Den europeiske unions byråer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Den europeiske unions byråer er organer som skiller seg fra EUs institusjoner ved at de ikke er opprettet ved traktat, men gjennom sekundær lovgivning for å utføre en bestemt oppgave.

Liste over byråer[rediger | rediger kilde]

Byråene er markert med forskjellige farver etter hvilken av de tre søyler de hørte til før Lisboa-traktaten trådte i kraft:

██ De europeiske fellesskap

██ Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk

██ Det politi- og strafferettslige samarbeide

norsk navn på engelsk forkortelse hovedkontor opprettet søyle
Det europeiske arbeidsmiljøorganet European Agency for Safety and Health at Work EU-OSHA Bilbao 1996 * EC
Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring European Centre for the Development of Vocational Training Cedefop Thessaloniki 1975 * EC
Den europeiske stiftelse for forbedring av leve- og arbeidsvilkår European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions EUROFOUND Dublin 1975 * EC
Det europeiske miljøbyrå European Environment Agency EEA København 1994 * EC
Den europeiske opplæringsstiftelse European Training Foundation ETF Torino 1994 * EC
Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA Lisboa 1993 * EC
Det europeiske legemiddelbyrå European Medicines Agency EMA London 1995 * EC
Kontoret for harmonisering i det indre marked Office for Harmonization in the Internal Market OHIM Alicante 1999 * EC
Det europeiske plantesortsbyrå Community Plant Variety Office CPVO Angers 1994 * EC
Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organer Translation Centre for the Bodies of the European Union CdT Luxembourg 1994 * EC
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet European Food Safety Authority EFSA Parma 2002 * EC
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå European Maritime Safety Agency EMSA Lisboa 2002 * EC
Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå European Aviation Safety Agency EASA Köln 2003 * EC
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet European Network and Information Security Agency ENISA Heraklion 2005 * EC
Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer European Centre for Disease Prevention and Control ECDC Stockholm 2005 * EC
Den europeiske tilsynsmyndighet for GNSS European GNSS Agency GSA Praha 2004 * EC
Den europeiske unions byrå for jernbane European Union Agency for Railways ERA Valenciennes/Lille 2004 * EC
Det europeiske byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grenser European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union Frontex Warszawa 2005 * EC
Det europeiske fiskerikontrollbyrå European Fisheries Control Agency EFCA Vigo 2005 * EC
Det europeiske kjemikaliebyrå European Chemicals Agency ECHA Helsingfors 2007 * EC
Det europeiske likestillingsinstitutt European Institute for Gender Equality EIGE Vilnius 2007 * EC
Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter Fundamental Rights Agency FRA Wien 2007 * EC
Det europeiske forsvarsbyrå European Defence Agency EDA Brussel 2004 - CFSP
Den europeiske unions institutt for sikkerhetsstudier European Institute for Security Studies EUISS Paris 2001 - CFSP
Den europeiske unions satelittsenter European Union Satellite Centre EUSC Torrejón de Ardoz 2002 - CFSP
Det europeiske politiakademi European Police College CEPOL Bramshill 2001 x PJC
Den europeiske politienhet European Police Office Europol Haag 1999 x PJC
Eurojust European body for the enhancement of judicial co-operation Eurojust Haag 2002 x PJC
Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter Agency for the Cooperation of Energy Regulators ACER Ljubljana 2009
Eu-Lisa European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)[1] Eu-Lisa Tallin 2011

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Pages - Home». www.eulisa.europa.eu. Besøkt 8. februar 2019. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]