Hopp til innhold

Portal:Samfunn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
  rediger Samfunnsportalen

Et samfunn er en gruppe individer som lever sammen og deler institusjoner og som ofte har en felles kultur, felles tradisjoner og interesser. I sosiologien brukes begrepet om et sosialt system, som kan være delvis åpent eller delvis lukket. Samfunnet står sentralt i samfunnsvitenskapene, som sosiologi, historie, økonomi, statsvitenskap, antropologi, lingvistikk og psykologi.

  rediger Utvalgt artikkel
Polititjenestemann

Politi er offentlige myndigheter som skal opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet. Betegnelsen ble tatt i bruk i Frankrike1700-tallet, og er avledet fra det greske ordet politeia, som betyr «borgerskap». Politiet har som regel monopol på bruk av makt (vold) mot statens innbyggere, dog i rettsstater selvsagt underlagt menneskerettslovgivning og juridisk kontroll.

Politiets hovedoppgave er å forhindre og etterforske forbrytelser. Den mest sentrale oppgaven er å beskytte liv og eiendom, og å opprettholde eller gjenopprette offentlig ro og orden. Politiet pågriper personer som mistenkes for lovbrudd, og holder disse i varetekt til mistanken er vurdert av domstolene.

Et særlig dansk og norsk fenomen er at også den anklagende myndighet - påtalemyndigheten - er administrativt integrert i politidistriktene. I praksis er det politiadvokater som leder politietterforskningen, i kraft av rollen som påtalemyndighet. Politiadvokatene opptrer også som aktorer, dvs. anklagere for domstolen, og har myndighet til å avgjøre om straffeforfølgning skal fortsette eller innstilles i enkelte saker.


  rediger Kategorier
  rediger Relaterte portaler
  rediger Utvalgt biografi
Henri Dunant

Jean Henri Dunant (født 8. mai 1828 i Genève, død 30. oktober 1910 i Heiden), også kjent som Henry Dunant eller Henri Dunant, var en sveitsisk forretningsmann og sosialaktivist. Livet hans besto av store kontraster; fra å bli født inn i en velstående familie til han endte livet på et hvilehjem, fattig og glemt av omverdenen. Under en forretningsreise i 1859 ble han vitne til lidelsene etter Slaget ved Solferino i dagens Italia. Han skrev ned sine minner og erfaringer fra slaget i «Minner fra Solferino.» Boken ble en stor inspirasjonskilde og la grunnlaget til stiftelsen av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Geneve-konvensjonene av 1864 var basert på Dunants ideer og i 1901 ble han tildelt den første Nobels fredspris sammen med franskmannen Frédéric Passy.

  rediger Underprosjekter