Portal:Arkeologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Arkeologi (fra gresk αρχαίος = gammel og λόγος = ord/tale/lære, altså læren om det gamle) er studiet av menneskelig aktivitet, primært gjennom erverv, dokumentasjon og analyse av menneskers materielle kultur slik som artefakter, biofakter og menneskelige levninger. Studier av miljø og landskap er også viktig for å forstå fortiden. Arkeologiens hovedmålsetning er å dokumentere og forklare menneskenes opprinnelse og utvikling, å forstå kulturers historie, å forklare kulturell evolusjon og å studere menneskers adferd i historiske og forhistoriske samfunn.  Les mer…
DUNNOTTAR CASTLE Large.JPG

Skottland i høymiddelalderen omhandler Skottlands historie fra kong Domnall IIs død i år 900, til kong Alexander IIIs død i 1286, hvor sistnevnte indirekte førte til Den skotske uavhengighetskrigen.

Ved utgangen av det niende århundre besto området som i dag dekkes av det moderne Skottland, av stridende kongedømmer, med dominerende skandinavisk innflytelse på øygruppene nord og vest i området, britonisk kultur i sørvest, det anglo-saksiske Northumbria i sørøst, og det piktiske og gæliske Kongedømmet Alba i øst, nord for elven Forth.

900-tallet og 1000-tallet var den nordlige halvdelen av Storbritannia dominert av gælisk kultur, og det gæliske herredømmet Alba, kjent på latin som Albania eller Scotia, og på engelsk som Scotland. Med base øst i Skottland, nord for elven Forth, tok kongedømmet Alba kontroll over landområdene sørover. Kongedømmet hadde en blomstrende kultur som omsluttet store deler av den gælisk-talende verden, samt en økonomi basert på jordbruk og på lokal handel.  Les mer…
Alta Felszeichnung Elch und Ski.jpg
Bergkunsten i Alta er en stor samling helleristninger og hellemalerier i Alta kommune i Finnmark. Det er dokumentert ca 6 000 enkeltfigurer, og det oppdages stadig flere.[1][2] De utgjør dermed Nord-Europas største samling helleristninger laget av jeger-fangstfolk.[2] Dateringa av kunsten er usikker, men man kan si at den stammer fra en periode på 4000–5000 år, omtrent mellom 5200 f.Kr og 200 e.Kr.  Les mer…
Poj site3.jpg
Krukkesletta (laotisk: ທົ່ງໄຫຫິນ, Thong Hay Hin) er et område i Xieng khouangprovinsen i Laos nedenfor den annamittiske fjellkjeden. Her er det oppdaget et stort antall store krukker uten at man vet hvor de kommer fra og hvorfor de er laget. Krukkene er laget i massiv kalkstein som ikke er fra området. Mange av de mindre krukkene er blitt stjålet av samlere, men det er fortsatt hundrevis igjen.  Les mer…
Sohlberg-Etter snestorm. Lillegaten Røros.jpg
Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøyer. Kulturminner kan også finnes i utmark eller under dyrket mark, som for eksempel tjæremiler, kullgroper, gravhauger, jernvinner, rydningsrøyser eller boplasser.  Les mer…
  1. ^ UNESCOs verdensarvsenter – Bergkunsten i Alta
  2. ^ a b Bergkunsten i Alta[død lenke] – Informasjonsbrosjyre fra Riksantikvaren