Portal:Arendal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
  rediger Arendalsportalen

Arendal er en by og en kommune i Agder fylke, og ett av fylkets administrasjonssentre. Kommunen Arendal omtales gjerne som storkommune etter at fem kommuner, Arendal, Hisøy, Tromøy, Moland og Øyestad, ble slått sammen 1. januar 1992. Antall innbyggere i kommunen er 46 355 per 1. januar 2024. Arendal nevnes første gang som en viktig havn i et tollregnskap fra 1528. I 1610 forteller Peder Claussøn Friis at Arendal var et ladested. Mye tyder på at Arendal er den eldste byen på Agder. Fulle kjøpstadsrettigheter fikk Arendal i 1723 og i 2023 feires byens 300 år som kjøpstad. Les mer...

I 2023 feirer Arendal 300 år som kjøpstad. Et arrangement er som vertskapsby for Tall Ships Race, og dette ble en stor suksess.
  rediger Utvalgt artikkel
Arbeiderforeningen Samhold holdt sine møter i losjehuset «Sigholts Minde». Huset ble bygd i 1886 som møtelokale for en avholdsforening. Huset står der ennå og er i dag et kulturminne av nasjonal betydning.

Samholdbevegelsen var en sosialpolitisk organisasjon som ble etablert i Arendalsområdet etter Arendalskrakket høsten 1886. Bevegelsen besto av minst tre arbeiderforeninger, Samhold 1, 2 og 3, fordelt rundt Nidelvas munning i Arendal, i kommunene Barbu, Øyestad og Hisøy. Bevegelsen ble initiert av møter som ble arrangert, for å diskutere hva som kunne gjøres for å hjelpe de arbeidsløse etter at en rekke bedrifter hadde gått konkurs. Fra starten deltok medlemmer av partiet Venstre, arbeidere fra området og .... .. Les mer.....

  rediger Utvalgt bilde
P
P
Kanalplassen med japansk kirsebærtre i blomstring

Bildearkiv

  rediger Tettsteder i Arendal
Tettsteder i Arendal kommune. Kart fra SSB.
Tettsteder i Arendal kommune. Kart fra SSB.
  rediger Visste du at…

Visste du

 • at Arendal i 2023 - sammen med Risør - feirer 300 års jubileum.
 • at batterifabrikken Morrow er under bygging på Longum i Arendal.
 • at Arendalskrakket i 1886 førte byen ut i en langvarig krise. Du kan utforske dette krakket i Kubens utstilling på Langsæ.
 • at et av verdens største rafinerier for silisiumkarbid ligger i Arendal?
 • at Arendals Fossekompani ble etalbert i 1896 av kjøpmenn fra Arendal for å kjøpe opp fosser i Nidellva.
 • at kommunesammenslåingen i 1902, da kommunene Arendal og Barbu ble slått sammen, ble vedtatt i Stortinget etter initiativ fra Barbu kommune og mot ønsket til borgerne i Arendal.
 • at kommunesammenslåingen i 1992 skjedde imot ønsket fra befolkningen i Arendals fire nabokommuner.
 • at kjøpmannsgårdeneTyholmen i Arendal ble reddet fra riving i Arendal bystyre i 1971 med en stemmes overvekt. Et forslag om å bygge nytt kjøpesenter på Tyholmen ble da avvist.
 • på Wikipedia Commons finner du flere bilder fra Arendal.(en) Arendal, Norway – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
  rediger Arendalsnyheter
 • Byjubileet. I 2023 feires at det er 300 år siden Arendal fikk status som kjøpstad. Et trebinds bokverk om Arendalsregionens historie er utgitt. Første bind heter "Arendal før kjøpstaden" og går fram til 1723; "I sjøfartens tid" går fram til år 1900 og "Moderne tider" omhandler perioden fra 1900 til vår tid.
 • Selskapet Morrow Batteries bygger batterifabrikk i Arendal. Fabrikken er under byggeing i Eyde energipark ved Longumkrysset og selskapet har etalbert kontor i Havnegata, mens forretningsadressen er Kristiansand.
 • Hove er en omstridt område, den gamle campingplassen ligger som et næringsareal inne i Raet nasjonalpark.
 • Glassheisen til Fløyheia ble åpnet av ordfører Nordli 6.august 2021.
 • E18 ble 2.juli 2019 åpnet som firefelts motorvei fra Harebakken i Arendal til Tvedestrand. Veien går i tunnel gjennom Hesthagfjell og Træfjell og før veiarbeidet startet ga arkeologiske utgravinger i traseen ny spennende kunnskap om steinalderen i Aust-Agder og Norge. Dette skjedde bl.a. på Sagene i Austre Moland.
 • Ny firefelts motorvei fra Harebakken i Arendal til Grimstad er under planlegging.
 • Arendalsuka arrangeres midt i august hvert år og avsluttes med partilederdebatt.
  rediger Utvalgt biografi

Magnus Olsen (18781963) var en norsk språkforsker, født i Arendal. Han var sønn av Ole Christian Olsen (1834–87) og Therese Evine Olsen (1843–1926).

Han var professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo fra 1908 til 1948. Olsen tok artium i 1896, studerte ved Universitetet i Oslo og ble cand.philol. med innstilling i 1903. Fra 1899 hadde han arbeidet som amanuensis ved Universitetsbiblioteket i Oslo, og fra 1904 var han universitetsstipendiat. I 1908, 30 år gammel, ble han utnevnt til sin lærer Sophus Bugges (1833–1907) etterfølger i professoratet i gammalnorsk og islandsk språk og litteratur ......

…….les mer...

  rediger Kultur i Arendal
  rediger Museer i Arendal
  rediger Kirker i Arendal
  rediger Relaterte portaler