Denne malen er beskyttet.

Mal:Kilde artikkel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk


Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]
CS1-referansemaler
{{Kilde bok}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde AV-medium}} (lyd/video)
{{Kilde konferanse}}


Formål

Malen er for sitering av artikler som har stått på trykk i seriepublikasjoner eller i trykte artikkelsamlinger. Den er ikke primært for artikler på nettet da disse har en litt annen karakter.

For en grundig forklaring av bruken av referanser, se manualen Bruk_referanser.

Bruk

Kortform til klipp-og-lim-bruk

{{Kilde artikkel
 | forfattere = 
 | tittel = 
 | publikasjon = 
 | år = 
 | bind = 
 | hefte = 
 | sider = 
 | doi = 
 | url = 
}}

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Kilde artikkel

Denne malen danner en kilde til en artikkel i seriepublikasjoner eller i trykte artikkelsamlinger.

Malparametre

Parameter Beskrivelse Type Status
Tittel tittel

Artikkelens tittel; kan wikilenkes til en eksisterende Wikipedia-artikkel, eller url kan benyttes som en ekstern lenke, men ikke begge; vises i anførselstegn.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold påkrevd
Publikasjon/tidsskrift publikasjonverkmagasin

Navnet på publikasjonen hvor kilden er publisert; kan wikilenkes; vises i kursiv;

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold påkrevd
DOI doi

Digital objektidentifikator; begynner med '10.'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Inaktiv DOI (dato) doi_inaktivdatodoi_brokendatedoi_bruttdatodoi_brutt

Datoen da DOI-en ble identifisert som inaktiv

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
URL urlURL

URL-en til onlineplasseringen hvor man kan finne publikasjonen

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje anbefalt
Publikasjonsår år

Året for kilden som siteres; hvis dag, måned eller sesong også er kjent, bruk 'dato' i stedet

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tall valgfri
Publikasjonsdato dato

Datoen kilden ble publisert på; Bruk ISO 8601-fomatet 'YYYY-MM-DD'; skal ikke wikilenkes.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Dato anbefalt
Forfatter(e) forfatterepersoner

Forfattere av artikkelen; angis primært på formen 'Etternavn, Fornavn'; semikolon benyttes for å skille forfattere. Du kan også bruke feltene 'Fornavn på forfatter nummer X', 'Etternavn på forfatter nummer X'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje anbefalt
Fornavn på hovedforfatter/førsteforfatter fornavn

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til hovedforfatter/førsteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke'. For flere forfattere, bruk 'fornavn2', 'fornavn3', osv.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på hovedforfatter/førsteforfatter etternavnetternavn1forfatterforfatter1

Etternavnet på hovedforfatter/førsteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til førsteforfatter forfatterlenkeforfatter1-lenkeauthorlinkauthorlink1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om hovedforfatter/førsteforfatter. For flere forfattere, bruk 'forfatter2-lenke' osv.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på forfatter nummer 2 etternavn2author2last2

Etternavnet til forfatter nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter2-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på forfatter nummer 2 fornavn2first2

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter2-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 2 forfatter2-lenkeauthor2-linkauthorlink2forfatterlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på forfatter nummer 3 etternavn3last3author3

Etternavnet til forfatter nummer 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter3-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på forfatter nummer 3 fornavn3first3

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter3-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 3 forfatter3-lenkeauthor3-linkauthorlink3forfatterlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på forfatter nummer 4 etternavn4last4author4

Etternavnet til forfatter nummer 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter4-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på forfatter nummer 4 fornavn4first4

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter4-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 4 forfatter4-lenkeauthor4-linkauthorlink4forfatterlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på forfatter nummer 5 etternavn5last5author5

Etternavnet til forfatter nummer 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter5-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på forfatter nummer 5 fornavn5first5

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter5-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 5 forfatter5-lenkeauthor5-linkauthorlink5forfatterlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på forfatter nummer 6 etternavn6last6author6

Etternavnet til forfatter nummer 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter6-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på forfatter nummer 6 fornavn6first6

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter6-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 6 forfatter6-lenkeauthor6-linkauthorlink6forfatterlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på forfatter nummer 7 etternavn7last7author7

Etternavnet til forfatter nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter7-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på forfatter nummer 7 fornavn7first7

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter7-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 7 forfatter7-lenkeauthor7-linkauthorlink7forfatterlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på forfatter nummer 8 etternavn8last8author8

Etternavnet til forfatter nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter8-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på forfatter nummer 8 fornavn8first8

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter8-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 8 forfatter8-lenkeauthor8-linkauthorlink8forfatterlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på forfatter nummer 9 etternavn9last9author9

Etternavnet til forfatter nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter9-lenke'. Merk at hvis flere enn åtte forfattere er lagt inn, vil åtte forfattere vises, fulgt av teksten 'm.fl.'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på forfatter nummer 9 fornavn9first9

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter9-lenke'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til forfatter nummer 9 forfatter9-lenkeauthor9-linkauthorlink9forfatterlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Redaktør(er) redaktører

Navn på redaktør(ene); angis primært på formen 'Etternavn, Fornavn'; semikolon benyttes for å skille flere. Du kan også bruke feltene 'Fornavn på redaktør', 'Etternavn på redaktør', osv.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på hovedredaktør/førsteredaktør redaktør-fornavnredaktør1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk 'Fornavn på redaktør nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på hovedredaktør/førsteredaktør redaktør-etternavnredaktørredaktør1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk 'Fornavn på redaktør nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til hovedredaktør/førsteredaktør redaktør-lenkeredaktørlenkeredaktør1lenkeredaktør1-lenkeredaktørlenke1redaktør-lenke1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren (første redaktør). Bruk 'redaktør2-lenke', 'redaktør3-lenke', osv. for flere redaktører.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på redaktør nummer 2 redaktør2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på redaktør nummer 2 redaktør2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til redaktør nummer 2 redaktør2-lenkeredaktør2lenkeredaktør-lenke2redaktørlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på redaktør nummer 3 redaktør3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på redaktør nummer 3 redaktør3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til redaktør nummer 3 redaktør3-lenkeredaktør3lenkeredaktør-lenke3redaktørlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på redaktør nummer 4 redaktør4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på redaktør nummer 4 redaktør4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til redaktør nummer 4 redaktør4-lenkeredaktør4lenkeredaktør-lenke4redaktørlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på redaktør nummer 5 redaktør5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på redaktør nummer 5 redaktør5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til redaktør nummer 5 redaktør5-lenkeredaktør5lenkeredaktør-lenke5redaktørlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på redaktør nummer 6 redaktør6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på redaktør nummer 6 redaktør6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til redaktør nummer 6 redaktør6-lenkeredaktør6lenkeredaktør-lenke6redaktørlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på redaktør nummer 7 redaktør7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på redaktør nummer 7 redaktør7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til redaktør nummer 7 redaktør7-lenkeredaktør7lenkeredaktør-lenke7redaktørlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på redaktør nummer 8 redaktør8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på redaktør nummer 8 redaktør8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til redaktør nummer 8 redaktør8-lenkeredaktør8lenkeredaktør-lenke8redaktørlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på redaktør nummer 9 redaktør9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på redaktør nummer 9 redaktør9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til redaktør nummer 9 redaktør9-lenkeredaktør9lenkeredaktør-lenke9redaktørlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Fornavn på oversetter oversetter-fornavnoversetter1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Etternavn på oversetter oversetter-etternavnoversetter1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter oversetter-lenkeoversetter1-lenkeoversetterlenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetteren. For flere oversettere, bruk 'oversetter2-lenke', 'oversetter3-lenke', osv.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 2 oversetter2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 2 oversetter2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 2 oversetter2-lenkeoversetter2lenkeoversetter-lenke2oversetterlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 2.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 3 oversetter3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 3 oversetter3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 3

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 3 oversetter3-lenkeoversetter3lenkeoversetter-lenke3oversetterlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 3.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 4 oversetter4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 4 oversetter4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 4 oversetter4-lenkeoversetter4lenkeoversetter-lenke4oversetterlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 4.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 5 oversetter5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 5 oversetter5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 5 oversetter5-lenkeoversetter5lenkeoversetter-lenke5oversetterlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 5.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 6 oversetter6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 6

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 6 oversetter6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 6

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 6 oversetter6-lenkeoversetter6lenkeoversetter-lenke6oversetterlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 6.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 7 oversetter7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 7 oversetter7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 7 oversetter7-lenkeoversetter7lenkeoversetter-lenke7oversetterlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 7.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 8 oversetter8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 8 oversetter8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 8 oversetter8-lenkeoversetter8lenkeoversetter-lenke8oversetterlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 8.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Etternavn på oversetter nummer 9 oversetter9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Fornavn på oversetter nummer 9 oversetter9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Lenke til oversetter nummer 9 oversetter9-lenkeoversetter9lenkeoversetter-lenke9oversetterlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 9.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Side valgfri
Innholdstilbyder (f.eks. en database) via

Tilbyder av artikkelen (ikke utgiver), f.eks. en aggregator eller et arkiv

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng anbefalt
Andre andre

Brukes for å angi andre bidrag til verket, for eksempel 'Illustrert av Ola Nordmann' eller 'Oversatt av Kari Nordmann'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold valgfri
Oversatt tittel overs-tittelovers_tittel

Norsk tittel på artikkel, dersom den siterte kilden er på et annet språk; benyttes kun dersom etablert oversettelse finnes

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold valgfri
Opprinnelsesår opprinnelsesår

Opprinnelig år for publikasjon

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tall valgfri
Format format

Formatet til verket som er sitert via 'url' ('url' er påkrevd når 'format' benyttes; eksempler: PDF, DOC, XLS; ikke angi HTML

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold valgfri
Kapittel kapittel

Kapitteloverskriften til kilden

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Type type

Tilleggsinformasjon om kildens medietype

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold valgfri
Serie serieversjon

Serieidentifikator når kilden er en del av en serie, slik som en bokserie eller en artikkelsamling

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold valgfri
Språk språk

Språket kilden er skrevet på; bruk fullt språknavn; ikke bruk ikoner eller maler

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold valgfri
Utgave utgave

Når publikasjonen har mer enn én utgave; for eksempel: '2.', 'revidert'; ' utg.' legges til automatisk

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Sted stedlokasjon

Geografisk sted for publikasjon; vanligvis ikke wikilenket;

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Utgiver utgiverforlag

Navnet på utgiveren; vises etter tittelen

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold valgfri
Utgivelsessted utgivelsesstedutgivelses-sted

Utgivelsessted vises etter tittel; hvis 'sted' eller 'lokasjon' også er angitt, vises de før tittelen med prefikset 'skrevet i'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innhold valgfri
Bind bindårgangvolum

Nummer på bind/volum for en seriepublikasjon.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje anbefalt
Hefte/nummer heftenummer

Hvilket nummer eller hefte det refereres til. Brukes ofte sammen med 'bind' og 'år' eller 'dato'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje anbefalt
Side i utgivelsen sides

Siden i kilden som støtter innholdet; vises etter 's. '

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Sidetall siderss

Første og eventuelt siste side i artikkelen, adskilt med bindestrek. (OBS: Ikke en angivelse av antall sider i publikasjonen)

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje anbefalt
Ved ved

Kan brukes istedet for 'side' eller 'sider' hvor et sidetall ikke er passende eller det er unødvendig

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Ingen s. nopp

Hvis den settes til 'y', fjernes 's. ' foran evt. angitte sidetall

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
arXiv-identifikator arxiv

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
AZIN asin

Amazon Standard Identification Number; 10 tegn

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
AZIN TLD asin-tld

ASIN top-level domain for Amazon-nettsteder utenom US

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Bibcode bibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
ISBN isbn

Internasjonalt standardboknummer. Bruk 13-sifret variant når mulig.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Ignorer ISBN-feil ignorer-isbn-feilignorerisbnfeil

Settes til 'ja' hvis du vil bruke et ISBN-nummer som inneholder feil.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
ISSN issn

Internasjonalt standardserienummer; 8 tegn; kan splittes opp i to grupper adskilt av bindestrek.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
jfm-kode jfm

Klassifikasjonskode i Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
JSTOR jstor

JSTOR-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
LCCN lccn

Library of Congress-kontrollnummer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
MR mr

Mathematical Reviews-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
OCLC oclc

OCLC-nummer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
OL ol

Open Library-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
OSTI osti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
PMC pmc

PubMed Center-artikkelnummer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
PMID pmid

PubMed Unique Identifier

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
RFC rfc

Request for Comments-nummer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
SSRN ssrn

Social Science Research Network

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Zbl zbl

Zentralblatt MATH tidsskriftidentifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
id id

En unik identifikator som ikke er dekket av noen av de andre feltene.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Arkiv-URL arkiv-urlarkivurlarkiv_url

URL til en arkivert kopi av nettsiden. Oppgis hvis nettsiden er, eller i tilfelle den blir utilgjengelig; krever at 'arkivdato' oppgis

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Arkivdato arkivdatoarkiv-datoarkiv_dato

Dato da nettsiden ble arkivert. Ikke wikilenk. Brukes sammen med 'arkivurl'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Død lenke død-lenkedødlenke

Hvis nettsiden har blitt arkivert, men fremdeles er tilgjengelig, kan du sette dødlenke til 'nei'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Besøksdato for URL besøksdatoaccessdate

Dato for når nettsiden ble besøkt ('16. november 2015', '2014-11-16' og '16.11.2014' er alle gyldige datoformater).

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Dato valgfri
Registrering registrering

Hvorvidt registrering er nødvendig for å vise nettsiden

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
URL til sammendrag sammendragurllayurllaysummarysammendrag

Peker til et ikke-teknisk sammendrag av kilden

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Kilde for sammendraget sammendragkilde

Navn på kilden for sammendraget; vises i kursiv, innledes av en bindestrek

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Dato for sammendraget sammendragdatolaydate

Dato da sammendraget ble publisert

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Sitat sitatquote

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng anbefalt
Postscript postscript

Avsluttende punktum for referansen. Ignoreres hvis 'sitat' er angitt

Standard
.
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Ref ref

Et anker som kan brukes som mål for wikilenker. Tips: Feltet 'harv' genererer et anker som passer spesielt til Harvard-malen

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinje valgfri
Tilgang til innholdet url-tilgang

Her kan du markere tilgangsbegrensninger til nettsiden. Bruk verdiene 'åpen' (hvis innholdet er åpent tilgjengelig), 'registrering' (hvis gratis registrering kreves), 'begrenset' (hvis gratis tilgang er begrenset til utprøving), 'abonnement' (hvis abonnement kreves)

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Krever abonnement abonnementabb

Hvorvidt abonnement er nødvendig for å vise nettsiden. Se 'url-tilgang' for flere muligheter for å angi tilgangsbegrensninger.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Boolsk verdi valgfri

Eksempler

Markering Gjengir dette
{{Kilde artikkel
 | forfatter=Al-Biruni
 | oversetter=R. Ramsay Wright
 | utgivelsesår=2004
 | tittel=The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology
 | url=http://books.google.com/books?id=VbPna7GOoIEC&pg=PA87
 | forlag=Kessinger Publishing
 | isbn=0-7661-9307-1
 | språk=engelsk
}}
Al-Biruni (2004). «The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology» (engelsk). Oversatt av R. Ramsay Wright. Kessinger Publishing. ISBN 0-7661-9307-1. 
{{Kilde artikkel
 | forfatter=Alard, C.
 | tittel=Another bar in the Bulge
 | publikasjon=Astronomy and Astrophysics Letters
 | bind=379
 | hefte=2
 | utgivelsesår=2001
 | bibcode=2001A&A...379L..44A
 | doi=10.1051/0004-6361:20011487
 | arxiv=astro-ph/0110491
 | språk=engelsk
}}
Alard, C. (2001). «Another bar in the Bulge». Astronomy and Astrophysics Letters (engelsk). 379 (2). Bibcode:2001A&A...379L..44A. arXiv:astro-ph/0110491Åpent tilgjengelig. doi:10.1051/0004-6361:20011487. 

Se også