Modul:Wikidata

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dokumentasjonsikon Moduldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Hente formaterte data fra Wikidata[rediger kilde]

Bruk:

{{#invoke:Wikidata|formatStatements|property=p17}}

Parametere[rediger kilde]

property = Påkrevd parameter som beskriver hvilken egenskap som skal hentes.

entityId = ID-nummeret til den artikkelen du vil hente property for. (fungerer ikke siden funksjonen mw.wikibase.getEntity( id ) ikke er aktivert ennå)

enbarten = ? Når bare én verdi skal hentes, for eksempel for å hente et bilde av flagger og ikke alle de andre objektene. enbarten=0 gir det første objektet, men andre verdier er mulige så lenge tilsvarend objekt fins på Wikidata.

separator = For å bruke et annet skilletegn enn "," for eksempel separator=<br/>

label = For å angi forskjellig lenketekst. For eksempel: [[Blekinge läns våpen|våpen]] fra label=våpen

Hente nettstedlenke[rediger kilde]

For å vise tittelen på artikkelen på f.eks. russisk Wikipedia:

{{#invoke:Wikidata|sitelink|ruwiki}}

Commons-kategori[rediger kilde]

For å vise tittelen på lenket Commons-kategori (P373) eller Commons-nettstedlenke (sitelink):

{{#invoke:Wikidata|commonscat}}

Kan også formateres med en mal:

{{#invoke:Wikidata|commonscat|template=Mal:MinMal}}

Brukes av Mal:Commonscat

local i18n = {
  ["errors"] = {
    ["property-param-not-provided"] = "Parameter for egenskap mangler.",
    ["entity-not-found"] = "Objektet blr ikke funnet.",
    ["unknown-claim-type"] = "Ukjent claim-type.",
    ["unknown-snak-type"] = "Ukjent snak-type.",
    ["unknown-datavalue-type"] = "Ukjent type dataverdi.",
    ["unknown-entity-type"] = "Ukjent objekt-type.",
    ["unknown-value-module"] = "Du må justere både verdi-parameterne og verdien i funksjonsmodulen.",
    ["value-module-not-found"] = "Modulen som verdi-modulen pekte på ble ikke funnet.",
    ["value-function-not-found"] = "Funksjonen som verdi-funksjonen pekte på ble ikke funnet."
  },
  ["somevalue"] = "''ukjent verdi''",
  ["novalue"] = "''uten verdi''"
}
 
function getEntityFromId( id )
  if id then
    return mw.wikibase.getEntityObject( id )
  end
  return mw.wikibase.getEntityObject()
end
 
function getEntityIdFromValue( value )
  local prefix = ''
  if value['entity-type'] == 'item' then
    prefix = 'Q'
  elseif value['entity-type'] == 'property' then
    prefix = 'P'
  else
    return formatError( 'unknown-entity-type' )
  end
  return prefix .. value['numeric-id']
end
 
function formatError( key )
  return '<span class="error">' .. i18n.errors[key] .. '</span>'
end
 
 
function formatStatements( options )
	local default = options.default or ''
  if options.property == 'precisión' or options.property == 'breddegrad' or options.property == 'lengdegrad' then
    propiedad = 'P625'
  else 
    propiedad = options.property
  end
  if not propiedad then
    return formatError( 'property-param-not-provided' )
  end
 
  --Get entity
  local entity = getEntityFromId( options.entityId )
  if not entity then
    return default
  end
 
  if (entity.claims == nil) or (not entity.claims[propiedad]) then
    return default
  end
 
  --Declaración de formato y concatenado limpio
 
  local propiedad = {}
  if options.property == 'breddegrad' or options.property == 'lengdegrad' or options.property == 'precisión' then
    propiedad = 'P625'
  else 
    propiedad = options.property
  end 
  local cadena = entity.claims[propiedad]
  local s = {} -- Esto es para que el índice 0 pase a ser 1. Necesario para que todo quede en el mismo orden que en ítem
  for k, v in pairs(cadena) do
    s[k+1] = v
  end 
  local formattedStatements = {}
  for i, statement in pairs(s) do
    table.insert( formattedStatements, formatStatement( statement, options ) )
  end
  return mw.text.listToText( formattedStatements, options.separator, options.conjunction )
end
 
function formatStatement( statement, options )
  if not statement.type or statement.type ~= 'statement' then
    return formatError( 'unknown-claim-type' )
  end
 
  return formatSnak( statement.mainsnak, options )
  --TODO reference and qualifiers
end
 
function formatSnak( snak, options )
  if snak.snaktype == 'somevalue' then
    return i18n['somevalue']
  elseif snak.snaktype == 'novalue' then
    return i18n['novalue']
  elseif snak.snaktype == 'value' then
    return formatDatavalue( snak.datavalue, options )
  else
    return formatError( 'unknown-snak-type' )
  end
end
 
function formatDatavalue( datavalue, options )
  --Use the customize handler if provided
  if options['value-module'] or options['value-function'] then
    if not options['value-module'] or not options['value-function'] then
      return formatError( 'unknown-value-module' )
    end
    local formatter = require ('Module:' .. options['value-module'])
    if formatter == nil then
      return formatError( 'value-module-not-found' )
    end
    local fun = formatter[options['value-function']]
    if fun == nil then
      return formatError( 'value-function-not-found' )
    end
    return fun( datavalue.value, options )
  end
  --Default formatters
  if options.property == 'breddegrad' then --Para las coordenadas
    return datavalue.value['breddegrad']
  elseif options.property == 'lengdegrad' then
    return datavalue.value['lengdegrad']
   elseif options.property == 'precisión' then
    return datavalue.value['precision']
 
  elseif datavalue.type == 'wikibase-entityid' then
    return formatEntityId( getEntityIdFromValue( datavalue.value ), options )
  elseif datavalue.type == 'string' then
    return datavalue.value --TODO ids + media
  elseif datavalue.value['breddegrad'] and datavalue.value['lengdegrad'] then 
    return marco:preprocess('{{coord|' .. datavalue.value['breddegrad'] .. '|' .. 
          datavalue.value['lengdegrad'] .. '|type:' .. options.tipo .. '|display=' .. 
          options.display ..'|format=' .. options.formato..'}}')
  else
    return formatError( 'unknown-datavalue-type' )
  end
end
 
function formatEntityId( entityId, options )
  local label = mw.wikibase.label( entityId )
 
  local link = mw.wikibase.sitelink( entityId )
  if link and options['link'] ~= 'no' then
    if label then
      return '[[' .. link .. '|' .. label .. ']]'
    else
      return '[[' .. link .. ']]'
    end
  elseif label then
    return label --TODO what if no links and label + fallback language?
  else
    return ''
  end
end
 
local p = {}
 
function p.formatStatements( frame )
  marco = frame
  local args = frame.args
  local valorwikidata = formatStatements( frame.args )
  if args.prioridad == 'sí' and valorwikidata ~= '' then
    return formatStatements( frame.args )
  elseif args.value and args.value ~= '' then
     return args.value
  else
    return formatStatements( frame.args )
 end 
end

-- Returns the page title of a linked page in another Wikimedia site as a string
-- If no wikidata page exists, or if no link exists to the given project, 
-- the function returns nil
function p.sitelink(frame)

	-- First argument is the site code ('enwiki', 'commonswiki', ...)
	local siteId = frame.args[1]
	
	-- Get Wikibase item connected to the current page
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
	if not entity then
		return nil -- no wikidata page for current item
	end

	-- Get title the item is linked with in the given site
	return entity:getSitelink(siteId)
end

-- Returns Commons category, if any
function p.commonscat(frame)
	
	templateArgs = {}

	-- if a category name is specified explicitly, we use that value
	if frame.args[1] and frame.args[1] ~= '' then
		templateArgs[1] = frame.args[1]
		if frame.args[2] and frame.args[2] ~= '' then
			templateArgs[2] = frame.args[2]
		end
	
	-- otherwise, we fetch the category name from Wikidata
	else

		-- Get Wikibase item connected to the current page
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if not entity then
			return '[[Kategori:Sider med Commonscat som mangler Wikidata-side]]'
		end -- no wikidata page for current item
	
		-- Get formatted value
		local value = entity:formatPropertyValues( 'P373' )['value']
		if value == '' then -- property not set
			-- Commons categories may also be stored as sitelinks
			value = p.sitelink({args = {'commonswiki'}})
			if value and mw.ustring.sub(value, 0, 9) == 'Category:' then
				value = mw.ustring.sub(value, 10) -- remove namespace
			else
				value = '' -- not a category, probably a gallery page
			end
		end
		if value == '' then -- neither property nor sitelink available
			return '[[Kategori:Sider med Commonscat der Wikidata-siden mangler Commons-lenke]]'
		end
		
		templateArgs[1] = value
	
	end

	-- Return formatted value using a template
	if frame.args['template'] then
		return frame:expandTemplate{
			title = frame.args['template'],
			args = templateArgs
		}
	end

	-- or just return plain category name
	return templateArgs[1]

end

-- This is used to get a value, or a comma separated list of them if multiple values exist
p.hentVerdi = function(frame)
	local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "")
	local input_parm = mw.text.trim(frame.args[2] or "")
	if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		local claims
		if entity and entity.claims then
			claims = entity.claims[propertyID]
		end
		if claims then
			-- if wiki-linked value output as link if possible
			if (claims[1] and claims[1].mainsnak.snaktype == "value" and claims[1].mainsnak.datavalue.type == "wikibase-entityid") then
				local out = {}
				for k, v in pairs(claims) do
					local sitelink = mw.wikibase.sitelink("Q" .. v.mainsnak.datavalue.value["numeric-id"])
					local label = mw.wikibase.label("Q" .. v.mainsnak.datavalue.value["numeric-id"])
					if label == nil then label = "Q" .. v.mainsnak.datavalue.value["numeric-id"] end
							
					if sitelink then
						out[#out + 1] = "[[" .. sitelink .. "|" .. label .. "]]"
					else
						out[#out + 1] = "[[:d:Q" .. v.mainsnak.datavalue.value["numeric-id"] .. "|" .. label .. "]]<abbr title='Article is not yet available in this wiki'>[*]</abbr>"
					end
				end
				return table.concat(out, ", ")
			else
				-- just return best vakues
				return entity:formatPropertyValues(propertyID).value
			end
		else
			return ""
		end
	else
		return input_parm
	end
end

p.getQualifierValue = function(frame)
	local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "")
	local qualifierID = mw.text.trim(frame.args[2] or "")
	local input_parm = mw.text.trim(frame.args[3] or "")
	if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if entity.claims[propertyID] ~= nil then
			local out = {}
			for k, v in pairs(entity.claims[propertyID]) do
				for k2, v2 in pairs(v.qualifiers[qualifierID]) do
					if v2.snaktype == 'value' then
						if (mw.wikibase.sitelink("Q" .. v2.datavalue.value["numeric-id"])) then
							out[#out + 1] = "[[" .. mw.wikibase.sitelink("Q" .. v2.datavalue.value["numeric-id"]) .. "]]"
						else
							out[#out + 1] = "[[:d:Q" .. v2.datavalue.value["numeric-id"] .. "|" .. mw.wikibase.label("Q" .. v2.datavalue.value["numeric-id"]) .. "]]<abbr title='Article is not yet available in this wiki'>[*]</abbr>"
						end
					end
				end
			end
			return table.concat(out, ", ")
		else
			return ""
		end
	else
		return input_parm
	end
end

-- This is used to get a value like 'male' (for property p21) which won't be linked and numbers without the thousand separators
p.getRawValue = function(frame)
	local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "")
	local input_parm = mw.text.trim(frame.args[2] or "")
	if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		local claims
		if entity then claims = entity.claims[propertyID] end
		if claims then
			local result = entity:formatPropertyValues(propertyID, mw.wikibase.entity.claimRanks).value
		
			-- if number type: remove thousand separators
			if (claims[1] and claims[1].mainsnak.snaktype == "value" and claims[1].mainsnak.datavalue.type == "quantity") then
				result = mw.ustring.gsub(result, "(%d),(%d)", "%1%2")
			end
			return result
		else
			return ""
		end
	else
		return input_parm
	end
end

p.getRawQualifierValue = function(frame)
	local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "")
	local qualifierID = mw.text.trim(frame.args[2] or "")
	local input_parm = mw.text.trim(frame.args[3] or "")
	if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if entity.claims[propertyID] ~= nil then
			local out = {}
			for k, v in pairs(entity.claims[propertyID]) do
				for k2, v2 in pairs(v.qualifiers[qualifierID]) do
					if v2.snaktype == 'value' then
						if v2.datavalue.value["numeric-id"] then
							out[#out + 1] = mw.wikibase.label("Q" .. v2.datavalue.value["numeric-id"])
						else
							out[#out + 1] = v2.datavalue.value
						end
					end
				end
			end
			local ret = table.concat(out, ", ")
			return string.upper(string.sub(ret, 1, 1)) .. string.sub(ret, 2)
		else
			return ""
		end
	else
		return input_parm
	end
end

p.getQualifierValue = function(frame)
	local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "")
	local qualifierID = mw.text.trim(frame.args[2] or "")
	local input_parm = mw.text.trim(frame.args[3] or "")
	if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if entity.claims[propertyID] ~= nil then
			local out = {}
			for k, v in pairs(entity.claims[propertyID]) do
				for k2, v2 in pairs(v.qualifiers[qualifierID]) do
					if v2.snaktype == 'value' then
						if (mw.wikibase.sitelink("Q" .. v2.datavalue.value["numeric-id"])) then
							out[#out + 1] = "[[" .. mw.wikibase.sitelink("Q" .. v2.datavalue.value["numeric-id"]) .. "]]"
						else
							out[#out + 1] = "[[:d:Q" .. v2.datavalue.value["numeric-id"] .. "|" .. mw.wikibase.label("Q" .. v2.datavalue.value["numeric-id"]) .. "]]<abbr title='Article is not yet available in this wiki'>[*]</abbr>"
						end
					end
				end
			end
			return table.concat(out, ", ")
		else
			return ""
		end
	else
		return input_parm
	end
end

-- This is used to get a value like 'male' (for property p21) which won't be linked and numbers without the thousand separators
p.getRawValue = function(frame)
	local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "")
	local input_parm = mw.text.trim(frame.args[2] or "")
	if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		local claims
		if entity then claims = entity.claims[propertyID] end
		if claims then
			local result = entity:formatPropertyValues(propertyID, mw.wikibase.entity.claimRanks).value
		
			-- if number type: remove thousand separators
			if (claims[1] and claims[1].mainsnak.snaktype == "value" and claims[1].mainsnak.datavalue.type == "quantity") then
				result = mw.ustring.gsub(result, "(%d),(%d)", "%1%2")
			end
			return result
		else
			return ""
		end
	else
		return input_parm
	end
end

p.getRawQualifierValue = function(frame)
	local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "")
	local qualifierID = mw.text.trim(frame.args[2] or "")
	local input_parm = mw.text.trim(frame.args[3] or "")
	if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if entity.claims[propertyID] ~= nil then
			local out = {}
			for k, v in pairs(entity.claims[propertyID]) do
				for k2, v2 in pairs(v.qualifiers[qualifierID]) do
					if v2.snaktype == 'value' then
						if v2.datavalue.value["numeric-id"] then
							out[#out + 1] = mw.wikibase.label("Q" .. v2.datavalue.value["numeric-id"])
						else
							out[#out + 1] = v2.datavalue.value
						end
					end
				end
			end
			local ret = table.concat(out, ", ")
			return string.upper(string.sub(ret, 1, 1)) .. string.sub(ret, 2)
		else
			return ""
		end
	else
		return input_parm
	end
end

return p