Portal:Helse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Portal Helse

Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. Medisinsk er helse definert som organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt restituere og vedlikeholde en likevektsbalanse. Skade- og sykdomsforebyggelse er viktig for et godt liv og god helse. En form for forebygging er gode vaner, som oftest blir utført automatisk uten at personen er spesielt oppmerksom på det. Eksempler på gode helsevaner er å bruke bilbelte, spise regelmessig og mosjonere litt hver dag.

rediger

I nyhetene
  • Aleris er et privat nordisk helsekonsern som har avdelinger i Norge, Sverige og Danmark
  • Anatomi er læren om byggningen av menneskers, samt dyr og andre organismers, kropp og struktur…
  • En autoklav er en spesialkonstuert trykk-koker laget for å sterilisere utstyr…
  • Blodgivning beskriver metoden for hvordan frivillige donorer gir blod med den hensikt at dette kan overføres til medisinsk trengende - ved såkalt transfusjon eller blodoverføring
  • Cellegift eller cytostatika er en samlebetegnelse på medisin mot ulike kreftsykdommer.
  • Drukning er når lungene fylles med væske (ofte vann) og oksygenopptaket forhindres i en slik grad at det medfører døden…
  • G-celler er en celletype som finnes i magesekkens antrum…
  • Den hippokratiske ed inneholder visse etiske retningslinjer og blir tradisjonelt sverget av leger
  • Hjernedød er en betegnelse som brukes for å beskrive den situasjon hvor alle hjernens funksjoner er irreversibelt opphørt på grunn av sykdom…
  • Keisersnitt er et inngrep for å få ut et barn fra morens livmor når det er problem med fødselen.

rediger

Ibogaine.png
Ibogain er et indolalkaloid og et lengevirkende hallusinogen som i økende grad har blitt kjent for sin anvendelse i behandling av opioid-avhengighet og liknende avhengighets-syndromer. Det forekommer naturlig i en rekke av plantene i gravmyrtfamilien, blant dem først og fremst i iboga.  Les mer…

rediger

Padamasana.jpg
Yoga er en samling mentale og kroppslige teknikker med tilknytning til de indiske religionene buddhisme og hinduisme. I vår tid presenteres yoga i vesten som en ikke-religiøs disiplin for personlig utvikling. Ordet yoga kommer fra sanskrit og har ulike betydninger. En betydning av ordet er å spenne for (som med et seletøy). Det finnes flere ulike retninger innen yoga. Klassisk yoga ble oppsummert og kodifisert i Patanjalis verk Yogasutra, skrevet før år 500.  Les mer…
Eggstokkreft rammer hvert år vel 400 norske kvinner. Dette er en alvorlig sykdom fordi den ofte oppdages sent. Hvorfor normale celler i en eggstokk utvikler seg til kreft er usikkert. Eggstokkreft oppstår imidlertid oftere hos kvinner som ikke har født barn enn hos kvinner som har gått gjennom en fødsel. Det er også vist at p-piller reduserer risikoen. Dette tyder på at kjønnshormonene og antallet eggløsninger en kvinne gjennomgår kan ha betydning.  Les mer…
Ibogaine.png
Ibogain er et indolalkaloid og et lengevirkende hallusinogen som i økende grad har blitt kjent for sin anvendelse i behandling av opioid-avhengighet og liknende avhengighets-syndromer. Det forekommer naturlig i en rekke av plantene i gravmyrtfamilien, blant dem først og fremst i iboga.  Les mer…
Antibody.png
Antistoff, eller immunglobuliner, er proteiner som dannes av de hvite blodlegemene i en organisme for å motstå skadelige fremmedstoffer, såkalte antigener. Når først kroppen har gjort dette én gang overfor et antigen, vil den vanligvis utvikle immunitet overfor sykdommen som antigenet representerer. En vanlig vaksinasjonsmetode er å tilføre kroppen små mengder ukjente antigener, slik at man på den måten stimulerer kroppen til å produsere motvirkende antistoffer.  Les mer…
Helsestasjon er et kontor i hver kommune og ofte i hvert tettsted, bemannet med en eller flere helsesykepleiere. Noen timer i uka er det også lege på helsestasjonen.  Les mer…
Helseeffekter av svoveldioksid er uønskede helseeffekter etter eksponering av svoveldioksid. Svoveldioksid har kjemisk formel SO2 og er en fargeløs gass som er lett løselig i vann. Forurensning av uteluften med SO2 har vært et betydelig miljø- og helseproblem mange steder verden over. SO2 omdannes også til svovelsyre (H2SO4), en av de viktigste komponentene i sure aerosoler i atmosfæren. Konsentrasjonen av SO2 og H2SO4 korrelerer ofte i luften, og det kan da være vanskelig å avgjøre hvilken av disse som er ansvarlige for mulige uønskede helseeffekter.  Les mer…