonomisk teori?» (PDF). INNOVISTA. Besøkt 24. juli 2007. 
språk
 • {{Kilde www |forfatter=François Joliet |tittel=Honnit soit qui mal y pense |utgivelsesdato=30. april 2005 |url=http://www.example.fr/ |besøksdato=6. juli 2005 |språk=Fransk }}
  François Joliet (30. april 2005). «Honnit soit qui mal y pense» (fransk). Besøkt 6. juli 2005. 
medforfattere

Bruk |forfatter2=, |forfatter3=, osv... eller |forfatter2-etternavn= + |forfatter2-fornavn= osv...

 • {{Kilde www |forfatter=Jansen, Jan |forfatter2=Peter Smith |forfatter3=Jim Smythe |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jansen, Jan; Peter Smith; Jim Smythe (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag. Besøkt 6. juli 2005. 
Ingen forfatter
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag. 30. april 2005. 
Ingen forfatter, ingen utgiver
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. 30. april 2005. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Mine favorittgjøremål del II». 30. april 2005. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |tittel=Inflation: Causes, Costs, and Current Status |utgivelsesdato=20. mai 2003 |url=http://www.policyalmanac.org/economic/archive/inflation.pdf |format=PDF |besøksdato=24. juli 2007 |språk=Engelsk }}
  «Inflation: Causes, Costs, and Current Status» (PDF) (engelsk). 20. mai 2003. Besøkt 24. juli 2007. 
Bruker arkiv_url og arkivdato for å referere til publikasjoner som har blitt tatt bort, men som er tilgjengelig fra en arkivert Internett-side.
 • {{Kilde www |tittel=Inflation: Causes, Costs, and Current Status |utgivelsesdato=20. mai 2003 |url=http://www.policyalmanac.org/economic/archive/inflation.pdf |format=PDF |besøksdato=24. juli 2007 |språk=Engelsk |arkiv_url=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/inflation.pdf |arkivdato=11. september 2005 }}
  «Inflation: Causes, Costs, and Current Status» (PDF) (engelsk). 20. mai 2003. Arkivert fra originalen (PDF) 11. september 2005. Besøkt 24. juli 2007. 
 • {{Kilde www |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |tittel=Interview with Maggie Downs |utgivelsesdato=31. mars 2006 |utgiver=The Desert Sun |språk=Engelsk |arkiv_url=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |arkivdato=26. april 2006 }}
  «Interview with Maggie Downs» (engelsk). The Desert Sun. 31. mars 2006. Arkivert fra originalen 26. april 2006. 
Bruker sitat
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 |sitat=Lorem ipsum dolor. }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005. «Lorem ipsum dolor.» 
Bruker kommentar (kommentar-feltet støttes foreløpig på grunn av bakoverkompatibilitet på den norske wikipedia).
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 |kommentar=Dette er en kommentar. }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005.  Dette er en kommentar.

Se også