Denne malen er beskyttet.

Mal:Kilde artikkel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk


Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]
CS1-referansemaler
{{Kilde bok}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde AV-medium}} (lyd/video)
{{Kilde konferanse}}


Formål

Malen er for sitering av artikler som har stått på trykk i seriepublikasjoner eller i trykte artikkelsamlinger. Den er ikke primært for artikler på nettet da disse har en litt annen karakter.

For en grundig forklaring av bruken av referanser, se manualen Bruk_referanser.

Bruk

Kortform til klipp-og-lim-bruk

{{Kilde artikkel
 | forfattere = 
 | tittel = 
 | publikasjon = 
 | år = 
 | bind = 
 | hefte = 
 | sider = 
 | doi = 
 | url = 
}}

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Kilde artikkel

Denne malen danner en kilde til en artikkel i seriepublikasjoner eller i trykte artikkelsamlinger.

Malparametre

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Titteltittel

Artikkelens tittel; kan wikilenkes til en eksisterende Wikipedia-artikkel, eller url kan benyttes som en ekstern lenke, men ikke begge; vises i anførselstegn.

Innholdpåkrevd
Publikasjon/tidsskriftpublikasjonverkmagasin

Navnet på publikasjonen hvor kilden er publisert; kan wikilenkes; vises i kursiv;

Innholdpåkrevd
DOIdoi

Digital objektidentifikator; begynner med '10.'

tekstlinjevalgfri
Inaktiv DOI (dato)doi_inaktivdatodoi_brokendatedoi_bruttdatodoi_brutt

Datoen da DOI-en ble identifisert som inaktiv

tekstlinjevalgfri
URLurlURL

URL-en til onlineplasseringen hvor man kan finne publikasjonen

tekstlinjeanbefalt
Publikasjonsårår

Året for kilden som siteres; hvis dag, måned eller sesong også er kjent, bruk 'dato' i stedet

Tallvalgfri
Publikasjonsdatodato

Datoen kilden ble publisert på; Bruk ISO 8601-fomatet 'YYYY-MM-DD'; skal ikke wikilenkes.

Datoanbefalt
Forfatter(e)forfatterepersoner

Forfattere av artikkelen; angis primært på formen 'Etternavn, Fornavn'; semikolon benyttes for å skille forfattere. Du kan også bruke feltene 'Fornavn på forfatter nummer X', 'Etternavn på forfatter nummer X'.

tekstlinjeanbefalt
Fornavn på hovedforfatter/førsteforfatterfornavn

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til hovedforfatter/førsteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke'. For flere forfattere, bruk 'fornavn2', 'fornavn3', osv.

tekstlinjevalgfri
Etternavn på hovedforfatter/førsteforfatteretternavnetternavn1forfatterforfatter1

Etternavnet på hovedforfatter/førsteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til førsteforfatterforfatterlenkeforfatter1-lenkeauthorlinkauthorlink1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om hovedforfatter/førsteforfatter. For flere forfattere, bruk 'forfatter2-lenke' osv.

Sidevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 2etternavn2author2last2

Etternavnet til forfatter nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter2-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 2fornavn2first2

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter2-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 2forfatter2-lenkeauthor2-linkauthorlink2forfatterlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 2.

Sidevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 3etternavn3last3author3

Etternavnet til forfatter nummer 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter3-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 3fornavn3first3

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter3-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 3forfatter3-lenkeauthor3-linkauthorlink3forfatterlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 3.

Sidevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 4etternavn4last4author4

Etternavnet til forfatter nummer 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter4-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 4fornavn4first4

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter4-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 4forfatter4-lenkeauthor4-linkauthorlink4forfatterlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 4.

Sidevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 5etternavn5last5author5

Etternavnet til forfatter nummer 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter5-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 5fornavn5first5

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter5-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 5forfatter5-lenkeauthor5-linkauthorlink5forfatterlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 5.

Sidevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 6etternavn6last6author6

Etternavnet til forfatter nummer 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter6-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 6fornavn6first6

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter6-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 6forfatter6-lenkeauthor6-linkauthorlink6forfatterlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 6.

Sidevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 7etternavn7last7author7

Etternavnet til forfatter nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter7-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 7fornavn7first7

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter7-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 7forfatter7-lenkeauthor7-linkauthorlink7forfatterlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 7.

Sidevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 8etternavn8last8author8

Etternavnet til forfatter nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter8-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 8fornavn8first8

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter8-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 8forfatter8-lenkeauthor8-linkauthorlink8forfatterlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 8.

Sidevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 9etternavn9last9author9

Etternavnet til forfatter nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter9-lenke'. Merk at hvis flere enn åtte forfattere er lagt inn, vil åtte forfattere vises, fulgt av teksten 'm.fl.'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 9fornavn9first9

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter9-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 9forfatter9-lenkeauthor9-linkauthorlink9forfatterlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 9.

Sidevalgfri
Redaktør(er)redaktører

Navn på redaktør(ene); angis primært på formen 'Etternavn, Fornavn'; semikolon benyttes for å skille flere. Du kan også bruke feltene 'Fornavn på redaktør', 'Etternavn på redaktør', osv.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på hovedredaktør/førsteredaktørredaktør-fornavnredaktør1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk 'Fornavn på redaktør nummer 2', osv...

tekstlinjevalgfri
Etternavn på hovedredaktør/førsteredaktørredaktør-etternavnredaktørredaktør1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk 'Fornavn på redaktør nummer 2', osv...

tekstlinjevalgfri
Lenke til hovedredaktør/førsteredaktørredaktør-lenkeredaktørlenkeredaktør1lenkeredaktør1-lenkeredaktørlenke1redaktør-lenke1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren (første redaktør). Bruk 'redaktør2-lenke', 'redaktør3-lenke', osv. for flere redaktører.

Sidevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 2redaktør2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 2redaktør2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 2redaktør2-lenkeredaktør2lenkeredaktør-lenke2redaktørlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 2.

Sidevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 3redaktør3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 3.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 3redaktør3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 3.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 3redaktør3-lenkeredaktør3lenkeredaktør-lenke3redaktørlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 3.

Sidevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 4redaktør4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 4redaktør4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 4redaktør4-lenkeredaktør4lenkeredaktør-lenke4redaktørlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 4.

Sidevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 5redaktør5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 5redaktør5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 5redaktør5-lenkeredaktør5lenkeredaktør-lenke5redaktørlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 5.

Sidevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 6redaktør6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 6.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 6redaktør6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 6.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 6redaktør6-lenkeredaktør6lenkeredaktør-lenke6redaktørlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 6.

Sidevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 7redaktør7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 7redaktør7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 7redaktør7-lenkeredaktør7lenkeredaktør-lenke7redaktørlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 7.

Sidevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 8redaktør8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 8redaktør8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 8redaktør8-lenkeredaktør8lenkeredaktør-lenke8redaktørlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 8.

Sidevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 9redaktør9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 9redaktør9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 9redaktør9-lenkeredaktør9lenkeredaktør-lenke9redaktørlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 9.

Sidevalgfri
Fornavn på oversetteroversetter-fornavnoversetter1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

tekstlinjevalgfri
Etternavn på oversetteroversetter-etternavnoversetter1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetteroversetter-lenkeoversetter1-lenkeoversetterlenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetteren. For flere oversettere, bruk 'oversetter2-lenke', 'oversetter3-lenke', osv.

Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 2oversetter2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 2oversetter2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 2oversetter2-lenkeoversetter2lenkeoversetter-lenke2oversetterlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 2.

Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 3oversetter3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 3.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 3oversetter3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 3

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 3oversetter3-lenkeoversetter3lenkeoversetter-lenke3oversetterlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 3.

Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 4oversetter4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 4oversetter4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 4oversetter4-lenkeoversetter4lenkeoversetter-lenke4oversetterlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 4.

Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 5oversetter5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 5oversetter5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 5oversetter5-lenkeoversetter5lenkeoversetter-lenke5oversetterlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 5.

Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 6oversetter6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 6

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 6oversetter6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 6

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 6oversetter6-lenkeoversetter6lenkeoversetter-lenke6oversetterlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 6.

Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 7oversetter7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 7oversetter7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 7oversetter7-lenkeoversetter7lenkeoversetter-lenke7oversetterlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 7.

Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 8oversetter8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 8oversetter8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 8oversetter8-lenkeoversetter8lenkeoversetter-lenke8oversetterlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 8.

Sidevalgfri
Etternavn på oversetter nummer 9oversetter9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 9oversetter9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 9oversetter9-lenkeoversetter9lenkeoversetter-lenke9oversetterlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 9.

Sidevalgfri
Innholdstilbyder (f.eks. en database)via

Tilbyder av artikkelen (ikke utgiver), f.eks. en aggregator eller et arkiv

Strenganbefalt
Andreandre

Brukes for å angi andre bidrag til verket, for eksempel 'Illustrert av Ola Nordmann' eller 'Oversatt av Kari Nordmann'

Innholdvalgfri
Oversatt tittelovers-tittelovers_tittel

Norsk tittel på artikkel, dersom den siterte kilden er på et annet språk; benyttes kun dersom etablert oversettelse finnes

Innholdvalgfri
Opprinnelsesåropprinnelsesår

Opprinnelig år for publikasjon

Tallvalgfri
Formatformat

Formatet til verket som er sitert via 'url' ('url' er påkrevd når 'format' benyttes; eksempler: PDF, DOC, XLS; ikke angi HTML

Innholdvalgfri
Kapittelkapittel

Kapitteloverskriften til kilden

Strengvalgfri
Typetype

Tilleggsinformasjon om kildens medietype

Innholdvalgfri
Serieserieversjon

Serieidentifikator når kilden er en del av en serie, slik som en bokserie eller en artikkelsamling

Innholdvalgfri
Språkspråk

Språket kilden er skrevet på; bruk fullt språknavn; ikke bruk ikoner eller maler

Innholdvalgfri
Utgaveutgave

Når publikasjonen har mer enn én utgave; for eksempel: '2.', 'revidert'; ' utg.' legges til automatisk

tekstlinjevalgfri
Stedstedlokasjon

Geografisk sted for publikasjon; vanligvis ikke wikilenket;

Strengvalgfri
Utgiverutgiverforlag

Navnet på utgiveren; vises etter tittelen

Innholdvalgfri
Utgivelsesstedutgivelsesstedutgivelses-sted

Utgivelsessted vises etter tittel; hvis 'sted' eller 'lokasjon' også er angitt, vises de før tittelen med prefikset 'skrevet i'

Innholdvalgfri
Bindbindårgangvolum

Nummer på bind/volum for en seriepublikasjon.

tekstlinjeanbefalt
Hefte/nummerheftenummer

Hvilket nummer eller hefte det refereres til. Brukes ofte sammen med 'bind' og 'år' eller 'dato'.

tekstlinjeanbefalt
Side i utgivelsensides

Siden i kilden som støtter innholdet; vises etter 's. '

tekstlinjevalgfri
Sidetallsiderss

Første og eventuelt siste side i artikkelen, adskilt med bindestrek. (OBS: Ikke en angivelse av antall sider i publikasjonen)

tekstlinjeanbefalt
Vedved

Kan brukes istedet for 'side' eller 'sider' hvor et sidetall ikke er passende eller det er unødvendig

tekstlinjevalgfri
Ingen s.nopp

Hvis den settes til 'y', fjernes 's. ' foran evt. angitte sidetall

tekstlinjevalgfri
arXiv-identifikatorarxiv

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
AZINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 tegn

tekstlinjevalgfri
AZIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon-nettsteder utenom US

tekstlinjevalgfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

tekstlinjevalgfri
ISBNisbn

Internasjonalt standardboknummer. Bruk 13-sifret variant når mulig.

tekstlinjevalgfri
Ignorer ISBN-feilignorer-isbn-feilignorerisbnfeil

Settes til 'ja' hvis du vil bruke et ISBN-nummer som inneholder feil.

tekstlinjevalgfri
ISSNissn

Internasjonalt standardserienummer; 8 tegn; kan splittes opp i to grupper adskilt av bindestrek.

tekstlinjevalgfri
jfm-kodejfm

Klassifikasjonskode i Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

tekstlinjevalgfri
JSTORjstor

JSTOR-identifikator

tekstlinjevalgfri
LCCNlccn

Library of Congress-kontrollnummer

tekstlinjevalgfri
MRmr

Mathematical Reviews-identifikator

tekstlinjevalgfri
OCLCoclc

OCLC-nummer

tekstlinjevalgfri
OLol

Open Library-identifikator

tekstlinjevalgfri
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

tekstlinjevalgfri
PMCpmc

PubMed Center-artikkelnummer

tekstlinjevalgfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

tekstlinjevalgfri
RFCrfc

Request for Comments-nummer

tekstlinjevalgfri
SSRNssrn

Social Science Research Network

tekstlinjevalgfri
Zblzbl

Zentralblatt MATH tidsskriftidentifikator

tekstlinjevalgfri
idid

En unik identifikator som ikke er dekket av noen av de andre feltene.

tekstlinjevalgfri
Arkiv-URLarkiv-urlarkivurlarkiv_url

URL til en arkivert kopi av nettsiden. Oppgis hvis nettsiden er, eller i tilfelle den blir utilgjengelig; krever at 'arkivdato' oppgis

tekstlinjevalgfri
Arkivdatoarkivdatoarkiv-datoarkiv_dato

Dato da nettsiden ble arkivert. Ikke wikilenk. Brukes sammen med 'arkivurl'

tekstlinjevalgfri
Død lenkedød-lenkedødlenke

Hvis nettsiden har blitt arkivert, men fremdeles er tilgjengelig, kan du sette dødlenke til 'nei'.

tekstlinjevalgfri
Besøksdato for URLbesøksdatoaccessdate

Dato for når nettsiden ble besøkt ('16. november 2015', '2014-11-16' og '16.11.2014' er alle gyldige datoformater).

Datovalgfri
Registreringregistrering

Hvorvidt registrering er nødvendig for å vise nettsiden

Strengvalgfri
URL til sammendragsammendragurllayurllaysummarysammendrag

Peker til et ikke-teknisk sammendrag av kilden

tekstlinjevalgfri
Kilde for sammendragetsammendragkilde

Navn på kilden for sammendraget; vises i kursiv, innledes av en bindestrek

tekstlinjevalgfri
Dato for sammendragetsammendragdatolaydate

Dato da sammendraget ble publisert

tekstlinjevalgfri
Sitatsitatquote

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Strenganbefalt
Postscriptpostscript

Avsluttende punktum for referansen. Ignoreres hvis 'sitat' er angitt

Standard
.
tekstlinjevalgfri
Refref

Et anker som kan brukes som mål for wikilenker. Tips: Feltet 'harv' genererer et anker som passer spesielt til Harvard-malen

tekstlinjevalgfri
Tilgang til innholdeturl-tilgang

Her kan du markere tilgangsbegrensninger til nettsiden. Bruk verdiene 'åpen' (hvis innholdet er åpent tilgjengelig), 'registrering' (hvis gratis registrering kreves), 'begrenset' (hvis gratis tilgang er begrenset til utprøving), 'abonnement' (hvis abonnement kreves)

Strengvalgfri
Krever abonnementabonnementabb

Hvorvidt abonnement er nødvendig for å vise nettsiden. Se 'url-tilgang' for flere muligheter for å angi tilgangsbegrensninger.

Boolsk verdivalgfri

Eksempler

Markering Gjengir dette|-
{{Kilde artikkel
 | forfatter=Al-Biruni
 | oversetter=R. Ramsay Wright
 | utgivelsesår=2004
 | tittel=The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology
 | url=http://books.google.com/books?id=VbPna7GOoIEC&pg=PA87
 | forlag=Kessinger Publishing
 | isbn=0-7661-9307-1
 | språk=engelsk
}}
Al-Biruni (2004). «The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology» (engelsk). Oversatt av R. Ramsay Wright. Kessinger Publishing. ISBN 0-7661-9307-1. |-
{{Kilde artikkel
 | forfatter=Alard, C.
 | tittel=Another bar in the Bulge
 | publikasjon=Astronomy and Astrophysics Letters
 | bind=379
 | hefte=2
 | utgivelsesår=2001
 | bibcode=2001A&A...379L..44A
 | doi=10.1051/0004-6361:20011487
 | arxiv=astro-ph/0110491
 | språk=engelsk
}}
Alard, C. (2001). «Another bar in the Bulge». Astronomy and Astrophysics Letters (engelsk). 379 (2). Bibcode:2001A&A...379L..44A. arXiv:astro-ph/0110491Åpent tilgjengelig. doi:10.1051/0004-6361:20011487. 

Se også