Arkeolog

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Arkeologen Gabriel Gustafson ledet utgravingen av Osebergskipet i 1904.

En arkeolog er en person som jobber innen fagfeltet arkeologi. Yrket består i hovedsak i å utføre arkeologiske utgravninger eller registreringer for så å analysere funnene. Denne analysen inkluderer blant annet å plassere det arkeologiske materialet i en tidsmessig og romlig sammenheng, og å trekke slutninger basert på sammenligning med tidligere funn. Mange arkeologer er spesialister på et visst område som for eksempel steinalderstudier, historisk arkeologi, marinarkeologi, middelalderarkeologi eller osteologi. Andre spesialfelt kan for eksempel være arkeologisk teori, geografiske informasjonssystemer (GIS), feltarkeologi, konservering eller anvendelse av arkeologisk geofysikk. Sistnevnte spesialfelt kan gi økt kunnskap om strukturer under bakken på en inngrepsfri og skånsom måte.

En arkeolog frilegger et kranium under en utgravning i Kungsparken, Malmö 1986.

Man må skille mellom arkeologi og antikvarisme, men røttene til arkeologien som egen disiplin finner man i stor grad i den gryende antikvarismen på 15001600-tallet. Se liste over kjente arkeologer og antikvarer under.

Arkeologisk utgravning

Utdanning[rediger | rediger kilde]

Det undervises i arkeologi og lignende fagfelt ved Universitetet i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Den normerte studietiden til en bachelorgrad (BA eller BSc) innen arkeologi er tre år. Med denne utdanningen kan man også videreutdanne seg og ta en master- eller doktorgrad. I løpet av studietiden er det vanlig å jobbe som feltarkeolog i løpet av sommerhalvåret.

Arbeid[rediger | rediger kilde]

I Norge er arkeologer som regel ansatt som forskere ved et museum, eller ved forvaltningsmyndighetene. De fleste arkeologene jobber innenfor forvaltning. Forvaltningsorganene i Norge er fylkeskommunene, som forestår de arkeologiske forundersøkelsene i forbindelse med reguleringsplaner, og de forskjellige landsdelsmuseene som er ansvarlige for de arkeologiske utgravningene. I landets middelalderbyer er det Byantikvarene som står for forarbeidet, mens Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) står for utgravningene.

Kjente arkeologer[rediger | rediger kilde]

Se også Liste over arkeologer

Norske arkeologer og antikvarer[rediger | rediger kilde]

Svenske arkeologer og antikvarer[rediger | rediger kilde]

Danske arkeologer og antikvarer[rediger | rediger kilde]

Britiske arkeologer og antikvarer[rediger | rediger kilde]

Tyske arkeologer[rediger | rediger kilde]

Franske arkeologer[rediger | rediger kilde]

Italienske arkeologer[rediger | rediger kilde]

Amerikanske arkeologer[rediger | rediger kilde]

Fiktive arkeologer[rediger | rediger kilde]

Anbefalt videre lesning[rediger | rediger kilde]

Bruce G. Trigger A History of Archaeological Thought, Cambridge University Press, Cambridge 2006.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]