Denne malen er semibeskyttet.

Mal:Kilde www

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk


Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]
CS1-referansemaler
{{Kilde bok}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde AV-medium}} (lyd/video)
{{Kilde konferanse}}


Formål

Malen brukes for å angi en referanse til en nettside.

Bruk

Merk at malen konfigureres i henhold til Modul:Citation/CS1/Configuration. Husk å også oppdatere Modul:TranslateTemplate/configuration/Cite web.
Merk at mest oppdatert maps-objekt finnes på WMFlabs
Kortform til klipp-og-lim-bruk

{{Kilde www
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2018-02-20
 |utgiver = 
 |dato = 
}}

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Kilde www

Referanse til en nettside hvis innhold ikke er dekket av en mer spesifikk mal. For nyhetsartikler på nett; bruk malen 'Kilde avis', for e-bøker; bruk malen 'Kilde bok', osv.

Malparametre

Denne malen har egendefinert formatering.

ParameterBeskrivelseTypeStatus
URLurlURLlink

En identifiserende og permanent nettadresse til publikasjonen.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URLpåkrevd
Titteltitteltitle

Det nettstedet oppgir som publikasjonens tittel, ofte det som står som tittel i fet tekst eller i nettleserens tittelfelt.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengpåkrevd
Besøksdatobesøksdatoaccessdateaccess_date

Full dato for når du besøkte nettsiden. Bruk ISO 8601-fomatet ''YYYY-MM-DD''.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Datoanbefalt
URL til arkivert utgavearkiv-urlarkiv_urlarkivurlarchiveurl

Permanent nettadresse til en arkivert utgave av nettsiden på f.eks. archive.org, webcitation.org eller lignende. Brukes sammen med 'Arkiveringsdato'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URLvalgfri
Arkiveringsdatoarkivdatoarkiv-datoarkiv_datoarchive_datearchivedate

Dato på [[ISO 8601]]-fomatet YYYY-MM-DD for når nettsiden ble arkivert. Brukes sammen med arkiv_url

Standard
tom
Eksempel
2015-10-01
Autoverdi
tom
Datovalgfri
ASIN-TLDasin-tldASIN-TLD

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Vedved

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Forfatter(e)forfatterepersoner

Liste over forfattere på fri form (formatér som du vil). For en mer strukturert form, bruk i stedet feltene 'Fornavn på forfatter nummer #' og 'Etternavn på forfatter nummer #' der # er et tall.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjeanbefalt
Format for forfatterforfatterformatforfatter-format

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Skilletegn mellom forfattereforfatter-skilletegnforfatter-separatorforfatterseparator

ingen beskrivelse

Standard
;
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Bokens tittelboktittel

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Kallesignalkallesignal

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Kartografikartografi

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Kapittel i publikasjonenkapittelbidragoppføringartikkelseksjon

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Lenke til kapitletkapittellenke

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
URL til kapitletkapittel-urlkapittelurlbidragurlbidrag-urlseksjonurl

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URLvalgfri
Medintervjuere i produksjonenmedintervjuere

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Konferansen publikasjonen er frakonferansehendelse

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
URL til konferansenkonferanse-urlkonferanseurlhendelseurl

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URLvalgfri
Publiseringsdatodato

Dato da nettsiden ble utgitt/publisert. Kan oppgis på mange forskjellige formater, f.eks. '30. januar 2013', '2013-30-01', 'januar 2013' (ukjent dag), '2013' (ukjent dag/måned). Bruk verdien 'u.d.' (uten dato) hvis nettsiden ikke har en publiseringsdato.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Datoanbefalt
Død lenkedød-lenkedødlenke

Indikerer at URLen ikke lenger fungerer

Standard
yes
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Boolsk verdivalgfri
Gradgrad

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Vis forfatterevis-forfatterevisforfattere

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Vis redaktørervis-redaktørervisredaktører

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Fornavn på hovedforfatter/førsteforfatterfornavnfornavn1firstfirst1

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på hovedforfatter/førsteforfatter. For flere forfattere, bruk feltene 'Fornavn på forfatter nummer 2', osv…

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på hovedforfatter/førsteforfatteretternavnetternavn1forfatterforfatter1lastlast1

Etternavn, familienavn eller siste navn. For flere forfattere, bruk feltene 'Etternavn på forfatter nummer 2', osv…

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til hovedforfatterforfatterlenkeforfatterlenkeforfatter-lenkeforfatterlenke1forfatter1-lenkeforfatter1lenkeforfatter-lenke1authorlink

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om hovedforfatter/førsteforfatter. Bruk 'forfatterlenke2', 'forfatterlenke3', osv. for flere forfattere.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 2fornavn2

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den andre forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 2etternavn2

Etternavn, familienavn eller siste navn på den andre forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 2forfatterlenke2forfatter2-lenkeforfatter2lenkeforfatter-lenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 3fornavn3

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den tredje forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 3etternavn3

Etternavn, familienavn eller siste navn på den tredje forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 3forfatterlenke3forfatter3-lenkeforfatter3lenkeforfatter-lenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 4fornavn4

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den fjerde forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 4etternavn4

Etternavn, familienavn eller siste navn på den fjerde forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 4forfatterlenke4forfatter4-lenkeforfatter4lenkeforfatter-lenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 5fornavn5

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den femte forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 5etternavn5

Etternavn, familienavn eller siste navn på den femte forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 5forfatterlenke5forfatter5-lenkeforfatter5lenkeforfatter-lenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 6fornavn6

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den sjette forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 6etternavn6

Etternavn, familienavn eller siste navn på den sjette forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 6forfatterlenke6forfatter6-lenkeforfatter6lenkeforfatter-lenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 7fornavn7

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den syvende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 7etternavn7

Etternavn, familienavn eller siste navn på den syvende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 7forfatterlenke7forfatter7-lenkeforfatter7lenkeforfatter-lenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 8fornavn8

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den åttende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 8etternavn8

Etternavn, familienavn eller siste navn på den åttende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 8forfatterlenke8forfatter8-lenkeforfatter8lenkeforfatter-lenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 9fornavn9

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den niende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 9etternavn9

Etternavn, familienavn eller siste navn på den niende forfatteren

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 9forfatterlenke9forfatter9-lenkeforfatter9lenkeforfatter-lenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Salsal

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Inaktiv DOIdoi_inaktivdoi_bruttDoiBrutt

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Utgaveutgaveedition

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Redaktør(er)redaktører

Liste over redaktører på fri form (formatér som du vil). For en mer strukturert form, bruk i stedet feltene 'Fornavn på redaktør' og 'Etternavn på redaktør'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Skilletegn mellom redaktørerredaktør-skilletegnredaktør-separator

ingen beskrivelse

Standard
;
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Fornavn på hovedredaktør/førsteredaktørredaktør-fornavnredaktør1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk 'Fornavn på redaktør nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på hovedredaktør/førsteredaktørredaktør-etternavnredaktørredaktør1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk 'Fornavn på redaktør nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktørenredaktør-lenkeredaktørlenkeredaktør1lenkeredaktør1-lenkeredaktørlenke1redaktør-lenke1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren (første redaktør). Bruk 'redaktør2-lenke', 'redaktør3-lenke', osv. for flere redaktører.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 2redaktør2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 2redaktør2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 2redaktør2-lenkeredaktør2lenkeredaktør-lenke2redaktørlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 3redaktør3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 3redaktør3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 3redaktør3-lenkeredaktør3lenkeredaktør-lenke3redaktørlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 4redaktør4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 4redaktør4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 4redaktør4-lenkeredaktør4lenkeredaktør-lenke4redaktørlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 5redaktør5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 5redaktør5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 5redaktør5-lenkeredaktør5lenkeredaktør-lenke5redaktørlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 6redaktør6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 6redaktør6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 6redaktør6-lenkeredaktør6lenkeredaktør-lenke6redaktørlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 7redaktør7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 7redaktør7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 7redaktør7-lenkeredaktør7lenkeredaktør-lenke7redaktørlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 8redaktør8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 8redaktør8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 8redaktør8-lenkeredaktør8lenkeredaktør-lenke8redaktørlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 9redaktør9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 9redaktør9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 9redaktør9-lenkeredaktør9lenkeredaktør-lenke9redaktørlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Fornavn på oversetteroversetter-fornavnoversetter1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etternavn på oversetteroversetter-etternavnoversetter1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetteroversetter-lenkeoversetter1-lenkeoversetterlenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetteren. For flere oversettere, bruk 'oversetter2-lenke', 'oversetter3-lenke', osv.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 2oversetter2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 2oversetter2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 2oversetter2-lenkeoversetter2lenkeoversetter-lenke2oversetterlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 3oversetter3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 3oversetter3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 3

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 3oversetter3-lenkeoversetter3lenkeoversetter-lenke3oversetterlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 4oversetter4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 4oversetter4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 4oversetter4-lenkeoversetter4lenkeoversetter-lenke4oversetterlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 5oversetter5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 5oversetter5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 5oversetter5-lenkeoversetter5lenkeoversetter-lenke5oversetterlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 6oversetter6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 6

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 6oversetter6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 6

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 6oversetter6-lenkeoversetter6lenkeoversetter-lenke6oversetterlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 7oversetter7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 7oversetter7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 7oversetter7-lenkeoversetter7lenkeoversetter-lenke7oversetterlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 8oversetter8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 8oversetter8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 8oversetter8-lenkeoversetter8lenkeoversetter-lenke8oversetterlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 9oversetter9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 9oversetter9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 9oversetter9-lenkeoversetter9lenkeoversetter-lenke9oversetterlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
EmbargoembargoEmbargo

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Utgivelsens formatformat

Formatet er det fysiske mediumet, for eksempel ''ODF'' eller ''PDF''.

Standard
HTML
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
IdentifikatoridIDutgiverid

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Ignorer ISBN-feilignorer-isbn-feilignorerisbnfeil

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Innfeltinnfelt

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Intervjuerintervjuer

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Nummernummer

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Språkspråk

Språket som benyttes i publikasjonen. Spesifiser kun andre språk enn norsk.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Sisteforfatterampsisteforfatterampsisteforfatteramp

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
URL til sammendragsammendragurlsammendrag

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URLvalgfri
Sammendragkildesammendragkilde

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
«Minutes» fra møterminutter

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Skilletegn mellom etternavn og fornavn.navneskilletegnnavneseparator

ingen beskrivelse

Standard
,
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Ingen sporingingensporingmaldokumentasjonsdemonocatingen-sporing

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Opprinnelsesåropprinnelsesårandre

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Side i utgivelsensides

Side som angår referansen. Merk at dette hovedsakelig er aktuelt for ''PDF''.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Sider i utgivelsensidersssideantall

Første og eventuelt siste side som angår referansen. Merk at dette hovedsakelig er aktuelt for ''PDF''.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Navnet til verketverkpublikasjonavismagasinverknettsideperiodiskoppslagsverkencyclopediordbok

Hvis denne publikasjonen er en del av et større verk.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Stedstedlokasjon

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Programprogram

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Postscriptpostscript

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Utgitt Utgivelsesutgivelses-

(TODO)

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Sted for utgivelsenutgivelsesstedutgivelses-sted

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Utgiver/forlagforlagutgiverinstitusjonskolepublisher

Juridisk ansvarlig utgiver/forlag.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strenganbefalt
Sitatsitatsitering

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdanbefalt
Kommentarkommentar

Ekstra informasjon som legges til på slutten av referansen. Bruk feltet med forsiktighet.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdvalgfri
Navn på referansenrefRef

Referansenavn for avansert bruk, om du bruker denne malen under «Eksterne lenker» seksjonen.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Krever registreringregistrering

Hvorvidt registrering er nødvendig for å vise nettsiden

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Boolsk verdivalgfri
Skalaskala

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Serieserieserierversjon

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Serielenkeserielenke

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Serienummer for publikasjonenserienummerserienr

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
DOIdoi

Digital Object Identifier; starter med '10.'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
PMCpmc

PubMed Center article number

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Krever abonnementabonnementabb

Hvorvidt abonnement er nødvendig for å vise nettsiden. Se 'url-tilgang' for flere muligheter for å angi tilgangsbegrensninger.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Tilgang til innholdeturl-tilgang

Her kan du markere tilgangsbegrensninger til nettsiden. Bruk verdiene 'åpen' (hvis innholdet er åpent tilgjengelig), 'registrering' (hvis gratis registrering kreves), 'begrenset' (hvis gratis tilgang er begrenset til utprøving), 'abonnement' (hvis abonnement kreves)

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Tidspunkttidspunkt

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Tidsteksttidstekst

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Tittellenketittellenkeepisodelenke

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Avdeling som har utgitt publikasjonenavdeling

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Typetypemediummedia

?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Kapittel i oversettelsenovers-kapittelovers_kapittel

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Transkripsjontranskripsjon

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
URL til transkripsjonentranskripsjon-urltranskripsjonsurl

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URLvalgfri
Oversettelsens tittelovers-tittelovers_tittel

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Innholdstilbyder (f.eks. en database)via

Tilbyder av nettsiden (som ikke er utgiver), f.eks. en aggregator eller et arkiv

Standard
tom
Eksempel
JSTOR, Project MUSE, Elsevier Science Direct
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Bind i publikasjonenbindårgang

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Utgivelsesdagdagpublishday

Dagen da utgivelsen fant sted

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjeforeldet
Utgivelsesmånedmånedpublishmonth

Måneden da utgivelsen fant sted, gis som navnet på måneden ''Juni''.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjeforeldet
Utgivelsesårårutgivelsesårpublishyear

Året da utgivelsen fant sted, gis som et fullt årstall ''YYYY''.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallforeldet


Alle parametere, vertikalt format (slett dem du ikke trenger)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2018-02-20
 |forfatter = 
 |utgivelsesdato = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |doi = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2018-02-20
 |sitat = 
}}

Brukes til referanse til nettavis, nettsider til bedrifter o.l.

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2018-02-20
 |utgiver = 
 |dato = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2018-02-20
}}

Brukes til referanse til nettavis, nettsider til bedrifter o.l. (versjon uten arkiv)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2018-02-20
 |utgiver = 
 |dato = 
}}

Bruke etternavn, fornavn (med dagens dato)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2018-02-20
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2018-02-20
 |sitat = 
}}

Bruke forfatter (med dagens dato)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2018-02-20
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2018-02-20
 |sitat = 
}}

Bruke besøksdato, etternavn, fornavn

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2018-02-20
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2018-02-20
 |sitat = 
}}

Bruke besøksdato, forfatter

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2018-02-20
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2018-02-20
 |sitat = 
}}

Alle paramtere, horisontalt format (slett dem du ikke trenger)

{{Kilde www |ref= |url= |tittel= |besøksdato= 2018-02-20|forfatter= |forfatter2= |utgivelsesdato= |dato= |format= |verk= |utgiver= |sider= |språk= |doi= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}


Alle paramtere, vertikalt format
{{Kilde www
|ref = 
|url = PÅKREVD FELT
|tittel = PÅKREVD FELT
|besøksdato = BETINGET PÅKREVD
|forfatter = 
|forfatter2 = 
|utgivelsesdato = 
|dato = 
|format = 
|verk =
|utgiver = 
|sider = 
|språk = 
|doi = 
|arkiv_url = 
|arkivdato = 
|sitat = 
}}

Påkrevde parametre

 • url: URL til en Internett-publikasjon.
 • tittel: tittel til en Internett-publikasjon.

Frivillige parametere

 • ref: referanse navn for avansert bruk, om du bruker denne malen under «Eksterne lenker» seksjonen.
 • forfatter: forfatter
  • etternavn produserer sammen med fornavn : etternavn, fornavn
  • forfatter_url samarbeider enten med forfatter eller med etternavn & fornavn for å lenke til den riktig wikipedia-artikkelen.
  • forfatter2, forfatter3, osv.: tillater flere forfattere.
 • utgivelsesdato: Full utgivelsesdato på ISO 8601-fomatet YYYY-MM-DD, datoen blir formatert som 20. februar 2018.
  • ELLER: år': utgivelsesår, måned: Navnet til utvigelsesmåneden. Hvis du også spesifiserer dagen, bruk utgivelsesdato isteden. Kan ikke være wikilenket.
 • format: Format, for eksempel: ODF eller PDF. HTML er implisitt hvis ikke annet spesifiseres.
 • verk: Hvis denne publikasjonen er en del av et større verk, oppgi navnet til det verket.
 • utgiver: utgiver, hvis det er én.
 • sider: pp. 5–7: Første side og frivillig siste side. Dette er for å liste sider som er relevante for sitatet, ikke det totale antallet sider i boken. Dette er spesielt nytteig for PDF formater, hvor sidene kan lenkes til med #page=tall anker lagt til på slutten av en URL:
  sider = [http://www.example.org/file.pdf#page=123 p. 123]
 • språk: språket som benyttes i publikasjonen (Ikke spesifiser norsk).
 • doi: Et digital object identifier for dokumentet, slik som 10.1038/news070508-7
  • doitekst: Hvis doi'en inneholder noen bokstaver som må unlates, bruk "doitekst" for den komplette versjonen. Se {{doi}}: "id" er det samme som "doi" og "label" er "doitekst"
 • arkiv_url: URL til en arkivert publikasjon, kan lages her Webcitation.org (krever arkivdato)
 • arkivdato: dato på ISO 8601-fomatet YYYY-MM-DD for når publikasjonen ble arkivert (krever arkiv_url), i [[20. februar]] [[2018]]. Kan være wikilenket.
 • sitat: Relevant sitat fra en Internett-publikasjon.

Eksempler

Noen vanlige brukstilfeller
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=2005-04-30 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=2005-07-06 }}
  Jan Jansen (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jan Jansen (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jan Jansen (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jan Jansen. «Mine favorittgjøremål del II». Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |url=http://www.rbk.no/ |tittel=Rosenborg Ballklub |utgiver= RBK |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Rosenborg Ballklub». RBK. Besøkt 6. juli 2005. 
Brukerformat
 • {{Kilde www |tittel=Mot en syntese i økonomisk teori? |utgiver=INNOVISTA |url=http://www.step.no/Innovista/Innovista022003.pdf |format=PDF |besøksdato=24. juli 2007 }}
  «Mot en syntese i økonomisk teori?» (PDF). INNOVISTA. Besøkt 24. juli 2007. 
språk
 • {{Kilde www |forfatter=François Joliet |tittel=Honnit soit qui mal y pense |utgivelsesdato=30. april 2005 |url=http://www.example.fr/ |besøksdato=6. juli 2005 |språk=Fransk }}
  François Joliet (30. april 2005). «Honnit soit qui mal y pense» (fransk). Besøkt 6. juli 2005. 
medforfattere

Bruk |forfatter2=, |forfatter3=, osv... eller |forfatter2-etternavn= + |forfatter2-fornavn= osv...

 • {{Kilde www |forfatter=Jansen, Jan |forfatter2=Peter Smith |forfatter3=Jim Smythe |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jansen, Jan; Peter Smith; Jim Smythe (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag. Besøkt 6. juli 2005. 
Ingen forfatter
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag. 30. april 2005. 
Ingen forfatter, ingen utgiver
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. 30. april 2005. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Mine favorittgjøremål del II». 30. april 2005. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |tittel=Inflation: Causes, Costs, and Current Status |utgivelsesdato=20. mai 2003 |url=http://www.policyalmanac.org/economic/archive/inflation.pdf |format=PDF |besøksdato=24. juli 2007 |språk=Engelsk }}
  «Inflation: Causes, Costs, and Current Status» (PDF) (engelsk). 20. mai 2003. Besøkt 24. juli 2007. 
Bruker arkiv_url og arkivdato for å referere til publikasjoner som har blitt tatt bort, men som er tilgjengelig fra en arkivert Internett-side.
 • {{Kilde www |tittel=Inflation: Causes, Costs, and Current Status |utgivelsesdato=20. mai 2003 |url=http://www.policyalmanac.org/economic/archive/inflation.pdf |format=PDF |besøksdato=24. juli 2007 |språk=Engelsk |arkiv_url=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/inflation.pdf |arkivdato=11. september 2005 }}
  «Inflation: Causes, Costs, and Current Status» (PDF) (engelsk). 20. mai 2003. Arkivert fra originalen (PDF) 11. september 2005. Besøkt 24. juli 2007. 
 • {{Kilde www |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |tittel=Interview with Maggie Downs |utgivelsesdato=31. mars 2006 |utgiver=The Desert Sun |språk=Engelsk |arkiv_url=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |arkivdato=26. april 2006 }}
  «Interview with Maggie Downs» (engelsk). The Desert Sun. 31. mars 2006. Arkivert fra originalen 26. april 2006. 
Bruker sitat
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 |sitat=Lorem ipsum dolor. }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005. «Lorem ipsum dolor.» 
Bruker kommentar (kommentar-feltet støttes foreløpig på grunn av bakoverkompatibilitet på den norske wikipedia).
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 |kommentar=Dette er en kommentar. }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005.  Dette er en kommentar.

Se også