Hopp til innhold

Portal:Konservatisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Portal for konservatisme

Konservatisme er en samlebetegnelse for politiske og sosiale filosofier som ønsker å bevare visse verdier og institusjoner i samfunnet, og som samtidig mener at endringer skal skje gradvis. Konservatismen bygger ikke på noen klar ideologi på samme måte som sosialismen eller liberalismen. Det er et stort spenn mellom ulike typer konservative, hvis felles ideal begrenser seg til et stabilt samfunnssystem. Andre ideer som er utbredte blant konservative, er individuell frihet, liberalt demokrati, tradisjon, normer, naturrett, sosial orden, hierarki og eiendomsrett.

Den politiske konservatismen oppstod som motstand mot Den franske revolusjon, og Edmund Burkes verk Betraktninger over revolusjonen i Frankrike gjør at Burke ofte regnes som «konservatismens far». Mange ser også på filosofene Aristoteles, Konfucius og Thomas Aquinas som tidlige konservative. Blant andre Adam Smith, Samuel Taylor Coleridge, Alexis de Tocqueville, F.A. Hayek og Joseph de Maistre har også formet moderne, europeisk konservatisme.

Det finnes i dag en rekke retninger og tendenser innen konservatismen, som nasjonalkonservatisme, kristendemokrati, kulturkonservatisme, verdikonservatisme, sosialkonservatisme og liberalkonservatisme. Overgangene kan være flytende, og begrepene kan ha ulik betydning avhengig av tid og sted. Konservatismen betraktes som en del av den politiske høyresiden.

Utvalgte biografier

Angela Merkel (født 17. juli 1954 i Hamburg i Tyskland) er en tysk konservativ politiker. Hun har vært leder for CDU siden 2000 og Tysklands forbundskansler siden 22. november 2005. I 2007 var hun også vert for G8-toppmøtet og president for Det europeiske råd. Forbes Magazine utpekte henne hvert år fra 2006 til 2009 til den mektigste kvinnen i verden. Hun har mottatt flere priser for sitt arbeid for bl.a. demokrati, menneskerettigheter, miljøvern og europeisk samarbeid, blant dem Karlsprisen. Hun blir betraktet som Europas viktigste politiker.


Friedrich A. Hayek (født 8. mai 1899 i Wien, død 23. mars 1992 i Freiburg im Breisgau i Tyskland) var en østerriksk-britisk sosialøkonom. Han var ved siden av Ludwig von Mises den viktigste representanten for den østerrikske skolen innen nasjonaløkonomi. Han var kjent for sine kulturkonservative og liberalistiske oppfatninger og kritikk av den keynesianistiske velferdsstaten. Han var i tillegg en engasjert antikommunist. Han ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel i 1974.

Utvalgte sitater

De konservative prinsippene par excellence er selvrealiserende gjennom personlig ansvar, bevaring gjennom reform, humanisme og klassisk balanse, en fruktbar nostalgi for det permanente bak tingenes evige flux og en sans for historisk kontinuitet. Disse prinsippene skaper frihet, en frihet som ikke er bygget på den infantile trassens kvikksand, men på en grunnmur av etikk og lov.

Å være konservativ betyr altså å foretrekke det kjente fremfor det ukjente, det utprøvde fremfor det uprøvde, fakta fremfor mysterier, det faktiske fremfor det mulige, det avgrensede fremfor det ubegrensede, det nære fremfor det fjerne, det tilstrekkelige fremfor det rikelige, det passende fremfor det perfekte, øyeblikkets latter fremfor utopiens lykksalighet.

   Utmerkede og anbefalte artikler